สิ่งมีชีวิตในอีเวนต์

จาก ARK Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Event Creatures)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สิ่งมีชีวิตในอีเวนต์ คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงอีเวนต์เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น

รายชื่อสิ่งมีชีวิตในอีเวนต์ที่เราทราบ

Common / In Game NameName Released Diet Temperament TameableTame RideableRide BreedableBreed Saddle LevelSaddle Entity ID
 Bone Fire Wyvern ตุลาคม 28, 2016 พฤศจิกายน 3, 2016 ตุลาคม 22, 2019
ตุลาคม 23, 2020
Carnivore Aggressive No No No N/A Bone_MegaWyvern_Character_BP_Fire_C
 Bulbdog Ghost ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 23, 2020
ตุลาคม 23, 2020 กันยายน 1, 2021
Omnivore Passive No No No N/A Ghost_LanternPug_Character_BP_C
 Bunny Dodo มีนาคม 25, 2016 มีนาคม 27, 2018 มีนาคม 27, 2018
Herbivore Oblivious No No No N/A Dodo_Character_BP_Bunny_C
 Direwolf Ghost ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 23, 2020 พฤษภาคม 24, 2018
ตุลาคม 23, 2020 กันยายน 1, 2021
Carnivore Aggressive No No No N/A Ghost_Direwolf_Character_BP_C
 Dodo Wyvern ตุลาคม 28, 2016 พฤศจิกายน 3, 2016 ตุลาคม 22, 2019
ตุลาคม 23, 2020
Carnivore Aggressive No No No N/A DodoWyvern_Character_BP_C
ไฟล์:DodoRex sandbox.png DodoRex/sandbox
Unknown Unknown No No No N/A Unknown
 GachaClaus ธันวาคม 18, 2018 ธันวาคม 18, 2018 ธันวาคม 18, 2018
กันยายน 1, 2021
Omnivore Docile No No No N/A Gacha_Claus_Character_BP_C
 Mantis Ghost ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 23, 2020
ตุลาคม 23, 2020 กันยายน 1, 2021
Carnivore Aggressive No No No N/A Ghost_Mantis_Character_BP_C
 Rex Ghost ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 23, 2020 พฤษภาคม 24, 2018
ตุลาคม 23, 2020 กันยายน 1, 2021
Carnivore Aggressive No No No N/A Ghost_Rex_Character_BP_C
 Skeletal Bronto ตุลาคม 28, 2015 พฤศจิกายน 3, 2016 ตุลาคม 22, 2019
ตุลาคม 23, 2020
Herbivore Docile No No No N/A Bone_Sauropod_Character_BP_C
 Skeletal Carnotaurus ตุลาคม 28, 2015 พฤศจิกายน 3, 2016 ตุลาคม 22, 2019
ตุลาคม 23, 2020
Carnivore Aggressive No No No N/A Bone_MegaCarno_Character_BP_C
 Skeletal Giganotosaurus ตุลาคม 28, 2016 พฤศจิกายน 3, 2016 ตุลาคม 22, 2019
ตุลาคม 23, 2020
Carnivore Aggressive No No No N/A Bone_Gigant_Character_BP_C
 Skeletal Jerboa ตุลาคม 28, 2016 พฤศจิกายน 3, 2016 ตุลาคม 22, 2019
ตุลาคม 23, 2020
Herbivore Cowardly No No No N/A Bone_Jerboa_Character_BP_C
 Skeletal Quetzal ตุลาคม 28, 2016 พฤศจิกายน 3, 2016 ตุลาคม 22, 2019
ตุลาคม 23, 2020
Carnivore Skittish No No No N/A Bone_Quetz_Character_BP_C
 Skeletal Raptor ตุลาคม 28, 2015 พฤศจิกายน 3, 2016 ตุลาคม 22, 2019
ตุลาคม 23, 2020
Carnivore Aggressive No No No N/A Bone_MegaRaptor_Character_BP_C
 Skeletal Rex ตุลาคม 28, 2015 พฤศจิกายน 3, 2016 ตุลาคม 22, 2019
ตุลาคม 23, 2020
Carnivore Aggressive No No No N/A Bone_MegaRex_Character_BP_C
 Skeletal Stego ตุลาคม 28, 2015 พฤศจิกายน 3, 2016 ตุลาคม 22, 2019
ตุลาคม 23, 2020
Herbivore Docile No No No N/A Bone_Stego_Character_BP_C
 Skeletal Trike ตุลาคม 28, 2015 พฤศจิกายน 3, 2016 ตุลาคม 22, 2019
ตุลาคม 23, 2020
Herbivore Short-Tempered No No No N/A Bone_Trike_Character_BP_C
 Snow Owl Ghost ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 23, 2020
ตุลาคม 23, 2020 กันยายน 1, 2021
Carnivore Aggressive No No No N/A Ghost_Owl_Character_BP_C
 Super Turkey พฤศจิกายน 25, 2015 พฤศจิกายน 23, 2016 พฤศจิกายน 19, 2019
พฤศจิกายน 24, 2020 พฤศจิกายน 23, 2020
Herbivore Docile No No No N/A Turkey_Character_BP_C
 Surface Reaper King Ghost ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 23, 2020
ตุลาคม 23, 2020 กันยายน 1, 2021
Carnivore Aggressive No No No N/A Ghost_Xenomorph_Character_BP_Male_Surface_C
 Zombie Wyvern ตุลาคม 28, 2016 พฤศจิกายน 3, 2016 ตุลาคม 22, 2019
ตุลาคม 23, 2020
Carnivore Aggressive Yes Yes No Bareback Wyvern_Character_BP_ZombieBase_C
 Zomdodo ตุลาคม 29, 2015 พฤศจิกายน 3, 2016 ตุลาคม 22, 2019
ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 26, 2021
Carnivore Aggressive Yes No No Unknown ZombieDodo_Character_BP_C

There are 23 สิ่งมีชีวิตในอีเวนต์, 22 of them released and 1 yet to be released (including variants).