สกิน

จาก ARK Survival Evolved Wiki
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบ:P

Translating.png บทความหรือเนื้อหาส่วนนี้ยังไม่ถูกแปล
คุณสามารถช่วยแปลได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลได้ที่: กระดานผู้ดูแล
Disambig.png ดูสิ่งที่เกี่ยวข้อง :  Attachments

Various skins exist in ARK: Survival Evolved that aesthetically alter clothing (or other equipable items).

Overview

To remove a skin from an item put this item in your inventory and then hold Ctrl while dragging the skin with the left-clicked mouse from the item.

On Xbox press X and on PS4 press Square.

Many skins can be obtained by unlocking certain Achievements, after which survivors will have them in their inventory every time they respawn. Other skins can be unlocked by killing certain creatures. For more information, see the individual skin pages below.

Skins

DLCs

Scorched Earth
Aberration
Extinction
Genesis: Part 1
Genesis: Part 2

ARK: Survival Evolved Mobile

Events

ARK: Eggcellent Adventure
ARK: Summer Bash
ARK: Fear Evolved
ARK: LOVE EVOLVED
ARK: Thanks Giving Evolved
ARK: ARKaeology
ARK: Ark Freedom Evolved
ARK: Ark Anniversary Event
ARK: Ark Christmas Evolved
ARK: Bionics


ARK: Other (Console Only)

Other

Notes

  • Only the Federation Exo Armor skins may be used on Tek items.
  • Skins and Costumes can be spawned into the game with admin commands:
    • Cheat GFI Costume_Top<Name of Skin> 1 0 0 (in which gives (1) Top Hat skin.
    • Cheat GFI Costume_BoneRaptor<Name of Costume> 1 0 0 (in which gives (1) Bone Raptor Costume.
  •  Torches can be attached to certain saddles like the  Equus Saddle similar to the skin function.
  • The Bionic Dino costumes are spawned with in Primitive Plus if bought. Maybe because Tek is not in Primitive Plus.