Xbox 940.11

จาก ARK Wiki
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปล่อยอัปเดตวันที่ - 27 ตุลาคม 2021

  • ปรับไม่ให้  Noglin สามารถควบคุมจิตใจของ  DodoRex /  Dodo Wyvern ได้