ไอดีสิ่งมีชีวิต

จาก ARK Wiki
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Translating.png เนื้อหาส่วนนี้ยังไม่ถูกแปล
คุณสามารถช่วยแปลได้ที่นี่ หรือติดต่อผู้ดูแลการแปลได้ที่: กระดานผู้ดูแล
 • Crafting Light.png
  ชุดคำสั่ง
 • Campfire.png
  Item IDs
 • Dodo.png
  Creature IDs
 • Color Wheel.svg
  Color IDs
 • ArksupplyCrate.png
  Beacon IDs

These data values refer to the different types of creature IDs for the PC version of ARK: Survival Evolved. Creature IDs are used to spawn in-game creatures.

If you frequently need to spawn in items or creatures, you might consider downloading a command tool.[1]

Creature IDs

There are multiple ways to spawn in a creature. Using the Summon or the SDF command will spawn in a creature of a random level. To get a specific level use SpawnDino. More complex commands are SpawnSetupDino which lets you specify the domesticated levels and SpawnExactDino which also lets you specify the wild levels, colors and more, but is not implemented clean so you have to cryo and uncryo the spawned creature first to see the set colors and correct stat values.

To spawn an เอนทิตี :

admincheat Summon <EntityID>

Using Summon the creature will spawn in you and then will glitch out of you. Use the following command to specify a distance.

To spawn an entity with custom level :

admincheat SpawnDino <blueprintPath> <spawnDistance> <spawn-Y-offset> <Z-offset> <dinolevel>

So, let's say you want to spawn an at Ankylo level 120, you'll do:

admincheat SpawnDino "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Ankylo/Ankylo_Character_BP.Ankylo_Character_BP'" 500 0 0 120

The 500 stands for a distance of about one or two foundations further away in the direction you are looking. Look a bit up, not in the ground. If you don't use a noteworthy distance value the creature will spawn in you and then will glitch out of you - not the best recommendation for carnivores.

The Dino Name Tag is used in the Server configuration for DinoSpawnWeightMultipliers entries to adjust the spawn rates of dinos.

Name Category Name Tag Entity ID Blueprint Path
 Achatina Invertebrates Achatina Achatina_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Achatina/Achatina_Character_BP.Achatina_Character_BP'"
 Allosaurus Dinosaurs Allo Allo_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Allosaurus/Allo_Character_BP.Allo_Character_BP'"
 Alpha Carno Alpha Creatures Elite Carno MegaCarno_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Carno/MegaCarno_Character_BP.MegaCarno_Character_BP'"
 Alpha Leedsichthys Alpha Creatures Leedsichthys Alpha_Leedsichthys_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Leedsichthys/Alpha_Leedsichthys_Character_BP.Alpha_Leedsichthys_Character_BP'"
 Alpha Megalodon Alpha Creatures Elite Mega MegaMegalodon_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalodon/MEgaMegalodon_Character_BP.MegaMegalodon_Character_BP'"
 Alpha Mosasaur Alpha Creatures Mosasaur Mosa_Character_BP_Mega_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Mosasaurus/Mosa_Character_BP_Mega.Mosa_Character_BP_Mega'"
 Alpha Raptor Alpha Creatures Elite Raptor MegaRaptor_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/MegaRaptor_Character_BP.MegaRaptor_Character_BP'"
 Alpha T-Rex Alpha Creatures Elite Rex MegaRex_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Rex/MegaRex_Character_BP.MegaRex_Character_BP'"
 Alpha Tusoteuthis Alpha Creatures Tusoteuthis Mega_Tusoteuthis_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Tusoteuthis/Mega_Tusoteuthis_Character_BP.Mega_Tusoteuthis_Character_BP'"
 Ammonite Invertebrates Ammonite Ammonite_Character_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Ammonite/Ammonite_Character.Ammonite_Character'"
 Anglerfish Fish Angler Angler_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Anglerfish/Angler_Character_BP.Angler_Character_BP'"
 Ankylosaurus Dinosaurs Anky Ankylo_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Ankylo/Ankylo_Character_BP.Ankylo_Character_BP'"
 Araneo Invertebrates Spider SpiderS_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Spider-Small/SpiderS_Character_BP.SpiderS_Character_BP'"
 Archaeopteryx Birds Archa Archa_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Archaeopteryx/Archa_Character_BP.Archa_Character_BP'"
 Argentavis Birds Argent Argent_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Argentavis/Argent_Character_BP.Argent_Character_BP'"
 Arthropluera Invertebrates Arthro Arthro_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Arthropluera/Arthro_Character_BP.Arthro_Character_BP'"
 Baryonyx Dinosaurs Baryonyx Baryonyx_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Baryonyx/Baryonyx_Character_BP.Baryonyx_Character_BP'"
 Basilosaurus Mammals Basilosaurus Basilosaurus_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Basilosaurus/Basilosaurus_Character_BP.Basilosaurus_Character_BP'"
 Beelzebufo Reptiles Toad Toad_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Toad/Toad_Character_BP.Toad_Character_BP'"
 Bunny Dodo Event Creatures Dodo "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dodo/Dodo_Character_BP_Bunny.Dodo_Character_BP_Bunny'"
 Bunny Oviraptor Event Creatures Ovi "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Oviraptor/BunnyOviraptor_Character_BP.BunnyOviraptor_Character_BP'"
 Brontosaurus Dinosaurs Bronto Sauropod_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Sauropod/Sauropod_Character_BP.Sauropod_Character_BP'"
 Broodmother Lysrix Bosses SpiderL_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Spider-Large/SpiderL_Character_BP.SpiderL_Character_BP'"
 Chalicotherium Mammals Chalicotherium Chalico_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Chalicotherium/Chalico_Character_BP.Chalico_Character_BP'"
 Carbonemys Reptiles Turtle Turtle_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Turtle/Turtle_Character_BP.Turtle_Character_BP'"
 Carnotaurus Dinosaurs Carno Carno_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Carno/Carno_Character_BP.Carno_Character_BP'"
 Castoroides Mammals Beaver Beaver_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Beaver/Beaver_Character_BP.Beaver_Character_BP'"
 Cnidaria Invertebrates Cnidaria Cnidaria_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Cnidaria/Cnidaria_Character_BP.Cnidaria_Character_BP'"
 Coelacanth Fish Coel Coel_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Coelacanth/Coel_Character_BP.Coel_Character_BP'"
 Compy Dinosaurs Compy Compy_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Compy/Compy_Character_BP.Compy_Character_BP'"
 Daeodon Mammals Daeodon Daeodon_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Daeodon/Daeodon_Character_BP.Daeodon_Character_BP'"
 Deathworm Invertebrates Deathworm Deathworm_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/DeathWorm/DeathWorm_Character_BP.DeathWorm_Character_BP'"
 Dilophosaur Dinosaurs Dilo Dilo_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dilo/Dilo_Character_BP.Dilo_Character_BP'"
 Dimetrodon Dinosaurs Dimetro Dimetro_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dimetrodon/Dimetro_Character_BP.Dimetro_Character_BP'"
 Dimorphodon Dinosaurs Dimorph Dimorph_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dimorphodon/Dimorph_Character_BP.Dimorph_Character_BP'"
 Diplocaulus Amphibians Diplocaulus Diplocaulus_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Diplocaulus/Diplocaulus_Character_BP.Diplocaulus_Character_BP'"
 Diplodocus Dinosaurs Diplo Diplodocus_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Diplodocus/Diplodocus_Character_BP.Diplodocus_Character_BP'"
 Dire Bear Mammals Direbear Direbear_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Direbear/Direbear_Character_BP.Direbear_Character_BP'"
 Direwolf Mammals Direwolf Direwolf_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Direwolf/Direwolf_Character_BP.Direwolf_Character_BP'"
 Direwolf Ghost Event Creatures Direwolf Ghost_Direwolf_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Direwolf/Ghost_Direwolf_Character_BP.Ghost_Direwolf_Character_BP'"
 Dodo Birds Dodo Dodo_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dodo/Dodo_Character_BP.Dodo_Character_BP'"
 DodoRex Event Creatures DodoRex DodoRex_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/DodoRex/DodoRex_Character_BP.DodoRex_Character_BP'"
 Doedicurus Mammals Doed Doed_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Doedicurus/Doed_Character_BP.Doed_Character_BP'"
 Dragon (Gamma) Bosses Dragon_Character_BP_Boss_Easy_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragon/Dragon_Character_BP_Boss_Easy.Dragon_Character_BP_Boss_Easy'"
 Dragon (Beta) Bosses Dragon_Character_BP_Boss_Medium_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragon/Dragon_Character_BP_Boss_Medium.Dragon_Character_BP_Boss_Medium'"
 Dragon (Alpha) Bosses Dragon_Character_BP_Boss_Hard_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragon/Dragon_Character_BP_Boss_Hard.Dragon_Character_BP_Boss_Hard'"
 Dung Beetle Invertebrates Bettle DungBeetle_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/DungBeetle/DungBeetle_Character_BP.DungBeetle_Character_BP'"
 Dunkleosteus Fish Dunkle Dunkle_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dunkleosteus/Dunkle_Character_BP.Dunkle_Character_BP'"
 Electrophorus Fish Eel Eel_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Eel/Eel_Character_BP.Eel_Character_BP'"
 Equus Mammals Equus Equus_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Equus/Equus_Character_BP.Equus_Character_BP'"
 Unicorn Mammals Equus Equus_Character_BP_Unicorn_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Equus/Equus_Character_BP_Unicorn.Equus_Character_BP_Unicorn'"
 Eurypterid Invertebrates Euryp Euryp_Character_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Eurypterid/Euryp_Character.Euryp_Character'"
 Gallimimus Dinosaurs Galli Galli_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Gallimimus/Galli_Character_BP.Galli_Character_BP'"
 Giant Bee Invertebrates Bee Bee_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Bee/Bee_Character_BP.Bee_Character_BP'"
 Giganotosaurus Dinosaurs Gigant Gigant_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Giganotosaurus/Gigant_Character_BP.Gigant_Character_BP'"
 Gigantopithecus Mammals Bigfoot Bigfoot_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Bigfoot/Bigfoot_Character_BP.Bigfoot_Character_BP'"
 Hesperornis Birds Hesperornis Hesperornis_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Hesperornis/Hesperornis_Character_BP.Hesperornis_Character_BP'"
 Human (Male) Mammals "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/PlayerPawnTest_Male.PlayerPawnTest_Male'"
 Human (Female) Mammals "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/PlayerPawnTest_Female.PlayerPawnTest_Female'"
 Hyaenodon Mammals Hyaenodon Hyaenodon_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Hyaenodon/Hyaenodon_Character_BP.Hyaenodon_Character_BP'"
 Ichthyornis Birds Ichthyornis Ichthyornis_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Ichthyornis/Ichthyornis_Character_BP.Ichthyornis_Character_BP'"
 Ichthyosaurus Reptiles Dolphin Dolphin_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dolphin/Dolphin_Character_BP.Dolphin_Character_BP'"
 Iguanodon Dinosaurs Iguanodon Iguanodon_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Iguanodon/Iguanodon_Character_BP.Iguanodon_Character_BP'"
 Kairuku Birds Kairu Kairuku_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Kairuku/Kairuku_Character_BP.Kairuku_Character_BP'"
 Kaprosuchus Reptiles Kaprosuchus Kaprosuchus_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Kaprosuchus/Kaprosuchus_Character_BP.Kaprosuchus_Character_BP'"
 Kentrosaurus Dinosaurs Kentro Kentro_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Kentrosaurus/Kentro_Character_BP.Kentro_Character_BP'"
 Leech Invertebrates Leech Leech_Character_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Leech/Leech_Character.Leech_Character'"
 Diseased Leech Invertebrates Leech Leech_Character_Diseased_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Leech/Leech_Character_Diseased.Leech_Character_Diseased'"
 Leedsichthys Fish Leedsichthys Leedsichthys_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Leedsichthys/Leedsichthys_Character_BP.Leedsichthys_Character_BP'"
 Liopleurodon Reptiles Liopleurodon Liopleurodon_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Liopleurodon/Liopleurodon_Character_BP.Liopleurodon_Character_BP'"
 Lystrosaurus Dinosaurs Lystro Lystro_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Lystrosaurus/Lystro_Character_BP.Lystro_Character_BP'"
 Mammoth Mammals Mammoth Mammoth_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Mammoth/Mammoth_Character_BP.Mammoth_Character_BP'"
 Manta Fish Manta Manta_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Manta/Manta_Character_BP.Manta_Character_BP'"
 Megalania Reptiles Megalania Megalania_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalania/Megalania_Character_BP.Megalania_Character_BP'"
 Megaloceros Mammals Stag Stag_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Stag/Stag_Character_BP.Stag_Character_BP'"
 Megalodon Fish Mega Megalodon_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalodon/Megalodon_Character_BP.Megalodon_Character_BP'"
 Megalosaurus Dinosaurs Megalosaurus Megalosaurus_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalosaurus/Megalosaurus_Character_BP.Megalosaurus_Character_BP'"
 Meganeura Invertebrates Dragonfly Dragonfly_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragonfly/Dragonfly_Character_BP.Dragonfly_Character_BP'"
 Megapithecus Bosses Gorilla_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Gorilla/Gorilla_Character_BP.Gorilla_Character_BP'"
 Megatherium Mammals Megatherium Megatherium_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Megatherium/Megatherium_Character_BP.Megatherium_Character_BP'"
 Mesopithecus Mammals Monkey Monkey_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Monkey/Monkey_Character_BP.Monkey_Character_BP'"
 Microraptor Dinosaurs Microraptor Microraptor_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Microraptor/Microraptor_Character_BP.Microraptor_Character_BP'"
 Mosasaurus Reptiles Mosasaur Mosa_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Mosasaurus/Mosa_Character_BP.Mosa_Character_BP'"
 Moschops Dinosaurs Moschops Moschops_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Moschops/Moschops_Character_BP.Moschops_Character_BP'"
 Onychonycteris Mammals Bat Bat_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Bat/Bat_Character_BP.Bat_Character_BP'"
 Otter Mammals Otter Otter_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Otter/Otter_Character_BP.Otter_Character_BP'"
 Oviraptor Dinosaurs Ovi Oviraptor_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Oviraptor/Oviraptor_Character_BP.Oviraptor_Character_BP'"
 Ovis Mammals Sheep Sheep_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Sheep/Sheep_Character_BP.Sheep_Character_BP'"
 Pachy Dinosaurs Pachy Pachy_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Pachy/Pachy_Character_BP.Pachy_Character_BP'"
 Pachyrhinosaurus Dinosaurs Pachyrhinosaurus Pachyrhino_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Pachyrhinosaurus/Pachyrhino_Character_BP.Pachyrhino_Character_BP'"
 Paraceratherium Mammals Paracer Paracer_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Paraceratherium/Paracer_Character_BP.Paracer_Character_BP'"
 Parasaurolophus Dinosaurs Para Para_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Para/Para_Character_BP.Para_Character_BP'"
 Pegomastax Dinosaurs Pegomastax Pegomastax_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Pegomastax/Pegomastax_Character_BP.Pegomastax_Character_BP'"
 Pelagornis Birds Pela Pela_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Pelagornis/Pela_Character_BP.Pela_Character_BP'"
 Phiomia Mammals Phiomia Phiomia_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Phiomia/Phiomia_Character_BP.Phiomia_Character_BP'"
 Phoenix Fantasy Creatures Phoenix Phoenix_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Phoenix/Phoenix_Character_BP.Phoenix_Character_BP'"
 Piranha Fish Piranha Piranha_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Piranha/Piranha_Character_BP.Piranha_Character_BP'"
 Plesiosaur Reptiles Plesiosaur Plesiosaur_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Plesiosaur/Plesiosaur_Character_BP.Plesiosaur_Character_BP'"
 Procoptodon Mammals Kangaroo Procoptodon_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Procoptodon/Procoptodon_Character_BP.Procoptodon_Character_BP'"
 Pteranodon Dinosaurs Ptera Ptero_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Ptero/Ptero_Character_BP.Ptero_Character_BP'"
 Pulmonoscorpius Invertebrates Scorpion Scorpion_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Scorpion/Scorpion_Character_BP.Scorpion_Character_BP'"
 Purlovia Synapsids Purlovia Purlovia_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Purlovia/Purlovia_Character_BP.Purlovia_Character_BP'"
 Quetzalcoatlus Reptiles Quetz Quetz_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Quetzalcoatlus/Quetz_Character_BP.Quetz_Character_BP'"
 Raptor Dinosaurs Raptor Raptor_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/Raptor_Character_BP.Raptor_Character_BP'"
 Rex Dinosaurs Rex Rex_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Rex/Rex_Character_BP.Rex_Character_BP'"
 Rex Ghost Event Creatures Rex Ghost_Rex_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Rex/Ghost_Rex_Character_BP.Ghost_Rex_Character_BP'"
 Sabertooth Mammals Sabertooth Saber_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Saber/Saber_Character_BP.Saber_Character_BP'"
 Sabertooth Salmon Fish Salmon Salmon_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Salmon/Salmon_Character_BP.Salmon_Character_BP'"
 Sarco Reptiles Sarco Sarco_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Sarco/Sarco_Character_BP.Sarco_Character_BP'"
 Skeletal Bronto Event Creatures Bronto Bone_Sauropod_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Sauropod/Bone_Sauropod_Character_BP.Bone_Sauropod_Character_BP'"
 Skeletal Carnotaurus Event Creatures Elite Carno Bone_MegaCarno_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Carno/Bone_MegaCarno_Character_BP.Bone_MegaCarno_Character_B'"
 Skeletal Giganotosaurus Event Creatures Gigant Bone_Gigant_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Giganotosaurus/Bone_Gigant_Character_BP.Bone_Gigant_Character_BP'"
 Skeletal Quetzal Event Creatures Quetz Bone_Quetz_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Quetzalcoatlus/Bone_Quetz_Character_BP.Bone_Quetz_Character_BP'"
 Skeletal Raptor Event Creatures Bone Raptor Bone_MegaRaptor_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/Bone_MegaRaptor_Character_BP.Bone_MegaRaptor_Character_BP'"
 Skeletal Rex Event Creatures Bone Rex Bone_MegaRex_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Rex/Bone_MegaRex_Character_BP.Bone_MegaRex_Character_BP'"
 Skeletal Stego Event Creatures Stego Bone_Stego_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Stego/Bone_Stego_Character_BP'"
 Skeletal Trike Event Creatures Trike Bone_Trike_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Trike/Bone_Trike_Character_BP'"
 Spino Dinosaurs Spino Spino_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Spino/Spino_Character_BP.Spino_Character_BP'"
 Stegosaurus Dinosaurs Stego Stego_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Stego/Stego_Character_BP.Stego_Character_BP'"
 Tapejara Reptiles Tapejara Tapejara_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Tapejara/Tapejara_Character_BP.Tapejara_Character_BP'"
 Tek Parasaur Tek Creatures Para BionicPara_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Para/BionicPara_Character_BP.BionicPara_Character_BP'"
 Tek Quetzal Tek Creatures Quetz BionicQuetz_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Quetzalcoatlus/BionicQuetz_Character_BP.BionicQuetz_Character_BP'"
 Tek Raptor Tek Creatures Raptor BionicRaptor_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/BionicRaptor_Character_BP.BionicRaptor_Character_BP'"
 Tek Rex Tek Creatures Rex BionicRex_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Rex/BionicRex_Character_BP.BionicRex_Character_BP'"
 Tek Stegosaurus Tek Creatures Stego BionicStego_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Stego/BionicStego_Character_BP.BionicStego_Character_BP'"
 Terror Bird Birds TerrorBird TerrorBird_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/TerrorBird/TerrorBird_Character_BP.TerrorBird_Character_BP'"
 Therizinosaur Dinosaurs Therizinosaurus Therizino_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Therizinosaurus/Therizino_Character_BP.Therizino_Character_BP'"
 Thylacoleo Mammals Thylacoleo Thylacoleo_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Thylacoleo/Thylacoleo_Character_BP.Thylacoleo_Character_BP'"
 Titanoboa Reptiles TitanBoa BoaFrill_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/BoaFrill/BoaFrill_Character_BP.BoaFrill_Character_BP'"
 Titanomyrma Invertebrates Ant Ant_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Ant/Ant_Character_BP.Ant_Character_BP'"
 Titanomyrma Invertebrates Ant FlyingAnt_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Ant/FlyingAnt_Character_BP.FlyingAnt_Character_BP'"
 Titanosaur Dinosaurs Titan Titanosaur_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/titanosaur/Titanosaur_Character_BP.Titanosaur_Character_BP'"
 Triceratops Dinosaurs Trike Trike_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Trike/Trike_Character_BP.Trike_Character_BP'"
 Trilobite Invertebrates Trilobite Trilobite_Character_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Trilobite/Trilobite_Character.Trilobite_Character'"
 Troodon Dinosaurs Troodon Troodon_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Troodon/Troodon_Character_BP.Troodon_Character_BP'"
 Turkey Event Creatures TurkeyBase_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dodo/TurkeyBase_Character_BP.TurkeyBase_Character_BP'"
 Super Turkey Event Creatures Turkey_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dodo/Turkey_Character_BP.Turkey_Character_BP'"
 Tusoteuthis Invertebrates Tusoteuthis Tusoteuthis_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Tusoteuthis/Tusoteuthis_Character_BP.Tusoteuthis_Character_BP'"
 Woolly Rhino Mammals Rhino Rhino_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/WoollyRhino/Rhino_Character_BP.Rhino_Character_BP'"
 Yeti Mammals Bigfoot Yeti_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Bigfoot/Yeti_Character_BP.Yeti_Character_BP'"
 Yutyrannus Dinosaurs Yutyrannus Yutyrannus_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Yutyrannus/Yutyrannus_Character_BP.Yutyrannus_Character_BP'"
 Zomdodo Event Creatures Dodo ZombieDodo_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dodo/ZombieDodo_Character_BP.ZombieDodo_Character_BP'"

Also the  Wooden Raft although a Vehicle has a creature id: Raft_BP_C

Creatures of Scorched Earth

Name Category Dino Name Tag Entity ID Blueprint Path
 Alpha Fire Wyvern Fantasy Creatures Wyvern MegaWyvern_Character_BP_Fire_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/MegaWyvern_Character_BP_Fire.MegaWyvern_Character_BP_Fire'"
 Alpha Deathworm Invertebrates Deathworm MegaDeathworm_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Deathworm/MegaDeathworm_Character_BP.MegaDeathworm_Character_BP'"
 Dodo Wyvern Event Creatures Wyvern DodoWyvern_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/DodoWyvern/DodoWyvern_Character_BP.DodoWyvern_Character_BP'"
 Jerboa Mammals Jerboa Jerboa_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Jerboa/Jerboa_Character_BP.Jerboa_Character_BP'"
 Skeletal Jerboa Event Creatures Jerboa Bone_Jerboa_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Jerboa/Bone_Jerboa_Character_BP.Bone_Jerboa_Character_BP'"
 Jug Bug Invertebrates Jugbug Jugbug_Character_BaseBP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Jugbug/JugBug_Character_BaseBP.JugBug_Character_BaseBP'"
 Oil Jug Bug Invertebrates Jugbug Jugbug_Oil_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Jugbug/Jugbug_Oil_Character_BP.Jugbug_Oil_Character_BP'"
 Water Jug Bug Invertebrates Jugbug Jugbug_Water_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Jugbug/Jugbug_Water_Character_BP.Jugbug_Water_Character_BP'"
 Lymantria Invertebrates Moth Moth_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Moth/Moth_Character_BP.Moth_Character_BP'"
 Manticore (Gamma) Bosses Manticore Manticore_Character_BP_Easy_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Manticore/Manticore_Character_BP_Easy.Manticore_Character_BP_Easy'"
 Manticore (Beta) Bosses Manticore Manticore_Character_BP_Medium_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Manticore/Manticore_Character_BP_Medium.Manticore_Character_BP_Medium'"
 Manticore (Alpha) Bosses Manticore Manticore_Character_BP_Hard_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Manticore/Manticore_Character_BP_Hard.Manticore_Character_BP_Hard'"
 Mantis Invertebrates Mantis Mantis_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Mantis/Mantis_Character_BP.Mantis_Character_BP'"
 Mantis Ghost Event Creatures Mantis Ghost_Mantis_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Mantis/Ghost_Mantis_Character_BP.Ghost_Mantis_Character_BP'"
 Morellatops Dinosaurs Camelsaurus camelsaurus_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Camelsaurus/camelsaurus_Character_BP.camelsaurus_Character_BP'"
 Rock Elemental Fantasy Creatures RockElemental RockGolem_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/RockGolem/RockGolem_Character_BP.RockGolem_Character_BP'"
 Rubble Golem Fantasy Creatures RockElemental RubbleGolem_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/RockGolem/RubbleGolem_Character_BP.RubbleGolem_Character_BP'"
 Thorny Dragon Reptiles SpineyLizard SpineyLizard_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/SpineyLizard/SpineyLizard_Character_BP.SpineyLizard_Character_BP'"
 Vulture Birds Vulture Vulture_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Vulture/Vulture_Character_BP.Vulture_Character_BP'"
 Wyvern Fantasy Creatures Wyvern Wyvern_Character_BP_Base_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Wyvern_Character_BP_Base.Wyvern_Character_BP_Base'"
 Fire Wyvern Fantasy Creatures Wyvern Wyvern_Character_BP_Fire_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Wyvern_Character_BP_Fire.Wyvern_Character_BP_Fire'"
 Lightning Wyvern Fantasy Creatures Wyvern Wyvern_Character_BP_Lightning_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Wyvern_Character_BP_Lightning.Wyvern_Character_BP_Lightning'"
 Poison Wyvern Fantasy Creatures Wyvern Wyvern_Character_BP_Poison_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Wyvern_Character_BP_Poison.Wyvern_Character_BP_Poison'"
 Bone Fire Wyvern Event Creatures Wyvern Bone_MegaWyvern_Character_BP_Fire_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Bone_MegaWyvern_Character_BP_Fire.Bone_MegaWyvern_Character_BP_Fire'"
 Dodo Wyvern Event Creatures Wyvern DodoWyvern_Character_BP_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/DodoWyvern/DodoWyvern_Character_BP.DodoWyvern_Character_BP'"
 Zombie Fire Wyvern Event Creatures Wyvern Wyvern_Character_BP_ZombieFire_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Wyvern_Character_BP_ZombieFire.Wyvern_Character_BP_ZombieFire'"
 Zombie Lightning Wyvern Event Creatures Wyvern Wyvern_Character_BP_ZombieLightning_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Wyvern_Character_BP_ZombieLightning.Wyvern_Character_BP_ZombieLightning'"
 Zombie Poison Wyvern Event Creatures Wyvern Wyvern_Character_BP_ZombiePoison_C "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Wyvern_Character_BP_ZombiePoison.Wyvern_Character_BP_ZombiePoison'"

Creatures of Ragnarok

Name Category Dino Name Tag Entity ID Blueprint Path
 Griffin Fantasy Creatures Griffin Griffin_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Griffin/Griffin_Character_BP.Griffin_Character_BP'"
 Ice Wyvern Fantasy Creatures Wyvern Ragnarok_Wyvern_Override_Ice_C "Blueprint'/Game/Mods/Ragnarok/Custom_Assets/Dinos/Wyvern/Ice_Wyvern/Ragnarok_Wyvern_Override_Ice.Ragnarok_Wyvern_Override_Ice'"

Creatures of Aberration

Name Category Dino Name Tag Entity ID Blueprint Path
 Aberrant Achatina Invertebrates Achatina Achatina_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Achatina/Achatina_Character_BP_Aberrant.Achatina_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Anglerfish Fish Angler Angler_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Anglerfish/Angler_Character_BP_Aberrant.Angler_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Ankylosaurus Dinosaurs Anky Ankylo_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Ankylo/Ankylo_Character_BP_Aberrant.Ankylo_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Araneo Invertebrates Spider SpiderS_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Spider-Small/SpiderS_Character_BP_Aberrant.SpiderS_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Arthropluera Invertebrates Arthro Arthro_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Arthropluera/Arthro_Character_BP_Aberrant.Arthro_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Baryonyx Dinosaurs Baryonyx Baryonyx_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Baryonyx/Baryonyx_Character_BP_Aberrant.Baryonyx_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Beelzebufo Reptiles Toad Toad_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Toad/Toad_Character_BP_Aberrant.Toad_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Carbonemys Reptiles Turtle Turtle_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Turtle/Turtle_Character_BP_Aberrant.Turtle_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Carnotaurus Dinosaurs Carno Carno_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Carno/Carno_Character_BP_Aberrant.Carno_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Cnidaria Invertebrates Cnidaria Cnidaria_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Cnidaria/Cnidaria_Character_BP_Aberrant.Cnidaria_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Coelacanth Fish Coel Coel_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Coelacanth/Coel_Character_BP_Aberrant.Coel_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Dimetrodon Dinosaurs Dimetro Dimetro_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dimetrodon/Dimetro_Character_BP_Aberrant.Dimetro_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Dimorphodon Dinosaurs Dimorph Dimorph_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dimorphodon/Dimorph_Character_BP_Aberrant.Dimorph_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Diplocaulus Amphibians Diplocaulus Diplocaulus_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Diplocaulus/Diplocaulus_Character_BP_Aberrant.Diplocaulus_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Diplodocus Dinosaurs Diplo Diplodocus_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Diplodocus/Diplodocus_Character_BP_Aberrant.Diplodocus_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Dire Bear Mammals Direbear Direbear_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Direbear/Direbear_Character_BP_Aberrant.Direbear_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Dodo Birds Dodo Dodo_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dodo/Dodo_Character_BP_Aberrant.Dodo_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Doedicurus Dinosaurs Doed Doed_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Doedicurus/Doed_Character_BP_Aberrant.Doed_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Dung Beetle Invertebrates Beetle DungBeetle_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/DungBeetle/DungBeetle_Character_BP_Aberrant.DungBeetle_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Electrophorus Fish Eel Eel_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Eel/Eel_Character_BP_Aberrant.Eel_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Equus Mammals Equus Equus_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Equus/Equus_Character_BP_Aberrant.Equus_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Gigantopithecus Mammals Bigfoot Bigfoot_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Bigfoot/Bigfoot_Character_BP_Aberrant.Bigfoot_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Iguanodon Dinosaurs Iguanodon Iguanodon_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Iguanodon/Iguanodon_Character_BP_Aberrant.Iguanodon_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Lystrosaurus Dinosaurs Lystro Lystro_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Lystrosaurus/Lystro_Character_BP_Aberrant.Lystro_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Manta Fish Manta Manta_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Manta/Manta_Character_BP_Aberrant.Manta_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Megalania Reptiles Megalania Megalania_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalania/Megalania_Character_BP_Aberrant.Megalania_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Megalosaurus Dinosaurs Megalosaurus Megalosaurus_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalosaurus/Megalosaurus_Character_BP_Aberrant.Megalosaurus_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Meganeura Invertebrates Dragonfly Dragonfly_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragonfly/Dragonfly_Character_BP_Aberrant.Dragonfly_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Moschops Synapsids Moschops Moschops_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Moschops/Moschops_Character_BP_Aberrant.Moschops_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Otter Mammals Otter Otter_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Otter/Otter_Character_BP_Aberrant.Otter_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Ovis Mammals Sheep Sheep_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Sheep/Sheep_Character_BP_Aberrant.Sheep_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Paraceratherium Mammals Paracer Paracer_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Paraceratherium/Paracer_Character_BP_Aberrant.Paracer_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Parasaur Dinosaurs Para Para_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Para/Para_Character_BP_Aberrant.Para_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Piranha Fish Piranha Piranha_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Piranha/Piranha_Character_BP_Aberrant.Piranha_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Pulmonoscorpius Invertebrates Scorpion Scorpion_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Scorpion/Scorpion_Character_BP_Aberrant.Scorpion_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Purlovia Synapsids Purlovia Purlovia_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Purlovia/Purlovia_Character_BP_Aberrant.Purlovia_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Raptor Dinosaurs Raptor Raptor_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/Raptor_Character_BP_Aberrant.Raptor_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Sabertooth Salmon Fish Salmon Salmon_Character_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Salmon/Salmon_Character_Aberrant.Salmon_Character_Aberrant'"
 Aberrant Sarco Reptiles Sarco Sarco_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Sarco/Sarco_Character_BP_Aberrant.Sarco_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Spino Dinosaurs Spino Spino_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Spino/Spino_Character_BP_Aberrant.Spino_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Stegosaurus Dinosaurs Stego Stego_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Stego/Stego_Character_BP_Aberrant.Stego_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Titanoboa Reptiles Titanboa BoaFrill_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/BoaFrill/BoaFrill_Character_BP_Aberrant.BoaFrill_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Triceratops Dinosaurs Trike Trike_Character_BP_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Trike/Trike_Character_BP_Aberrant.Trike_Character_BP_Aberrant'"
 Aberrant Trilobite Invertebrates Trilobite Trilobite_Character_Aberrant_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Trilobite/Trilobite_Character_Aberrant.Trilobite_Character_Aberrant'"
 Alpha Basilisk Alpha Creatures Elite Basilisk MegaBasilisk_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/Basilisk/MegaBasilisk_Character_BP.MegaBasilisk_Character_BP'"
 Alpha Karkinos Alpha Creatures Elite CaveCrab MegaCrab_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/Crab/MegaCrab_Character_BP.MegaCrab_Character_BP'"
 Alpha Surface Reaper King Alpha Creatures Elite Xenomorph MegaXenomorph_Character_BP_Male_Surface_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/Nameless/MegaXenomorph_Character_BP_Male_Surface.MegaXenomorph_Character_BP_Male_Surface'"
 Basilisk Fantasy Creatures Basilisk Basilisk_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/Basilisk/Basilisk_Character_BP.Basilisk_Character_BP'"
 Basilisk Ghost Event Creatures Basilisk Ghost_Basilisk_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/Basilisk/Ghost_Basilisk_Character_BP.Ghost_Basilisk_Character_BP'"
 Bulbdog Fantasy Creatures Pug LanternPug_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/LanternPug/LanternPug_Character_BP.LanternPug_Character_BP'"
 Bulbdog Ghost Event Creatures Pug Ghost_LanternPug_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/LanternPug/Ghost_LanternPug_Character_BP.Ghost_LanternPug_Character_BP'"
 Featherlight Fantasy Creatures Lantern Bird LanternBird_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/LanternBird/LanternBird_Character_BP.LanternBird_Character_BP'"
 Glowbug Fantasy Creatures Lightbug Lightbug_Character_BaseBP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/Lightbug/Lightbug_Character_BaseBP.Lightbug_Character_BaseBP'"
 Glowtail Fantasy Creatures Lantern Lizard LanternLizard_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/LanternLizard/LanternLizard_Character_BP.LanternLizard_Character_BP'"
 Karkinos Fantasy Creatures CaveCrab Crab_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/Crab/Crab_Character_BP.Crab_Character_BP'"
 Lamprey Fish Lamprey Lamprey_Character_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/Lamprey/Lamprey_Character.Lamprey_Character'"
 Nameless Fantasy Creatures Chupacabra ChupaCabra_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/ChupaCabra/ChupaCabra_Character_BP.ChupaCabra_Character_BP'"
 Ravager Fantasy Creatures CaveWolf CaveWolf_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/CaveWolf/CaveWolf_Character_BP.CaveWolf_Character_BP'"
 Reaper King Fantasy Creatures Xenomorph Xenomorph_Character_BP_Male_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/Nameless/Xenomorph_Character_BP_Male.Xenomorph_Character_BP_Male'"
 Reaper King (Tamed) Fantasy Creatures Xenomorph Xenomorph_Character_BP_Male_Tamed_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/Nameless/Xenomorph_Character_BP_Male_Tamed.Xenomorph_Character_BP_Male_Tamed'"
 Reaper Queen Fantasy Creatures Xenomorph Xenomorph_Character_BP_Female_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/Nameless/Xenomorph_Character_BP_Female.Xenomorph_Character_BP_Female'"
 Rock Drake Fantasy Creatures RockDrake RockDrake_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/RockDrake/RockDrake_Character_BP.RockDrake_Character_BP'"
 Rockwell Fantasy Creatures Rockwell Rockwell_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Boss/Rockwell/Rockwell_Character_BP.Rockwell_Character_BP'"
 Rockwell (Alpha) Fantasy Creatures Rockwell Rockwell_Character_BP_Hard_C "Blueprint'/Game/Aberration/Boss/Rockwell/Rockwell_Character_BP_Hard.Rockwell_Character_BP_Hard'"
 Rockwell (Beta) Fantasy Creatures Rockwell Rockwell_Character_BP_Medium_C "Blueprint'/Game/Aberration/Boss/Rockwell/Rockwell_Character_BP_Medium.Rockwell_Character_BP_Medium'"
 Rockwell (Gamma) Fantasy Creatures Rockwell Rockwell_Character_BP_Easy_C "Blueprint'/Game/Aberration/Boss/Rockwell/Rockwell_Character_BP_Easy.Rockwell_Character_BP_Easy'"
 Rockwell Tentacle Fantasy Creatures RockwellTentacle RockwellTentacle_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Boss/RockwellTentacle/RockwellTentacle_Character_BP.RockwellTentacle_Character_BP'"
 Rockwell Tentacle (Alpha) Fantasy Creatures RockwellTentacle RockwellTentacle_Character_BP_Alpha_C "Blueprint'/Game/Aberration/Boss/RockwellTentacle/RockwellTentacle_Character_BP_Alpha.RockwellTentacle_Character_BP_Alpha'"
 Rockwell Tentacle (Beta) Fantasy Creatures RockwellTentacle RockwellTentacle_Character_BP_Beta_C "Blueprint'/Game/Aberration/Boss/RockwellTentacle/RockwellTentacle_Character_BP_Beta.RockwellTentacle_Character_BP_Beta'"
 Rockwell Tentacle (Gamma) Fantasy Creatures RockwellTentacle RockwellTentacle_Character_BP_Gamma_C "Blueprint'/Game/Aberration/Boss/RockwellTentacle/RockwellTentacle_Character_BP_Gamma.RockwellTentacle_Character_BP_Gamma'"
 Roll Rat Fantasy Creatures MoleRat MoleRat_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/MoleRat/MoleRat_Character_BP.MoleRat_Character_BP'"
 Seeker Fantasy Creatures Seeker Pteroteuthis_Char_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/Pteroteuthis/Pteroteuthis_Char_BP.Pteroteuthis_Char_BP'"
 Shinehorn Fantasy Creatures Lantern Goat LanternGoat_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/LanternGoat/LanternGoat_Character_BP.LanternGoat_Character_BP'"
 Surface Reaper King Ghost Event Creatures Xenomorph Ghost_Xenomorph_Character_BP_Male_Surface_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/Nameless/Ghost_Xenomorph_Character_BP_Male_Surface.Ghost_Xenomorph_Character_BP_Male_Surface'"

Creatures of Extinction

Name Category Dino Name Tag Entity ID Blueprint Path
 Alpha King Titan Fantasy Creatures KingTitanAlpha KingKaiju_Character_BP_Alpha_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/KingKaiju/KingKaiju_Character_BP_Alpha.KingKaiju_Character_BP_Alpha'"
 Beta King Titan Fantasy Creatures King Titan KingKaiju_Character_BP_Beta_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/KingKaiju/KingKaiju_Character_BP_Beta.KingKaiju_Character_BP_Beta'"
 Corrupted Arthropluera Invertebrates Arthro Corrupt Arthro_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Arthropluera/Arthro_Character_BP_Corrupt.Arthro_Character_BP_Corrupt'"
 Corrupted Carnotaurus Dinosaurs Carno Corrupt Carno_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Carno/Carno_Character_BP_Corrupt.Carno_Character_BP_Corrupt'"
 Corrupted Chalicotherium Mammals Chalico Chalico_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Chalicotherium/Chalico_Character_BP_Corrupt.Chalico_Character_BP_Corrupt'"
 Corrupted Dilophosaur Dinosaurs Dilo Corrupt Dilo_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Dilo/Dilo_Character_BP_Corrupt.Dilo_Character_BP_Corrupt'"
 Corrupted Dimorphodon Dinosaurs Dimorph Corrupt Dimorph_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Dimorphodon/Dimorph_Character_BP_Corrupt.Dimorph_Character_BP_Corrupt'"
 Corrupted Giganotosaurus Dinosaurs Gigant Corrupt Gigant_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Giganotosaurus/Gigant_Character_BP_Corrupt.Gigant_Character_BP_Corrupt'"
 Corrupted Paraceratherium Mammals Paracer Paracer_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Paraceratherium/Paracer_Character_BP_Corrupt.Paracer_Character_BP_Corrupt'"
 Corrupted Pteranodon Dinosaurs Ptera Corrupt Ptero_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Ptero/Ptero_Character_BP_Corrupt.Ptero_Character_BP_Corrupt'"
 Corrupted Raptor Dinosaurs Raptor Corrupt Raptor_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Raptor/Raptor_Character_BP_Corrupt.Raptor_Character_BP_Corrupt'"
 Corrupted Reaper King Fantasy Creatures Xenomorph Corrupt Xenomorph_Character_BP_Male_Tamed_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Nameless/Xenomorph_Character_BP_Male_Tamed_Corrupt.Xenomorph_Character_BP_Male_Tamed_Corrupt'"
 Corrupted Rex Dinosaurs Rex Corrupt Rex_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Rex/Rex_Character_BP_Corrupt.Rex_Character_BP_Corrupt'"
 Corrupted Rock Drake Fantasy Creatures RockDrake Corrupt RockDrake_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/RockDrake/RockDrake_Character_BP_Corrupt.RockDrake_Character_BP_Corrupt'"
 Corrupted Spino Dinosaurs Spino Corrupt Spino_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Spino/Spino_Character_BP_Corrupt.Spino_Character_BP_Corrupt'"
 Corrupted Stegosaurus Dinosaurs Stego Corrupt Stego_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Stego/Stego_Character_BP_Corrupt.Stego_Character_BP_Corrupt'"
 Corrupted Triceratops Dinosaurs Trike Trike_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Trike/Trike_Character_BP_Corrupt.Trike_Character_BP_Corrupt'"
 Corrupted Wyvern Fantasy Creatures Wyvern Wyvern_Character_BP_Fire_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Wyvern/Wyvern_Character_BP_Fire_Corrupt.Wyvern_Character_BP_Fire_Corrupt'"
 Defense Unit Fantasy Creatures EndTank Defender_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Tank/Defender_Character_BP.Defender_Character_BP'"
 Desert Titan Fantasy Creatures DesertTitan DesertKaiju_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/DesertKaiju/DesertKaiju_Character_BP.DesertKaiju_Character_BP'"
 Desert Titan Flock Fantasy Creatures Flock DesertKaiju_FirstFlockChar_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/DesertKaiju/DesertKaiju_FirstFlockChar_BP.DesertKaiju_FirstFlockChar_BP'"
 Enforcer Fantasy Creatures Enforcer Enforcer_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Enforcer/Enforcer_Character_BP.Enforcer_Character_BP'"
 Enraged Corrupted Rex Dinosaurs Elite Rex Corrupt MegaRex_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Rex/MegaRex_Character_BP_Corrupt.MegaRex_Character_BP_Corrupt'"
 Enraged Triceratops Dinosaurs Trike MegaTrike_Character_BP_Corrupt_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Trike/MegaTrike_Character_BP_Corrupt.MegaTrike_Character_BP_Corrupt'"
 Forest Titan Fantasy Creatures ForestTitan ForestKaiju_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/ForestKaiju/ForestKaiju_Character_BP.ForestKaiju_Character_BP'"
 Forest Wyvern Fantasy Creatures Wyvern Wyvern_Character_BP_Fire_Minion_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/ForestKaiju/Minion/Wyvern_Character_BP_Fire_Minion.Wyvern_Character_BP_Fire_Minion'"
 Gacha Fantasy Creatures Gacha Gacha_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Gacha/Gacha_Character_BP.Gacha_Character_BP'"
 GachaClaus Fantasy Creatures Gacha Gacha_Claus_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Gacha/Gacha_Claus_Character_BP.Gacha_Claus_Character_BP'"
 Gamma King Titan Fantasy Creatures King Titan KingKaiju_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/KingKaiju/KingKaiju_Character_BP.KingKaiju_Character_BP'"
 Gasbags Fantasy Creatures GasBags GasBags_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/GasBag/GasBags_Character_BP.GasBags_Character_BP'"
 Ice Titan Fantasy Creatures IceTitan IceKaiju_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/IceKaiju/IceKaiju_Character_BP.IceKaiju_Character_BP'"
 Managarmr Fantasy Creatures Managarmr IceJumper_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/IceJumper/IceJumper_Character_BP.IceJumper_Character_BP'"
 Mega Mek Fantasy Creatures MegaMek MegaMek_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Mek/MegaMek_Character_BP.MegaMek_Character_BP'"
 Mek Fantasy Creatures Mek Mek_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Mek/Mek_Character_BP.Mek_Character_BP'"
 Scout Fantasy Creatures Scout Scout_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Scout/Scout_Character_BP.Scout_Character_BP'"
 Snow Owl Birds Owl Owl_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Owl/Owl_Character_BP.Owl_Character_BP'"
 Snow Owl Ghost Event Creatures Owl Ghost_Owl_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Owl/Ghost_Owl_Character_BP.Ghost_Owl_Character_BP'"
 Velonasaur Fantasy Creatures Velonasaur Spindles_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Extinction/Dinos/Spindles/Spindles_Character_BP.Spindles_Character_BP'"

Creatures of Valguero

Name Category Dino Name Tag Entity ID Blueprint Path
 Chalk Golem Fantasy Creatures RockElemental ChalkGolem_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Mods/Valguero/Assets/Dinos/RockGolem/ChalkGolem/ChalkGolem_Character_BP.ChalkGolem_Character_BP'"
 Deinonychus Dinosaurs Deinonychus Deinonychus_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/Uberraptor/Deinonychus_Character_BP.Deinonychus_Character_BP'"
 Ice Golem Fantasy Creatures RockElemental IceGolem_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/IceGolem/IceGolem_Character_BP.IceGolem_Character_BP'"

Creatures of Genesis: Part 1

Name Category Dino Name Tag Entity ID Blueprint Path
 Alpha Corrupted Master Controller Bosses VRMainBoss_Character_Hard_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/VRMainBoss/VRMainBoss_Character_Hard.VRMainBoss_Character_Hard'"
 Alpha Moeder, Master of the Ocean Bosses EelBoss EelBoss_Character_BP_Hard_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/EelBoss/EelBoss_Character_BP_Hard.EelBoss_Character_BP_Hard'"
 Alpha X-Triceratops Alpha Creatures Trike Volcano_Trike_Character_BP_Retrieve_Alpha_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Retrieve/Volcanic/Volcano_Trike_Character_BP_Retrieve_Alpha.Volcano_Trike_Character_BP_Retrieve_Alpha'"
 Astrocetus Fantasy Creatures Space Whale SpaceWhale_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/SpaceWhale/SpaceWhale_Character_BP.SpaceWhale_Character_BP'"
 Beta Corrupted Master Controller Bosses VRMainBoss_Character_Medium_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/VRMainBoss/VRMainBoss_Character_Medium.VRMainBoss_Character_Medium'"
 Beta Moeder, Master of the Ocean Bosses EelBoss EelBoss_Character_BP_Medium_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/EelBoss/EelBoss_Character_BP_Medium.EelBoss_Character_BP_Medium'"
 Bloodstalker Fantasy Creatures Bloodstalker BogSpider_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BogSpider/BogSpider_Character_BP.BogSpider_Character_BP'"
 Brute Araneo Brute Creatures Spider SpiderS_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Bog/SpiderS_Character_BP_Hunt.SpiderS_Character_BP_Hunt'"
 Brute Astrocetus Brute Creatures Space Whale SpaceWhale_Character_BP_Brute_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Lunar/SpaceWhale_Character_BP_Brute.SpaceWhale_Character_BP_Brute'"
 Brute Basilosaurus Brute Creatures Basilosaurus Basilosaurus_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Ocean/Basilosaurus_Character_BP_Hunt.Basilosaurus_Character_BP_Hunt'"
 Brute Bloodstalker Brute Creatures Bloodstalker BogSpider_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Bog/BogSpider_Character_BP_Hunt.BogSpider_Character_BP_Hunt'"
 Brute Ferox Brute Creatures Bigly Shapeshifter_Large_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Arctic/Shapeshifter_Large_Character_BP_Hunt.Shapeshifter_Large_Character_BP_Hunt'"
 Brute Fire Wyvern Brute Creatures Wyvern Wyvern_Character_BP_Fire_GauntletBoss_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Gauntlet/Volcanic/Wyvern_Character_BP_Fire_GauntletBoss.Wyvern_Character_BP_Fire_GauntletBoss'"
 Brute Leedsichthys Brute Creatures Leedsichthys Leedsichthys_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Ocean/Leedsichthys_Character_BP_Hunt.Leedsichthys_Character_BP_Hunt'"
 Brute Magmasaur Brute Creatures LavaLizard Cherufe_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Volcanic/Cherufe_Character_BP_Hunt.Cherufe_Character_BP_Hunt'"
 Brute Malfunctioned Tek Giganotosaurus Brute Creatures Gigant BionicGigant_Character_BP_Malfunctioned_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Lunar/BionicGigant_Character_BP_Malfunctioned_Hunt.BionicGigant_Character_BP_Malfunctioned_Hunt'"
 Brute Malfunctioned Tek Rex Brute Creatures Rex BionicRex_Character_BP_Malfunctioned_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Lunar/BionicRex_Character_BP_Malfunctioned_Hunt.BionicRex_Character_BP_Malfunctioned_Hunt'"
 Brute Mammoth Brute Creatures Mammoth Mammoth_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Arctic/Mammoth_Character_BP_Hunt.Mammoth_Character_BP_Hunt'"
 Brute Megaloceros Brute Creatures Stag Stag_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Arctic/Stag_Character_BP_Hunt.Stag_Character_BP_Hunt'"
 Brute Plesiosaur Brute Creatures Plesiosaur Plesiosaur_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Ocean/Plesiosaur_Character_BP_Hunt.Plesiosaur_Character_BP_Hunt'"
 Brute Reaper King Brute Creatures Xenomorph Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Lunar/Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Hunt.Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Hunt'"
 Brute Sarco Brute Creatures Sarco Sarco_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Bog/Sarco_Character_BP_Hunt.Sarco_Character_BP_Hunt'"
 Brute Seeker Brute Creatures Seeker Pteroteuthis_Char_BP_HuntFollower_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Lunar/Pteroteuthis_Char_BP_HuntFollower.Pteroteuthis_Char_BP_HuntFollower'"
 Brute Tusoteuthis Brute Creatures Tusoteuthis Tusoteuthis_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Ocean/Tusoteuthis_Character_BP_Hunt.Tusoteuthis_Character_BP_Hunt'"
 Brute X-Allosaurus Brute Creatures Allo Volcano_Allo_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Volcanic/Volcano_Allo_Character_BP_Hunt.Volcano_Allo_Character_BP_Hunt'"
 Brute X-Megalodon Brute Creatures Mega Ocean_Megalodon_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Ocean/Ocean_Megalodon_Character_BP_Hunt.Ocean_Megalodon_Character_BP_Hunt'"
 Brute X-Mosasaurus Brute Creatures Mosasaur Ocean_Mosa_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Ocean/Ocean_Mosa_Character_BP_Hunt.Ocean_Mosa_Character_BP_Hunt'"
 Brute X-Raptor Brute Creatures Raptor Bog_Raptor_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Bog/Bog_Raptor_Character_BP_Hunt.Bog_Raptor_Character_BP_Hunt'"
 Brute X-Rex Brute Creatures Rex Volcano_Rex_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Volcanic/Volcano_Rex_Character_BP_Hunt.Volcano_Rex_Character_BP_Hunt'"
 Brute X-Rock Elemental Brute Creatures RockElemental Volcano_Golem_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Volcanic/Volcano_Golem_Character_BP_Hunt.Volcano_Golem_Character_BP_Hunt'"
 Brute X-Spino Brute Creatures Spino Bog_Spino_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Bog/Bog_Spino_Character_BP_Hunt.Bog_Spino_Character_BP_Hunt'"
 Brute X-Yutyrannus Brute Creatures Yutyrannus Snow_Yutyrannus_Character_BP_Hunt_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Arctic/Snow_Yutyrannus_Character_BP_Hunt.Snow_Yutyrannus_Character_BP_Hunt'"
 Corrupted Avatar Mammals ? Bot_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/Bots/Bot_Character_BP.Bot_Character_BP'"
 Corrupted Master Controller Bosses VRMainBoss_Character_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/VRMainBoss/VRMainBoss_Character.VRMainBoss_Character'"
 Eel Minion Fantasy Creatures EelMinion_Character_BP_Easy_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/EelBoss/EelMinion_Character_BP_Easy.EelMinion_Character_BP_Easy'"
 Gamma Corrupted Master Controller Bosses VRMainBoss_Character_Easy_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/VRMainBoss/VRMainBoss_Character_Easy.VRMainBoss_Character_Easy'"
 Gamma Moeder, Master of the Ocean Bosses EelBoss EelBoss_Character_BP_Easy_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/EelBoss/EelBoss_Character_BP_Easy.EelBoss_Character_BP_Easy'"
 Golden Striped Brute Megalodon Brute Creatures Mega Ocean_Megalodon_Character_BP_Retrieve_Brute_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Retrieve/Ocean/Ocean_Megalodon_Character_BP_Retrieve_Brute.Ocean_Megalodon_Character_BP_Retrieve_Brute'"
 Golden Striped Megalodon X-Creatures Mega Ocean_Megalodon_Character_BP_Retrieve_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Retrieve/Ocean/Ocean_Megalodon_Character_BP_Retrieve.Ocean_Megalodon_Character_BP_Retrieve'"
 Ferox (Large) Fantasy Creatures Bigly Shapeshifter_Large_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/Shapeshifter/Shapeshifter_Large/Shapeshifter_Large_Character_BP.Shapeshifter_Large_Character_BP'"
 Ferox Fantasy Creatures Gremlin Shapeshifter_Small_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/Shapeshifter/Shapeshifter_Small/Shapeshifter_Small_Character_BP.Shapeshifter_Small_Character_BP'"
 Injured Brute Reaper King Brute Creatures Xenomorph Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Brute_Retrieve_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Retrieve/Lunar/Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Brute_Retrieve.Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Brute_Retrieve'"
 Insect Swarm Fantasy Creatures InsectSwarm InsectSwarmChar_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/Swarms/InsectSwarmChar_BP.InsectSwarmChar_BP'"
 Magmasaur Fantasy Creatures LavaLizard Cherufe_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/Cherufe/Cherufe_Character_BP.Cherufe_Character_BP'"
 Malfunctioned Tek Giganotosaurus Malfunctioned Tek Creatures Gigant BionicGigant_Character_BP_Malfunctioned_Gauntlet_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Gauntlet/Lunar/BionicGigant_Character_BP_Malfunctioned_Gauntlet.BionicGigant_Character_BP_Malfunctioned_Gauntlet'"
 Malfunctioned Tek Giganotosaurus Malfunctioned Tek Creatures Gigant BionicGigant_Character_BP_Malfunctioned_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Giganotosaurus/BionicGigant_Character_BP_Malfunctioned.BionicGigant_Character_BP_Malfunctioned'"
 Malfunctioned Tek Parasaur Malfunctioned Tek Creatures Para BionicPara_Character_BP_Malfunctioned_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Para/BionicPara_Character_BP_Malfunctioned.BionicPara_Character_BP_Malfunctioned'"
 Malfunctioned Tek Quetzal Malfunctioned Tek Creatures Quetz BionicQuetz_Character_BP_Malfunctioned_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Quetzalcoatlus/BionicQuetz_Character_BP_Malfunctioned.BionicQuetz_Character_BP_Malfunctioned'"
 Malfunctioned Tek Raptor Malfunctioned Tek Creatures Raptor BionicRaptor_Character_BP_Malfunctioned_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/BionicRaptor_Character_BP_Malfunctioned.BionicRaptor_Character_BP_Malfunctioned'"
 Malfunctioned Tek Rex Malfunctioned Tek Creatures Rex BionicRex_Character_BP_Malfunctioned_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Rex/BionicRex_Character_BP_Malfunctioned.BionicRex_Character_BP_Malfunctioned'"
 Malfunctioned Tek Stegosaurus Malfunctioned Tek Creatures Stego BionicStego_Character_BP_Malfunctioned_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Stego/BionicStego_Character_BP_Malfunctioned.BionicStego_Character_BP_Malfunctioned'"
 Malfunctioned Tek Triceratops Malfunctioned Tek Creatures Trike BionicTrike_Character_BP_Malfunctioned_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Trike/BionicTrike_Character_BP_Malfunctioned.BionicTrike_Character_BP_Malfunctioned'"
 Megachelon Fantasy Creatures GiantTurtle GiantTurtle_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/GiantTurtle/GiantTurtle_Character_BP.GiantTurtle_Character_BP'"
 Parakeet Fish School Fantasy Creatures Swarm MicrobeSwarmChar_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/Swarms/MicrobeSwarmChar_BP.MicrobeSwarmChar_BP'"
 Reaper Prince Fantasy Creatures Xenomorph Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Adolescent_C "Blueprint'/Game/Aberration/Dinos/Nameless/Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Adolescent.Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Adolescent'"
 Tek Triceratops Tek Creatures Trike BionicTrike_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Trike/BionicTrike_Character_BP.BionicTrike_Character_BP'"
 X-Allosaurus X-Creatures Allo Volcano_Allo_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Volcano_Allosaurus/Volcano_Allo_Character_BP.Volcano_Allo_Character_BP'"
 X-Ankylosaurus X-Creatures Anky Volcano_Ankylo_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Volcano_Ankylosaurus/Volcano_Ankylo_Character_BP.Volcano_Ankylo_Character_BP'"
 X-Argentavis X-Creatures Argent Snow_Argent_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Snow_Argentavis/Snow_Argent_Character_BP.Snow_Argent_Character_BP'"
 X-Basilosaurus X-Creatures Basilosaurus Ocean_Basilosaurus_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Ocean_Basilosaurus/Ocean_Basilosaurus_Character_BP.Ocean_Basilosaurus_Character_BP'"
 X-Dunkleosteus X-Creatures Dunkle Ocean_Dunkle_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Ocean_Dunkleosteus/Ocean_Dunkle_Character_BP.Ocean_Dunkle_Character_BP'"
 X-Ichthyosaurus X-Creatures Dolphin Ocean_Dolphin_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Ocean_Dolphin/Ocean_Dolphin_Character_BP.Ocean_Dolphin_Character_BP'"
 X-Megalodon X-Creatures Mega Ocean_Megalodon_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Ocean_Megalodon/Ocean_Megalodon_Character_BP.Ocean_Megalodon_Character_BP'"
 X-Mosasaurus X-Creatures Mosasaur Ocean_Mosa_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Ocean_Mosasaurus/Ocean_Mosa_Character_BP.Ocean_Mosa_Character_BP'"
 X-Otter X-Creatures Otter Snow_Otter_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Snow_Otter/Snow_Otter_Character_BP.Snow_Otter_Character_BP'"
 X-Paraceratherium X-Creatures Paracer Bog_Paracer_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/BogParaceratherium/Bog_Paracer_Character_BP.Bog_Paracer_Character_BP'"
 X-Parasaur X-Creatures Para Bog_Para_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/BogPara/Bog_Para_Character_BP.Bog_Para_Character_BP'"
 X-Raptor X-Creatures Raptor Bog_Raptor_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Bog_Raptor/Bog_Raptor_Character_BP.Bog_Raptor_Character_BP'"
 X-Rex X-Creatures Rex Volcano_Rex_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Volcano_Rex/Volcano_Rex_Character_BP.Volcano_Rex_Character_BP'"
 X-Rock Elemental X-Creatures RockElemental Volcano_Golem_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Lava_Golem/Volcano_Golem_Character_BP.Volcano_Golem_Character_BP'"
 X-Sabertooth X-Creatures Sabertooth Snow_Saber_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Snow_Saber/Snow_Saber_Character_BP.Snow_Saber_Character_BP'"
 X-Sabertooth Salmon X-Creatures Salmon Lunar_Salmon_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Lunar_Salmon/Lunar_Salmon_Character_BP.Lunar_Salmon_Character_BP'"
 X-Spino X-Creatures Spino Bog_Spino_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Bog_Spino/Bog_Spino_Character_BP.Bog_Spino_Character_BP'"
 X-Tapejara X-Creatures Tapejara Bog_Tapejara_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Bog_Tapejara/Bog_Tapejara_Character_BP.Bog_Tapejara_Character_BP'"
 X-Triceratops X-Creatures Trike Volcano_Trike_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Volcano_Trike/Volcano_Trike_Character_BP.Volcano_Trike_Character_BP'"
 X-Woolly Rhino X-Creatures Rhino Snow_Rhino_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Snow_WoollyRhino/Snow_Rhino_Character_BP.Snow_Rhino_Character_BP'"
 X-Yutyrannus X-Creatures Yutyrannus Snow_Yutyrannus_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Snow_Yutyrannus/Snow_Yutyrannus_Character_BP.Snow_Yutyrannus_Character_BP'"

Creatures of Crystal Isles

Name Category Dino Name Tag Entity ID Blueprint Path
 Alpha Blood Crystal Wyvern Alpha Creatures Wyvern CrystalWyvern_Character_BP_Mega_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/CrystalWyvern/CrystalWyvern_Character_BP_Mega.CrystalWyvern_Character_BP_Mega'"
 Blood Crystal Wyvern Fantasy Creatures Wyvern CrystalWyvern_Character_BP_Blood_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/CrystalWyvern/CrystalWyvern_Character_BP_Blood.CrystalWyvern_Character_BP_Blood'"
 Crystal Wyvern Fantasy Creatures Wyvern CrystalWyvern_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/CrystalWyvern/CrystalWyvern_Character_BP.CrystalWyvern_Character_BP'"
 Crystal Wyvern Queen Bosses Wyvern CrystalWyvern_Character_BP_Boss_C "Blueprint'/Game/Mods/CrystalIsles/Assets/Dinos/CIBoss/CrystalWyvern_Character_BP_Boss.CrystalWyvern_Character_BP_Boss'"
 Crystal Wyvern Queen (Gamma) Bosses Wyvern CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Easy_C "Blueprint'/Game/Mods/CrystalIsles/Assets/Dinos/CIBoss/CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Easy.CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Easy'"
 Crystal Wyvern Queen (Beta) Bosses Wyvern CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Medium_C "Blueprint'/Game/Mods/CrystalIsles/Assets/Dinos/CIBoss/CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Medium.CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Medium'"
 Crystal Wyvern Queen (Alpha) Bosses Wyvern CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Hard_C "Blueprint'/Game/Mods/CrystalIsles/Assets/Dinos/CIBoss/CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Hard.CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Hard'"
 Ember Crystal Wyvern Fantasy Creatures Wyvern CrystalWyvern_Character_BP_Ember_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/CrystalWyvern/CrystalWyvern_Character_BP_Ember.CrystalWyvern_Character_BP_Ember'"
 Giant Worker Bee Invertebrates Bee HoneyBee_Character_BP_C "Blueprint'/Game/Mods/CrystalIsles/Assets/Dinos/HoneyBee/HoneyBee_Character_BP.HoneyBee_Character_BP'"
 Tropeognathus Reptiles Tropeognathus Tropeognathus_Character_BP_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Tropeognathus/Tropeognathus_Character_BP.Tropeognathus_Character_BP'"
 Tropical Crystal Wyvern Fantasy Creatures Wyvern CrystalWyvern_Character_BP_WS_C "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/CrystalWyvern/CrystalWyvern_Character_BP_WS.CrystalWyvern_Character_BP_WS'"

References

แม่แบบ:Nav technical