มีข้อผิดพลาดในการสร้างรูปย่อ: ไฟล์สูญหาย
มีข้อผิดพลาดในการสร้างรูปย่อ: ไฟล์สูญหาย
มีข้อผิดพลาดในการสร้างรูปย่อ: ไฟล์สูญหาย
มีข้อผิดพลาดในการสร้างรูปย่อ: ไฟล์สูญหาย

HLN-A

จาก ARK Wiki
(เปลี่ยนทางจาก HLN-A (Genesis))
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มีข้อผิดพลาดในการสร้างรูปย่อ: ไฟล์สูญหาย
บทความนี้เกี่ยวข้องกับ HLN-A, อย่าสับสนกับ  Mini-HLNA Skin

Translating.png เนื้อหาส่วนนี้ยังไม่ถูกแปล
คุณสามารถช่วยแปลได้ที่นี่ หรือติดต่อผู้ดูแลการแปลได้ที่: กระดานผู้ดูแล
มีข้อผิดพลาดในการสร้างรูปย่อ: ไฟล์สูญหาย
มีข้อผิดพลาดในการสร้างรูปย่อ: ไฟล์สูญหาย
มีข้อผิดพลาดในการสร้างรูปย่อ: ไฟล์สูญหาย
มีข้อผิดพลาดในการสร้างรูปย่อ: ไฟล์สูญหาย
This article is about content exclusively available in the version on Steam, Xbox, PlayStation, Epic Games.
Genesis Part 1 DLC.jpg Genesis Part 2 DLC.jpg This article is about content exclusive to the DLC: Genesis: Part 1, Genesis: Part 2
HLN-A
NoteHLN-A.png
Information
Added in

HLN-A is an NPC and a "guide" exclusive to the DLC Genesis: Part 1 and Genesis: Part 2.

Basic Info

HLN-A is an artificial being created by Helena, with some of her personality and voice formed inside the AI. She was created as a guide for the survivor, with several useful functions to assist.

Alias

 • Holographic Guide
 • Fractal Personality
 • Echo of Helena
 • Witless Puppet (By Rockwell)
 • Shadow of Her (Helena, Also by Rockwell)

Background

HLN-A was created by The One Who Waits ( ascended Helena ) as a means to aiding survivors in the Genesis Simulation ( Part 1 ) and somehow on the Genesis ship ( Part 2 ).

She was created when The One Who Waits entered the Genesis ship but left almost immediately after HLN-A was created.

Her creation coincides with Rockwell’s appearance on the colony ship -

Personality

Like Helena, HLN-A is a cheerful, optimistic and friendly AI that will do anything to help the survivor out but without the experiences of the former. With Helena doing many things on the ARKs and as a Homo Deus, HLN-A feels she has high expectations to meet and wants to do her best to meet them with her own achievements.

When playing Genesis and doing things in the map, HLN-A would unpredictably respond to what the player is doing. There a multitude of responses and some instances include being idle for too long, and she would think and respond that the player is in another simulation, and being close to a baby creature where she would mention the player is having a selfie with it.

Appearance

HLN-A is a circular robot that has her eye change depending on the emotion it wants to convey to the survivor.  The emoji projection in the middle of it changes to convey its emotions. Even the hologram color changes depending on her emotion.  Also, her appendages can move to distinguish direction and emotions.

Glitches

In the Genesis: Part 1 Tidbit Glitches, there are many times HLN-A ends being glitched herself. Here are some instances:

 • She was speaking in a garbled, gibberish fashion that she describes the aftertaste being rotten.
 • She acts like the voice in a phone where it waits for the caller to press buttons for a response.
 • She experienced a glitch that couldn't stay down to a point HLN-A belched.
 • HLN-A had to reboot her voice due to a glitch that scrambled her voice.
 • HLN-A ended up having dinosaur speech and she notes that fixing a glitch can turn HLN-A inside-out if she isn't careful.
 • There was a glitch that made HLN-A's voice stuck on a singing mode.
 • HLN-A speaks in a mysterious language that translates into "One language is never enough" but the glitch had multiple languages in it.
 • HLN-A almost got fixed by the glitch that made her speak a weather forecast.
 • HLN-A experienced a glitch where she spoke the general introduction when a survivor enters the Genesis Simulation.
 • A glitch made HLN-A sound like Helena Walker when her emotion subroutines were turned offline.
 • HLN-A experienced a glitch where she had to reboot her displays and she shows the celebrating display over fixing the glitch.
 • There was a glitch that messed around with HLN-A's vocabulary where she says "My hovercraft is full of eels" over and over.
 • A glitch messed up her emotion subroutines to a point HLN-A is actually sobbing.
 • HLN-A experienced a glitch where the coding for saying "hello world" still remained in her systems.

Usage

Scan

HLN-A can scan creatures and display their stats. To do so, you have to press "H" on PC or the "Back Button" on console while looking at the creature you want to scan.

Teleport

HLN-A can teleport survivors nearby that are within the tribe (and any tamed dino) to a selected biome and direction. The color of the teleporting dome represents where the survivor is being teleported to.

Any dino belonging to the tribe will be warped if its within close proximity. Often, the warping for the dino may fail, causing them to be left behind if the surrounding area for teleporting isn't suffice enough, or due to network latency.

 • Red - Volcano
 • Green - Bog
 • White - Arctic
 • Blue - Ocean
 • Yellow - Lunar

Free Hexagon

Often over time, she can be interacted with to produce 300 Hexagons and prompt a short message.

Hexagon Exchange

HLN-A sells several items in exchange for Hexagons. แม่แบบ:ExchangeTable

Arrival Protocol

HLN-A can be interacted to teleport to System Root with enough mission cleared per difficulty, a location to fight the Final Genesis Boss. Anyone within the vicinity and is in the same tribe or alliance as the survivor who started it will be teleported as well, regardless whether or not they have cleared enough mission. Note that only creatures belonging to the survivor's tribe who started it will be teleported, but NOT those belonging to an alliance.

Setting

Notes/Trivia

 • HLN-A is meant to be a consciousness piece of the survivor Helena.
  • It has her personality as well as her carefree voice.
 • Based on the region the player is in, HLN-A will speak to the survivor/player based on the region, like English for English players, or Japanese for Japanese players.
  • Her accent for English is Australian, since Helena is from down under.
  • Despite her accent being Australian, she still pronounces some words like "mask" differently to Australians, pronouncing it like the a in "ant" instead of an "arr" sound.
 • On the release of Genesis: Part 2, the voice actor for HLN-A changed for Genesis: Part 1 as well to better fit the personality shown in Genesis: Part 2. However, the introduction and the cinematic still uses the same voice actor.
 • in terms of Lore:
 • - HLN-A was created just before Rockwell appeared on the colony ship ,therefore one can infer that HLN-A was created after the events of Extinction when Rockwell was freed from Aberration.
 • -Her oblivious nature to Rockwell’s presence in Genesis part 1 can also lead to the inference that the One Who Waits was also oblivious to Rockwell’s presences.
 • Her design is somewhat similar to Wheatley from Portal 2, Ghost from Destiny 2 and 343 Guilty Spark from Halo.

Changelog

Patch Changes
309.4 Improved HLNA performance when crafting a large number of items.
316.18 Fixed a bug where HLN-A would jitter a lot at low client fps.
318.9 Fixed a bug where HLNA was not correctly colorizable
336.3 Fixed a bug where HLN-A teleportion would not work when the game is run different languages.