ความยาก

จาก ARK Wiki
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบ:P ระบบความยาก (Difficulty) เป็นหนึ่งในระบบของตัวเกม ARK: Survival Evolved ที่ส่งผลต่อระดับเลเวลของสิ่งมีชีวิตในแผนที่ ตลอดจนถึงคุณภาพไอเทมจากการดรอป.

การกำหนดค่า Difficulty Value และ Difficulty Offset

แทนที่จะระบุความยากแบบตายตัวเช่น "Easy", "Medium", และ "Hard", ARK ใช้วิธีในการแทนที่ด้วยตัวเลขระหว่าง 0.5 และ 4.0[1] (หรือ 5.0 บน The Center). ตัวเลขเหล่านี้เรียกว่า Difficulty Value - ค่าระดับความยาก และค่าดังกล่าวจะถูกควบคุมโดย DifficultyOffset. ใน Difficulty Offset - ค่าออฟเซ็ต นี้เป็นตัวเลขทศนิยมระหว่าง 0.01 และ 1.0, ด้วยจำนวนที่สูงกว่าค่าระดับความยากยิ่งสูงตาม. โน้ต, อย่างไรก็ตาม, การกำหนดค่าออฟเซ็ต 0.0 จะส่งผลให้ค่าระดับความยากเป็น 1.0. ซึ่งค่าเริ่มต้นเดิมของ DifficultyOffset คือ 0.2.

ในการคำนวณค่าระดับความยากสำหรับค่าออฟเซ็ตเฉพาะ, ใช้สูตรต่อไปนี้

Difficulty Value = DifficultyOffset * (Official Difficulty - 0.5) + 0.5

และปัดเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง. ในการกำหนด เลเวลสูงสุดของไดโนป่า จะต้องกำหนดค่าระดับความยาก, โดยปกติจะคูณด้วย 30. วิธีนี้จะได้ผลเนื่องจากระดับเลเวลไดโนป่าสูงสุดจะปรับขนาดเป็นเส้นตรงไปคู่กับค่าระดับความยาก, และที่ค่าระดับความยาก 1.0 จะทำให้ไดโนป่าสูงสุดมีเลเวลที่ 30. ในการหาค่าออฟเซ็ตที่กำหนดเลเวลไดโนป่าสูงสุด, สามารถใช้สูตรนี้ได้:

DifficultyOffset = (Maximum Creature Level / 30 - 0.5) / (Official Difficulty - 0.5)

คำแนะนำสำหรับการกำหนดค่าเลเวลไดโนป่าสูงสุด คือการกำหนดค่า DifficultyOffset ไว้ที่ 1.0 และ OverrideOfficialDifficulty ถึงระดับสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแล้วหายด้วย 30. ตัวอย่าง คุณต้องการให้ไดโนป่าเลเวลสูงสุดที่ 300, กำหนดค่า OverrideOfficialDifficulty ไว้ที่ 10. โน้ต: เลเวลไดโนป่าสูงสุดอย่างเช่น Tek Creatures,  Wyvern และ  Rock Drake จะมีเลเวลสูงกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ. หลังจากที่คุณได้เปลี่ยนการกำหนดค่าลงบน GameUserSettings.ini ให้ดำเนินการใช้ คำสั่ง ล้างไดโนป่า เพื่อล้างสิ่งมีชีวิตที่เกิดบนระดับความยากก่อนหน้านี้.

และในส่วนสุดท้าย, คือ Loot Scale - ลูทสเกล เป็นสิ่งที่ส่งผลมาจากค่าระดับความยาก คือค่าลูทสเกล อัตราในการดรอปของที่มีส่วนมาจากความยากของตัวเกม มาในรูปแบบค่า % :[2]

Loot Scale = Difficulty Value * 100%


ตามแผนภูมิด้านล่างนี้, จะแสดงให้เห็นว่ายิ่งเลเวลของไดโนป่าสูงขึ้น ไดโนที่เราฝึกแล้วก็จะสูงกว่าไต่ขึ้นไป เป็นความสมดุลที่ลงตัว.

LevelDifficultyRelation.png

ตารางแสดงระดับความยาก

ค่า Difficulty Offset
The Island The Center Ragnarok Valguero ค่า Difficulty เลเวลไดโนป่าสูงสุด สเกลการลูท
0.01 0.01 0.5 15 50%
0.1428 0.1111 1.0 30 100%
0.2 0.1555 1.2 36 120%
0.2571 0.2 1.4 42 140%
0.2857 0.2222 1.5 45 150%
0.4285 0.3333 2.0 60 200%
0.5714 0.4444 2.5 75 250%
0.7142 0.5555 3.0 90 300%
0.8571 0.6666 3.5 105 350%
1 0.7777 4.0 120 400%
1.1428 0.8888 4.5 135 450%
1.2857 1 1 1 5.0 150 500%
1.4285 5.5 165 550%
1.5714 6.0 180 600%
1.7142 6.5 195 650%
1.8571 7.0 210 700%
2 7.5 225 750%
2.1428 8.0 240 800%
2.2857 8.5 255 850%
2.4285 9.0 270 900%
2.5714 9.5 285 950%
2.7142 10 300 1000%

ระดับความยากบน ARK: Mobile

Logo Mobile.svg This section is about a feature exclusively available on Mobile

ARK: Survival Evolved Mobile มีความยาก 4 ระดับ:

  • Easy Difficulty, สิ่งมีชีวิตจะเริ่มสปอนที่เลเวล 1-30, ยกเว้น สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในถ้ำ, และ EXP จะได้รับที่ 100% ของค่ามาตราฐาน. สิ่งมีชีวิตที่ฝึกแล้ว สามารถมีเลเวลสูงสุดได้ที่ 450.
  • Medium Difficulty, สิ่งมีชีวิตจะเริ่มสปอนที่เลเวล 5-150, ยกเว้น สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในถ้ำ, และ EXP จะได้รับที่ 80% ของค่ามาตราฐาน. สิ่งมีชีวิตที่ฝึกแล้ว สามารถมีเลเวลสูงสุดได้ที่ 450.
  • Hard Difficulty, สิ่งมีชีวิตจะเริ่มสปอนที่เลเวล 10-300, ยกเว้น สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในถ้ำ, และ EXP จะได้รับที่ 50% ของค่ามาตราฐาน. สิ่งมีชีวิตที่ฝึกแล้ว สามารถมีเลเวลสูงสุดได้ที่ 450.
  • Brutal Difficulty, สิ่งมีชีวิตจะเริ่มสปอนที่เลเวล 15-450, ยกเว้น สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในถ้ำ, และ EXP จะได้รับที่ 5% ของค่ามาตราฐาน. (ได้รับ XP ส่งเท่า สำหรับการฆ่า, และไม่ได้รับ XP จากการคราฟต์หรือการเก็บทรัพยากร). สิ่งมีชีวิตที่ฝึกแล้ว สามารถมีเลเวลสูงสุดได้ที่ 600.[3]

สปอตไลท์

อ้างอิง

  1. Jat [Community Manager] (19 July 2015). "DifficultyOffset=MAX? Clarification Please". General Discussions. Steam Community :: ARK: Survival Evolved. Retrieved 19 July 2015.
  2. Jat [Community Manager] (6 June 2015). "[FAQ] Server HOSTING". Server Hosting & Advertisement. Steam Community :: ARK: Survival Evolved. Retrieved 19 July 2015.
  3. ARK: Mobile Server Difficulties

แม่แบบ:Nav technical