การทำให้สิ่งมีชีวิตเชื่อง

จาก ARK Wiki
(เปลี่ยนทางจาก การเชื่อง)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Disambig.png บทความนี้เกี่ยวข้องกับ ขั้นตอนในการทำให้สิ่งมีชีวิตเชื่อง สำหรับ การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตที่เชื่องแล้ว, ดูได้ที่ การเลี้ยงสิ่งมีชีวิต

การทำให้สิ่งมีชีวิตเชื่อง (หรือ การเทม, การจับสิ่งมีชีวิต) ใน ARK เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของเกมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ สามารถนำสิ่งมีชีวิตที่เชื่องแล้วไปใช้ในการขี่, การขนส่ง, การเก็บของ, การล่า, การเก็บเกี่ยว/ผลิตทรัพยากร และปกป้องดินแดนของคุณในขณะที่คุณออฟไลน์ ไอเทมเมื่อถูกเก็บไว้ในช่องเก็บของของสิ่งมีชีวิตทีเชื่องมักจะทำให้เน่าเสียนานกว่าปกติ


การเชื่องขั้นพื้นฐาน

การเชื่องด้วยการทำให้สลบ

การเชื่องด้วยการทำให้สลบก่อน (Knock-out Taming/KO) - คือการทำให้สิ่งมีชีวิตสลบก่อน, แล้วนำอาหารที่สิ่งมีชีวิตชอบใส่ไว้ในการช่องเก็บของของพวกมัน:

 1. ขั้นแรก, ผู้เล่นต้องทำให้สิ่งมีชีวิตสลบก่อนด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
  • การต่อยด้วยมือเปล่าเป็นวิธีพื้นฐานที่สุด แม้ว่าจะได้ผลน้อยสุด, สามารถทำให้ไดโนเสาร์ล้มลงได้, และทำให้พลังชีวิตของคุณต่ำลง หรืออาจถึงขั้นตายได้ถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นก้าวร้าว
  • การใช้  Slingshot,  Wooden Club,  Electric Prod,  Bow/ Crossbow/ Compound Bow ด้วย  Tranquilizer Arrow,  Harpoon Launcher ด้วย  Tranq Spear Bolt, หรือ  Longneck Rifle ด้วย  Tranquilizer Dart หรือ  Shocking Tranquilizer Dart
   • โน้ต: Crossbow/Bow/Rifle มีพลังโจมตีที่สูงจะทำให้  ค่าสลบ ต่อการยิงหนึ่งครั้งนั้นสูงกว่า, Crossbow และ Harpoon Launcher นั้นสามารถใช้งานใต้น้ำได้
  • การต่อยสิ่งมีชีวิตด้วย  Scorpion
  • การใช้หัวพุ่งชนสิ่งมีชีวิตด้วย  Pachy
  • การเลียสิ่งมีชีวิตด้วย  Beelzebufo
  • การเตะสิ่งมีชีวิตด้วย  Equus หรือ  Unicorn
  • การช็อตไฟฟ้าและกัดสิ่งมีชีวิตด้วย  Electrophorus
  • การกัดสิ่งมีชีวิตด้วย  Basilisk หรือ  Titanoboa
 2. เมื่อสิ่งมีชีวิตหมดสติลลง, ให้เปิดช่องเก็บของของพวกมันและป้อนอาหารที่เหมาะสม โดยลากอาหารใส่ในช่องเก็บของของมัน และรอให้สิ่งมีชีวิตนั้นกิน อาหารที่จำเป็นในการเชื่องนั้นแตกต่างไปตามสิ่งมีชีวิตที่คุณพยายามทำให้เชื่อง ควรเผื่อปริมาณอาหารไว้มากพอจนสิ้นสุดกระบวนการทำให้เชื่อง; หากอาหารหมด, แถบการฝึกจะเริ่มลดระดับลง จะลดลงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้รับอาหาร การบังคับให้สิ่งมีชีวิตนั้นกินอาหารที่นอกเหนือจาก  Narcoberry หรือ  Narcotic จะเติมค่าสถานะหิวของพวกมัน แต่ไม่ส่งผลต่อสถานะการทำให้เชื่อง, ซึ่งทำให้การทำให้เชื่องนั้นนานกว่าเดิม
  • ทุกๆ ครั้งที่สิ่งมีชีวิตเงยหน้าขึ้นกิน, แถบสถานะการทำให้เชื่องจะเพิ่มขึ้น
   • สัตว์กินพืชจะกิน  เบอร์รี่ เมื่อ  ความหิว ลดลง 20 หน่วย (30 คะแนนสำหรับ  Mejoberry) และ  พืชผล เมื่อลดลง 40 หน่วย
   • สัตว์กินเนื้อจะกิน  Raw Prime Meat,  Cooked Prime Meat,  Raw Meat,  Cooked Meat,  Raw Fish Meat,  Cooked Fish Meat,  Raw Prime Fish Meat,  Cooked Prime Fish Meat,  Spoiled Meat หรือ  Cooked Meat Jerky เมื่อ  ความหิว ลดลง 50 หน่วย
   • ทุกสิ่งมีชีวิตรองรับการกิน  Kibble จะกินเมื่อ  ความหิว ลดลง 80 หน่วย (สำหรับบางสิ่งมีชีวิต 135, 120, 53.3 25 หรือ 20) สำหรับอาหารอื่นๆ ดูได้ที่ Taming Effectiveness
  • หากอาหารโปรดของสิ่งมีชีวิตอยู่ในคลังพวกมันจะรอให้ความหิวลดลงมากพอที่จะกินได้, แม้ว่าจะมีอาหารอื่นอยู่ก็ตาม
  • สำหรับ  Royal Griffin บน ARK: Survival Evolved Mobile จะกินอาหารต่อเมื่อผู้เล่นได้ทำตามข้อกำหนด
 3. ทำให้สิ่งมีชีวิตหมดสติตลอดกระบวนการทำให้เชื่อง แถบสถานะค่าสลบจะลดลงตาม  ค่าสลบ ของสิ่งมีชีวิตนั้น, สามารถเติมได้ด้วย  Narcoberry หรือ  Narcotic ได้ Narcoberry จะเพิ่มค่าสลบ 8 หน่วยใน 3 วินาที, และ Narcotic จะเพิ่ม 40 หน่วยใน 16 วินาที สิ่งมีชีวิตจะไม่กินอาหารเหล่าโดยสมัครใจ ดังนั้นพวกมันจะต้องถูกป้อนโดยการกดปุ่มใช้ (E, Y, Triangle) ในช่องเก็บของของสิ่งมีชีวิตเมื่อเลือกหรือว่าเมาส์ไว้เหนือรายการนั้น
  • หากคุณไม่มีอาหารที่สามารถเพิ่มค่าสลบได้อย่าง  Narcoberry หรือ  Narcotic สามารถใช้อาวุธที่ทำให้สลบได้ข้างต้น รวมถึงมือเปล่า, แต่จะส่งผลให้ประสิทธิผลในการเชื่องนั้นลดลง

การเชื่องแบบไม่รุนแรง

การเชื่องแบบไม่รุนแรง / Non-Violent Taming (NV) หรือ การเชื่องแบบพาสซีฟ / Passive Taming method สิ่งมีชีวิตต่อไปนี้สามารถทำให้เชื่องได้ด้วยวิธีที่ไม่ใช้ความรุนแรง:

 • Araneo
 • Arthropluera
 • Basilosaurus
 • Chalicotherium
 • Dung Beetle
 • Giant Bee
 • Gigantopithecus
 • Hyaenodon
 • Ichthyosaurus
 • Lystrosaurus
 • Manta
 • Mesopithecus
 • Moschops
 • Onyc
 • Otter

สำหรับบน Mobile

 • Vulture
 • Mantis

โน้ต:  Diplodocus สามารถใช้ได้ทั้งสองวิธี

 1. ใส่อาหารที่คุณต้องการจะป้อนให้กับสิ่งมีชีวิต ช่องขวาสุด บนช่องเครื่องมือลัดของคุณ
  •  Araneo ชอบ  Spoiled Meat มากกว่า  Raw Meat
  •  Arthropluera ชอบ  Broth of Enlightenment มากกว่า  Spoiled Meat และ  Raw Meat
  •  Basilosaurus ชอบ  Exceptional Kibble มากกว่า เนื้อ และ ปลา
  •  Chalicotherium ใช้  Beer ( Stimberry ได้เหมือนกัน แต่มีประสิทธิผลต่ำมาก)
  •  Diplodocus ชอบ  Regular Kibble มากกว่า  Crops และ  เบอร์รี่
  •  Dung Beetle ชอบ  Feces มากกว่า  Spoiled Meat
  •  Giant Bee ชอบ  Simple Kibble มากกว่า  Rare Flower
  •  Gigantopithecus ชอบ  Regular Kibble มากกว่า  เบอร์รี่
  •  Ichthyosaurus ชอบ  Simple Kibble มากกว่า เนื้อ และ ปลา
  •  Lystrosaurus ชอบ  Rare Flower มากกว่า  Crops และ  เบอร์รี่
  •  Manta takes  AnglerGel
  •  Mantis ชอบ  Deathworm Horn มากกว่า  Woolly Rhino Horn
  •  Mesopithecus ชอบ  Basic Kibble มากกว่า  เบอร์รี่
  •  Moschops สุ่มสำหรับ  Tintoberry,  Mejoberry,  Giant Bee Honey,  Organic Polymer,  Rare Mushroom,  Rare Flower,  Raw Prime Meat,  Cooked Prime Meat,  Prime Meat Jerky,  Raw Prime Fish Meat,  Cooked Prime Fish Meat, หรือ  Cooked Lamb Chop
  •  Onyc ใช้ เนื้อ และ ปลา
  •  Otter ใช้  Raw Fish Meat (บน Mobile)
  •  Vulture ชอบ  Spoiled Meat มากกว่า  Raw Meat
  • ไดโนที่ชาร์จไฟได้อย่าง ( Bulbdog,  Shinehorn,  Featherlight,  Glowtail) ชอบ  Plant Species Z Seed, แต่บางตัวเฉพาะเจาะจง เห็ด
  •  Crystal Wyvern ชอบ  Primal Crystal มากกว่า  Crystal
 2. เข้าใกล้สิ่งมีชีวิตและกดปุ่มให้อาหาร (ค่าเดิม: E, Y, Triangle) เพื่อให้อาหารมันเมื่อพร้อม
  •  Lystrosaurus และ  Moschops เป็นมิตร และไม่กลัว, คุณไม่จำเป็นต้องหนีหรือหลบซ่อน
  •  Ichthyosaurus อยากรู้อยากเห็น, มันจะไม่หนี
  • สำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ของแนะนำให้ใช้  Ghillie Armor
  • หากไปโดนพวกมันระหว่างกระบวนการทำให้เชื่อง,  Gigantopithecus และ  Manta จะโจมตีคุณ และ  Mesopithecus จะวิ่งหนีไป
  •  Diplodocus อยากเล่นกับคุณและผลักคุณไปรอบๆ
  • คุณจำเป็นต้องมี  Bug Repellant แล้วใช้งานกับตัวคุณเพื่อใช้ในการทำให้เชื่อง  Araneo,  Arthropluera, หรือ  Onyc และสามารถช่วยในการเชื่อง  Dung Beetle และ  Manta, เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก้าวร้าวและจะโจมตีคุณเมื่ออยู่ในระยะหรือไปโดนพวกมัน
  •  Ichthyosaurus และ  Lystrosaurus สามารถโดนพวกมันได้, และจะไม่โจมตีคุณในทุกกรณี
 3. รอให้สิ่งมีชีวิตนั้นค่าสถานะอาหารลดลงมากพอที่จะกินอีกครั้ง, อาจใช้เวลาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสิ่งมีชีวิตและอาหารที่คุณป้อนให้กับมัน
 4. ทำขั้นตอนซ้ำจนกว่าจะทำให้เชื่องได้สำเร็จ

โน้ต: การให้อาหารครั้งแรกนั้นคล้ายกับการทำให้มันหมดสติ - มันจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้รอดชีวิต (หรือเผ่าของพวกคุณ) และสิ่งมีชีวิตนันจะเริ่มหิวเพื่อรอรับอาหารครั้งต่อไป ในจุดนี้ - ประสิทธิผลในการเชื่อง และ ค่าสถานะการทำให้เชื่องไม่ลดลง เว้นแต่สิ่งมีชีวิตจะถูกโจมตี (เข้าสู่การต่อสู้หรือใกล้ตายจากความหิว)

การเชื่องโดยการใช้ Fish Basket

Aberration DLC.jpg Valguero DLC.jpg Genesis Part 1 DLC.jpg Crystal Isles DLC.jpg Genesis Part 2 DLC.jpg เนื้อหาส่วนนี้เป็นเนื้อหาเฉพาะสำหรับ ส่วนเสริม: Aberration, Valguero, Genesis: Part 1, Crystal Isles, Genesis: Part 2

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม, ดูได้ที่  Fish Basket

บน Aberration, จะเชื่องสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์น้ำบางตัวต้องใช้  Fish Basket (ที่สามารถเรียนรู้เอ็นแกรมได้ใน Aberration เพื่อนำไปใช้บนแผนที่อื่น) ในการจับปลาให้พวกมัน จำไว้ว่ามันมีอายุการใช้งานที่แน่นอนในขณะที่ปลาอยู่ในตระกร้าปลาอยู่; หากปล่อยไว้นานไปจะทำให้ปลาตาย.

การเชื่องแบบชั่วคราว

สิ่งมีชีวิตบางตัวสามารถ "เชื่องได้/ใช้งานได้ เพียงแค่ชั่วคราว" (แต่ไม่ได้ชั่วคราวแบบ  Liopleurodon หรือ  Titan), ซึ่งสิ่งมีชีวิตดังกล่าวจะไม่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของเผ่า (ยังคงแสดงเป็นป่า), หรือสามารถตอบโต้กับผู้รอดชีวิตได้.

 •  Carnotaurus - สามารถสั่งการและเป็น "ลูกสมุน" ชั่วคราวที่เกิดขึ้นโดย  Yutyrannus เป็นเวลา 60 วินาที.
 •  Giant Bee - เกิดได้โดย  Giant Queen Bee. เพื่อช่วยปกป้องตัวราชินีผู้ให้กำเนิดพวกมัน.
 •  Forest Wyvern - เกิดได้โดย  Forest Titan. สามารถขี่ได้เมื่อมันยังมีไฟอยู่.

การเชื่องด้วยป้อมปืน

สำหรับสิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น  Titanosaur,  Rock Elemental,  Karkinos และ  Astrocetus, ที่ยาสลบไม่ได้ผล คุณจะต้องสร้างความเสียหายที่หัวของพวกมันด้วยอาวุธประเภทป้อมปืน เนื่องด้วยตัวป้อมปืนนั้นเคลื่อนที่ไม่ได้, เราต้องติดตั้งบนอานแพลตฟอร์ม อาทิ  Bronto Platform Saddle,  Paracer Platform Saddle,  Quetz Platform Saddle, หรือบน  TEK Hover Skiff

ป้อมปืนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดคือ  Canon, เนื่องจากอัตราส่วนของค่าความเสียหายและค่าสลบนั้นสมดุล, นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้  Rocket Launcher บน  Rock Elemental และ  Catapult Turret บน  Karkinos

โน้ต:

 • แม้ว่า  Rubble Golem นั้นคล้ายกับ  Rock Elemental ก็ตาม แต่ไม่สามารถทำให้มันเชื่องได้
 •  Titanosaur เมื่อเชื่องแล้ว มันจะไม่กินอะไรเลย, และ  อาหาร จะลดลงไปเรื่อยๆ จนตายไป สำหรับนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่ทางการหรือ Single-Player สามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยคำสั่ง AllowRaidDinoFeeding ได้เพื่อให้มันสามารถกินอาหารได้

การทำให้เชื่องตั้งแต่แรกเกิด

Scorched Earth DLC.jpg Ragnarok DLC.jpg Aberration DLC.jpg Valguero DLC.jpg Genesis Part 1 DLC.jpg Crystal Isles DLC.jpg Genesis Part 2 DLC.jpg เนื้อหาส่วนนี้เป็นเนื้อหาเฉพาะสำหรับ ส่วนเสริม: Scorched Earth, Ragnarok, Aberration, Valguero, Genesis: Part 1, Crystal Isles, Genesis: Part 2

เนื่องด้วยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ไม่สามารถทำให้เชื่องได้ในตอนโตเต็มไว ซึ่งแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ การจะทำให้สิ่งมีชีวิตดังกล่าวเชื่อง พวกมันจะต้องถูกเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถทำให้เชื่องได้ตั้งแต่แรกเกิดเท่านั้น:

 •  Deinonychus - ขโมยไข่ของมันจาก  รังของ Deinonychus ซึ่งอยู่ใน The White Cliffs บน Valguero หรือได้จากการผสมพันธุ์ของ  Deinonychus สองตัว
 •  Wyvern - ขโมยไข่ของมันจาก  รังของ Wyvern ซึ่งอยู่ใน World Scar บน Scorched Earth หรือใน Dragonmalte Trench, Wyvern Cave, MurderSnow (เฉพาะ  Ice Wyvern) บน Ragnarok และใน The Great Trench บน Valguero (เฉพาะ  Fire Wyvern และ  Ice Wyvern เท่านั้น), หรือได้จากการผสมพันธุ์ของ Wyvern ที่เลี้ยงสองตัวด้วยสายพันธุ์เดียวกัน (ต.ย:  Poison Wyvern สองตัว)
 •  Rock Drake - ขโมยไข่ของมันจาก  รังของ Rock Drake ซึ่งอยู่ใน Grave of the Lost, สามารถพบเจอได้เฉพาะ Aberration.
 •  Reaper King - ทำให้  Reaper Queen อ่อนแอลงด้วยแสงชาร์จ, จากนั้นปิดไฟแสงชาร์จทั้งหมด และให้มันเสียบตัวคุณเพื่อวางไข่ และรอให้คุณคลอดมันออกมา สามารถพบเจอพวกมันได้ในพื้นที่ Element บน Aberration ในกรณีของ  R-Reaper King คุณต้องทำให้  R-Reaper Queen อ่อนแอลงเช่นเดียวกัน และให้มันวางไข่ในตัวคุณเช่นเดียวกับ  Reaper Queen ที่กล่าวไว้ก่อนหน้า
 •  Magmasaur - ขโมยไข่ของมันจาก  รังของ Magmasaur ซึ่งอยู่ใน Volcanic Cave สามารถพบเจอได้เฉพาะ Genesis: Part 1, หรือได้จากการผสมพันธุ์ของ  Magmasaur ที่เลี้ยงสองตัวด้วยสายพันธุ์เดียวกันในบ่อลาวา

การทำให้เชื่องได้ด้วยการคราฟต์

Extinction DLC.jpg Genesis Part 2 DLC.jpg เนื้อหาส่วนนี้เป็นเนื้อหาเฉพาะสำหรับ ส่วนเสริม: Extinction, Genesis: Part 2

มีเพียง สามสิ่งมีชีวิต ที่สามารถ "คราฟต์" ได้เท่านั้น ไม่สามารถเชื่องได้ด้วยวิธีปกติได้ ซึ่งจะต้องมีบูลปรินต์ในการคราฟต์ หรือคราฟต์เลเวล 1 (เลเวล 51 สำหรับ  Mek) ใน  City Terminal หรือใน  Tek Replicator บน [[Extinction


สำหรับบูลปรินต์ของ  Enforcer และ  Scout สามารถพบเจอได้ทั่วไปใน Sanctuary หลังจากสังหารพวกมัน พวกมันจะดรอปบูลปรินต์ที่ระดับเลเวลพอๆ กับตัวที่เราได้ฆ่า, และมีการสุ่มเกรดตั้งแต่ Primitive ไปจนถึง Ascendant ซึ่งเป็นการสุ่ม


สำหรับบูลปรินต์ของ  Mek สามารถคราฟต์ได้ด้วยเอ็นแกรม ซึ่งได้ออกมาเป็น  Mek เลเวล 51 เท่านั้นและไม่เหมือนกับ  Enforcer และ  Scout ที่กล่าวไว้ข้างต้น  Mek ไม่สามารถอัปเกรดเลเวลได้ ในการจะทำให้เกรด หรือเลเวลที่สูงขึ้น สำหรับ  Mek นั้นสามารถหาบูลปรินต์ได้จาก  Orbital Supply Drop บน Extinction ซึ่งเป็นการสุ่มเกรด

การเชื่อง Titan

Extinction DLC.jpg เนื้อหาส่วนนี้เป็นเนื้อหาเฉพาะสำหรับ ส่วนเสริม: Extinction

Titan ทั้ง 3 ตัวสามารถทำให้เชื่องได้ชั่วคราวโดยโจมตีไปยังโหนดที่เสียหาย (Corruption node) บนตัวของพวกมัน Titan แต่ละตัวมีตำแหน่งโหนดที่แตกต่างกัน ดังนั้นต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในการโจมตีโหนดที่เสียหาย

เนื้องอกที่เสียหายทั้งหมดที่พบเจอได้บนตัวมันจะรับความเสียหาย 1 หน่วยต่อหนึ่งครั้ง การมีพลังโจมตีสูงนั้นไม่จำเป็น ในทางกลับกันการยิงจากระยะไกลอย่าง  Assault Rifle หรือสิ่งมีชีวิตเช่น  Velonasaur จะช่วยให้คุณโจมตีโหนดนั้นง่ายขึ้น

ประเภท Titan ที่เชื่องจะเปลี่ยนไปตามความเสียหายที่ได้รับ โดยแต่ละประเภทจะมีเลเวลที่สูงขึ้น และมีการกำหนดคำหน้าชื่อเมื่อเชื่องแล้ว

 • Alpha = รับความเสียหาย น้อยกว่า ?? พลังชีวิตที่สูญเสีญไป
 • Beta = รับความเสียหายระหว่าง ?? และ ?? พลังชีวิตที่สูญเสีญไป
 • Gamma = รับความเสียหายระหว่าง ?? และ ?? พลังชีวิตที่สูญเสีญไป
 • None = รับความเสียหาย มากกว่า ?? พลังชีวิตที่สูญเสีญไป

การเชื่อง Mega Mek

Extinction DLC.jpg เนื้อหาส่วนนี้เป็นเนื้อหาเฉพาะสำหรับ ส่วนเสริม: Extinction

 Mega Mek ถูกประกอบโดยใช้  M.O.M.I. เพื่อรวมทั้ง 4  Mek เข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม มันสามารถใช้ได้เฉพาะระหว่างการต่อสู้กับบอส  Alpha King Titan เท่านั้น คุณสามารถประกอบ  Mega Mek ได้ต่อเมื่ออยู่หน้า  Alpha King Titan เท่านั้น

ประสิทธิผลในการเชื่อง

ประสิทธิผลในการเชื่อง (Taming Effectiveness - TE) จะบ่งบอกถึงจำนวนโบนัสเลเวลที่จะเพิ่มให้กับสิ่งมีชีวิตนั้นหลังจากเชื่องสำเร็จ สิ่งนี้ไม่ส่งผลต่อความเร็วในการเชื่องของสิ่งมีชีวิต ประสิทธิผลในการเชื่องพื้นฐานให้มาที่ 100%, และจะลดลงเมื่อใดก็ตามที่สิ่งมีชีวิตที่เหลืออยู่ในช่องเก็บของของสิ่งมีชีวิตหรือได้รับความเสียหายขณะที่หมดสติ ยิ่งประสิทธิผลในการเชื่องยิ่งต่ำลงเท่าไร โบนัสที่ได้ก็น้อยลงเท่านั้น โดยพื้นฐานแล้วการคำนวณคือ TE = 1/(1 + [จำนวนอาหารที่กิน] + [ความเสียหายที่ได้รับ])[1] การให้อาหารที่สิ่งมีชีวิตชอบไม่เพียงแต่ทำให้เชื่องเร็วขึ้น แต่ยังได้รับประสิทธิผลในการเชื่องที่สูงขึ้นด้วย สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะมี  Kibble ที่โปรดปราน, อาหารที่ทำให้เชื่องได้เร็วที่สุดจะลดประสิทธิผลในการเชื่องลงเล็กน้อย

 • ในกรณีของ  Reaper King, ประสิทธิผลในการเชื่องยังคงส่งผล แต่ด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไป จะเพิ่มประสิทธิผลในการเชื่องได้เมื่อมันยังไม่เกิด โดยการฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จะซึมซับค่าประสบการณ์มาทำหน้าที่เดียวกับประสิทธิผลในการเชื่อง ส่งผลต่อโบนัสเลเวลเมื่อเกิด
 • ในกรณีของ  Bloodstalker, ประสิทธิผลในการเชื่องจะเริ่มต้นที่ 30% เสมอ ประสิทธิผลในการเชื่องของมันนั้นจะไม่ลดลง, เมื่อคุณเอาสิ่งมีชีวิตเชื่องให้มันกิน จะเป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการเชื่องให้กับมัน

ผลของประสิทธิผลในการเชื่อง

ประสิทธิผลในการเชื่อง (Taming Effectiveness - TE) เป็นตัวกำหนดจำนวนโบนัสเลเวลที่สิ่งมีชีวิตจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเชื่อง ทำให้สามารถอัปเกรดเลเวลได้สูงกว่าปกติ โบนัสเลเวลนี้จะขึ้นอยู่กับ "เลเวลของสิ่งมีชีวิตป่าที่เรากำลังทำให้เชื่อง" (โบนัสเลเวล = n% ของ เลเวลสิ่งมีชีวิตป่า) การจะทำให้สิ่งมีชีวิตของคุณแกร่งมากขึ้นคุณต้องหาสิ่งมีชีวิตป่าที่เลเวลสูงที่สุดเท่าที่หาได้

ประสิทธิผลในการเชื่องที่ 100% สิ่งมีชีวิตจะได้รับ 50% ของเลเวลป่าเป็นโบนัสเลเวล การคำนวณ เลเวล × TE / 2 (ปัดเศษลง) ยกตัวอย่าง:  Rex เลเวล 90 ที่มีประสิทธิผลในการเชื่องที่ 85% จะได้รับ 90 * 85% /2 = 38.25 → โบนัสเลเวล +38 ทำให้หลังเชื่องแล้วจะได้ Rex เลเวล 128

ด้วยเลเวลสิ่งมีชีวิตป่าสูงสุดที่ 150 และประสิทธิผลในการเชื่องสูงสุดที่ 99.9% สำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ต้องกินอย่างน้อยหนึ่งครั้ง (สิ่งมีชีวิตอย่าง  Troodon และ  Pegomastax ยังคงเป็น 100% เนื่องจากไม่ได้ "กิน" ในทางเทคนิค) - จะทำให้หลังจากเชื่องแล้วสิ่งมีชีวิตที่เลเวลสูงสุดที่คุณจะได้รับหลังเชื่องคือ 150 * 99.9% /2 → 74 (ปัดเศษ) เลเวล 224

นอกเหนือจากโบนัสเลเวล สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่มีอย่างน้อยหนึ่งแอตทริบิวต์ที่มีตัวคูณที่ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลในการเชื่อง -- เช่น  Rex มีตัวคูณ 17.6& สำหรับ  พลังโจมตี ตัวคูณนี้จะคำนวณหลังจากได้รับโบนัสเลเวลและโบนัสเพิ่มเติมแล้ว (ต.ย. Rex มีโบนัสเพิ่มเติมอีก +7%) ประสิทธิผลในการเชื่องจะไม่ส่งผลต่อโบนัสเพิ่มเติม เช่นเดียวกับโบนัสเลเวล ตัวคูณจะปรับตามสัดส่วนของประสิทธิผลในการเชื่อง อย่าง Rex ที่ยกตัวอย่างไว้ก่อนหน้า, ตัวคูณ 17.6% นั้นจะทำได้เมื่อประสิทธิผลในการเชื่อง 100% เท่านั้น ด้วย TE เพียง 50% คุณจะได้รับโบนัส  พลังโจมตี เพียงแค่ +8.8%

ทารกแรกเกิดที่ได้จากการการผสมพันธุ์จะมีประสิทธิผลในการเชื่อง 100% ประสิทธิผลในการเชื่องของพ่อและแม่ไม่ส่งผล แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ทำให้ทารกนั้นได้รับโบนัสเลเวล แต่จะทำให้ได้รับตัวคูณแอตทริบิวต์สูงสุด นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมสิ่งมีชีวิตที่มาจากการผสมพันธุ์มักจะมีค่าสถานะ พลังโจมตี หรือ  อาหาร สูงกว่าพ่อแม่เสมอ

อาหาร จำนวนค่าสถานะอาหารที่ต้องลดลง[2] ความเร็วในการทำให้เชื่อง[3] ประสิทธิผลในการเชื่อง[4] ทำให้...เชื่อง
 Broth of Enlightenment 20 50x ความเร็ว [5] ★★★★★  Arthropluera
 Rare Flower 60 25.1x

ความเร็ว

★★★★★  Microraptor
 Raw Mutton 50 7.5x ความเร็ว ★★★★☆ สัตว์กินเนื้อ
 50 Black Pearls 1500 6.6x ความเร็ว ★★★★★  Tusoteuthis [6]
 Giant Bee Honey 80 4.9x ความเร็ว ★★★★☆  Dire Bear
 Rare Flower 35 4.55x ความเร็ว [5] ★★★★★  Lystrosaurus
 Bio Toxin 45 4.46x ความเร็ว ★★★★★  Electrophorus
 Large Animal Feces 37.5 4.27x ความเร็ว [5] ★★★★★  Dung Beetle
 Cooked Lamb Chop 50 4x ความเร็ว ★★★★★ สัตว์กินเนื้อ
 Giant Bee Honey 80 3.72x ความเร็ว ★★★☆☆  Megatherium
 Raw Prime Meat 50 3x ความเร็ว ★★★☆☆ สัตว์กินเนื้อ
 Raw Prime Fish Meat 25 2.4x ความเร็ว[5] ★★★☆☆ สัตว์กินเนื้อ
 Rare Flower 75 2x ความเร็ว ★★★☆☆  Giant Queen Bee
 Spoiled Meat 50 2x ความเร็ว ★★★☆☆  Araneo,  Arthropluera,  Dung Beetle,  Pulmonoscorpius and  Vulture
 Cooked Prime Meat /  Prime Meat Jerky 50 1.5x ความเร็ว ★★☆☆☆ สัตว์กินเนื้อ
 Rare Mushroom 75 1.3x ความเร็ว ★★☆☆☆  Procoptodon
 Beer Jar 45 1x ความเร็ว ★★★★★  Chalicotherium
 Stimberry -15 ? ☆☆☆☆☆  Chalicotherium
 Raw Meat 50 1x ความเร็ว ★☆☆☆☆ สัตว์กินเนื้อ
 Cooked Meat /  Cooked Meat Jerky 25 1x ความเร็ว ☆☆☆☆☆ สัตว์กินเนื้อ
 Crops 40 1x ความเร็ว ★★☆☆☆ สัตว์กินพืช
 Chitin 50 1x ความเร็ว ★☆☆☆☆  Archaeopteryx
 Mejoberry 30 1x ความเร็ว ★☆☆☆☆ สัตว์กินพืช
 Sulfur 25 1x ความเร็ว ★☆☆☆☆  Rock Elemental
 Other Berries 20 1x ความเร็ว ☆☆☆☆☆ สัตว์กินพืช
 Plant Species X Seed 50 1x ความเร็ว ☆☆☆☆☆  Procoptodon
 AnglerGel 24 1x ความเร็ว N/A[7]  Manta
 Sweet Vegetable Cake 20 1x ความเร็ว N/A[7]  Ovis
 Sweet Vegetable Cake 500 1x ความเร็ว N/A[7]  Achatina
 Giant Bee Honey 300 1x ความเร็ว N/A[7]  Roll Rat
 Giant Bee Honey 200 1x ความเร็ว N/A[7]  Liopleurodon
 Deathworm Horn 300 1x ความเร็ว N/A[7]  Mantis
 Woolly Rhino Horn 200 1x ความเร็ว N/A[7]  Mantis
 Raw Fish Meat 25 0.8x ความเร็ว[5] ☆☆☆☆☆ สัตว์กินเนื้อ
 Cooked Fish Meat 12 0.8x ความเร็ว ☆☆☆☆☆ สัตว์กินเนื้อ
 Cooked Prime Fish Meat 25 0.8x ความเร็ว ☆☆☆☆☆ สัตว์กินเนื้อ
 Stone 50 0.14x ความเร็ว ★☆☆☆☆  Rock Elemental
 Giganotosaurus Egg 300 ? ★★★★★  Oviraptor
 Fertilized Giganotosaurus Egg 900 ? ★★★★★  Titanoboa
 Rock Drake Egg 262.5 ? ★★★★★  Basilisk
 Magmasaur Egg 262.5 ? ★★★★★  Basilisk
 Plant Species Z Seed 75 ? ★★★★★  Bulbdog,  Glowtail,  Featherlight, and  Shinehorn
 Dead Fish N/A ? ☆☆☆☆☆  Otter and  Hesperornis


เลเวลและค่าสถานะของไดโน

เลเวลในการเกิด 1-150 (เซิร์ฟเวอร์ทางการ)
โบนัสเลเวลจากประสิทธิผลในการเชื่อง +0-50% ของเลเวลในการเกิด (+74 max)
เลเวลสูงสุดที่เพิ่มหลังจากเชื่องแล้ว +88
 • ไดโน/สิ่งมีชีวิต จะเกิดในเลเวล 5 ถึง 150 ในเซิร์ฟเวอร์ทางการ, หรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับความยากของเซิร์ฟเวอร์ ไดโน/สิ่งมีชีวิตต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้น: (เลเวลอื่นๆ จะนำไปใช้เหมือนไดโนอื่นๆ ตามการตั้งค่าความยากของเซิร์ฟเวอร์)
  •  Wyvern และ  Rock Drake - 5 ถึง 190
  • สิ่งมีชีวิตเฉพาะ เช่น  GachaClaus - 50 ถึง 90
  • Corrupted Creatures ทั้งหมด - 1 ถึง 500+ (ถ้าเกิดจาก  Orbital Supply Drop หรือ  Element Node, ขึ้นอยู่กับความยาก.)
  • Tek Creatures ทั้งหมด - 20% จากเลเวลปกติ (6 ถึง 180)
  • Titans - 1500 ถึง 2350
  •  Jerboa,  Leedsichthys, และ  Alpha Leedsichthys - 1 (จะละเว้นของการกำหนดค่าความยาก)
 • สำหรับทุกๆ เลเวลที่สูงกว่า 1, สิ่งมีชีวิตจะมีการสุ่มค่าสถานะพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง. โดยปกติแล้ว ค่าสถานะหนึ่งอย่างจะได้รับการอัปเกรดโดยธรรมชาติ.
 • สิ่งมีชีวิตใดๆ เมื่อเชื่องแล้ว, สามารถอัปเกรดเลเวลได้ด้วยมากถึง 88 ครั้ง (ยกเว้น Titans และ  Mek). นี่หมายความว่าถ้าคุณเชื่องสิ่งมีชีวิตที่ 1 เลเวล, จะทำให้มีเลเวลสูงสุดที่ 89 และจะไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีก, แต่สำหรับสิ่งมีชีวิตเชื่องที่เลเวล 30 จะมี 118 เลเวล.
 • สิ่งมีชีวิตที่เลเวลต่ำกว่าโดยทั่วไปจะหาง่าย และอันตรายน้อยกว่าในการทำให้หมดสติ และเชื่องได้เร็วกว่า (เนื่องจากต้องการอาหารและยาสลบน้อยกว่า)
 • ผู้เล่นเริ่มต้นอาจต้องการกำหนดเป้าหมายสิ่งมีชีวิตเลเวลน้อยๆ เพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากร, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสัตว์สำหรับขี่ในช่วงต้นเกม และที่ต้องใช้ในจำนวนมาก อย่าง  Phiomia.
 • ผู้เล่นที่ต้องการเป้าหมายสัตว์ในระดับเลเวลที่สูงขึ้น, เนื่องจากค่าสถานะ และ เลเวลที่สูงขึ้นตาม. เป็นเรื่องปกติสำหรับในช่วง "กลาง-ท้าย" ของเกม (บางครั้งก็เลือกสีเฉพาะ), หรือค้นหาสิ่งมีชีวิตที่มีค่าสถานะเฉพาะ เช่น การหาสิ่งมีชีวิตที่มีพลังโจมตีสูง หากตัวไหนมีพลังโจมตีต่ำ แต่ค่าอาหารสูงแทน, ผู้ล่าอาจฆ่าทิ้่งหรือทิ้งไว้และค้นหาตัวอื่น.
 • การอัปเกรดค่าสถานะขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตและประโยชน์ในการใช้งาน. ตัวอย่างเช่นโดยปกติจะไม่มีประโยชน์หากคุณอัปเกรดพลังโจมตีให้กับ  Parasaur, ในขณะที่  Raptor หรือ  Rex นั้นมีประโยชน์มาก และเป็นค่าสถานะที่สำคัญทีสุด.
 • จำนวน XP ที่ต้องใช้ในการอัปเกรดนั้นเท่ากันทุกสิ่งมีชีวิต, โดยไม่คำนึงถึงระดับที่มันเชื่องแล้ว. เช่นจำนวน XP ที่เท่ากันในเลเวล 1 ถึงเลเวล 2 หรือ 26 ถึง 27.
 • สิ่งมีชีวิตที่เชื่องแล้วจะได้รับ XP อย่างช้าๆ แม้ไม่มีการกระทำอะไรเลย (XP Overtime) เช่นเดียวกับผู้เล่นจะได้รับ XP เพิ่มเติมครึ่งหนึ่งของ XP ที่ได้รับจากสิ่งมีชีวิตที่ขี่อยู่, ดังนั้นจึงควรนั่งบนไดโนขณะที่ AFK.
  • สิ่งมีชีวิตที่เชื่องแล้วเมื่ออยู่ใน  Cryopod จะได้รับ XP ที่มากขึ้น
 • เลเวลไดโนสูงสุด (ไม่นับการผสมพันธุ์) หลังจากการเชื่องที่รวมกับโบนัสจากประสิทธิผลในการเชื่องแล้ว 312 สำหรับบนเซิร์ฟเวอร์ทางการหรือไม่มีการดัดแปลง (ต.ย. 150 เลเวลไดโนป่า + 74 โบนัสเลเวล + 88 การอัปเกรดเลเวล). จะมีข้อยกเว้นบางประการ:
  • Tek creatures - ตามที่ระบุไว้ข้างต้น, พวกมันสามารถเกิดได้สูงสุดที่เลเวล 180 มาพร้อมกับประสิทธิผลในการเชื่องสูงสุดที่ +89 และอัปเกรดเลเวลได้สูงสุด 88 เลเวลหลังจากเชื่องแล้ว. ทำให้พวกมันมีจำนวนเลเวลสูงสุดที่เป็นไปได้ (ไม่นับการผสมพันธุ์)
  • Reaper Kings - ราชินีจะเกิดที่เลเวลสูงสุด 150, แต่ลูกสมุนของมันสามารถมีเลเวลเพิ่มเติมมากถึง 75 เลเวลในระหว่างการตั้งครรภ์และอื่นๆ 88 เลเวล. ทำให้มีเลเวลได้สูงสุดมาถึง 313 เลเวล
  • Enforcers และ Scouts - เกิดตามธรรมชาติที่เลเวลสูงสุด 150 และยังมีเลเวลเพิ่มเติมอีก 88 เลเวล, หลังจากคราฟต์แล้ว ทำให้มีเลเวลสูงสุดที่ 238
  • Deinonychus - ไข่จะเกิดตามธรรมชาติมากถึง 150 เลเวล และมีเลเวลเพิ่มเติม 88 เลเวล, หลังจากฟักตัว ทำให้มันมีเลเวลสูงสุด 238 เลเวล (ไม่นับการผสมพันธุ์)
  • Wyverns และ Rock Drakes - ไข่จะเกิดตามธรรมชาติมากถึง 190 เลเวล และมีเลเวลเพิ่มเติมl 88 เลเวล, หลังจากฟักตัว ทำให้มันมีเลเวลสูงสุด 278 เลเวล (ไม่นับการผสมพันธุ์)

คำแนะนำในการเชื่อง

 • หนึ่ง  Narcoberry จะเพิ่ม  ค่าสลบ ให้กับสิ่งมีชีวิต 7.5 หน่วย. หนึ่ง  Narcotic เพิ่ม  ค่าสลบ 40 หน่วย. หนึ่ง  Tranquilizer Arrow การยิงด้วยธนูธรรมดา, จะเพิ่ม  ค่าสลบ ประมาณ 100 (ขึ้นอยู่กับส่วนที่ยิงโดน) แต่จะสร้างความเสียหายและลดประสิทธิผลในการเชื่อง
 • การป้อน  Narcotic หรือ  Narcoberry, สามารถทำได้โดย E, Y, Triangle ในช่องเก็บของ.
 • ในกรณีฉุกเฉิน, หากคุณไม่สามารถหา  Narcotic หรือ  Narcoberry ได้. คุณสามารถชกหรือใช้  Slingshot ยิงเข้าที่ศีรษะของมันเพื่อให้หมดสติต่อ, หรือยิงด้วย  Tranquilizer Arrow. อย่างไรก็ตาม, วิธีดังกล่าวจะสร้างความเสียหายให้กับสิ่งมีชีวืตและลดประสิทธิผลในการเชื่อง ส่งผลต่อโบนัสเลเวล แต่ถ้าหากคุณไม่ระวังคุณอาจจะทำมันตายได้.
 • ต้องให้แน่ใจว่าพวกเขาจะมีอาหารกินตลอดเวลาในกระบวนการเชื่อง, หากอาหารหมด สถานะการเชื่องจะลดลงอย่างรวดเร็วจนหมด.
 • สัตว์ที่หมดสติ จะยังคงหมดสติไปจนกระทั่ง  ค่าสลบ ลดลงถึง 0. ถ้ามันตื่นขึ้น, คุณจะสูญเสียสถานะกระบวนการเชื่องทั้งหมด, และของที่อยู่ในช่องเก็บของของสิ่งมีชีวิต (แต่ถ้าหากสิ่งมีชีวิตที่หมดสติถูกฆ่าตาย, มันตะดรอปไปเชื่องไว้ในกระเป๋าที่ตก เมื่อมันตาย).
 • สิ่งมีชีวิตต่างๆ จะสูญเสีย  ค่าสลบ ในอัตราที่ต่างกัน (เช่น  Giganotosaurus จะสูญเสีย  ค่าสลบ อย่างรวดเร็ว), สำหรับในการเชื่องสิ่งมีชีวิตที่ทนทานต่อค่าสลบ ( ค่าสลบ ลดอย่างรวดเร็ว) คุณจำเป็นต้องสำรอง  ยาสลบ เผื่อไว้ด้วย.
 • กระบวนการเชื่องอาจใช้เวลานานหลายชั่วโมง, คอยดูสิ่งแวดล้อมและภัยอันตรายรอบข้าง, นักล่า และผู้รอดชีวิตคนอื่นๆ ที่ไม่เป็นมิตร. เพราะพวกมันอาจพยายามทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่หมดสติของคุณ.
 • สิ่งมีชีวิตที่เชื่องแล้วของคุณอาจตายได้ด้วยความอดอยาก แม้ในขณะที่คุณออฟไลน์ไป, ดังนั้นต้องแน่ใจว่ามีอาหารเพียวพอในคลังของพวกมัน หรือ ใน  รางอาหาร. เช่นเดียวกับผู้เล่น สัตว์ไที่ไม่เคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมอะไร จะทำให้  ค่าสถานะอาหาร ลดลงอย่างช้าๆ
 • หากสิ่งมีชีวิตของคุณมี  พลังชีวิต ที่ต่ำ, คุณสามารถบังคับป้อนอาหารเพื่อให้ได้พลังชีวิตกลับคืนมา. สิ่งนี้จะไม่ลดประสิทธิผลในการเชื่อง หาอาหารของสิ่งมีชีวิตนั้นหมดลง. (ใช้ได้กับไดโนกินเนื้อเท่านั้น)
 • หากสิ่งมีชีวิตที่คุณกำลังเชื่องถูกโจมตี, คุณสามารถปล่อยให้มันตื่นขึ้นเพื่อรีเซ็ตประสิทธิผลในการเชื่อง.
 • ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์,  Box o' Chocolates สามารถใช้เพื่อลด % การเชื่องได้มาถึง 40% อย่างไรก็ตาม, สิ่งเหล่านี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อสิ่งมีชีวิตป่าที่หมดสติ.
 • หากคุณกำลังเชื่องสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก, คุณสามารถติดตามพวกมันได้ผ่านรายการเชื่อง เพื่อตรวจดูว่านานแค่ไหนก่อนที่พวกมันจะตื่นขึ้นหรือเชื่องนานแค่ไหน.
 • ใน ARK: Survival Evolved Mobile, แอป Dododex สามารถใช้ในการคำนวณการเชื่องของสิ่งมีชีวิตได้.

สำหรับไดโนกินเนื้อ

 • สัตว์กืนเนื้อทุกชนิดจะชอบ  Raw Mutton และ  Raw Prime Meat เหนือสิ่งอื่นใด นอกจากของโปรด  Kibble, และจะเชื่องได้ไวกว่าการใช้  Raw Meat. ทารกทุกตัวจะดรอป  Raw Prime Meat, เช่นเดียวกับตัวเต็มไวเหล่านี้ที่ดรอปเช่นกัน:
 • Argentavis
 • Brontosaurus
 • Carnotaurus
 • Diplodocus
 • Giganotosaurus
 • Mammoth
 • Paraceratherium
 • Plesiosaur
 • Purlovia
 • Quetzal
 • Rex
 • Sarcosuchus
 • Spino
 • Stegosaurus
 • Titanoboa
 • Mosasaurus

สำหรับสัตว์กินพืช

 • ต่างจากไดโนกินเนื้อตรงที่ ไม่มีอาหารได้ที่คุณสามารถให้กับสัตว์กินพืชเพื่อเพิ่มความเร็วในการเชื่องได้ ยกเว้น  Kibble (ยกเว้นบน Primitive Plus, ที่พืชผลบางชนิดมีผลในไดโนบางตัวที่ส่งให้เชื่องได้ไวขึ้น), และสัตว์กินพืชมักต้องการ  Kibble มากกว่าไดโนกินเนื้อที่มีเลเวลและขนาดใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญ. ดังนั้น คูรควรจัีดสรรเวลาให้มากสำหรับการเชื่องสัตว์กินพืช โดยเฉพาะสัตว์กินพืชที่มีเลเวลสูง.
 • สัตว์กืนพืชจะกิน  Crops ในขณะที่สิ่งนี้จะไม่ทำให้การเชื่องเร็วขึ้น, แต่จะส่งผลต่อประสิทธิผลในการเชื่องที่สูง.
 • สัตว์จะไม่กิน  Narcoberry ด้วยตนเอง.
 • ไม่เหมือนกับไดโนที่เชื่องแล้ว, โดยที่  Stimberry จะทำให้หิว, การบังคับให้กับไดโนที่หมดสติจะทำให้ค่าสลบลดลง - ทำให้พวกมันตื่นไวขึ้น. อย่างไรก็ตาม, สัตว์กินพืชจะกิน  Stimberry หากไม่มีอาหารอื่นในคลัง. แม้ว่า  Stimberry จะลดประสิทธิผลในการเชื่องลงอย่างมากแต่ก็เล็กน้อยดีกว่าไม่มีอะไรกินเลย. ดังนั้นพวกมันจะกินเมื่อจำเป็นเท่านั้น. อาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมในบางครั้งประสิทธิผลในการเชื่องสัตว์กินพืชในบางครั้งเหลือ 0% อย่านำใส่ให้กับมันจะดีที่สุด.

สำหรับสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่

 • สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่มี  Kibble โปรดอยู่, ซึ่งจะทำให้ประสิทธิผลในการเชื่องยังสูงอยู่หากได้กินของโปรด เพราะจำนวนครั้งในการกินจะน้อยลง. แต่ละ  Kibble มีส่วนผสมและสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดชอบแตกต่างกันออกไป สามารถดูได้ที่ Kibble.
 •  Kibble ทำให้การเชื่องเร็วขึ้น 5x สำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ชอบ, ยกเว้น  Bronto ซึ่งเร็วขึ้น 8x
 • สำหรับผู้เล่นใหม่, ขอแนะนำว่าไม่แนะนำให้จับไดโนหรือสิ่งมีชีวิตที่มีเลเวลสูงโดยไม่มี  Kibble ไม่เพียงแค่มันใช้เวลานานอาจนานถึง 3 ชั่วโมง, แต่ยังส่งผลให้ประสิทธิผลในการเชื่องน้อยลง และได้โบนัสเลเวลที่ไม่คุ้มกับของที่เสียไปกับมัน.
  • โดยเฉพาะสัตว์กินพืช, โนขณะที่ไดโนกินเนื้อหลายประเภทในเกมใช้เพียงแค่  Raw Prime Meat ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้การเชื่องไวมากพอ. แต่สำหรับสัตว์กินพืชในบางชนิดใช้  Crops ก็ใช้เวลานานกว่า 6 ชั่วโมง.
 •  Cryopod ช่วยให้เคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตที่เชื่องแล้วจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยง่าย, ยิ่งดีมากสำหรับสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งเชื่องเสร็จ. แต่ระวังไว้อย่าตายระหว่างทางเพราะใครๆ ก็สามารถขโมยเจ้า Cryopod นี้ได้ (ถ้ามีแผนจะผสมพันธุ์ก็แนะนำให้หาวิธีอื่นและการเดินทางเสียใหม่)
 • ถ้าหากผู้เล่นมี  Snow Owl, สามารถใช้  Snow Owl นี้ฟื้นฟูพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่สลบอยู่เพื่อให้พวกมันมีชีวิตอยู่จนจบกระบวนการเชื่อง, เพื่อไม่ให้มันสูญเสียประสิทธิผลในการฝึกฝนมากเกินไป.
 • สิ่งมีชีวิตบางชนิดต้องกินอาหารเป็นปริมาณที่มาก แม้ว่าจะใช้  Kibble ก็ตาม, ไม่สามารถทำให้ TE เป็น 100% ได้. วิธีที่เชื่องสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ให้ TE มาขึ้นคืออีเวนต์ที่มีบูสต์ความเร็วในการเชื่อง, อย่างเช่น ARK: Evolution Event ประจำสัปดาห์, ใช้  Kibble น้อยลง, ดังนั้นเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตจะสูญเสียประสิทธิผลในการเชื่องน้อยลง. ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือ  Woolly Rhino ซึ่ง TE สูงสุดที่ 95.8% เท่านั้นในการกำหนดค่าปกติ, แต่เมื่อเชื่องในช่วงกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถสูงสุดได้ที่ 98.9%
  • อย่างไรก็ตาม, มีสิ่งมีชีวิตบางตัวที่ไม่สามารถแตะ TE สูงสุดในอัตรา 2x เช่น  Basilisk สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ขอแนะนำให้เชื่องที่มีอัตราบูสต์อื่นๆ อย่างเช่นในระหว่าง ARK: Eggcellent Adventure

สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเชื่องได้

ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทุกตัวที่สามารถทำให้เชื่องได้ สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะมีคำนำหน้าว่า "Wild (ป่า)" ที่สามารถทำให้เชื่องได้ แต่สำหรับสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเชื่องได้นั้นจะไม่มีคำนำหน้า

Tamed Pteranodon.jpg

สิ่งมีชีวิตต่อไปนี้ไม่สามารถทำให้เชื่องได้ ยกเว้นใช้คำสั่งคอนโซล "Forcetame"

 • Alpha Creatures
 • Ammonite
 • Bosses (Broodmother Lysrix, Dragon, Megapithecus, Manticore, Overseer, Rockwell, King Titan และ Alpha King Titan)1
  • สิ่งมีชีวิตใดๆ ที่บอสเป็นผู้เสก
 • Brute Creatures
  • สิ่งมีชีวิตใดๆ ที่เกิดในภารกิจ
 • Cnidaria
 • Corrupted Creatures
 • Deathworm
 • Enraged Creatures
 • Eurypterid
 • Ferox (Large)2
 • GachaClaus
 • Glowbug
 • Jug Bug
 • Leedsichthys
 • Meganeura
 • Nameless3
 • Reaper Queen
 • Seeker
 • Summoner
 • Titanomyrma
 • สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่พบเจอในถ้ำต่อไปนี้
  • Swamp Cave
  • Snow Cave (ต.ย. Yeti)
  • Tek Cave
  • Old Tunnels
  • Grave of the Tyrants
  • Ruins of Nosti
  • Old Railway Cave (ยกเว้น  Glowtail)
  • Hidden Grotto
  • Elemental Vault
  • Desert Cave
  • Forest Cave
  • Ice Cave


 • 1 : บอสบางตัวสามารถเชื่องได้ชั่วคราวเพื่อใช้ในภารกิจ
 • 2 : ในขณะที่  Ferox (Large) นั้นเกิดขึ้นมาจากการให้  Element กับ  Ferox, แต่ในทางเทคนิคแล้วนั้น สิ่งมีชีวิตสองตัวนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
 • 3 : การ Forcetame  Nameless จะทำให้มันขุดโพรงกลับลงไปใต้ดิน, ทำให้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่ไม่สามารถเชื่องได้ แม้กระทั่งการใช้คำสั่งคอนโซล

คำนวณการทำให้เชื่อง

ดูได้ที่ แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง

 1. การคำนวณประสิทธิผลในการเชื่อง
 2. โน้ต : จำนวนค่าสถานะอาหารที่ต้องลดลงนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารและสิ่งมีชีวิต, แต่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่มักจะมีค่าตายตัว มีข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคืออาหารโปรดของสิ่งมีชีวิตนั้น
 3. ความเร็วในการทำให้เชื่อง เป็นผลสืบเนื่องมาจาก การทำให้เชื่อง/มูลค่าอาหารต่อการกินหนึ่งครั้ง
 4. ประสิทธิผลในการทำให้เชื่อง ได้มาจากจำนวนการกินอาหาร ยิ่งกินจำนวนครั้งน้อยเท่าไร ยิ่งลดลงน้อยลงเท่านั้น ประสิทธิผลในการทำให้เชื่องไม่ส่งผลต่อความเร็ว
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Estimated.
 6. Note that this is compared to 20 Raw Meat, rather than 1 Raw Meat.
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 This is the only valid food item for this tame.