สิ่งมีชีวิต

จาก ARK Wiki
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Crafting Light.png บทความ/เนื้อหานี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ
เนื้อหาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง จะถูกอัปเดตข้อมูลในอีกไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันข้างหน้า
 • RaptorHead Icon.png
  สิ่งมีชีวิต
 • Metal Ingot.png
  การพกพา
 • Bola.png
  ติดกับดักได้โดย
 • Thatch Wall.png
  สร้างเสียหายให้
Jeremy Twitter.jpg หากต้องการค้นหาเอกสารของ ARK ในช่องทางออนไลน์อย่างรวดเร็ว, ปกติผมใช้แค่ Google ค้นหาชื่อสปีชีส์เช่น "Doedicurus", ลิงก์แรกเลยใช่ไหม ง่ายไหมหล่ะ
~ Jeremy[1]
การเปรียบเทียบขนาดของสิ่งมีชีตต่างๆ ใน ARK

มี สิ่งมีชีวิต ที่แตกต่างกันมากมายที่คุณสามารถพบได้ ARK: Survival Evolved หน้านี้แสดงรายการสิ่งมีชีวิตที่ถูกค้นพบใน ARK, ซึ่งบางตัวอาจยังไม่ถูกค้นพบในเกม

รายการสิ่งมีชีวิต

มีการแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มๆ ดังต่อไปนี้
 • Aberrant Creatures
 • Alpha Creatures
 • Amphibians
 • Birds
 • Bosses
 • Brute Creatures
 • Corrupted Creatures
 • Dinosaurs
 • Enraged Creatures
 • Event Creatures
 • Fantasy Creatures
 • Fish
 • Invertebrates
 • Malfunctioned Tek Creatures
 • Mammals
 • Mechanical Creatures
 • R-Creatures
 • Reptiles
 • Synapsids
 • Tek Creatures
 • Titans
 • VR Creatures
 • X-Creatures
 • Eerie Creatures (Mobile)
แบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตตามแหล่งที่อยู่อาศัย
 • Terrestrial
 • Aerial
 • Aquatic
แบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตตามอาหารการกิน
 • Bottom Feeders
 • Carnivores
 • Carrion-Feeders
 • Coprophagics
 • Flame Eaters
 • Herbivores
 • Minerals
 • Omnivores
 • Piscivores
 • Sanguinivores
 • Sweet Tooths

รายการสายพันธุ์ย่อยของสิ่งมีชีวิต

Common / In Game NameName Released Diet Temperament TameableTame RideableRide BreedableBreed Saddle LevelSaddle Entity ID
 Andrewsarchus
Omnivore Opportunistic Yes Yes Unknown Bareback Unknown
 Argentavis มิถุนายน 2, 2015 ธันวาคม 16, 2015 ธันวาคม 6, 2016 พฤษภาคม 24, 2018 พฤศจิกายน 30, 2018 มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021 Carrion-Feeder Territorial Yes Yes Yes 62 Argent_Character_BP_C
 Astrocetus กุมภาพันธ์ 25, 2020 กุมภาพันธ์ 25, 2020 กุมภาพันธ์ 25, 2020
มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021
Carnivore Docile Yes Yes No Bareback SpaceWhale_Character_BP_C
 Astrodelphis มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021
มิถุนายน 3, 2021 กันยายน 1, 2021
Carnivore Curious Yes Yes Yes 120 SpaceDolphin_Character_BP_C
 Basilisk ธันวาคม 12, 2017 ธันวาคม 12, 2017 ธันวาคม 12, 2017
มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021
Carnivore Aggressive Yes Yes No Bareback Basilisk_Character_BP_C
 Bloodstalker กุมภาพันธ์ 25, 2020 กุมภาพันธ์ 25, 2020 กุมภาพันธ์ 25, 2020
มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021
Sanguinivore Aggressive Yes Yes Yes Bareback BogSpider_Character_BP_C
 Carcharodontosaurus พฤศจิกายน 6, 2022 พฤศจิกายน 6, 2022 พฤศจิกายน 6, 2022
พฤศจิกายน 6, 2022 พฤศจิกายน 6, 2022
Carnivore Aggressive Yes Yes Yes 96 Carcha_Character_BP_C
 Desmodus
Sanguivore Aggressive Yes Yes Unknown Bareback Unknown
 Exo-Mek มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021
มิถุนายน 3, 2021 กันยายน 1, 2021
Unknown Unknown No Yes No Bareback Exosuit_Character_BP_C
 Fenrir
Unknown Unknown Yes Yes Unknown Bareback Unknown
 Fenrisúlfr
Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown N/A Unknown
 Ferox กุมภาพันธ์ 25, 2020 กุมภาพันธ์ 25, 2020 กุมภาพันธ์ 25, 2020
มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021
Omnivore Reactive Yes Yes Yes Bareback Shapeshifter_Small_Character_BP_C
 Gacha พฤศจิกายน 6, 2018 พฤศจิกายน 6, 2018 พฤศจิกายน 6, 2018
มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021
Omnivore Docile Yes Yes Yes Bareback Gacha_Character_BP_C
 Macrophage มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021
มิถุนายน 3, 2021 กันยายน 1, 2021
Unknown Unknown No No No N/A Macrophage_Swarm_Character_C
 Maewing มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021
มิถุนายน 3, 2021 กันยายน 1, 2021
Omnivore Skittish Yes Yes Yes Bareback MilkGlider_Character_BP_C
 Mammoth มิถุนายน 2, 2015 ธันวาคม 16, 2015 ธันวาคม 6, 2016 พฤษภาคม 24, 2018 พฤศจิกายน 30, 2018 มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021 Herbivore Docile Yes Yes Yes Bareback Mammoth_Character_BP_C
 Managarmr พฤศจิกายน 6, 2018 พฤศจิกายน 6, 2018 พฤศจิกายน 6, 2018
มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021
Carnivore Aggressive Yes Yes Yes Bareback IceJumper_Character_BP_C
 Mek พฤศจิกายน 6, 2018 พฤศจิกายน 6, 2018 พฤศจิกายน 6, 2018
มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021
Unknown Unknown Yes Yes No Bareback Mek_Character_BP_C
 Noglin มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021
มิถุนายน 3, 2021 กันยายน 1, 2021
Unknown Aggressive Yes No No Unknown BrainSlug_Character_BP_C
 Rex มิถุนายน 2, 2015 ธันวาคม 16, 2015 ธันวาคม 6, 2016 พฤษภาคม 24, 2018 พฤศจิกายน 30, 2018 มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021 Carnivore Aggressive Yes Yes Yes Bareback Rex_Character_BP_C
 Rhyniognatha
Unknown Unknown No No No N/A Unknown
 Rockwell ธันวาคม 12, 2017 ธันวาคม 12, 2017 ธันวาคม 12, 2017
มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021
Unknown Aggressive No No No N/A Rockwell_Character_BP_C
 Shadowmane มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021
มิถุนายน 3, 2021 กันยายน 1, 2021
Carnivore Aggressive Yes Yes Yes Bareback LionfishLion_Character_BP_C
 Sinomacrops ธันวาคม 14, 2021 ธันวาคม 14, 2021 ธันวาคม 14, 2021
ธันวาคม 14, 2021
Insectivore Reactive Yes No Yes Unknown Sinomacrops_Character_BP_C
 Summoner มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021
มิถุนายน 3, 2021 กันยายน 1, 2021
Unknown Unknown No No No N/A Summoner_Character_BP_C
 Tek Stryder มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021
มิถุนายน 3, 2021 กันยายน 1, 2021
Unknown Docile Yes Yes No Bareback TekStrider_Character_BP_C
 Triceratops มิถุนายน 2, 2015 ธันวาคม 16, 2015 ธันวาคม 6, 2016 พฤษภาคม 24, 2018 พฤศจิกายน 30, 2018 มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021 Herbivore Docile Yes Yes Yes Bareback Trike_Character_BP_C
 Tropeognathus มิถุนายน 11, 2020 มิถุนายน 11, 2020 มิถุนายน 11, 2020
มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021
Piscivore Neutral Yes Yes Yes Bareback Tropeognathus_Character_BP_C
 Voidwyrm มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 3, 2021
มิถุนายน 3, 2021 กันยายน 1, 2021
Carnivore Aggressive Yes Yes Yes Bareback TekWyvern_Character_BP_C
 Wyvern กันยายน 1, 2016 กันยายน 1, 2016 ธันวาคม 6, 2016
มิถุนายน 11, 2020 กันยายน 1, 2021
Carnivore Aggressive No Yes Yes Bareback Wyvern_Character_BP_Base_C
 มนุษย์
Omnivore Unknown No No No N/A Unknown

There are 31 species, 25 of them released and 6 yet to be released.

รายชื่อสายพันธุ์ที่ถูกค้นพบแล้ว

อ้างอิง