สัตว์ปีก

จาก ARK Wiki
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Disambig.png บทความนี้เกี่ยวข้องกับ สัตว์ปีก, อย่าสับสนกับ  Aerial Symbiote (Mobile)

สัตว์ปีก คือสิ่งมีชีวิตใน ARK: Survival Evolved ที่สามารถบินและร่อนได้ในอากาศ

รายชื่อสัตว์ปีกที่พบเจอแล้ว

Common / In Game NameName Released Diet Temperament TameableTame RideableRide BreedableBreed Saddle LevelSaddle Entity ID
 Argentavis มิถุนายน 2, 2015 ธันวาคม 16, 2015 ธันวาคม 6, 2016 พฤษภาคม 24, 2018 พฤศจิกายน 30, 2018 มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021 Carrion-Feeder Territorial Yes Yes Yes 62 Argent_Character_BP_C
 Wyvern กันยายน 1, 2016 กันยายน 1, 2016 ธันวาคม 6, 2016
มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021
Carnivore Aggressive No Yes Yes Bareback Wyvern_Character_BP_Base_C

There are 2 Aerial Creatures (including variants).