เซ็ตสกิน Yeti Swimsuit

จาก ARK Survival Evolved Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Yeti Swimsuit Skins)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Steam.svg Xbox One.svg PS.svg Epic Games.svg Stadia.svg This article is about content exclusively available in the version on Steam, Xbox, PlayStation, Epic Games, Stadia.
Yeti Swim Top Skin
Yeti Swim Top Skin.png
คุณสามารถใช้สกินนี้เพื่อเปลี่ยนเสื้อของคุณ
ซึ่งเป็นการถอดเสื้อสำหรับผู้ชาย
หรือบิกิท่อนบนนี่สำหรับผู้หญิง

สำหรับนักว่ายน้ำที่มีรสนิยมแบบนี้...
Event
Winter Wonderland 5
Item
ประเภท
Weight
0
Stack size
1
Added in
v320.18
Spawn Command
cheat gfi SwimShirt_Yeti 1 0 0
or
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Armor/Skin/PrimalItemSkin_WW_SwimShirt_Yeti.PrimalItemSkin_WW_SwimShirt_Yeti'" 1 0 0
Crafting
Crafted in
  • Cooking Pot
Ingredients
5 × Coal.png Coal

Yeti Swim Bottom Skin
Yeti Swim Bottom Skin.png
สามารถใช้ได้กับกางเกงของคุณ
เพื่อเปลี่ยนให้เป็นกางเกงว่ายน้ำสำหรับผู้ชาย
หรือบิกินี่ท่อนล่างสำหรับผู้หญิง

สำหรับนักว่ายน้ำที่มีรสนิยมแบบนี้...
Event
Winter Wonderland 5
Item
ประเภท
Weight
0
Stack size
1
Added in
v320.18
Spawn Command
cheat gfi Underwear_Yeti 1 0 0
or
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Armor/Skin/PrimalItemSkin_WW_Underwear_Yeti.PrimalItemSkin_WW_Underwear_Yeti'" 1 0 0
Crafting
Crafted in
  • Cooking Pot
Ingredients
5 × Coal.png Coal

Yeti Swimsuit Skins เป็นเซ็ตสกินเครื่องแต่งกายใน ARK: Survival Evolved