ข้อมูล:Dv/Game

จาก ARK Survival Evolved Wiki
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
{
	"_aberrantCreatureOverride": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_aberrantCreatureTameableOverride": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_aberrantCreatureTameableOverride2": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_boss": {
		"info": {
			"canBeTamed": false,
			"canBeRidden": false
		},
		"taming": "null",
		"breeding": "null",
		"mutagenCost": "null",
		"cloning": "null"
	},
	"_eerieCreaturesOverride": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_eerieCreaturesOverride2": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_eerieCreaturesOverride3": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_rCreatureOverride": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_vrCreatureOverride": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_xCreatureOverride": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantachatina": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantanglerfish": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantankylosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantaraneo": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantarthropluera": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantbaryonyx": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantbeelzebufo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantcarbonemys": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantcarnotaurus": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantcnidaria": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantcoelacanth": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdimetrodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdimorphodon": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdiplocaulus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdiplodocus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdirebear": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdodo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdoedicurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdungbeetle": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantelectrophorus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantequus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantgigantopithecus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantiguanodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantlystrosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantmanta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantmegalania": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantmegalosaurus": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantmeganeura": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantmoschops": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantotter": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantovis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantparaceratherium": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantparasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantpiranha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantpulmonoscorpius": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantpurlovia": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantraptor": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantsalmon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantsarco": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantspino": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantstegosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberranttitanoboa": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberranttriceratops": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberranttrilobite": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"achatina": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": true,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 50,
		"targetingTeamName": "Herbivore_Small",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 333333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 49, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 28, 33, 30, 32, 21, 43, 25, 23 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 32, 30, 41, 25, 23, 50 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 33, 30, 50, 25, 23 ] }
		]
	},
	"allosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 285,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 26, 32 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"alphabasilisk": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "400",
		"dragweight": "425",
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "800",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"alphabloodcrystalwyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Adobe",
				"Stone"
			]
		},
		"mass": 600,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Crystal, Hide, Raw Prime Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 17, 36, 1 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 17, 36, 1 ] },
			{ "colors": [ 14, 17, 36, 1 ] }
		]
	},
	"alphacarnotaurus": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 460,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] }
		]
	},
	"alphacorruptedmastercontroller": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"alphadeathworm": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 1200,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 15000,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 0, 0, 22 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 14, 0, 22 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 14, 0, 22 ] },
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 0, 0, 32, 33 ] }
		]
	},
	"alphafirewyvern": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 555,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1500,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 20, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 21, 33, 22, 20 ] },
			null,
			{ "colors": [ 10, 44, 20, 21 ] },
			{ "colors": [ 10, 44, 20, 21, 14, 36 ] }
		]
	},
	"alphakarkinos": {
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "250" ]
		},
		"mass": "400",
		"dragweight": "450",
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "850",
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Organic Polymer, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 34, 24, 31, 13, 35, 33, 34, 42, 52, 56, 39, 37, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 48, 43, 28, 30, 31, 44, 49, 51, 53, 54 ] },
			{ "colors": [ 24, 21, 32, 37, 33, 39, 43, 42, 47, 48, 14 ] }
		]
	},
	"alphakingtitan": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 8000,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 }
	},
	"alphaleedsichthys": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 1300,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1500,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Fish Meat, Raw Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 36 ] },
			{ "colors": [ 36 ] }
		]
	},
	"alphamegalodon": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 780,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] }
		]
	},
	"alphamoedermasteroftheocean": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"alphamosasaurus": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Adobe",
				"Greenhouse",
				"Stone",
				"Thatch",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 899,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1600,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] }
		]
	},
	"alpharaptor": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 185,
		"dragweight": 400,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 265,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 17, 22, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 22, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 17, 22, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 22, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 22, 14, 36 ] }
		]
	},
	"alphasurfacereaperking": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat" },
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"alphatrex": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 885,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] }
		]
	},
	"alphatusoteuthis": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 1200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 1500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2200,
			"canBeHarvestedFor": "Keratin, Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"alphaxtriceratops": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 337.5,
		"dragweight": 450,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"amargasaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false
		},
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.5601,
			"eggTemperatureRange": [ 26, 29 ],
			"maturationTime": 333333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"cloning": {
			"baseCost": 575.0,
			"levelCost": 55.0,
			"baseTime": 4025.0,
			"levelTime": 385.0
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 79, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 44, 9, 7, 8, 10, 12, 18 ] },
			{ "colors": [ 79, 100, 28, 32, 25, 21, 23, 96, 10, 84, 59 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 74, 96, 10, 12, 11, 67, 75, 95, 94, 59 ] },
			{ "colors": [ 14, 96, 91, 88, 11, 66, 67, 84, 55, 94, 59 ] }
		]
	},
	"ammonite": {
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Ammonite Bile, Black Pearl, Chitin, Oil, Raw Meat, Silica Pearls"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"andrewsarchus": {
  "info": {
    "canBeRidden": true,
    "canRiderUseWeapons": false,
    "canBeCarriedByHumans": false
  },
  "mass": 375,
  "dragweight": 250,
  "targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
  "breeding": {
    "maturationTime": 208333.333,
    "matingCooldown": [ 64800, 172800 ],
    "gestationTime": [ 17857.1429 ]
  },
  "death": {
    "baseXP": 5
  },
  "colorRegions": [
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    null,
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] }
  ]
},
	"angler": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ -75, 75 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 8,
			"canBeHarvestedFor": "AnglerGel, Raw Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36, 1, 75, 4, 3, 2, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] }
		]
	},
	"ankylosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Crystal",
				"Flint",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Metal",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Salt",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 160,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 9472.926758,
			"eggTemperatureRange": [ 16, 20 ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"araneomorphus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 90,
		"dragweight": 90,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5142.44575,
			"eggTemperatureRange": [ 4, 12 ],
			"maturationTime": 90090.0901,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"archaeopteryx": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": true,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 50,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 9472.926758,
			"eggTemperatureRange": [ 16, 20 ],
			"maturationTime": 55555.554688,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"argentavis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 120 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 150,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 10587.388672,
			"eggTemperatureRange": [ 12, 13.5 ],
			"maturationTime": 196078.421875,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 7,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14, 18 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14, 18 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14, 18 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14, 18 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 8, 14, 18 ] }
		]
	},
	"argentustus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"arthropluera": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Tek",
				"Metal",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 160,
		"dragweight": 110,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 8999.28006,
			"eggTemperatureRange": [ 18, 22 ],
			"maturationTime": 185185.185,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"astrocetus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"mass": 2400,
		"dragweight": 4000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Ambergris (Genesis: Part 1), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 19, 53, 6 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 40, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"astrodelphis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 190,
		"dragweight": 220,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 196078.431,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "baseXP": 3 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 53, 83, 95, 59, 50 ] },
			{ "colors": [ 74, 68, 30, 96, 91, 10, 12, 67, 84 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 38, 39, 100, 99, 32, 96, 67, 95 ] },
			{ "colors": [ 74, 68, 30, 96, 85, 91, 10, 12, 67, 84 ] }
		]
	},
	"attackdrone": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch", "Wood" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 35.5 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 149,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"baryonyx": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 100 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 210,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 7199.423828,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 35 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 23, 37, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0, 32, 33, 39, 34, 41, 24, 13 ] },
			{ "colors": [ 37, 32, 33, 39, 38, 40, 23, 8 ] }
		]
	},
	"basilisk": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk (Scorched Earth)",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur (Scorched Earth)"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "400",
		"dragweight": "425",
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "4",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 42, 22, 24, 26, 45, 52, 49, 33, 34, 13, 35, 14, 36, 48 ] },
			{ "colors": [ 43, 21, 23, 25, 47, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 39, 40, 23, 25, 37, 48, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 43, 44, 48, 36, 53 ] },
			{ "colors": [ 52, 51, 49, 48, 26, 47, 42, 32, 33, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"basiliskghost": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"basilosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 12000,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 416666.667,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 15,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Oil, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"beelzebufo": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Cementing Paste",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 120,
		"dragweight": 110,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 0, 50 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"beelzemorbus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"betacorruptedmastercontroller": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"betakingtitan": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 8000,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 }
	},
	"betamoedermasteroftheocean": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"blank": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"bloodcrystalwyvern": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 0, 17, 0, 0, 20, 35, 56 ] },
			null,
			{ "colors": [ 74, 36, 19, 12, 0 ] },
			null,
			{ "colors": [ 74, 36, 19, 12, 0 ] },
			{ "colors": [ 74, 36, 19, 12, 0 ] }
		]
	},
	"bloodstalker": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"mass": 200,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 10587.3883,
			"eggTemperatureRange": [ 27, 30 ],
			"maturationTime": 196078.431,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 21, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			null
		]
	},
	"bonefirewyvern": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 555,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1500,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		}
	},
	"bonejerboa": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		}
	},
	"brontosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 500,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 28, 31 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 22,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"broodgenetrix": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"broodmotherlysrix": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Tek",
				"Metal",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 10000,
		"dragweight": 1200,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 8,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Organic Polymer, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"broodmotherlysrixalpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"broodmotherlysrixbeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"broodmotherlysrixgamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"brutearaneo": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 200,
		"dragweight": 90,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] }
		]
	},
	"bruteastrocetus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 2400,
		"dragweight": 4800,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 35, 56 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 19, 12, 1 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 35, 56 ] },
			{ "colors": [ 14, 35, 56 ] }
		]
	},
	"brutebasilosaurus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 300,
		"dragweight": 12000,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 22, 20, 24, 28, 21, 19, 23 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 14, 36, 28, 32, 21, 23, 33, 8 ] }
		]
	},
	"brutebloodstalker": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 400,
		"dragweight": 600,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 21, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			null
		]
	},
	"bruteferox": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 165,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 41, 34, 32, 21, 33, 43, 46, 47, 56, 40 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"brutefirewyvern": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 36, 20 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 22, 20, 21, 33 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 21, 44, 10 ] },
			{ "colors": [ 14, 36, 20, 21, 44, 10 ] }
		]
	},
	"bruteleedsichthys": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 300,
		"dragweight": 1300,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 18 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] }
		]
	},
	"brutemagmasaur": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 940,
		"dragweight": 940,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 33, 42, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] }
		]
	},
	"brutemalfunctionedtekgiganotosaurus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 1095,
		"dragweight": 1095,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"brutemalfunctionedtekrex": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 680,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"brutemammoth": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 800,
		"dragweight": 800,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 62, 41, 36, 32, 30, 33, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 96, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 96, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 96, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"brutemegaloceros": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 282,
		"dragweight": 174,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 62, 41, 36, 32, 30, 33, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 96, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 96, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			null
		]
	},
	"bruteplesiosaur": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 300,
		"dragweight": 500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 82, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 60, 66, 64, 58, 63, 80, 56, 55, 61, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 57, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 96, 85, 91, 7, 66, 67, 58, 55, 0, 95, 94, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 57, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 96, 85, 91, 7, 66, 67, 58, 55, 0, 95, 94, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 82, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 60, 66, 64, 58, 63, 80, 56, 55, 61, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"brutereaperking": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 788,
		"dragweight": 788,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 82, 81, 65, 92, 57, 62, 48, 96, 66, 64, 93, 58, 63, 80, 56, 51, 52, 49 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 82, 81, 65, 92, 57, 62, 48, 96, 66, 64, 93, 58, 63, 80, 56, 51, 52, 49 ] },
			null
		]
	},
	"brutesarco": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 440,
		"dragweight": 400,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 97, 99, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 64, 93, 58, 63, 78, 56, 55, 87, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			null,
			{
				"colors": [
					39, 74, 100, 70, 69, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 85, 91, 10, 11, 77, 66, 67, 84, 55, 75, 76, 95, 94, 40, 51, 
					52, 49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [
					39, 74, 100, 70, 69, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 85, 91, 10, 11, 77, 66, 67, 84, 55, 75, 76, 95, 94, 40, 51, 
					52, 49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 97, 99, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 64, 93, 58, 63, 78, 56, 55, 87, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 97, 99, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 64, 93, 58, 63, 78, 56, 55, 87, 51, 52, 
					49, 50
				]
			}
		]
	},
	"bruteseeker": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 125,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 13, 41, 34, 24, 35, 33, 56 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 39, 41, 35, 32, 21, 23, 33, 42, 8, 56 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 39, 28, 32, 21, 23, 33, 8, 56 ] },
			{ "colors": [ 41, 34, 35, 33, 42, 45, 56, 52 ] }
		]
	},
	"brutetusoteuthis": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 300,
		"dragweight": 1500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 82, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 60, 66, 64, 58, 63, 80, 56, 55, 61, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 57, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 96, 85, 91, 7, 66, 67, 58, 55, 0, 95, 94, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 82, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 60, 66, 64, 58, 63, 80, 56, 55, 61, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"brutexallosaurus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 380,
		"dragweight": 485,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] }
		]
	},
	"brutexmegalodon": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 600,
		"dragweight": 500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"brutexmosasaurus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 300,
		"dragweight": 899,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"brutexraptor": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 200,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 28, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 31, 35, 53, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"brutexrex": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 680,
		"dragweight": 935,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] }
		]
	},
	"brutexrockelemental": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 1500,
		"dragweight": 1500,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] }
		]
	},
	"brutexspino": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 850,
		"dragweight": 850,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 0, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 22, 54, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"brutexyutyrannus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 5000,
		"dragweight": 850,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"bulbdog": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Aggeravic Mushroom",
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Aquatic Mushroom",
				"Ascerbic Mushroom",
				"Auric Mushroom",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Keratin",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "95",
		"dragweight": "30",
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"maturationTime": "175438.59375",
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "2",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 24, 26, 42, 45, 46, 37, 48, 39, 47, 52, 56 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 11, 32, 44, 33, 8, 28, 25, 28, 30, 50, 30, 26, 43, 42 ] },
			{ "colors": [ 44, 54, 53, 25, 26, 28, 50, 11, 5, 6, 12 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 25, 8, 28, 30, 37, 40, 47, 39, 43, 14 ] },
			{ "colors": [ 24, 22, 42, 33, 34, 45, 13, 35, 14, 48, 52, 49, 52, 56 ] }
		]
	},
	"bulbdogghost": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"bunnydodo": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"bunnyoviraptor": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 90,
		"dragweight": 40,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"carbonemys": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4499.640137,
			"eggTemperatureRange": [ 30, 34 ],
			"maturationTime": 83333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"carnotaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 26, 32 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"castoroides": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 222222.21875,
			"matingCooldown": [ 64800, 142800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"chalicotherium": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"Crystal",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Metal",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 296296.28125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 0 ] }
		]
	},
	"chalkgolem": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"cnidaria": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 21,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Bio Toxin"
		}
	},
	"coelacanth": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Herbivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36, 1, 75, 4, 3, 2, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] }
		]
	},
	"compsognathus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 20,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 2999.760254,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 32 ],
			"maturationTime": 75757.5758,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedarthropluera": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 160,
		"dragweight": 110,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Corrupted Nodule (Extinction), Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedavatar": {
		"targetingTeamName": "Bot",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"corruptedcarnotaurus": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedchalicotherium": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 39, 37, 41, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 41, 33, 34, 13, 35, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 38, 40, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"corrupteddilophosaur": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 70,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"corrupteddimorphodon": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 70,
		"dragweight": 70,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"corruptedgiganotosaurus": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 950,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 200,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedmastercontroller": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 100,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Bot",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"corruptedparaceratherium": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 360,
		"dragweight": 600,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 12,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 37, 37, 37, 37, 38, 39 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 38, 38, 38, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39, 39, 39, 39, 39 ] }
		]
	},
	"corruptedpteranodon": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 149,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedraptor": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 165,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 10, 17, 31, 20, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			{ "colors": [ 10, 17, 31, 20, 22, 49, 50, 42, 28, 29, 30, 53, 54, 51, 52 ] },
			null,
			{ "colors": [ 10, 17, 31, 20, 22, 49, 50, 42, 28, 29, 30, 53, 54, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 13, 14, 31, 35, 35, 49, 50, 56, 13, 30, 30, 50, 50, 49 ] },
			{ "colors": [ 10, 19, 31, 30, 32, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] }
		]
	},
	"corruptedreaperking": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 385,
		"dragweight": 525,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 37, 41, 42, 34, 35, 43, 33, 24, 35, 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 49, 53 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 23, 43, 32, 30, 33, 37, 38, 0, 40, 47 ] },
			{ "colors": [ 35, 14, 35, 56, 41, 34, 42, 33, 22 ] }
		]
	},
	"corruptedrex": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 30,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 10, 17, 31, 20, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			{ "colors": [ 17, 31, 20, 22, 49, 50, 22, 34, 30, 33, 41 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 10, 19, 31, 30, 32, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			{ "colors": [ 10, 19, 31, 30, 32, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] }
		]
	},
	"corruptedrockdrake": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 1000 },
		"mass": 345,
		"dragweight": 425,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 23, 24, 48, 26, 45, 47, 33, 32, 8, 13, 46, 14 ] },
			{ "colors": [ 32, 22, 39, 44, 42, 48, 51, 52, 43 ] },
			{ "colors": [ 22, 29, 34, 35, 36, 44, 42, 48, 51, 52, 56, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 49, 53 ] },
			{ "colors": [ 94 ] },
			{ "colors": [ 42, 45, 22, 23, 24, 25, 26, 46, 52, 33, 34, 42, 13, 35, 14, 48, 50, 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 49, 0 ] },
			{ "colors": [ 43, 21, 23, 24, 25, 28, 46, 32, 33, 8, 48, 47, 52 ] }
		]
	},
	"corruptedspino": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 500,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 60,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedstegosaurus": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 260,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedsurvivor": {
		"targetingTeamName": "Bot",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"corruptedtriceratops": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedwyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 10, 17, 31, 31, 20, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			null,
			{ "colors": [ 10, 17, 31, 31, 20, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			null,
			{ "colors": [ 10, 19, 31, 30, 32, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			{ "colors": [ 10, 19, 31, 30, 32, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] }
		]
	},
	"crystalwyvern": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse", "Wood" ]
		},
		"mass": 600,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.5601,
			"eggTemperatureRange": [ 75, 85 ],
			"maturationTime": 333333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Crystal, Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat" }
	},
	"crystalwyvernqueen": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 1600,
		"dragweight": 1110,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"crystalwyvernqueenalpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"crystalwyvernqueenbeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"crystalwyvernqueengamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"cubozoamultis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"daeodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 195,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 32, 33, 37, 39, 40, 36, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 34, 22, 33, 35, 37, 41, 42, 56, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 23, 24, 42, 37, 41, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"deathworm": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 1200,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3000,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 0, 0, 22 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 14, 0, 22 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 14, 0, 22 ] },
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 0, 0, 32, 33 ] }
		]
	},
	"defenseunit": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Greenhouse",
				"Thatch",
				"Wood",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Metal",
				"Tek"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Element" }
	},
	"deinonychus": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch", "Wood" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Corrupted Nodule",
				"Crystal",
				"Electronics",
				"Element Dust",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Scrap Metal",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 165,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14, 48, 56, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 40, 38, 36, 43 ] },
			{ "colors": [ 33, 21, 23, 28, 30, 42, 44, 56, 48, 39, 41 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 28, 37, 38, 41, 42, 48, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 37, 22, 33, 34, 13, 35, 14, 48, 56, 39, 41, 45, 47, 52, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 39, 40, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"deserttitan": {
		"info": {
			"canBeRidden": "Flying",
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Crystal",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Element Dust",
				"Electronics",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"Scrap Metal",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Corrupted Nodule",
				"Chitin",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 5000,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"deserttitanflock": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Element Dust",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Electronics",
				"Scrap Metal",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Chitin",
				"Corrupted Nodule",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 70,
		"dragweight": 70,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"desmodus": {
  "info": {
			"canBeTamed": "passive",
    "canBeRidden": true,
    "canRiderUseWeapons": true,
    "canBeCarriedByHumans": false
  },
  "mass": 190,
  "dragweight": 149,
  "targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
  "breeding": {
    "maturationTime": 256410.256,
    "matingCooldown": [ 64800, 172800 ],
    "gestationTime": [ 28571.4286 ]
  },
  "death": {
    "baseXP": 5
  },
  "colorRegions": [
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 20, 35, 32, 33, 42, 43, 44, 77, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 20, 35, 32, 33, 44, 64, 72, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 21, 19, 33, 42, 64, 63, 56, 55, 40] }
  ]
},
	"dilophosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 70,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4090.581787,
			"eggTemperatureRange": [ 28, 32 ],
			"maturationTime": 75757.570313,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"dimetrodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 220,
		"dragweight": 170,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 8999.280273,
			"eggTemperatureRange": [ 30, 34 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null
		]
	},
	"dimorphodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 70,
		"dragweight": 70,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4864.475586,
			"eggTemperatureRange": [ 35, 38 ],
			"maturationTime": 90090.085938,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"dinopithecus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true
		},
		"mass": 325,
		"dragWeight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"gestationTime": 35714.2857,
			"maturationTime": 333333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"mutagenCost": 68,
		"cloning": {
			"baseCost": 1700,
			"levelCost": 55,
			"baseTime": 11900,
			"levelTime": 385
		},
		"death": { "baseXP": 3 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 79, 38, 14, 15, 65, 19, 33, 9, 8, 10, 18, 40 ] },
			{ "colors": [ 34, 35, 28, 53, 48, 10, 12, 11, 59 ] },
			{ "colors": [ 74, 68, 54, 30, 19, 44, 91, 10, 12, 56 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 36, 35, 32, 21, 23, 33, 9, 18 ] },
			{ "colors": [ 38, 39, 21, 19, 43, 10, 12, 40 ] },
			{ "colors": [ 100, 65, 36, 32, 8, 10, 56, 40 ] }
		]
	},
	"dinopithecusking": {
		"mass": 1000,
		"dragWeight": 1200,
		"death": { "baseXP": 3000 }
	},
	"diplocaulus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 0, 50 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 0 ] }
		]
	},
	"diplodocus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "both",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 384,
		"dragweight": 575,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 26, 29 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"direbear": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"FiberHide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Rare Flower",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Sulfur",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 330,
		"dragweight": 295,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"direpolarbear": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"direwolf": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 195,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 32, 33, 34, 8, 8, 13, 35, 14, 18, 40, 41, 21 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 32, 33, 34, 8, 8, 13, 35, 14, 18, 40, 41, 21 ] },
			{ "colors": [ 32, 33, 34, 8, 8, 13, 35, 14, 18, 40, 41, 21 ] }
		]
	},
	"direwolfghost": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"diseasedleech": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "TargetOnlyPlayers",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Leech Blood, Oil, Raw Meat, Silica Pearls"
		}
	},
	"dodo": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": true,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 2999.760254,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 30 ],
			"maturationTime": 55555.554688,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"dodobitus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"dodorex": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canDamage": [
				"Tek",
				"Metal",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "TargetOnlyPlayers",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 30,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"dodowyvern": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Tek",
				"Metal",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"doedicurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Crystal",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Metal",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Sand",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 160,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 208333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 7,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0, 29 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0, 29 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0, 29 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0, 29 ] }
		]
	},
	"doedicurusvastus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"dragon": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Tek",
				"Metal",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 1200,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 3000 }
	},
	"dragonalpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"dragonbeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"dragongamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"dungbeetle": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": true,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 90,
		"dragweight": 90,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"dunkleosteus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Chitin",
				"Crystal",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Metal",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Sand",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 296296.296,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 12,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"eelminion": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 300,
		"dragweight": 800,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat" }
	},
	"eerieachatina": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieallosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriealphacarno": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriealphamosasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriealpharaptor": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriealphatrex": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieammonite": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieangler": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieankylo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriearaneo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriearchaeopteryx": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieargentavis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriearthropluera": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriebaryonyx": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriebasilosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriebeelzebufo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriebronto": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriecarbonemys": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriecarno": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriecastoroides": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriechalicotherium": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriecoelacanth": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriecompy": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedaeodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedilophosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedimetrodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedimorphodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriediplocaulus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriediplodocus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedirebear": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedirewolf": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriediseasedleech": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedodo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedoedicurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedungbeetle": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedunkleosteus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieequus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieeurypterid": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriegallimimus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriegiganotosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriegigantopithecus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriegriffin": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieichthyosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieiguanodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriejerboa": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriekairuku": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriekaprosuchus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieleech": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieleedsichthys": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieliopleurodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerielystrosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemammoth": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemanta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemegaloceros": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemegalodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemegalosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemeganeura": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemegapiranha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemegatherium": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemesopithecus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemosasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemoschops": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieonyc": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieotter": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieoviraptor": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriepachy": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriepachyrhinosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieparasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriepegomastax": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriepelagornis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriephiomia": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieplesiosaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieprocoptodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriepteranodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriepulmonoscorpius": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriepurlovia": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriequetzal": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieraptor": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerierex": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriesabertooth": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriesabertoothsalmon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriesarco": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriespino": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriestego": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietapejara": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieterrorbird": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietherizinosaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietitanoboa": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietitanomyrmadrone": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietitanomyrmasoldier": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietitanosaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietriceratops": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietrilobite": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietroodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietusoteuthis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriewoollyrhinoceros": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieyeti": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"electrophorus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 0, 50 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 8,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 28, 30, 43, 48 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 43, 21, 42, 23, 24, 25, 28, 48, 30, 49, 14, 36 ] }
		]
	},
	"elementalreaperking": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 41, 42, 34, 35, 33, 52, 35 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 23, 32, 33, 37, 38, 40 ] },
			{ "colors": [ 35, 14, 35, 56 ] }
		]
	},
	"embercrystalwyvern": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 15, 74, 22, 42, 43, 44, 0, 56, 55 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 10, 11, 75, 76 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 10, 11, 75, 76 ] },
			{ "colors": [ 21, 10, 11, 75, 76 ] }
		]
	},
	"enforcer": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Crystal",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Element Dust",
				"Electronics",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"Scrap Metal",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Corrupted Nodule",
				"Chitin",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 500,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Robot_Neutral",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Electronics, Element Dust, Oil, Scrap Metal"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 34, 36, 51, 53, 8, 8, 8, 8, 8 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 34, 36, 51, 53, 8, 8, 8, 8, 8 ] },
			{ "colors": [ 28, 28, 35, 8, 8, 13, 28, 28, 18, 13, 13, 8, 8, 55, 28, 33, 13, 34 ] }
		]
	},
	"enragedcorruptedrex": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 600,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 10, 17, 31, 31, 20, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			{ "colors": [ 17, 31, 31, 20, 22, 49, 50, 22, 34, 30, 33, 41 ] },
			null,
			{ "colors": [ 13, 14, 31, 31, 35, 35, 49, 50, 56, 13, 30, 30, 50, 50, 49 ] },
			{ "colors": [ 10, 19, 31, 30, 32, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			{ "colors": [ 10, 19, 31, 30, 32, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] }
		]
	},
	"enragedtriceratops": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 450,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"equus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 175,
		"dragweight": 125,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 166666.667,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 9, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 41, 56, 42, 55 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 37, 37, 37, 37, 38, 39, 55 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 37, 37, 37, 37, 38, 39, 55 ] }
		]
	},
	"eurypterid": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Black Pearl, Chitin, Oil, Raw Meat, Silica Pearls"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] }
		]
	},
	"exomek": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 1750,
		"dragweight": 750,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"experimentalgiganotosaurus": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 1900,
		"dragweight": 1900,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"featherlight": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "10" ]
		},
		"mass": "80",
		"dragweight": "25",
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": "5999.520508",
			"eggTemperatureRange": [ "29", "32" ],
			"maturationTime": "175438.59375",
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "2",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 12, 22, 26, 29, 31, 44, 49, 51, 54, 14, 53 ] },
			{ "colors": [ 22, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 37, 25, 39, 28, 30, 32, 42, 43, 8, 48 ] },
			{ "colors": [ 7, 19, 22, 44, 54, 53, 25, 50, 5, 11 ] }
		]
	},
	"fenrir": {
  "info": {
    "canBeRidden": true,
    "canRiderUseWeapons": true,
    "canBeCarriedByHumans": false
  },
  "mass": 195,
  "dragweight": 180,
  "targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
  "death": {
    "baseXP": 6
  },
  "colorRegions": [
    { "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 54, 30, 53, 8, 94, 51, 49 ] },
    null,
    { "colors": [ 28, 25, 21, 30, 19, 23 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 8, 56, 55, 40 ] }
  ]
},
	"ferox": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": true,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"mass": 50,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 333333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 41, 34, 32, 21, 33, 43, 46, 47, 56, 40 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"feroxlarge": {
		"mass": 165,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"firewyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 42, 0, 0, 39, 38, 35, 22, 13, 43 ] },
			null,
			{ "colors": [ 13, 21, 33, 39, 0, 42, 43, 22 ] },
			null,
			{ "colors": [ 10, 44, 20, 21, 35, 42 ] },
			{ "colors": [ 10, 44, 43, 21, 33, 42 ] }
		]
	},
	"fjordhawk": {
  "info": {
    "canBeRidden": false,
    "canRiderUseWeapons": false,
    "canBeCarriedByHumans": true
  },
  "mass": 140,
  "dragweight": 70,
  "targetingTeamName": "Carnivores_Low",
  "breeding": {
    "eggIncubationTime": 5999.52004,
    "eggTemperatureRange": [ 29, 32 ],
    "maturationTime": 166666.667,
    "matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
  },
  "death": {
    "baseXP": 6
  },
  "colorRegions": [
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 39, 22, 28, 32, 21, 42, 43, 96, 10, 11, 76 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] }
  ]
},	
	"foresttitan": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Element Dust",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Electronics",
				"Scrap Metal",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Chitin",
				"Corrupted Nodule",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 4000,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Fungal Wood (Aberration), Thatch" }
	},
	"forestwyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch", "Wood" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Crystal",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Element Dust",
				"Electronics",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"Scrap Metal",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Corrupted Nodule",
				"Chitin",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		}
	},
	"gacha": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Adobe",
				"Greenhouse",
				"Stone",
				"Thatch",
				"Wood"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Black Pearl",
				"Leech Blood",
				"Sap",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Cactus Sap",
				"Element Dust",
				"Electronics",
				"Raw Meat",
				"Charcoal",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Mutton",
				"Spoiled Meat",
				"Bio Toxin",
				"Element Shard",
				"Silk",
				"Thatch",
				"Blue Crystalized Sap",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Scrap Metal",
				"Keratin",
				"AnglerGel",
				"Red Crystalized Sap",
				"Hide",
				"Sand",
				"Chitin",
				"Crystal",
				"Corrupted Nodule",
				"Stone",
				"Pelt",
				"Organic Polymer",
				"Obsidian",
				"Condensed Gas",
				"Metal",
				"Rare Mushroom",
				"Blue Gem",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Wood",
				"Green Gem",
				"Fragmented Green Gem",
				"Element Ore"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 350,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 416666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat, Stone"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 22, 41, 33, 34, 13, 14, 41, 8, 42, 9, 47, 45 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 22, 41, 33, 37, 32, 14, 43, 8, 42, 9, 10 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 41, 33, 34, 13, 14, 43, 8, 42, 9, 10 ] },
			{ "colors": [ 41, 22, 21, 23, 33, 42, 43, 46, 9, 8, 10, 50 ] },
			{ "colors": [ 45, 38, 40, 32, 33, 8, 14, 47, 41, 37, 56 ] }
		]
	},
	"gachaclaus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 1, 3, 8, 12, 16, 17, 19, 25, 26, 36, 55, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3 ] },
			null,
			{ "colors": [ 1, 3, 8, 12, 16, 17, 19, 25, 26, 36, 55, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 36, 36, 36 ] },
			{ "colors": [ 1, 3, 8, 12, 16, 17, 19, 25, 26, 36, 55, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 36, 36, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 1, 3, 8, 12, 16, 17, 19, 25, 26, 36, 55, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 36, 36, 36 ] }
		]
	},
	"gallimimus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 200,
		"dragweight": 410,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5142.445801,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 28 ],
			"maturationTime": 95238.09375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"gammacorruptedmastercontroller": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"gammakingtitan": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 8000,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 }
	},
	"gasbags": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch", "Wood" ],
			"harvests": [
				"Aggeravic Mushroom",
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Aquatic Mushroom",
				"Ascerbic Mushroom",
				"Auric Mushroom",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Citronal Seed",
				"Crystal",
				"Electronics",
				"Element Dust",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Rare Mushroom",
				"Thatch",
				"Blue Crystalized Sap",
				"Keratin",
				"Red Crystalized Sap",
				"Scrap Metal",
				"Wood",
				"Fungal Wood (Aberration)"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 480,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 41, 33, 34, 13, 14, 43, 8, 42, 9, 10, 49 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 41, 33, 23, 46, 50, 43, 8, 42, 9, 10, 48, 51 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 22, 41, 33, 37, 24, 14, 43, 8, 42, 9, 10, 51, 49, 48, 52 ] },
			{ "colors": [ 37, 22, 40, 33, 34, 13, 14, 41, 8, 42, 9, 38, 39, 0 ] }
		]
	},
	"giantbee": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0 ] }
		]
	},
	"giantqueenbee": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 0 ] }
		]
	},
	"giantworkerbee": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 20, 24, 28, 21, 30, 19, 23, 43, 44 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 36, 22, 20, 24, 35, 28, 21, 30, 19, 23, 43, 44 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 14, 41, 29, 34, 31, 35, 56, 52 ] }
		]
	},
	"giganotosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Chitin",
				"Crystal",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Metal",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 950,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 179985.609375,
			"eggTemperatureRange": [ 43, 44 ],
			"maturationTime": 878348.704,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 200,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"gigantopithecus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 198,
		"dragweight": 150,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 277777.75,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 20,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"glowbug": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse", "Wood)" ]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "300" ]
		},
		"mass": "80",
		"dragweight": "30",
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "1",
			"canBeHarvestedFor": "Cementing Paste, Chitin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 24, 45, 34, 13, 35, 48, 51, 52, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 33, 34, 35, 24, 41, 46, 47 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 50, 44, 43, 48, 14 ] },
			{ "colors": [ 46, 24, 26, 23, 7 ] }
		]
	},
	"glowtail": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Aggeravic Mushroom",
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Aquatic Mushroom",
				"Ascerbic Mushroom",
				"Auric Mushroom",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Keratin",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "80",
		"dragweight": "25",
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": "8999.280273",
			"eggTemperatureRange": [ "30", "34" ],
			"maturationTime": "175438.59375",
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "2",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 23, 24, 26, 42, 33, 43, 45, 47, 48, 49, 46, 51, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 24, 26, 42, 50, 46, 43, 44, 49, 48, 51, 53 ] },
			{ "colors": [ 48, 54, 51, 25, 28, 50, 11, 5, 51, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 23, 21, 32, 25, 28, 30, 8, 47, 39, 37, 14 ] },
			{ "colors": [ 22, 24, 26, 42, 44, 48, 49, 52, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"goldenstripedbrutemegalodon": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 600,
		"dragweight": 500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 36, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 11 ] },
			{ "colors": [ 36, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 11 ] },
			{ "colors": [ 10 ] },
			{ "colors": [ 36, 55, 18 ] }
		]
	},
	"goldenstripedmegalodon": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 300,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 36, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 11 ] },
			{ "colors": [ 36, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 11 ] },
			{ "colors": [ 10 ] },
			{ "colors": [ 36, 55, 18 ] }
		]
	},
	"griffin": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 80 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 200,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 42, 40, 41, 32, 33, 34, 13, 35, 43, 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 39, 40, 41, 32, 33, 34, 8, 13, 38, 43 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 21, 38, 40, 32, 33, 8, 13, 55 ] }
		]
	},
	"gulabeetle": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"hesperornis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5454.108887,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 30 ],
			"maturationTime": 101010.101563,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Organic Polymer, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 33, 22, 37, 52, 34, 13, 35, 14, 48, 24, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 42, 43, 24, 47, 46, 48, 50, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 56, 22, 24, 35, 52, 31, 34, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 32, 30, 28, 23, 21, 36 ] }
		]
	},
	"human": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Raw Meat" }
	},
	"hyaenodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 40,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 42, 40, 41, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 39, 42, 40, 41, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 21, 38, 40, 32, 33, 8, 13, 14 ] }
		]
	},
	"icegolem": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"icetitan": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Element Dust",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Electronics",
				"Scrap Metal",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Chitin",
				"Corrupted Nodule",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 4000,
		"dragweight": 6000,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Pelt, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"icewormmale": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 100,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"icewormqueen": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 15000,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"icewyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0, 25, 28, 8, 51, 52, 30, 36, 38, 48, 50, 56 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0, 25, 28, 8, 51, 52, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 48, 56 ] },
			{ "colors": [ 25, 28, 8, 51, 50, 30, 36, 48, 56 ] }
		]
	},
	"ichthyornis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 32 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 21, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36, 28 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 46, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"ichthyosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 75,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 208333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"iguanodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 200,
		"dragweight": 125,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5142.445801,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 28 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 42, 21, 22, 23, 24, 25, 45, 46, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 52 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 43, 21, 23, 25, 47, 32, 37, 8, 14 ] }
		]
	},
	"injuredbrutereaperking": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 788,
		"dragweight": 788,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 2, 5, 41, 34, 22, 24, 35, 53, 33, 42, 43, 48, 0, 3, 6, 1, 49, 4 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 0, 32, 30, 23, 33, 43, 47, 40 ] }
		]
	},
	"insectswarm": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 70,
		"dragweight": 70,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat" }
	},
	"jerboa": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 75757.5758,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 13, 14, 15, 20, 22, 34, 34, 0, 41, 40, 0, 55, 56 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 8, 9, 10, 13, 14, 36, 20, 22, 33, 31, 34, 20, 17, 55, 56 ] },
			{ "colors": [ 13, 9, 33, 40, 41, 0, 0, 55, 56 ] }
		]
	},
	"jugbug": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Cementing Paste, Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 14 ] }
		]
	},
	"kairuku": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": true,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5454.108887,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 30 ],
			"maturationTime": 101010.101563,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Organic Polymer, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 27, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 28, 30, 32, 33, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 27, 29, 31, 34, 14 ] },
			null
		]
	},
	"kaprosuchus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 100 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 410.23,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 7199.423828,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 35 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 0 ] }
		]
	},
	"karkinos": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk (Scorched Earth)",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur (Scorched Earth)"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "250" ]
		},
		"mass": "400",
		"dragweight": "450",
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "6",
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Organic Polymer, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 34, 24, 31, 13, 35, 33, 34, 42, 52, 56, 39, 37, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 48, 43, 28, 30, 31, 44, 49, 51, 53, 54 ] },
			{ "colors": [ 24, 21, 32, 37, 33, 39, 43, 42, 47, 48, 14 ] }
		]
	},
	"kentrosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 125 },
		"mass": 200,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 9999.200195,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 30 ],
			"maturationTime": 185185.171875,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 42, 22, 24, 26, 45, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 42, 22, 44, 45, 46, 48, 43, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 38, 56, 47, 40, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 43, 22, 44, 28, 39, 33, 32, 13, 25, 14 ] },
			{ "colors": [ 56, 22, 42, 45, 48, 52, 49, 34, 33, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 39, 38, 37, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"lamprey": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"dragweight": "370",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "0",
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Leech Blood, Oil, Raw Meat, Silica Pearls"
		}
	},
	"lavaelemental": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 50,
			"canBeHarvestedFor": "Crystal, Metal, Obsidian, Oil, Stone, Sulfur (Scorched Earth)"
		}
	},
	"leech": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "TargetOnlyPlayers",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Leech Blood, Oil, Raw Meat, Silica Pearls"
		}
	},
	"leedsichthys": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 1300,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 15,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Fish Meat, Raw Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 45, 51, 48, 23, 24, 28, 52, 14, 35, 33 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 51, 24, 46, 45, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 30, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"lightningwyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 30, 28, 14, 51, 8, 35 ] },
			{ "colors": [ 49, 50, 31, 0, 14, 30, 8, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 49, 50, 31, 0, 34, 28, 30, 8, 51 ] },
			null,
			{ "colors": [ 49, 50, 31, 0, 14, 30, 8, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 49, 50, 31, 0, 14, 30, 8, 51, 52 ] }
		]
	},
	"liopleurodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 12000,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 12,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 48, 49, 41, 34, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 48, 49, 24, 22, 43, 53, 51, 50, 48, 19 ] },
			{ "colors": [ 48, 45, 52, 32, 33, 8, 14, 36, 56 ] }
		]
	},
	"lymantria": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 149,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5454.10913,
			"eggTemperatureRange": [ 35, 38 ],
			"maturationTime": 111111.111,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat, Silk (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 33, 21, 28, 8, 32, 40 ] },
			{ "colors": [ 53, 10, 11, 19, 25, 28, 30, 13 ] },
			{ "colors": [ 33, 21, 28, 8, 32, 40 ] },
			{ "colors": [ 29, 4, 54, 31, 16, 17, 27, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 33, 21, 28, 8, 32, 40 ] },
			{ "colors": [ 33, 21, 28, 8, 32, 40 ] }
		]
	},
	"lystrosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 2999.760254,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 28 ],
			"maturationTime": 55555.554688,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"macrophage": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": "70",
		"dragweight": "70",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 31, 35, 53, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"macrosummoner": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": "100",
		"dragweight": "1000",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] }
		]
	},
	"maewing": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 300,
		"dragweight": 300,
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5142.44575,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 26 ],
			"maturationTime": 166666.667,
			"matingCooldown": [ 129600, 345600 ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 41, 36, 22, 32, 33, 42, 43, 77, 64, 63, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 100, 99, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 15, 71, 100, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 12, 64, 63, 56, 55, 95, 40, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 100, 41, 36, 34, 22, 32, 33, 42, 43, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 100, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"magmasaur": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"mass": 555,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.5601,
			"eggTemperatureRange": [ 90, 110 ],
			"maturationTime": 666666.667,
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 33, 42, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] }
		]
	},
	"malfunctionedattackdrone": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"malfunctioneddefenseunit": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"malfunctionedenforcer": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 1 ] },
			null
		]
	},
	"malfunctionedmekknight": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 3500,
		"dragweight": 1200,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtekgiganotosaurus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtekparasaur": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtekquetzal": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtekraptor": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtekrex": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtekstegosaurus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtekstryder": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtektriceratops": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"managarmr": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Adobe",
				"Greenhouse",
				"Thatch",
				"Wood",
				"Stone"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Crystal",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Element Dust",
				"Electronics",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Mutton",
				"Spoiled Meat",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Scrap Metal",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Corrupted Nodule",
				"Chitin",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 28, 28, 35, 8, 8, 13, 28, 28, 18, 30, 30, 8, 8, 55, 28 ] },
			{ "colors": [ 24, 42, 50, 46, 43, 44, 49, 48, 51, 19, 21 ] },
			{ "colors": [ 32, 33, 34, 8, 8, 13, 35, 14, 18, 40, 40, 41, 41, 55, 28, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ] },
			{ "colors": [ 18, 28, 28, 8, 8, 28, 28, 28, 18, 40, 40, 28, 28, 55, 28 ] },
			{ "colors": [ 23, 44, 39, 42, 30, 43, 45, 47, 48, 49, 46, 51, 14, 28, 53 ] },
			{ "colors": [ 32, 28, 28, 8, 8, 28, 28, 28, 18, 40, 40, 28, 28, 55, 28 ] }
		]
	},
	"manta": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Corrupted Nodule",
				"Crystal",
				"Electronics",
				"Element Dust",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Scrap Metal",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 75,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null
		]
	},
	"manticore": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 1200,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 3000 }
	},
	"manticorealpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"manticorebeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"manticoregamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"mantis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 200,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 9999.20006,
			"eggTemperatureRange": [ 35, 38 ],
			"maturationTime": 196078.431,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Organic Polymer, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 9, 10, 16, 17, 15, 11, 33, 27, 26 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 9, 10, 16, 17, 15, 11, 33, 27, 26 ] },
			{ "colors": [ 9, 10, 16, 17, 15, 11, 33, 27, 26 ] }
		]
	},
	"mantisghost": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"megachelon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"mass": 800,
		"dragweight": 3000,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.5601,
			"eggTemperatureRange": [ -75, 75 ],
			"maturationTime": 333333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat, Shell Fragment (Genesis: Part 1)" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 41, 20, 32, 25, 21, 23, 26, 42, 43, 45, 48, 18, 52 ] },
			{ "colors": [ 38, 39, 14, 41, 34, 35, 32, 23, 33, 43, 46, 48, 8, 10, 55, 18, 40 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 38, 39, 36, 28, 32, 25, 21, 33, 8, 55, 40 ] },
			null
		]
	},
	"megalania": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 7199.423828,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 35 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 42, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 46, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 48, 50, 51 ] },
			{ "colors": [ 43, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 46, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 48, 50, 52 ] }
		]
	},
	"megaloceros": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 195,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 256410.25,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null
		]
	},
	"megalodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 256410.256,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 12,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"megalosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 150 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 410,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 26, 32 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 25,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 42, 21, 22, 23, 24, 25, 46, 45, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 42, 22, 24, 46, 45, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 47, 23, 25, 47, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"megamek": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 10000,
		"dragweight": 1200,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] },
			null,
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] },
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] },
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] },
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] }
		]
	},
	"meganeura": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Cementing Paste, Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 14 ] }
		]
	},
	"megapiranha": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 21,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 24, 26, 27, 29, 31, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 24, 26, 27, 29, 31, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 24, 26, 27, 29, 31, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 24, 26, 27, 29, 31, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"megapithecus": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Tek",
				"Metal",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 1000,
		"dragweight": 1200,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 3000 },
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"megapithecusalpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"megapithecusbeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"megapithecusgamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"megapithecuspestis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"megatherium": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"Fiber",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 330,
		"dragweight": 295,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] }
		]
	},
	"mek": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 3500,
		"dragweight": 1200,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] },
			null,
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] },
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] },
			null,
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] }
		]
	},
	"mesopithecus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 80,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 111111.109375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0, 28, 28, 28, 30, 30, 30 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"microraptor": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 70,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5142.445801,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 28 ],
			"maturationTime": 196078.421875,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] }
		]
	},
	"moedermasteroftheocean": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 4750,
		"dragweight": 7500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"morellatops": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 380,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 8999.280273,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 28 ],
			"maturationTime": 111111.109375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] }
		]
	},
	"mosasaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Corrupted Nodule",
				"Crystal",
				"Electronics",
				"Element Dust",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Scrap Metal",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 899,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 666666.667,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 15,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"moschops": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"Fiber",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 95,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 9472.926758,
			"eggTemperatureRange": [ 16, 20 ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 24, 42, 33, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 22, 24, 34, 33, 13, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 24, 42, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"nameless": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "0",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 13, 41, 34, 35, 21, 33, 42, 8 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 13, 41, 34, 22, 35, 21, 33 ] },
			{ "colors": [ 38, 32, 21, 33, 9, 8, 40 ] }
		]
	},
	"noctis": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal"
			]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"noglin": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": true
		},
		"mass": 50,
		"dragweight": 20,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 0.5 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 14, 82, 71, 74, 65, 57, 62, 32, 25, 19, 53, 44, 46, 48, 60, 72, 58, 80, 56, 55, 59, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 74, 54, 21, 19, 53, 44, 91, 88, 7, 10, 11, 77, 66, 67, 6, 72, 84, 0, 76, 95, 94, 59, 51, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 71, 62, 36, 34, 35, 32, 33, 42, 43, 44, 48, 77, 64, 56, 0, 51, 52, 49 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 42, 43, 47, 8, 12, 11, 66, 64, 55, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] }
		]
	},
	"obsidioequus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"oiljugbug": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Cementing Paste, Chitin, Raw Meat"
		}
	},
	"onychonycteris": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 101010.101,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"otter": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch" ],
			"harvests": [ "Raw Fish Meat", "Silica Pearls", "Black Pearls" ]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "70",
		"dragweight": "35",
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 75757.570313,
			"matingCooldown": [ 64800, 142800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "4",
			"canBeHarvestedFor": "Raw Meat, Hide, Pelt"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 0 ] }
		]
	},
	"overseer": {
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"overseeralpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"overseerbeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"overseergamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"oviraptor": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 90,
		"dragweight": 40,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4090.581787,
			"eggTemperatureRange": [ 26, 30 ],
			"maturationTime": 75757.570313,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"ovis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 148,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Mutton"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] }
		]
	},
	"pachycephalosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 165,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5142.445801,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 28 ],
			"maturationTime": 95238.09375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"pachyrhinosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 200,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 8999.280273,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 28 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 24, 46, 45, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 46, 45, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 46, 45, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 47, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"paraceratherium": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 360,
		"dragweight": 600,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 12,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"parakeetfishschool": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 70,
		"dragweight": 70,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"parasaurolophus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 200,
		"dragweight": 125,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5142.445801,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 28 ],
			"maturationTime": 95238.09375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"partydodo": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Cake Slice" }
	},
	"pegomastax": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 20,
		"targetingTeamName": "TargetOnlyPlayers",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4090.581787,
			"eggTemperatureRange": [ 28, 32 ],
			"maturationTime": 111111.109375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 34, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 14, 13, 33 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 33, 47, 43, 28, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 39, 40, 41, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"pelagornis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 32 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"phiomia": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 195,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.596,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 23, 24, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"phoenix": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch", "Wood" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Crystal",
				"Flint",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Metal",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Sand",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 42, 43, 44, 10, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 21, 33, 39, 43, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 10, 11, 44, 4, 7, 8 ] },
			{ "colors": [ 29, 48, 28, 53, 51, 49, 5, 54, 14 ] }
		]
	},
	"plesiosaur": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 416666.667,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 15,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"poisonwyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 45, 46, 34, 27, 26, 24, 8, 47, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 45, 46, 34, 27, 26, 24, 8 ] },
			{ "colors": [ 47, 32, 25, 23, 8 ] },
			{ "colors": [ 7, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 45, 46, 0 ] },
			{ "colors": [ 47, 32, 25, 23, 8, 48 ] },
			{ "colors": [ 47, 32, 25, 23, 8 ] }
		]
	},
	"polarbear": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"FiberHide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Rare Flower",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Sulfur",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] }
		]
	},
	"polarpurlovia": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 18 ] },
			null,
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] }
		]
	},
	"procoptodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 410,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"pteranodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 149,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 32 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"pulmonoscorpius": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 120,
		"dragweight": 110,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 7199.42405,
			"eggTemperatureRange": [ 12, 16 ],
			"maturationTime": 133333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"purlovia": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 39, 37, 41, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 41, 33, 34, 13, 35, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 38, 40, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"quetzalcoatlus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 500,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 59995.199219,
			"eggTemperatureRange": [ 5, 6 ],
			"maturationTime": 476190.476,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"rallosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			}
		]
	},
	"raptor": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 165,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 7199.423828,
			"eggTemperatureRange": [ 20, 28 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"rarexsabertoothsalmon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"ravager": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Greenhouse", "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Aggeravic Mushroom (Aberration)",
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Aquatic Mushroom (Aberration)",
				"Ascerbic Mushroom (Aberration)",
				"Auric Mushroom (Aberration)",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"Fiber",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed (Scorched Earth)",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk (Scorched Earth)",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Sulfur (Scorched Earth)",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "195",
		"dragweight": "120",
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"maturationTime": "175438.59375",
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "6",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 32, 33, 34, 8, 56, 13, 18, 40, 37, 41, 39, 21 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 32, 33, 8, 13, 18, 40, 41 ] },
			{ "colors": [ 33, 34, 13, 35, 40, 22, 52, 41, 35 ] }
		]
	},
	"rbrontosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [ 14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			null,
			{
				"colors": [ 14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 78, 55, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ]
			}
		]
	},
	"rcarbonemys": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 97, 99, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 64, 93, 58, 63, 78, 56, 55, 87, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [
					39, 74, 100, 70, 69, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 85, 91, 10, 11, 77, 66, 67, 84, 55, 75, 76, 95, 94, 40, 51, 
					52, 49, 50
				]
			},
			null,
			null,
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 97, 99, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 64, 93, 58, 63, 78, 56, 55, 51, 52, 49, 
					50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 97, 99, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 64, 93, 58, 63, 78, 56, 55, 51, 52, 49, 
					50
				]
			}
		]
	},
	"rcarnotaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			},
			null,
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			}
		]
	},
	"rdaeodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 41, 36, 32, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 39, 82, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 63, 56 ] }
		]
	},
	"rdilophosaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 87, 94, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 87, 94, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 87, 94, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 87, 94, 51, 52, 
					49, 50
				]
			}
		]
	},
	"rdirebear": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 41, 36, 32, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 39, 82, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 63, 56 ] }
		]
	},
	"rdirewolf": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 0, 32, 33, 63, 56 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 41, 36, 32, 42, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 100, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] }
		]
	},
	"reaper": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"dragweight": "525",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"maturationTime": "277777.75",
			"matingCooldown": [ "0", "0" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "0",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 2, 5, 41, 34, 22, 24, 35, 53, 33, 42, 43, 48, 0, 3, 6, 1, 49, 4 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 23, 43, 32, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 47 ] },
			{ "colors": [ 35, 14, 35, 56, 0, 42, 33, 22 ] }
		]
	},
	"reaperking": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"reaperprince": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"reaperqueen": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"requus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 71, 100, 13, 62, 41, 36, 35, 32, 33, 42, 43, 96, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 39, 82, 71, 13, 62, 41, 35, 32, 42, 43, 64, 63, 56 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 82, 71, 100, 13, 65, 62, 41, 36, 32, 30, 33, 42, 8, 64, 63, 56, 55, 40, 52 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 82, 71, 13, 62, 41, 35, 32, 42, 43, 64, 63, 56 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 71, 100, 13, 62, 41, 36, 35, 32, 33, 42, 43, 96, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"rex": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 32, 34 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 30,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 27, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 27, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 27, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 27, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 27, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"rexghost": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"rgasbags": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 65, 36, 24, 32, 30, 33, 42, 45, 47, 48, 98, 96, 60, 91, 88, 8, 66, 67, 64, 63, 56, 55, 76, 61, 40, 52, 49 ]
			},
			null,
			{
				"colors": [ 37, 38, 39, 82, 71, 97, 100, 13, 36, 24, 32, 30, 33, 42, 45, 47, 98, 60, 88, 83, 8, 77, 64, 90, 93, 63, 80, 56, 76, 95, 61, 52 ]
			},
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 97, 100, 13, 41, 36, 24, 32, 30, 42, 45, 47, 98, 60, 8, 64, 63, 56, 55, 61, 40, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 82, 71, 97, 13, 65, 41, 36, 32, 42, 45, 98, 60, 66, 67, 63, 61, 51, 52, 49 ] }
		]
	},
	"rgiganotosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			},
			null,
			{ "colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 76, 59, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{ "colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 92, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 77, 67, 93, 58, 84, 78, 76, 59, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"rmegatherium": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 96, 8, 77, 67, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 96, 8, 77, 67, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 96, 8, 77, 67, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] }
		]
	},
	"rockdrake": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Greenhouse", "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk (Scorched Earth)",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur (Scorched Earth)"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "1000" ]
		},
		"mass": "345",
		"dragweight": "425",
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": "22498.201172",
			"eggTemperatureRange": [ "-90", "-80" ],
			"maturationTime": "333333.3125",
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "2",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 23, 24, 48, 26, 45, 47, 33, 32, 8, 13, 46, 14 ] },
			{ "colors": [ 32, 22, 39, 44, 42, 48, 51, 52, 43 ] },
			null,
			{ "colors": [ 94 ] },
			{ "colors": [ 42, 45, 22, 23, 24, 25, 26, 46, 52, 33, 34, 42, 13, 35, 14, 48, 50, 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 49, 0 ] },
			{ "colors": [ 43, 21, 23, 24, 25, 28, 46, 32, 33, 8, 48, 47, 52 ] }
		]
	},
	"rockelemental": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Chitin",
				"Crystal",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Metal",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Sand",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 1000,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 50,
			"canBeHarvestedFor": "Crystal, Metal, Obsidian, Oil, Stone, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 1, 17, 19, 23, 24, 28, 36, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"rockwell": {
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 3000 }
	},
	"rockwellalpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellbeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellgamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellnode": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 }
	},
	"rockwellnodealpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellnodebeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellnodegamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellprime": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 }
	},
	"rockwellprimealpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellprimebeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellprimegamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rollrat": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Greenhouse", "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Aggeravic Mushroom (Aberration)",
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Aquatic Mushroom (Aberration)",
				"Ascerbic Mushroom (Aberration)",
				"Auric Mushroom (Aberration)",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Cactus Sap (Scorched Earth)",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Keratin",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed (Scorched Earth)",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "260",
		"dragweight": "245",
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"maturationTime": "208333.328125",
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "7",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 41, 47, 38, 39 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 56, 47, 41, 37, 38, 39, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 8, 40, 47, 37, 38, 39 ] }
		]
	},
	"royalgriffin": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 80 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 200,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 89992.80057595391,
			"eggTemperatureRange": [ 4.5, 5.5 ],
			"maturationTime": 4166666.6666666665,
			"matingCooldown": [ 345600, 691200 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 42, 40, 41, 32, 33, 34, 13, 35, 43, 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 39, 40, 41, 32, 33, 34, 8, 13, 38, 43 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 21, 38, 40, 32, 33, 8, 13, 55 ] }
		]
	},
	"rparasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [ 37, 38, 39, 14, 82, 71, 97, 100, 13, 65, 62, 41, 36, 24, 32, 30, 33, 42, 45, 47, 98, 60, 8, 64, 63, 56, 55, 95, 61, 40, 51, 52 ]
			},
			{
				"colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 99, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 25, 21, 30, 33, 43, 48, 96, 91, 8, 77, 67, 64, 63, 78, 56, 55, 76, 95, 40, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 99, 41, 36, 28, 32, 25, 21, 30, 43, 44, 48, 96, 91, 8, 77, 67, 64, 78, 56, 55, 0, 76, 95, 40, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 99, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 25, 21, 30, 33, 43, 48, 96, 91, 8, 77, 67, 64, 63, 78, 56, 55, 76, 95, 40, 50 ]
			},
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 97, 100, 13, 41, 36, 24, 32, 30, 42, 45, 47, 98, 60, 8, 64, 63, 56, 55, 61, 40, 52 ] },
			{
				"colors": [ 37, 38, 39, 14, 82, 71, 97, 100, 13, 65, 62, 41, 36, 24, 32, 30, 33, 42, 45, 47, 98, 60, 8, 64, 63, 56, 55, 95, 61, 40, 51, 52 ]
			}
		]
	},
	"rprocoptodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 41, 36, 32, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 39, 82, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 63, 56 ] }
		]
	},
	"rquetzal": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 82, 71, 99, 65, 92, 62, 28, 21, 42, 43, 77, 66, 64, 93, 63, 78, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 74, 100, 32, 23, 42, 43, 44, 10, 11, 77, 66, 67, 55, 75, 76, 95, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 74, 100, 28, 32, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 91, 10, 11, 77, 66, 67, 55, 75, 76, 95, 94, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{
				"colors": [
					39, 74, 100, 70, 69, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 85, 91, 10, 11, 77, 66, 67, 84, 55, 75, 76, 95, 94, 40, 51, 
					52, 49, 50
				]
			},
			{ "colors": [ 82, 71, 99, 65, 92, 62, 28, 21, 42, 43, 77, 66, 64, 93, 63, 78, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 82, 71, 99, 65, 92, 62, 28, 21, 42, 43, 77, 66, 64, 93, 63, 78, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"rreaperking": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 82, 71, 65, 92, 57, 69, 0, 42, 43, 48, 98, 77, 66, 93, 58, 78, 56, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 71, 89, 28, 21, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 78, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 21, 42, 43, 47, 48, 98, 77, 66, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 71, 89, 28, 21, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 78, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 82, 71, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 94, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"rreaperqueen": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 82, 71, 65, 92, 57, 69, 0, 42, 43, 48, 98, 77, 66, 93, 58, 78, 56, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 71, 89, 28, 21, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 78, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 21, 42, 43, 47, 48, 98, 77, 66, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 71, 89, 28, 21, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 78, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 82, 71, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 94, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"rsnowowl": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 82, 71, 13, 65, 62, 41, 36, 32, 30, 33, 42, 8, 64, 63, 56, 55, 40, 52 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 21, 30, 33, 43, 96, 91, 8, 77, 67, 64, 63, 56, 55, 76, 95, 40, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 82, 71, 13, 65, 62, 41, 36, 32, 30, 33, 42, 8, 64, 63, 56, 55, 40, 52 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 21, 30, 33, 43, 96, 91, 8, 77, 67, 64, 63, 56, 55, 76, 95, 40, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 13, 41, 36, 32, 30, 42, 8, 64, 63, 56, 55, 40, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 82, 71, 13, 65, 62, 41, 36, 32, 33, 42, 63, 56, 52 ] }
		]
	},
	"rthylacoleo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 41, 36, 32, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 39, 82, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 63, 56 ] }
		]
	},
	"rubblegolem": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 1000,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 50,
			"canBeHarvestedFor": "Crystal, Metal, Obsidian, Oil, Stone, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 1, 17, 19, 23, 24, 28, 36, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"rvelonasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 87, 94, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 87, 94, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			}
		]
	},
	"sabertooth": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 195,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"sabertoothsalmon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 32.5,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"sarcosuchus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 220,
		"dragweight": 200,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 8999.280273,
			"eggTemperatureRange": [ 30, 34 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 23, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 23, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 23, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 23, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 23, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"scout": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 35.5 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 149,
		"targetingTeamName": "Robot_Neutral",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 3 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 34, 36, 51, 53, 8, 8, 8, 8, 8 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 34, 36, 51, 53, 8, 8, 8, 8, 8 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 34, 36, 51, 53, 8, 8, 8, 8, 8 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 34, 36, 51, 53, 8, 8, 8, 8, 8 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 34, 36, 51, 53, 8, 8, 8, 8, 8 ] },
			{ "colors": [ 5, 2, 7, 3, 25, 26, 28, 53, 5, 5, 5, 5, 5 ] }
		]
	},
	"seeker": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Greenhouse", "Thatch" ]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "125",
		"dragweight": "35",
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "3",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 24, 33, 34, 13, 35, 39, 41, 56 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 23, 37, 32, 33, 8, 39, 42, 41, 35, 56 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 37, 39, 56 ] },
			{ "colors": [ 34, 35, 52, 41, 33, 42, 45, 56 ] }
		]
	},
	"shadowmane": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 195,
		"dragweight": 350,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.596,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "baseXP": 5 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 82, 71, 74, 81, 65, 92, 62, 22, 35, 30, 42, 43, 44, 45, 48, 98, 96, 12, 77, 67, 93, 80, 78, 56, 55, 95, 51, 52, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 74, 5, 70, 54, 53, 44, 91, 88, 83, 7, 10, 84, 76, 94, 59, 49 ] },
			null,
			{ "colors": [ 74, 100, 99, 35, 30, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 96, 91, 88, 77, 66, 67, 64, 72, 84, 78, 56, 55, 76, 95, 94, 59, 49, 50 ] },
			{
				"colors": [ 82, 71, 74, 81, 89, 92, 57, 62, 22, 35, 30, 42, 43, 44, 45, 48, 88, 12, 77, 67, 72, 93, 58, 80, 78, 55, 0, 95, 94, 51, 52, 49, 50 ]
			}
		]
	},
	"shinehorn": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Aggeravic Mushroom (Aberration)",
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Aquatic Mushroom (Aberration)",
				"Ascerbic Mushroom (Aberration)",
				"Auric Mushroom (Aberration)",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Cactus Sap (Scorched Earth)",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Keratin",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed (Scorched Earth)",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "80",
		"dragweight": "25",
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"maturationTime": "175438.59375",
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "2",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36, 37, 38, 40, 41, 38, 39 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 11, 32, 33, 53, 8, 25, 44, 50, 43, 42, 37, 40, 38, 39, 48, 51, 28, 49, 50, 30 ] },
			{ "colors": [ 48, 54, 53, 25, 26, 28, 50, 11, 5, 51, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 40, 41, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 51, 37, 38, 39, 42, 43, 48, 49, 52, 14 ] }
		]
	},
	"sinomacrops": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder"
		},
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 9472.92638,
			"eggTemperatureRange": [ 38, 40 ],
			"maturationTime": 133333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"cloning": {
			"baseCost": 700.0,
			"levelCost": 55.0,
			"baseTime": 4900.0,
			"levelTime": 385.0
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 41, 36, 22, 32, 33, 42, 43, 77, 64, 63, 55, 76, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 100, 13, 41, 36, 28, 32, 21, 33, 43, 12, 77, 64, 63, 56, 55, 40, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 74, 100, 36, 22, 30, 33, 42, 43, 48, 88, 77, 67, 64, 58, 55, 76, 40, 51, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 100, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"carcharodontosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive"
		},
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 179985.601,
			"eggTemperatureRange": [ 37, 39 ],
			"maturationTime": 878348.704,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"cloning": {
			"baseCost": 2475,
			"levelCost": 55,
			"baseTime": 17325,
			"levelTime": 385
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [37, 14, 82, 71, 97, 13, 65, 62, 34, 22, 20, 24, 35, 32, 23, 33, 42, 45, 46, 98, 60, 8, 77, 64, 63, 78, 56] },
			null,
			{ "colors": [82, 71, 81, 65, 62, 41, 34, 35, 33, 63, 56, 61] },
			{ "colors": [37, 38, 39, 74, 100, 22, 28, 25, 21, 30, 23, 42, 43, 44, 46, 48, 77, 72, 40, 51, 50] },
			{ "colors": [37, 38, 39, 74, 100, 22, 28, 25, 21, 30, 23, 42, 43, 44, 46, 48, 77, 72, 40, 51, 50] },
			{ "colors": [37, 38, 39, 74, 100, 22, 28, 25, 21, 30, 23, 42, 43, 44, 46, 48, 77, 72, 40, 51, 50] }
		]
	},
	"skeletalbrontosaurus": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 500,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 22,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"skeletalcarnotaurus": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 460,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"skeletalgiganotosaurus": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 4000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 200,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"skeletalquetzalcoatlus": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 200,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"skeletalraptor": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 185,
		"dragweight": 400,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 265,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"skeletalrex": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 885,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"skeletalstegosaurus": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 260,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"skeletaltriceratops": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		}
	},
	"snowowl": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch", "Wood" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Crystal",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Element Dust",
				"Electronics",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"Scrap Metal",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Corrupted Nodule",
				"Chitin",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 250,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 10587.388672,
			"eggTemperatureRange": [ 12, 13.5 ],
			"maturationTime": 196078.421875,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 28, 28, 35, 8, 8, 13, 28, 28, 18, 13, 13, 8, 8, 55, 28, 33, 13, 34 ] },
			null,
			{ "colors": [ 34, 8, 34, 8, 8, 13, 35, 13, 18, 8, 8, 28, 28, 55, 28, 13, 28, 28, 13, 13, 13 ] },
			null,
			{ "colors": [ 28, 28, 35, 8, 8, 13, 28, 28, 18, 13, 13, 8, 8, 55, 28, 33, 13, 34 ] },
			{ "colors": [ 28, 28, 35, 8, 8, 13, 28, 28, 18, 13, 13, 8, 8, 55, 28, 33, 13, 34 ] }
		]
	},
	"snowowlghost": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"spinosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 500,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 13845.046875,
			"eggTemperatureRange": [ 30, 32 ],
			"maturationTime": 256410.25,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 60,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"spiritdirebear": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"spiritdirewolf": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"stegosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 260,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 9999.200195,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 28 ],
			"maturationTime": 185185.171875,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 100, 28, 32, 21, 30, 23, 33, 8, 40 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"subterraneanreaperking": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 41, 42, 34, 35, 33, 52, 35 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 23, 32, 33, 37, 38, 40 ] },
			{ "colors": [ 35, 14, 35, 56 ] }
		]
	},
	"summoner": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 100,
		"dragweight": 1000,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 14, 82, 71, 74, 65, 57, 62, 32, 25, 19, 53, 44, 46, 48, 60, 72, 58, 80, 56, 55, 59, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 74, 54, 21, 19, 53, 44, 91, 88, 7, 10, 11, 77, 66, 67, 6, 72, 84, 76, 95, 94, 59, 51, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] }
		]
	},
	"superturkey": {
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] }
		]
	},
	"surfacereaperking": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 41, 42, 34, 35, 33, 52, 35 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 23, 32, 33, 37, 38, 40 ] },
			{ "colors": [ 35, 14, 35, 56 ] }
		]
	},
	"surfacereaperkingghost": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"tapejara": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 35.5 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 149,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 32 ],
			"maturationTime": 196078.421875,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"tekparasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Electronics, Element Dust, Oil, Scrap Metal" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 23, 51, 55, 45, 27, 36, 5, 16, 29, 54, 53, 52 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 23, 51, 55, 45, 27, 36, 5, 16, 29, 54, 53, 52 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 23, 51, 55, 45, 27, 36, 5, 16, 29, 54, 53, 52 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 23, 51, 55, 45, 27, 36, 5, 16, 29, 54, 53, 52 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 23, 51, 55, 45, 27, 36, 5, 16, 29, 54, 53, 52 ] },
			{ "colors": [ 12, 10, 7, 11, 28, 30, 36 ] }
		]
	},
	"tekquetzal": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Electronics, Element Dust, Oil, Scrap Metal" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 29, 28, 13, 14, 36, 51, 55, 30, 8, 31, 49, 49, 6, 5, 53, 54, 23 ] },
			{ "colors": [ 29, 28, 13, 14, 36, 51, 55, 30, 8, 31, 49, 49, 6, 5, 53, 54, 23 ] },
			{ "colors": [ 29, 28, 13, 14, 36, 51, 55, 30, 8, 31, 49, 49, 6, 5, 53, 54, 23 ] },
			{ "colors": [ 29, 28, 13, 14, 36, 51, 55, 30, 8, 31, 49, 49, 6, 5, 53, 54, 23 ] },
			{ "colors": [ 29, 28, 13, 14, 36, 51, 55, 30, 8, 31, 49, 49, 6, 5, 53, 54, 23 ] },
			{ "colors": [ 12, 10, 7, 11, 28, 30, 36, 53 ] }
		]
	},
	"tekraptor": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Electronics, Element Dust, Oil, Scrap Metal" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 10, 12, 17, 13, 42, 43, 44, 56, 55, 8, 9, 22, 34, 23, 28 ] },
			{ "colors": [ 10, 12, 17, 13, 42, 43, 44, 56, 55, 8, 9, 22, 34, 23, 28 ] },
			{ "colors": [ 10, 12, 17, 13, 42, 43, 44, 56, 55, 8, 9, 22, 34, 23, 28 ] },
			{ "colors": [ 10, 12, 17, 13, 42, 43, 44, 56, 55, 8, 9, 22, 34, 23, 28 ] },
			{ "colors": [ 10, 12, 17, 13, 42, 43, 44, 56, 55, 8, 9, 22, 34, 23, 28 ] },
			{ "colors": [ 12, 10, 7, 11, 28, 30, 36 ] }
		]
	},
	"tekrex": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Electronics, Element Dust, Oil, Scrap Metal" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 36, 51, 55, 48, 8, 45, 47, 27, 24 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 36, 55, 27, 8, 48, 45 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 36, 51, 55, 48, 8, 45, 47, 27, 24 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 36, 51, 55, 27, 8, 48, 45 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 36, 53, 54, 55, 27, 8, 48, 45 ] },
			{ "colors": [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 ] }
		]
	},
	"tekstegosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Electronics, Element Dust, Oil, Scrap Metal" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 7, 11, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 0, 55, 56, 28 ] },
			{ "colors": [ 7, 11, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 0, 55, 56, 28 ] },
			{ "colors": [ 7, 11, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 0, 55, 56, 28 ] },
			{ "colors": [ 7, 11, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 0, 55, 56, 28 ] },
			{ "colors": [ 7, 11, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 0, 55, 56, 28 ] },
			{ "colors": [ 12, 10, 7, 11, 28, 30, 36 ] }
		]
	},
	"tekstryder": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [ "Wood", "Greenhouse", "Thatch" ]
		},
		"mass": 360,
		"dragweight": 1000,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 74, 100, 99, 5, 68, 28, 25, 30, 53, 44, 96, 3, 85, 91, 83, 7, 11, 67, 6, 90, 84, 55, 75, 76, 95, 1, 59, 73, 4 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 41, 36, 32, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 96, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] }
		]
	},
	"tektriceratops": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Electronics, Element Dust, Oil, Scrap Metal" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 13, 34, 22, 24, 35, 28, 23, 33, 42, 43, 44, 9, 8, 10, 11, 56, 55 ] },
			{ "colors": [ 13, 34, 22, 24, 35, 28, 23, 33, 42, 43, 44, 9, 8, 10, 11, 56, 55 ] },
			{ "colors": [ 13, 34, 22, 24, 35, 28, 23, 33, 42, 43, 44, 9, 8, 10, 11, 56, 55 ] },
			{ "colors": [ 13, 34, 22, 24, 35, 28, 23, 33, 42, 43, 44, 9, 8, 10, 11, 56, 55 ] },
			{ "colors": [ 13, 34, 22, 24, 35, 28, 23, 33, 42, 43, 44, 9, 8, 10, 11, 56, 55 ] },
			{ "colors": [ 36, 28, 30, 7, 10, 12, 11 ] }
		]
	},
	"terrorbird": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 165,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 7199.423828,
			"eggTemperatureRange": [ 20, 28 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"therizinosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"Fiber",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Sap",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 26, 32 ],
			"maturationTime": 416666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 56, 52, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 48, 23, 24, 25, 32, 8, 36, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 47, 35, 52, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"thornydragon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"Crystal",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Metal",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Sand",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 195,
		"dragweight": 150,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 8999.280273,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 28 ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] }
		]
	},
	"thylacoleo": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 250 },
		"mass": 195,
		"dragweight": 180,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 41, 33, 34, 13, 14, 43, 8, 42, 9, 10 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 41, 33, 34, 13, 35, 22, 56, 21, 43, 42, 44 ] },
			{ "colors": [ 21, 38, 40, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"titanoboa": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 110,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"titanomyrmadrone": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Cementing Paste, Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] }
		]
	},
	"titanomyrmasoldier": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Cementing Paste, Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] }
		]
	},
	"titanosaur": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Tek",
				"Metal",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 2000,
		"dragweight": 3000,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 20000,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"triceratops": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 8999.280273,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 28 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"trilobite": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Herbivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Oil, Raw Meat, Silica Pearls, Black Pearls"
		}
	},
	"troodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4090.581787,
			"eggTemperatureRange": [ 28, 32 ],
			"maturationTime": 75757.570313,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 48, 52, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 23, 42, 48, 51, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 47, 13, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"tropeognathus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse", "Wood" ]
		},
		"mass": 190,
		"dragweight": 149,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.52004,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 32 ],
			"maturationTime": 196078.431,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 14, 82, 71, 74, 65, 57, 62, 32, 25, 19, 53, 44, 46, 48, 60, 72, 58, 80, 56, 55, 59, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 74, 54, 21, 19, 53, 44, 91, 88, 7, 10, 11, 77, 66, 67, 6, 72, 84, 0, 76, 95, 94, 59, 51, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 71, 62, 36, 34, 35, 32, 33, 42, 43, 44, 48, 77, 64, 56, 0, 51, 52, 49 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 42, 43, 47, 8, 12, 11, 66, 64, 55, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] }
		]
	},
	"tropicalcrystalwyvern": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 28, 25, 30, 46, 48, 96, 7, 0, 55, 0, 59, 51 ] },
			null,
			{ "colors": [ 28, 25, 30, 46, 48, 96, 7, 0, 55, 0, 59, 51 ] },
			null,
			{ "colors": [ 28, 25, 30, 46, 48, 96, 7, 0, 55, 0, 59, 51 ] },
			{ "colors": [ 28, 25, 30, 46, 48, 96, 7, 0, 55, 0, 59, 51 ] }
		]
	},
	"tusoteuthis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 951 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 1500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 0, 50 ],
			"maturationTime": 666666.667,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 100,
			"canBeHarvestedFor": "Keratin, Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"unicorn": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"velonasaur": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Crystal",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Element Dust",
				"Electronics",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"Scrap Metal",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Corrupted Nodule",
				"Chitin",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 200,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4090.581787,
			"eggTemperatureRange": [ 28, 32 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 45, 46, 47, 26, 33, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 8, 35 ] },
			{ "colors": [ 23, 8, 25, 26, 32, 33, 35, 37, 37, 37, 47, 47 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 23, 24, 32, 33, 35, 8, 37, 0, 40, 41, 43, 44, 47, 32, 32, 32 ] },
			{ "colors": [ 24, 27, 34, 35, 41, 45, 56, 34, 33, 34, 34, 8 ] },
			{ "colors": [ 23, 25, 48, 8, 13, 32, 33, 47, 46, 43 ] },
			{ "colors": [ 22, 24, 48, 34, 33, 41, 42, 43, 45, 52, 56 ] }
		]
	},
	"voidwyrm": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 800,
		"dragweight": 555,
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.5601,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 333333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "baseXP": 120 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 96, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 96, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 41, 36, 32, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 39, 82, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 63, 56 ] }
		]
	},
	"vrallosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vraraneo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] }
		]
	},
	"vrargentavis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 22, 20, 24, 35, 33, 18 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 22, 20, 24, 35, 33, 18 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 22, 20, 24, 35, 33, 18 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 22, 20, 24, 35, 33, 18 ] },
			{ "colors": [ 14, 32, 21, 23, 33, 8, 18 ] }
		]
	},
	"vrastrodelphis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 53, 83, 95, 59, 50 ] },
			{ "colors": [ 74, 68, 30, 96, 91, 10, 12, 67, 84 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 38, 39, 100, 99, 32, 96, 67, 95 ] },
			{ "colors": [ 74, 68, 30, 96, 85, 91, 10, 12, 67, 84 ] }
		]
	},
	"vrbloodstalker": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 21, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			null
		]
	},
	"vrcarnotaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrchalicotherium": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 14, 13, 41, 34, 22, 20, 35, 33 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 13, 41, 34, 20, 35, 33, 0 ] },
			{ "colors": [ 38, 14, 32, 21, 33, 8, 40 ] }
		]
	},
	"vrdilophosaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] }
		]
	},
	"vrdimorphodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 22, 20, 24, 35, 32, 21, 23, 33, 8 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrenforcer": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 36, 34, 28, 32, 21, 23, 53, 8, 51 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 36, 34, 28, 32, 21, 23, 53, 8, 51 ] },
			{ "colors": [ 13, 34, 35, 28, 33, 8, 55, 18 ] }
		]
	},
	"vrferox": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 41, 34, 32, 21, 33, 43, 46, 47, 56, 40 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"vrkaprosuchus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 24, 35, 23, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 24, 35, 23, 33, 26 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 24, 35, 23, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 24, 35, 23, 33, 26 ] }
		]
	},
	"vrkarkinos": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 14, 13, 34, 22, 31, 24, 35, 33, 42, 56, 52 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 31, 54, 28, 30, 53, 43, 44, 48, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 14, 24, 32, 21, 33, 42, 43, 47, 48 ] }
		]
	},
	"vrlymantria": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 28, 32, 21, 33, 8, 40 ] },
			{ "colors": [ 13, 28, 25, 30, 19, 53, 10, 11 ] },
			{ "colors": [ 28, 32, 21, 33, 8, 40 ] },
			{ "colors": [ 14, 16, 17, 29, 27, 31, 54, 8, 4 ] },
			{ "colors": [ 28, 32, 21, 33, 8, 40 ] },
			{ "colors": [ 28, 32, 21, 33, 8, 40 ] }
		]
	},
	"vrmantis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] }
		]
	},
	"vrmegalania": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] }
		]
	},
	"vrmegatherium": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 22, 35, 32, 21, 33, 8 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 35, 32, 21, 33, 8 ] }
		]
	},
	"vronyc": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 22, 20, 24, 35, 33 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 22, 20, 24, 35, 33 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 21, 23, 33, 8 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 21, 23, 33, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 21, 23, 33, 8 ] }
		]
	},
	"vrpachy": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 28, 25, 21, 30, 19, 23, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrparasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 32, 25, 21, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 32, 25, 21, 19, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrpulmonoscorpius": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrraptor": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 28, 25, 21, 30, 19, 23, 26 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 28, 25, 21, 30, 19, 23, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrravager": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 13, 41, 34, 32, 21, 33, 8, 56, 18, 40 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 13, 41, 32, 33, 8, 18, 40 ] },
			{ "colors": [ 13, 41, 34, 22, 35, 33, 40, 52 ] }
		]
	},
	"vrrex": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33 ] }
		]
	},
	"vrshadowmane": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 82, 71, 74, 81, 65, 92, 62, 22, 35, 30, 42, 43, 44, 45, 48, 98, 96, 12, 77, 67, 93, 80, 78, 56, 55, 95, 51, 52, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 74, 5, 70, 54, 53, 44, 91, 88, 83, 7, 10, 84, 76, 94, 59, 49 ] },
			null,
			{ "colors": [ 74, 100, 99, 35, 30, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 96, 91, 88, 77, 66, 67, 64, 72, 84, 78, 56, 55, 76, 95, 94, 59, 49, 50 ] },
			{
				"colors": [ 82, 71, 74, 81, 89, 92, 57, 62, 22, 35, 30, 42, 43, 44, 45, 48, 88, 12, 77, 67, 72, 93, 58, 80, 78, 55, 0, 95, 94, 51, 52, 49, 50 ]
			}
		]
	},
	"vrstegosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 24, 35, 33 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 100, 28, 32, 21, 30, 23, 33, 8, 40 ] },
			{ "colors": [ 14, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrtapejara": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] }
		]
	},
	"vrterrorbird": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 22, 35, 32, 21, 33, 8 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 22, 35, 32, 21, 33, 8 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 22, 35, 32, 21, 33, 8 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 22, 35, 32, 21, 33, 8 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 22, 35, 32, 21, 33, 8 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 22, 35, 32, 21, 33, 8 ] }
		]
	},
	"vrtitanoboa": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] }
		]
	},
	"vrtriceratops": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrvelonasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 41, 34, 35, 32, 33, 26, 42, 45, 46, 47, 8, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 35, 32, 25, 23, 33, 26, 47, 8 ] },
			{ "colors": [ 37, 0, 41, 22, 24, 35, 32, 21, 23, 33, 43, 44, 47, 8, 40 ] },
			{ "colors": [ 41, 34, 27, 24, 35, 33, 45, 8, 56 ] },
			{ "colors": [ 13, 32, 25, 23, 33, 43, 46, 47, 48, 8 ] },
			{ "colors": [ 41, 34, 22, 24, 33, 42, 43, 45, 48, 56, 52 ] }
		]
	},
	"vulture": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 70,
		"dragweight": 70,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4864.475586,
			"eggTemperatureRange": [ 35, 38 ],
			"maturationTime": 90090.085938,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Spoiled Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 33, 34, 34, 41, 22, 20, 14, 13 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0, 0, 0, 32, 33, 21, 34 ] },
			{ "colors": [ 33, 34, 34, 41, 22, 20, 14, 13, 0, 0, 32, 21 ] }
		]
	},
	"waterjugbug": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Cementing Paste, Chitin, Raw Meat"
		}
	},
	"woollymammoth": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 340,
		"dragweight": 400,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 296296.28125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 8,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Pelt, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 13, 62, 41, 36, 34, 35, 32, 33, 8, 64, 63, 56, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 13, 62, 41, 36, 34, 35, 32, 33, 8, 64, 63, 56, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 32, 64, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 13, 62, 41, 36, 34, 35, 32, 33, 8, 64, 63, 56, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 13, 62, 41, 36, 34, 35, 32, 33, 8, 64, 63, 56, 40 ] }
		]
	},
	"woollyrhinoceros": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 330,
		"dragweight": 375,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 208333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"wyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		}
	},
	"xallosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] }
		]
	},
	"xankylosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] }
		]
	},
	"xargentavis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"xbasilosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 7, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 5, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 7, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xdunkleosteus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 7, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 7, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 7, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xichthyosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xmegalodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xmosasaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xotter": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"xparaceratherium": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 34, 22, 35, 28, 32, 21, 33, 42, 43, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 34, 22, 35, 28, 32, 21, 33, 42, 43, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 34, 22, 35, 28, 32, 21, 33, 42, 43, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 34, 22, 35, 28, 32, 21, 33, 42, 43, 8, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"xparasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 0, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 22, 54, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xraptor": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 28, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 31, 35, 53, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xrex": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] }
		]
	},
	"xrockelemental": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] }
		]
	},
	"xsabertooth": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"xsabertoothsalmon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 0, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 0, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 22, 54, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xspino": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 0, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 22, 54, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xtapejara": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 0, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 22, 54, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xtriceratops": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] }
		]
	},
	"xwoollyrhino": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"xyutyrannus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"yeti": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 198,
		"dragweight": 150,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 20,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 18 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] }
		]
	},
	"yutyrannus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 5000,
		"dragweight": 500,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 32, 34 ],
			"maturationTime": 666666.625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 30,
			"canBeHarvestedFor": "Pelt, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 41, 24, 47, 33, 34, 13, 35, 14, 40, 18 ] },
			{ "colors": [ 42, 22, 24, 41, 33, 34, 13, 35, 14, 38 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 44, 22, 43, 46, 33, 34, 13, 35, 14, 18, 48 ] },
			{ "colors": [ 42, 43, 24, 49, 33, 34, 13, 35, 14, 18 ] }
		]
	},
	"zombiefirewyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"zombielightningwyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"zombiepoisonwyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"zombiewyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		}
	},
	"zomdodo": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": true,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "TargetOnlyPlayers",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [{
	"_aberrantCreatureOverride": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_aberrantCreatureTameableOverride": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_aberrantCreatureTameableOverride2": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_boss": {
		"info": {
			"canBeTamed": false,
			"canBeRidden": false
		},
		"taming": "null",
		"breeding": "null",
		"mutagenCost": "null",
		"cloning": "null"
	},
	"_eerieCreaturesOverride": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_eerieCreaturesOverride2": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_eerieCreaturesOverride3": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_rCreatureOverride": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_vrCreatureOverride": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"_xCreatureOverride": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantachatina": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantanglerfish": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantankylosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantaraneo": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantarthropluera": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantbaryonyx": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantbeelzebufo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantcarbonemys": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantcarnotaurus": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantcnidaria": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantcoelacanth": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdimetrodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdimorphodon": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdiplocaulus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdiplodocus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdirebear": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdodo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdoedicurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantdungbeetle": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantelectrophorus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantequus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantgigantopithecus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantiguanodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantlystrosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantmanta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantmegalania": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantmegalosaurus": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantmeganeura": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantmoschops": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantotter": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantovis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantparaceratherium": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantparasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantpiranha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantpulmonoscorpius": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantpurlovia": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantraptor": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantsalmon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantsarco": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantspino": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberrantstegosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberranttitanoboa": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberranttriceratops": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"aberranttrilobite": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"achatina": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": true,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 50,
		"targetingTeamName": "Herbivore_Small",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 333333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 49, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 28, 33, 30, 32, 21, 43, 25, 23 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 32, 30, 41, 25, 23, 50 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 33, 30, 50, 25, 23 ] }
		]
	},
	"allosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 285,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 26, 32 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"alphabasilisk": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "400",
		"dragweight": "425",
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "800",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"alphabloodcrystalwyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Adobe",
				"Stone"
			]
		},
		"mass": 600,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Crystal, Hide, Raw Prime Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 17, 36, 1 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 17, 36, 1 ] },
			{ "colors": [ 14, 17, 36, 1 ] }
		]
	},
	"alphacarnotaurus": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 460,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] }
		]
	},
	"alphacorruptedmastercontroller": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"alphadeathworm": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 1200,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 15000,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 0, 0, 22 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 14, 0, 22 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 14, 0, 22 ] },
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 0, 0, 32, 33 ] }
		]
	},
	"alphafirewyvern": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 555,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1500,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 20, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 21, 33, 22, 20 ] },
			null,
			{ "colors": [ 10, 44, 20, 21 ] },
			{ "colors": [ 10, 44, 20, 21, 14, 36 ] }
		]
	},
	"alphakarkinos": {
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "250" ]
		},
		"mass": "400",
		"dragweight": "450",
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "850",
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Organic Polymer, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 34, 24, 31, 13, 35, 33, 34, 42, 52, 56, 39, 37, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 48, 43, 28, 30, 31, 44, 49, 51, 53, 54 ] },
			{ "colors": [ 24, 21, 32, 37, 33, 39, 43, 42, 47, 48, 14 ] }
		]
	},
	"alphakingtitan": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 8000,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 }
	},
	"alphaleedsichthys": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 1300,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1500,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Fish Meat, Raw Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 36 ] },
			{ "colors": [ 36 ] }
		]
	},
	"alphamegalodon": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 780,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] }
		]
	},
	"alphamoedermasteroftheocean": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"alphamosasaurus": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Adobe",
				"Greenhouse",
				"Stone",
				"Thatch",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 899,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1600,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] }
		]
	},
	"alpharaptor": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 185,
		"dragweight": 400,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 265,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 17, 22, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 22, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 17, 22, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 22, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 22, 14, 36 ] }
		]
	},
	"alphasurfacereaperking": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat" },
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"alphatrex": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 885,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 17, 1, 14, 36 ] }
		]
	},
	"alphatusoteuthis": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 1200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 1500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2200,
			"canBeHarvestedFor": "Keratin, Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"alphaxtriceratops": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 337.5,
		"dragweight": 450,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"amargasaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false
		},
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.5601,
			"eggTemperatureRange": [ 26, 29 ],
			"maturationTime": 333333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"cloning": {
			"baseCost": 575.0,
			"levelCost": 55.0,
			"baseTime": 4025.0,
			"levelTime": 385.0
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 79, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 44, 9, 7, 8, 10, 12, 18 ] },
			{ "colors": [ 79, 100, 28, 32, 25, 21, 23, 96, 10, 84, 59 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 74, 96, 10, 12, 11, 67, 75, 95, 94, 59 ] },
			{ "colors": [ 14, 96, 91, 88, 11, 66, 67, 84, 55, 94, 59 ] }
		]
	},
	"ammonite": {
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Ammonite Bile, Black Pearl, Chitin, Oil, Raw Meat, Silica Pearls"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"andrewsarchus": {
  "info": {
    "canBeRidden": true,
    "canRiderUseWeapons": false,
    "canBeCarriedByHumans": false
  },
  "mass": 375,
  "dragweight": 250,
  "targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
  "breeding": {
    "maturationTime": 208333.333,
    "matingCooldown": [ 64800, 172800 ],
    "gestationTime": [ 17857.1429 ]
  },
  "death": {
    "baseXP": 5
  },
  "colorRegions": [
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    null,
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] }
  ]
},
	"angler": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ -75, 75 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 8,
			"canBeHarvestedFor": "AnglerGel, Raw Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36, 1, 75, 4, 3, 2, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] }
		]
	},
	"ankylosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Crystal",
				"Flint",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Metal",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Salt",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 160,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 9472.926758,
			"eggTemperatureRange": [ 16, 20 ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"araneomorphus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 90,
		"dragweight": 90,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5142.44575,
			"eggTemperatureRange": [ 4, 12 ],
			"maturationTime": 90090.0901,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"archaeopteryx": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": true,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 50,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 9472.926758,
			"eggTemperatureRange": [ 16, 20 ],
			"maturationTime": 55555.554688,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"argentavis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 120 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 150,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 10587.388672,
			"eggTemperatureRange": [ 12, 13.5 ],
			"maturationTime": 196078.421875,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 7,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14, 18 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14, 18 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14, 18 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14, 18 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 8, 14, 18 ] }
		]
	},
	"argentustus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"arthropluera": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Tek",
				"Metal",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 160,
		"dragweight": 110,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 8999.28006,
			"eggTemperatureRange": [ 18, 22 ],
			"maturationTime": 185185.185,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"astrocetus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"mass": 2400,
		"dragweight": 4000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Ambergris (Genesis: Part 1), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 19, 53, 6 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 40, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"astrodelphis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 190,
		"dragweight": 220,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 196078.431,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "baseXP": 3 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 53, 83, 95, 59, 50 ] },
			{ "colors": [ 74, 68, 30, 96, 91, 10, 12, 67, 84 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 38, 39, 100, 99, 32, 96, 67, 95 ] },
			{ "colors": [ 74, 68, 30, 96, 85, 91, 10, 12, 67, 84 ] }
		]
	},
	"attackdrone": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch", "Wood" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 35.5 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 149,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"baryonyx": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 100 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 210,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 7199.423828,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 35 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 23, 37, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0, 32, 33, 39, 34, 41, 24, 13 ] },
			{ "colors": [ 37, 32, 33, 39, 38, 40, 23, 8 ] }
		]
	},
	"basilisk": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk (Scorched Earth)",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur (Scorched Earth)"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "400",
		"dragweight": "425",
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "4",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 42, 22, 24, 26, 45, 52, 49, 33, 34, 13, 35, 14, 36, 48 ] },
			{ "colors": [ 43, 21, 23, 25, 47, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 39, 40, 23, 25, 37, 48, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 43, 44, 48, 36, 53 ] },
			{ "colors": [ 52, 51, 49, 48, 26, 47, 42, 32, 33, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"basiliskghost": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"basilosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 12000,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 416666.667,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 15,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Oil, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"beelzebufo": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Cementing Paste",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 120,
		"dragweight": 110,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 0, 50 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"beelzemorbus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"betacorruptedmastercontroller": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"betakingtitan": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 8000,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 }
	},
	"betamoedermasteroftheocean": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"blank": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"bloodcrystalwyvern": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 0, 17, 0, 0, 20, 35, 56 ] },
			null,
			{ "colors": [ 74, 36, 19, 12, 0 ] },
			null,
			{ "colors": [ 74, 36, 19, 12, 0 ] },
			{ "colors": [ 74, 36, 19, 12, 0 ] }
		]
	},
	"bloodstalker": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"mass": 200,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 10587.3883,
			"eggTemperatureRange": [ 27, 30 ],
			"maturationTime": 196078.431,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 21, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			null
		]
	},
	"bonefirewyvern": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 555,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1500,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		}
	},
	"bonejerboa": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		}
	},
	"brontosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 500,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 28, 31 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 22,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"broodgenetrix": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"broodmotherlysrix": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Tek",
				"Metal",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 10000,
		"dragweight": 1200,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 8,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Organic Polymer, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"broodmotherlysrixalpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"broodmotherlysrixbeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"broodmotherlysrixgamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"brutearaneo": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 200,
		"dragweight": 90,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] }
		]
	},
	"bruteastrocetus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 2400,
		"dragweight": 4800,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 35, 56 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 19, 12, 1 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 35, 56 ] },
			{ "colors": [ 14, 35, 56 ] }
		]
	},
	"brutebasilosaurus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 300,
		"dragweight": 12000,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 22, 20, 24, 28, 21, 19, 23 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 14, 36, 28, 32, 21, 23, 33, 8 ] }
		]
	},
	"brutebloodstalker": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 400,
		"dragweight": 600,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 21, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			null
		]
	},
	"bruteferox": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 165,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 41, 34, 32, 21, 33, 43, 46, 47, 56, 40 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"brutefirewyvern": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 36, 20 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 22, 20, 21, 33 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 21, 44, 10 ] },
			{ "colors": [ 14, 36, 20, 21, 44, 10 ] }
		]
	},
	"bruteleedsichthys": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 300,
		"dragweight": 1300,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 18 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] }
		]
	},
	"brutemagmasaur": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 940,
		"dragweight": 940,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 33, 42, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] }
		]
	},
	"brutemalfunctionedtekgiganotosaurus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 1095,
		"dragweight": 1095,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"brutemalfunctionedtekrex": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 680,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"brutemammoth": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 800,
		"dragweight": 800,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 62, 41, 36, 32, 30, 33, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 96, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 96, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 96, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"brutemegaloceros": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 282,
		"dragweight": 174,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 62, 41, 36, 32, 30, 33, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 96, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 96, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			null
		]
	},
	"bruteplesiosaur": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 300,
		"dragweight": 500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 82, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 60, 66, 64, 58, 63, 80, 56, 55, 61, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 57, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 96, 85, 91, 7, 66, 67, 58, 55, 0, 95, 94, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 57, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 96, 85, 91, 7, 66, 67, 58, 55, 0, 95, 94, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 82, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 60, 66, 64, 58, 63, 80, 56, 55, 61, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"brutereaperking": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 788,
		"dragweight": 788,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 82, 81, 65, 92, 57, 62, 48, 96, 66, 64, 93, 58, 63, 80, 56, 51, 52, 49 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 82, 81, 65, 92, 57, 62, 48, 96, 66, 64, 93, 58, 63, 80, 56, 51, 52, 49 ] },
			null
		]
	},
	"brutesarco": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 440,
		"dragweight": 400,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 97, 99, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 64, 93, 58, 63, 78, 56, 55, 87, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			null,
			{
				"colors": [
					39, 74, 100, 70, 69, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 85, 91, 10, 11, 77, 66, 67, 84, 55, 75, 76, 95, 94, 40, 51, 
					52, 49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [
					39, 74, 100, 70, 69, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 85, 91, 10, 11, 77, 66, 67, 84, 55, 75, 76, 95, 94, 40, 51, 
					52, 49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 97, 99, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 64, 93, 58, 63, 78, 56, 55, 87, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 97, 99, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 64, 93, 58, 63, 78, 56, 55, 87, 51, 52, 
					49, 50
				]
			}
		]
	},
	"bruteseeker": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 125,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 13, 41, 34, 24, 35, 33, 56 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 39, 41, 35, 32, 21, 23, 33, 42, 8, 56 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 39, 28, 32, 21, 23, 33, 8, 56 ] },
			{ "colors": [ 41, 34, 35, 33, 42, 45, 56, 52 ] }
		]
	},
	"brutetusoteuthis": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 300,
		"dragweight": 1500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 82, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 60, 66, 64, 58, 63, 80, 56, 55, 61, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 57, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 96, 85, 91, 7, 66, 67, 58, 55, 0, 95, 94, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 82, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 60, 66, 64, 58, 63, 80, 56, 55, 61, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"brutexallosaurus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 380,
		"dragweight": 485,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] }
		]
	},
	"brutexmegalodon": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 600,
		"dragweight": 500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"brutexmosasaurus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 300,
		"dragweight": 899,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"brutexraptor": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 200,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 28, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 31, 35, 53, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"brutexrex": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 680,
		"dragweight": 935,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] }
		]
	},
	"brutexrockelemental": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 1500,
		"dragweight": 1500,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] }
		]
	},
	"brutexspino": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 850,
		"dragweight": 850,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 0, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 22, 54, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"brutexyutyrannus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 5000,
		"dragweight": 850,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"bulbdog": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Aggeravic Mushroom",
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Aquatic Mushroom",
				"Ascerbic Mushroom",
				"Auric Mushroom",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Keratin",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "95",
		"dragweight": "30",
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"maturationTime": "175438.59375",
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "2",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 24, 26, 42, 45, 46, 37, 48, 39, 47, 52, 56 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 11, 32, 44, 33, 8, 28, 25, 28, 30, 50, 30, 26, 43, 42 ] },
			{ "colors": [ 44, 54, 53, 25, 26, 28, 50, 11, 5, 6, 12 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 25, 8, 28, 30, 37, 40, 47, 39, 43, 14 ] },
			{ "colors": [ 24, 22, 42, 33, 34, 45, 13, 35, 14, 48, 52, 49, 52, 56 ] }
		]
	},
	"bulbdogghost": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"bunnydodo": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"bunnyoviraptor": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 90,
		"dragweight": 40,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"carbonemys": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4499.640137,
			"eggTemperatureRange": [ 30, 34 ],
			"maturationTime": 83333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"carnotaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 26, 32 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"castoroides": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 222222.21875,
			"matingCooldown": [ 64800, 142800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"chalicotherium": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"Crystal",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Metal",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 296296.28125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 0 ] }
		]
	},
	"chalkgolem": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"cnidaria": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 21,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Bio Toxin"
		}
	},
	"coelacanth": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Herbivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36, 1, 75, 4, 3, 2, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] }
		]
	},
	"compsognathus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 20,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 2999.760254,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 32 ],
			"maturationTime": 75757.5758,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedarthropluera": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 160,
		"dragweight": 110,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Corrupted Nodule (Extinction), Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedavatar": {
		"targetingTeamName": "Bot",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"corruptedcarnotaurus": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedchalicotherium": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 39, 37, 41, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 41, 33, 34, 13, 35, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 38, 40, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"corrupteddilophosaur": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 70,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"corrupteddimorphodon": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 70,
		"dragweight": 70,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"corruptedgiganotosaurus": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 950,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 200,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedmastercontroller": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 100,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Bot",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"corruptedparaceratherium": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 360,
		"dragweight": 600,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 12,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 37, 37, 37, 37, 38, 39 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 38, 38, 38, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39, 39, 39, 39, 39 ] }
		]
	},
	"corruptedpteranodon": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 149,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedraptor": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 165,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 10, 17, 31, 20, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			{ "colors": [ 10, 17, 31, 20, 22, 49, 50, 42, 28, 29, 30, 53, 54, 51, 52 ] },
			null,
			{ "colors": [ 10, 17, 31, 20, 22, 49, 50, 42, 28, 29, 30, 53, 54, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 13, 14, 31, 35, 35, 49, 50, 56, 13, 30, 30, 50, 50, 49 ] },
			{ "colors": [ 10, 19, 31, 30, 32, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] }
		]
	},
	"corruptedreaperking": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 385,
		"dragweight": 525,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 37, 41, 42, 34, 35, 43, 33, 24, 35, 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 49, 53 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 23, 43, 32, 30, 33, 37, 38, 0, 40, 47 ] },
			{ "colors": [ 35, 14, 35, 56, 41, 34, 42, 33, 22 ] }
		]
	},
	"corruptedrex": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 30,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 10, 17, 31, 20, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			{ "colors": [ 17, 31, 20, 22, 49, 50, 22, 34, 30, 33, 41 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 10, 19, 31, 30, 32, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			{ "colors": [ 10, 19, 31, 30, 32, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] }
		]
	},
	"corruptedrockdrake": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 1000 },
		"mass": 345,
		"dragweight": 425,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 23, 24, 48, 26, 45, 47, 33, 32, 8, 13, 46, 14 ] },
			{ "colors": [ 32, 22, 39, 44, 42, 48, 51, 52, 43 ] },
			{ "colors": [ 22, 29, 34, 35, 36, 44, 42, 48, 51, 52, 56, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 49, 53 ] },
			{ "colors": [ 94 ] },
			{ "colors": [ 42, 45, 22, 23, 24, 25, 26, 46, 52, 33, 34, 42, 13, 35, 14, 48, 50, 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 49, 0 ] },
			{ "colors": [ 43, 21, 23, 24, 25, 28, 46, 32, 33, 8, 48, 47, 52 ] }
		]
	},
	"corruptedspino": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 500,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 60,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedstegosaurus": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 260,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedsurvivor": {
		"targetingTeamName": "Bot",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"corruptedtriceratops": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"corruptedwyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 10, 17, 31, 31, 20, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			null,
			{ "colors": [ 10, 17, 31, 31, 20, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			null,
			{ "colors": [ 10, 19, 31, 30, 32, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			{ "colors": [ 10, 19, 31, 30, 32, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] }
		]
	},
	"crystalwyvern": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse", "Wood" ]
		},
		"mass": 600,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.5601,
			"eggTemperatureRange": [ 75, 85 ],
			"maturationTime": 333333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Crystal, Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat" }
	},
	"crystalwyvernqueen": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 1600,
		"dragweight": 1110,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"crystalwyvernqueenalpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"crystalwyvernqueenbeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"crystalwyvernqueengamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"cubozoamultis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"daeodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 195,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 32, 33, 37, 39, 40, 36, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 34, 22, 33, 35, 37, 41, 42, 56, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 23, 24, 42, 37, 41, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"deathworm": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 1200,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3000,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 0, 0, 22 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 14, 0, 22 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 14, 0, 22 ] },
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 0, 0, 32, 33 ] }
		]
	},
	"defenseunit": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Greenhouse",
				"Thatch",
				"Wood",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Metal",
				"Tek"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Element" }
	},
	"deinonychus": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch", "Wood" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Corrupted Nodule",
				"Crystal",
				"Electronics",
				"Element Dust",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Scrap Metal",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 165,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14, 48, 56, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 40, 38, 36, 43 ] },
			{ "colors": [ 33, 21, 23, 28, 30, 42, 44, 56, 48, 39, 41 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 28, 37, 38, 41, 42, 48, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 37, 22, 33, 34, 13, 35, 14, 48, 56, 39, 41, 45, 47, 52, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 39, 40, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"deserttitan": {
		"info": {
			"canBeRidden": "Flying",
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Crystal",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Element Dust",
				"Electronics",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"Scrap Metal",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Corrupted Nodule",
				"Chitin",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 5000,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"deserttitanflock": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Element Dust",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Electronics",
				"Scrap Metal",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Chitin",
				"Corrupted Nodule",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 70,
		"dragweight": 70,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"desmodus": {
  "info": {
			"canBeTamed": "passive",
    "canBeRidden": true,
    "canRiderUseWeapons": true,
    "canBeCarriedByHumans": false
  },
  "mass": 190,
  "dragweight": 149,
  "targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
  "breeding": {
    "maturationTime": 256410.256,
    "matingCooldown": [ 64800, 172800 ],
    "gestationTime": [ 28571.4286 ]
  },
  "death": {
    "baseXP": 5
  },
  "colorRegions": [
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 20, 35, 32, 33, 42, 43, 44, 77, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 20, 35, 32, 33, 44, 64, 72, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 21, 19, 33, 42, 64, 63, 56, 55, 40] }
  ]
},
	"dilophosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 70,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4090.581787,
			"eggTemperatureRange": [ 28, 32 ],
			"maturationTime": 75757.570313,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"dimetrodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 220,
		"dragweight": 170,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 8999.280273,
			"eggTemperatureRange": [ 30, 34 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null
		]
	},
	"dimorphodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 70,
		"dragweight": 70,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4864.475586,
			"eggTemperatureRange": [ 35, 38 ],
			"maturationTime": 90090.085938,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"dinopithecus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true
		},
		"mass": 325,
		"dragWeight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"gestationTime": 35714.2857,
			"maturationTime": 333333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"mutagenCost": 68,
		"cloning": {
			"baseCost": 1700,
			"levelCost": 55,
			"baseTime": 11900,
			"levelTime": 385
		},
		"death": { "baseXP": 3 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 79, 38, 14, 15, 65, 19, 33, 9, 8, 10, 18, 40 ] },
			{ "colors": [ 34, 35, 28, 53, 48, 10, 12, 11, 59 ] },
			{ "colors": [ 74, 68, 54, 30, 19, 44, 91, 10, 12, 56 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 36, 35, 32, 21, 23, 33, 9, 18 ] },
			{ "colors": [ 38, 39, 21, 19, 43, 10, 12, 40 ] },
			{ "colors": [ 100, 65, 36, 32, 8, 10, 56, 40 ] }
		]
	},
	"dinopithecusking": {
		"mass": 1000,
		"dragWeight": 1200,
		"death": { "baseXP": 3000 }
	},
	"diplocaulus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 0, 50 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 0 ] }
		]
	},
	"diplodocus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "both",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 384,
		"dragweight": 575,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 26, 29 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"direbear": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"FiberHide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Rare Flower",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Sulfur",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 330,
		"dragweight": 295,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"direpolarbear": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"direwolf": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 195,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 32, 33, 34, 8, 8, 13, 35, 14, 18, 40, 41, 21 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 32, 33, 34, 8, 8, 13, 35, 14, 18, 40, 41, 21 ] },
			{ "colors": [ 32, 33, 34, 8, 8, 13, 35, 14, 18, 40, 41, 21 ] }
		]
	},
	"direwolfghost": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"diseasedleech": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "TargetOnlyPlayers",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Leech Blood, Oil, Raw Meat, Silica Pearls"
		}
	},
	"dodo": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": true,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 2999.760254,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 30 ],
			"maturationTime": 55555.554688,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"dodobitus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"dodorex": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canDamage": [
				"Tek",
				"Metal",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "TargetOnlyPlayers",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 30,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"dodowyvern": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Tek",
				"Metal",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"doedicurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Crystal",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Metal",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Sand",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 160,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 208333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 7,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0, 29 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0, 29 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0, 29 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0, 29 ] }
		]
	},
	"doedicurusvastus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"dragon": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Tek",
				"Metal",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 1200,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 3000 }
	},
	"dragonalpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"dragonbeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"dragongamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"dungbeetle": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": true,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 90,
		"dragweight": 90,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"dunkleosteus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Chitin",
				"Crystal",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Metal",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Sand",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 296296.296,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 12,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"eelminion": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 300,
		"dragweight": 800,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat" }
	},
	"eerieachatina": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieallosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriealphacarno": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriealphamosasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriealpharaptor": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriealphatrex": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieammonite": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieangler": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieankylo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriearaneo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriearchaeopteryx": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieargentavis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriearthropluera": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriebaryonyx": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriebasilosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriebeelzebufo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriebronto": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriecarbonemys": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriecarno": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriecastoroides": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriechalicotherium": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriecoelacanth": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriecompy": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedaeodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedilophosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedimetrodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedimorphodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriediplocaulus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriediplodocus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedirebear": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedirewolf": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriediseasedleech": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedodo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedoedicurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedungbeetle": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriedunkleosteus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieequus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieeurypterid": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriegallimimus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriegiganotosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriegigantopithecus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriegriffin": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieichthyosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieiguanodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriejerboa": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriekairuku": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriekaprosuchus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieleech": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieleedsichthys": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieliopleurodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerielystrosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemammoth": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemanta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemegaloceros": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemegalodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemegalosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemeganeura": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemegapiranha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemegatherium": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemesopithecus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemosasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriemoschops": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieonyc": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieotter": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieoviraptor": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriepachy": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriepachyrhinosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieparasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriepegomastax": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriepelagornis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriephiomia": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieplesiosaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieprocoptodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriepteranodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriepulmonoscorpius": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriepurlovia": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriequetzal": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieraptor": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerierex": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriesabertooth": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriesabertoothsalmon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriesarco": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriespino": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriestego": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietapejara": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieterrorbird": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietherizinosaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietitanoboa": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietitanomyrmadrone": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietitanomyrmasoldier": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietitanosaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietriceratops": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietrilobite": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietroodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerietusoteuthis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eeriewoollyrhinoceros": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"eerieyeti": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"electrophorus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 0, 50 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 8,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 28, 30, 43, 48 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 43, 21, 42, 23, 24, 25, 28, 48, 30, 49, 14, 36 ] }
		]
	},
	"elementalreaperking": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 41, 42, 34, 35, 33, 52, 35 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 23, 32, 33, 37, 38, 40 ] },
			{ "colors": [ 35, 14, 35, 56 ] }
		]
	},
	"embercrystalwyvern": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 15, 74, 22, 42, 43, 44, 0, 56, 55 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 10, 11, 75, 76 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 10, 11, 75, 76 ] },
			{ "colors": [ 21, 10, 11, 75, 76 ] }
		]
	},
	"enforcer": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Crystal",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Element Dust",
				"Electronics",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"Scrap Metal",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Corrupted Nodule",
				"Chitin",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 500,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Robot_Neutral",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Electronics, Element Dust, Oil, Scrap Metal"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 34, 36, 51, 53, 8, 8, 8, 8, 8 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 34, 36, 51, 53, 8, 8, 8, 8, 8 ] },
			{ "colors": [ 28, 28, 35, 8, 8, 13, 28, 28, 18, 13, 13, 8, 8, 55, 28, 33, 13, 34 ] }
		]
	},
	"enragedcorruptedrex": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 600,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 10, 17, 31, 31, 20, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			{ "colors": [ 17, 31, 31, 20, 22, 49, 50, 22, 34, 30, 33, 41 ] },
			null,
			{ "colors": [ 13, 14, 31, 31, 35, 35, 49, 50, 56, 13, 30, 30, 50, 50, 49 ] },
			{ "colors": [ 10, 19, 31, 30, 32, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] },
			{ "colors": [ 10, 19, 31, 30, 32, 22, 49, 50, 42, 22, 34, 30, 43, 33, 0, 44 ] }
		]
	},
	"enragedtriceratops": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 450,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"equus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 175,
		"dragweight": 125,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 166666.667,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 9, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 41, 56, 42, 55 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 37, 37, 37, 37, 38, 39, 55 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 37, 37, 37, 37, 38, 39, 55 ] }
		]
	},
	"eurypterid": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Black Pearl, Chitin, Oil, Raw Meat, Silica Pearls"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] }
		]
	},
	"exomek": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 1750,
		"dragweight": 750,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"experimentalgiganotosaurus": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 1900,
		"dragweight": 1900,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"featherlight": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "10" ]
		},
		"mass": "80",
		"dragweight": "25",
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": "5999.520508",
			"eggTemperatureRange": [ "29", "32" ],
			"maturationTime": "175438.59375",
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "2",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 12, 22, 26, 29, 31, 44, 49, 51, 54, 14, 53 ] },
			{ "colors": [ 22, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 37, 25, 39, 28, 30, 32, 42, 43, 8, 48 ] },
			{ "colors": [ 7, 19, 22, 44, 54, 53, 25, 50, 5, 11 ] }
		]
	},
	"fenrir": {
  "info": {
    "canBeRidden": true,
    "canRiderUseWeapons": true,
    "canBeCarriedByHumans": false
  },
  "mass": 195,
  "dragweight": 180,
  "targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
  "death": {
    "baseXP": 6
  },
  "colorRegions": [
    { "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 54, 30, 53, 8, 94, 51, 49 ] },
    null,
    { "colors": [ 28, 25, 21, 30, 19, 23 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 8, 56, 55, 40 ] }
  ]
},
	"ferox": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": true,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"mass": 50,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 333333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 41, 34, 32, 21, 33, 43, 46, 47, 56, 40 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"feroxlarge": {
		"mass": 165,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"firewyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 42, 0, 0, 39, 38, 35, 22, 13, 43 ] },
			null,
			{ "colors": [ 13, 21, 33, 39, 0, 42, 43, 22 ] },
			null,
			{ "colors": [ 10, 44, 20, 21, 35, 42 ] },
			{ "colors": [ 10, 44, 43, 21, 33, 42 ] }
		]
	},
	"fjordhawk": {
  "info": {
    "canBeRidden": false,
    "canRiderUseWeapons": false,
    "canBeCarriedByHumans": true
  },
  "mass": 140,
  "dragweight": 70,
  "targetingTeamName": "Carnivores_Low",
  "breeding": {
    "eggIncubationTime": 5999.52004,
    "eggTemperatureRange": [ 29, 32 ],
    "maturationTime": 166666.667,
    "matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
  },
  "death": {
    "baseXP": 6
  },
  "colorRegions": [
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 39, 22, 28, 32, 21, 42, 43, 96, 10, 11, 76 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
    { "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] }
  ]
},	
	"foresttitan": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Element Dust",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Electronics",
				"Scrap Metal",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Chitin",
				"Corrupted Nodule",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 4000,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Fungal Wood (Aberration), Thatch" }
	},
	"forestwyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch", "Wood" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Crystal",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Element Dust",
				"Electronics",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"Scrap Metal",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Corrupted Nodule",
				"Chitin",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		}
	},
	"gacha": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Adobe",
				"Greenhouse",
				"Stone",
				"Thatch",
				"Wood"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Black Pearl",
				"Leech Blood",
				"Sap",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Cactus Sap",
				"Element Dust",
				"Electronics",
				"Raw Meat",
				"Charcoal",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Mutton",
				"Spoiled Meat",
				"Bio Toxin",
				"Element Shard",
				"Silk",
				"Thatch",
				"Blue Crystalized Sap",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Scrap Metal",
				"Keratin",
				"AnglerGel",
				"Red Crystalized Sap",
				"Hide",
				"Sand",
				"Chitin",
				"Crystal",
				"Corrupted Nodule",
				"Stone",
				"Pelt",
				"Organic Polymer",
				"Obsidian",
				"Condensed Gas",
				"Metal",
				"Rare Mushroom",
				"Blue Gem",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Wood",
				"Green Gem",
				"Fragmented Green Gem",
				"Element Ore"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 350,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 416666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat, Stone"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 22, 41, 33, 34, 13, 14, 41, 8, 42, 9, 47, 45 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 22, 41, 33, 37, 32, 14, 43, 8, 42, 9, 10 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 41, 33, 34, 13, 14, 43, 8, 42, 9, 10 ] },
			{ "colors": [ 41, 22, 21, 23, 33, 42, 43, 46, 9, 8, 10, 50 ] },
			{ "colors": [ 45, 38, 40, 32, 33, 8, 14, 47, 41, 37, 56 ] }
		]
	},
	"gachaclaus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 1, 3, 8, 12, 16, 17, 19, 25, 26, 36, 55, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3 ] },
			null,
			{ "colors": [ 1, 3, 8, 12, 16, 17, 19, 25, 26, 36, 55, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 36, 36, 36 ] },
			{ "colors": [ 1, 3, 8, 12, 16, 17, 19, 25, 26, 36, 55, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 36, 36, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 1, 3, 8, 12, 16, 17, 19, 25, 26, 36, 55, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 36, 36, 36 ] }
		]
	},
	"gallimimus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 200,
		"dragweight": 410,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5142.445801,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 28 ],
			"maturationTime": 95238.09375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"gammacorruptedmastercontroller": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"gammakingtitan": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 8000,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 }
	},
	"gasbags": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch", "Wood" ],
			"harvests": [
				"Aggeravic Mushroom",
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Aquatic Mushroom",
				"Ascerbic Mushroom",
				"Auric Mushroom",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Citronal Seed",
				"Crystal",
				"Electronics",
				"Element Dust",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Rare Mushroom",
				"Thatch",
				"Blue Crystalized Sap",
				"Keratin",
				"Red Crystalized Sap",
				"Scrap Metal",
				"Wood",
				"Fungal Wood (Aberration)"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 480,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 41, 33, 34, 13, 14, 43, 8, 42, 9, 10, 49 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 41, 33, 23, 46, 50, 43, 8, 42, 9, 10, 48, 51 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 22, 41, 33, 37, 24, 14, 43, 8, 42, 9, 10, 51, 49, 48, 52 ] },
			{ "colors": [ 37, 22, 40, 33, 34, 13, 14, 41, 8, 42, 9, 38, 39, 0 ] }
		]
	},
	"giantbee": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0 ] }
		]
	},
	"giantqueenbee": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 0 ] }
		]
	},
	"giantworkerbee": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 20, 24, 28, 21, 30, 19, 23, 43, 44 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 36, 22, 20, 24, 35, 28, 21, 30, 19, 23, 43, 44 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 14, 41, 29, 34, 31, 35, 56, 52 ] }
		]
	},
	"giganotosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Chitin",
				"Crystal",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Metal",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 950,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 179985.609375,
			"eggTemperatureRange": [ 43, 44 ],
			"maturationTime": 878348.704,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 200,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"gigantopithecus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 198,
		"dragweight": 150,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 277777.75,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 20,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"glowbug": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse", "Wood)" ]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "300" ]
		},
		"mass": "80",
		"dragweight": "30",
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "1",
			"canBeHarvestedFor": "Cementing Paste, Chitin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 24, 45, 34, 13, 35, 48, 51, 52, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 33, 34, 35, 24, 41, 46, 47 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 50, 44, 43, 48, 14 ] },
			{ "colors": [ 46, 24, 26, 23, 7 ] }
		]
	},
	"glowtail": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Aggeravic Mushroom",
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Aquatic Mushroom",
				"Ascerbic Mushroom",
				"Auric Mushroom",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Keratin",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "80",
		"dragweight": "25",
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": "8999.280273",
			"eggTemperatureRange": [ "30", "34" ],
			"maturationTime": "175438.59375",
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "2",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 23, 24, 26, 42, 33, 43, 45, 47, 48, 49, 46, 51, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 24, 26, 42, 50, 46, 43, 44, 49, 48, 51, 53 ] },
			{ "colors": [ 48, 54, 51, 25, 28, 50, 11, 5, 51, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 23, 21, 32, 25, 28, 30, 8, 47, 39, 37, 14 ] },
			{ "colors": [ 22, 24, 26, 42, 44, 48, 49, 52, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"goldenstripedbrutemegalodon": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 600,
		"dragweight": 500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 36, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 11 ] },
			{ "colors": [ 36, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 11 ] },
			{ "colors": [ 10 ] },
			{ "colors": [ 36, 55, 18 ] }
		]
	},
	"goldenstripedmegalodon": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 300,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 36, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 11 ] },
			{ "colors": [ 36, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 11 ] },
			{ "colors": [ 10 ] },
			{ "colors": [ 36, 55, 18 ] }
		]
	},
	"griffin": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 80 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 200,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 42, 40, 41, 32, 33, 34, 13, 35, 43, 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 39, 40, 41, 32, 33, 34, 8, 13, 38, 43 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 21, 38, 40, 32, 33, 8, 13, 55 ] }
		]
	},
	"gulabeetle": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"hesperornis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5454.108887,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 30 ],
			"maturationTime": 101010.101563,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Organic Polymer, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 33, 22, 37, 52, 34, 13, 35, 14, 48, 24, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 42, 43, 24, 47, 46, 48, 50, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 56, 22, 24, 35, 52, 31, 34, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 32, 30, 28, 23, 21, 36 ] }
		]
	},
	"human": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Raw Meat" }
	},
	"hyaenodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 40,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 42, 40, 41, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 39, 42, 40, 41, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 21, 38, 40, 32, 33, 8, 13, 14 ] }
		]
	},
	"icegolem": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"icetitan": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal",
				"Tek",
				"Adobe"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Element Dust",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Electronics",
				"Scrap Metal",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Chitin",
				"Corrupted Nodule",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 4000,
		"dragweight": 6000,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Corrupted Nodule (Extinction), Hide, Pelt, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"icewormmale": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 100,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"icewormqueen": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 15000,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"icewyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0, 25, 28, 8, 51, 52, 30, 36, 38, 48, 50, 56 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0, 25, 28, 8, 51, 52, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 48, 56 ] },
			{ "colors": [ 25, 28, 8, 51, 50, 30, 36, 48, 56 ] }
		]
	},
	"ichthyornis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 32 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 21, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36, 28 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 46, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"ichthyosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 75,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 208333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"iguanodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 200,
		"dragweight": 125,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5142.445801,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 28 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 42, 21, 22, 23, 24, 25, 45, 46, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 52 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 43, 21, 23, 25, 47, 32, 37, 8, 14 ] }
		]
	},
	"injuredbrutereaperking": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 788,
		"dragweight": 788,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 2, 5, 41, 34, 22, 24, 35, 53, 33, 42, 43, 48, 0, 3, 6, 1, 49, 4 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 0, 32, 30, 23, 33, 43, 47, 40 ] }
		]
	},
	"insectswarm": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 70,
		"dragweight": 70,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat" }
	},
	"jerboa": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 75757.5758,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 13, 14, 15, 20, 22, 34, 34, 0, 41, 40, 0, 55, 56 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 8, 9, 10, 13, 14, 36, 20, 22, 33, 31, 34, 20, 17, 55, 56 ] },
			{ "colors": [ 13, 9, 33, 40, 41, 0, 0, 55, 56 ] }
		]
	},
	"jugbug": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Cementing Paste, Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 14 ] }
		]
	},
	"kairuku": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": true,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5454.108887,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 30 ],
			"maturationTime": 101010.101563,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Organic Polymer, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 27, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 28, 30, 32, 33, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 27, 29, 31, 34, 14 ] },
			null
		]
	},
	"kaprosuchus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 100 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 410.23,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 7199.423828,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 35 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 0 ] }
		]
	},
	"karkinos": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk (Scorched Earth)",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur (Scorched Earth)"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "250" ]
		},
		"mass": "400",
		"dragweight": "450",
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "6",
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Organic Polymer, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 34, 24, 31, 13, 35, 33, 34, 42, 52, 56, 39, 37, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 48, 43, 28, 30, 31, 44, 49, 51, 53, 54 ] },
			{ "colors": [ 24, 21, 32, 37, 33, 39, 43, 42, 47, 48, 14 ] }
		]
	},
	"kentrosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 125 },
		"mass": 200,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 9999.200195,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 30 ],
			"maturationTime": 185185.171875,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 42, 22, 24, 26, 45, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 42, 22, 44, 45, 46, 48, 43, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 38, 56, 47, 40, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 43, 22, 44, 28, 39, 33, 32, 13, 25, 14 ] },
			{ "colors": [ 56, 22, 42, 45, 48, 52, 49, 34, 33, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 39, 38, 37, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"lamprey": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"dragweight": "370",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "0",
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Leech Blood, Oil, Raw Meat, Silica Pearls"
		}
	},
	"lavaelemental": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 50,
			"canBeHarvestedFor": "Crystal, Metal, Obsidian, Oil, Stone, Sulfur (Scorched Earth)"
		}
	},
	"leech": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "TargetOnlyPlayers",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Leech Blood, Oil, Raw Meat, Silica Pearls"
		}
	},
	"leedsichthys": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 1300,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 15,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Fish Meat, Raw Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 45, 51, 48, 23, 24, 28, 52, 14, 35, 33 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 51, 24, 46, 45, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 30, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"lightningwyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 30, 28, 14, 51, 8, 35 ] },
			{ "colors": [ 49, 50, 31, 0, 14, 30, 8, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 49, 50, 31, 0, 34, 28, 30, 8, 51 ] },
			null,
			{ "colors": [ 49, 50, 31, 0, 14, 30, 8, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 49, 50, 31, 0, 14, 30, 8, 51, 52 ] }
		]
	},
	"liopleurodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 12000,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 12,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 48, 49, 41, 34, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 48, 49, 24, 22, 43, 53, 51, 50, 48, 19 ] },
			{ "colors": [ 48, 45, 52, 32, 33, 8, 14, 36, 56 ] }
		]
	},
	"lymantria": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 149,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5454.10913,
			"eggTemperatureRange": [ 35, 38 ],
			"maturationTime": 111111.111,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat, Silk (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 33, 21, 28, 8, 32, 40 ] },
			{ "colors": [ 53, 10, 11, 19, 25, 28, 30, 13 ] },
			{ "colors": [ 33, 21, 28, 8, 32, 40 ] },
			{ "colors": [ 29, 4, 54, 31, 16, 17, 27, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 33, 21, 28, 8, 32, 40 ] },
			{ "colors": [ 33, 21, 28, 8, 32, 40 ] }
		]
	},
	"lystrosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 2999.760254,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 28 ],
			"maturationTime": 55555.554688,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"macrophage": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": "70",
		"dragweight": "70",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 31, 35, 53, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"macrosummoner": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": "100",
		"dragweight": "1000",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] }
		]
	},
	"maewing": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 300,
		"dragweight": 300,
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5142.44575,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 26 ],
			"maturationTime": 166666.667,
			"matingCooldown": [ 129600, 345600 ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 41, 36, 22, 32, 33, 42, 43, 77, 64, 63, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 100, 99, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 15, 71, 100, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 12, 64, 63, 56, 55, 95, 40, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 100, 41, 36, 34, 22, 32, 33, 42, 43, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 100, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"magmasaur": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"mass": 555,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.5601,
			"eggTemperatureRange": [ 90, 110 ],
			"maturationTime": 666666.667,
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 33, 42, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] }
		]
	},
	"malfunctionedattackdrone": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"malfunctioneddefenseunit": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"malfunctionedenforcer": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 1 ] },
			null
		]
	},
	"malfunctionedmekknight": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 3500,
		"dragweight": 1200,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtekgiganotosaurus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtekparasaur": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtekquetzal": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtekraptor": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtekrex": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtekstegosaurus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtekstryder": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"malfunctionedtektriceratops": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 35, 8 ] },
			{ "colors": [ 1 ] },
			{ "colors": [ 1 ] }
		]
	},
	"managarmr": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Adobe",
				"Greenhouse",
				"Thatch",
				"Wood",
				"Stone"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Crystal",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Element Dust",
				"Electronics",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Mutton",
				"Spoiled Meat",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Scrap Metal",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Corrupted Nodule",
				"Chitin",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 28, 28, 35, 8, 8, 13, 28, 28, 18, 30, 30, 8, 8, 55, 28 ] },
			{ "colors": [ 24, 42, 50, 46, 43, 44, 49, 48, 51, 19, 21 ] },
			{ "colors": [ 32, 33, 34, 8, 8, 13, 35, 14, 18, 40, 40, 41, 41, 55, 28, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ] },
			{ "colors": [ 18, 28, 28, 8, 8, 28, 28, 28, 18, 40, 40, 28, 28, 55, 28 ] },
			{ "colors": [ 23, 44, 39, 42, 30, 43, 45, 47, 48, 49, 46, 51, 14, 28, 53 ] },
			{ "colors": [ 32, 28, 28, 8, 8, 28, 28, 28, 18, 40, 40, 28, 28, 55, 28 ] }
		]
	},
	"manta": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Corrupted Nodule",
				"Crystal",
				"Electronics",
				"Element Dust",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Scrap Metal",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 75,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null
		]
	},
	"manticore": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 1200,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 3000 }
	},
	"manticorealpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"manticorebeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"manticoregamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"mantis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 200,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 9999.20006,
			"eggTemperatureRange": [ 35, 38 ],
			"maturationTime": 196078.431,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Organic Polymer, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 9, 10, 16, 17, 15, 11, 33, 27, 26 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 9, 10, 16, 17, 15, 11, 33, 27, 26 ] },
			{ "colors": [ 9, 10, 16, 17, 15, 11, 33, 27, 26 ] }
		]
	},
	"mantisghost": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"megachelon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"mass": 800,
		"dragweight": 3000,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.5601,
			"eggTemperatureRange": [ -75, 75 ],
			"maturationTime": 333333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat, Shell Fragment (Genesis: Part 1)" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 41, 20, 32, 25, 21, 23, 26, 42, 43, 45, 48, 18, 52 ] },
			{ "colors": [ 38, 39, 14, 41, 34, 35, 32, 23, 33, 43, 46, 48, 8, 10, 55, 18, 40 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 38, 39, 36, 28, 32, 25, 21, 33, 8, 55, 40 ] },
			null
		]
	},
	"megalania": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 7199.423828,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 35 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 42, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 46, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 48, 50, 51 ] },
			{ "colors": [ 43, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 46, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 48, 50, 52 ] }
		]
	},
	"megaloceros": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 195,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 256410.25,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null
		]
	},
	"megalodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 256410.256,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 12,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"megalosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 150 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 410,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 26, 32 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 25,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 42, 21, 22, 23, 24, 25, 46, 45, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 42, 22, 24, 46, 45, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 47, 23, 25, 47, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"megamek": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 10000,
		"dragweight": 1200,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] },
			null,
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] },
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] },
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] },
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] }
		]
	},
	"meganeura": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Cementing Paste, Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 14 ] }
		]
	},
	"megapiranha": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 21,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 24, 26, 27, 29, 31, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 24, 26, 27, 29, 31, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 24, 26, 27, 29, 31, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 24, 26, 27, 29, 31, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"megapithecus": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Tek",
				"Metal",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 1000,
		"dragweight": 1200,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 3000 },
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"megapithecusalpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"megapithecusbeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"megapithecusgamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"megapithecuspestis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"megatherium": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"Fiber",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 330,
		"dragweight": 295,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] }
		]
	},
	"mek": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 3500,
		"dragweight": 1200,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] },
			null,
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] },
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] },
			null,
			{ "colors": [ 13, 15, 14, 16, 17 ] }
		]
	},
	"mesopithecus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 80,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 111111.109375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0, 28, 28, 28, 30, 30, 30 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"microraptor": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 70,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5142.445801,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 28 ],
			"maturationTime": 196078.421875,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] }
		]
	},
	"moedermasteroftheocean": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 4750,
		"dragweight": 7500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"morellatops": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 380,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 8999.280273,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 28 ],
			"maturationTime": 111111.109375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] }
		]
	},
	"mosasaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Corrupted Nodule",
				"Crystal",
				"Electronics",
				"Element Dust",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Scrap Metal",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 899,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 666666.667,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 15,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"moschops": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"Fiber",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 95,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 9472.926758,
			"eggTemperatureRange": [ 16, 20 ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 24, 42, 33, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 22, 24, 34, 33, 13, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 24, 42, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"nameless": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "0",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 13, 41, 34, 35, 21, 33, 42, 8 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 13, 41, 34, 22, 35, 21, 33 ] },
			{ "colors": [ 38, 32, 21, 33, 9, 8, 40 ] }
		]
	},
	"noctis": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Thatch",
				"Greenhouse",
				"Wood",
				"Stone",
				"Metal"
			]
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"noglin": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": true
		},
		"mass": 50,
		"dragweight": 20,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 0.5 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 14, 82, 71, 74, 65, 57, 62, 32, 25, 19, 53, 44, 46, 48, 60, 72, 58, 80, 56, 55, 59, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 74, 54, 21, 19, 53, 44, 91, 88, 7, 10, 11, 77, 66, 67, 6, 72, 84, 0, 76, 95, 94, 59, 51, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 71, 62, 36, 34, 35, 32, 33, 42, 43, 44, 48, 77, 64, 56, 0, 51, 52, 49 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 42, 43, 47, 8, 12, 11, 66, 64, 55, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] }
		]
	},
	"obsidioequus": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"oiljugbug": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Cementing Paste, Chitin, Raw Meat"
		}
	},
	"onychonycteris": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 101010.101,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"otter": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch" ],
			"harvests": [ "Raw Fish Meat", "Silica Pearls", "Black Pearls" ]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "70",
		"dragweight": "35",
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 75757.570313,
			"matingCooldown": [ 64800, 142800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "4",
			"canBeHarvestedFor": "Raw Meat, Hide, Pelt"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0 ] },
			{ "colors": [ 0 ] }
		]
	},
	"overseer": {
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"overseeralpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"overseerbeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"overseergamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"oviraptor": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 90,
		"dragweight": 40,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Low",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4090.581787,
			"eggTemperatureRange": [ 26, 30 ],
			"maturationTime": 75757.570313,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"ovis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 148,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Mutton"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] }
		]
	},
	"pachycephalosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 165,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5142.445801,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 28 ],
			"maturationTime": 95238.09375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"pachyrhinosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 200,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 8999.280273,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 28 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 24, 46, 45, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 46, 45, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 46, 45, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 47, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"paraceratherium": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 360,
		"dragweight": 600,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 12,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"parakeetfishschool": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"mass": 70,
		"dragweight": 70,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"parasaurolophus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 200,
		"dragweight": 125,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5142.445801,
			"eggTemperatureRange": [ 24, 28 ],
			"maturationTime": 95238.09375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"partydodo": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Cake Slice" }
	},
	"pegomastax": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 20,
		"targetingTeamName": "TargetOnlyPlayers",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4090.581787,
			"eggTemperatureRange": [ 28, 32 ],
			"maturationTime": 111111.109375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 34, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 14, 13, 33 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 33, 47, 43, 28, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 39, 40, 41, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"pelagornis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 32 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"phiomia": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 195,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.596,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 23, 24, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"phoenix": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch", "Wood" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Crystal",
				"Flint",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Metal",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Sand",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 42, 43, 44, 10, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 21, 33, 39, 43, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 10, 11, 44, 4, 7, 8 ] },
			{ "colors": [ 29, 48, 28, 53, 51, 49, 5, 54, 14 ] }
		]
	},
	"plesiosaur": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Swimming",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 416666.667,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 15,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"poisonwyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 45, 46, 34, 27, 26, 24, 8, 47, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 45, 46, 34, 27, 26, 24, 8 ] },
			{ "colors": [ 47, 32, 25, 23, 8 ] },
			{ "colors": [ 7, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 45, 46, 0 ] },
			{ "colors": [ 47, 32, 25, 23, 8, 48 ] },
			{ "colors": [ 47, 32, 25, 23, 8 ] }
		]
	},
	"polarbear": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"FiberHide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Rare Flower",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Sulfur",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] }
		]
	},
	"polarpurlovia": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 18 ] },
			null,
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] }
		]
	},
	"procoptodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 410,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"pteranodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 149,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 32 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"pulmonoscorpius": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 120,
		"dragweight": 110,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 7199.42405,
			"eggTemperatureRange": [ 12, 16 ],
			"maturationTime": 133333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"purlovia": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 39, 37, 41, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 41, 33, 34, 13, 35, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 38, 40, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"quetzalcoatlus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 500,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 59995.199219,
			"eggTemperatureRange": [ 5, 6 ],
			"maturationTime": 476190.476,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"rallosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			}
		]
	},
	"raptor": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 165,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 7199.423828,
			"eggTemperatureRange": [ 20, 28 ],
			"maturationTime": 133333.328125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"rarexsabertoothsalmon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"ravager": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Greenhouse", "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Aggeravic Mushroom (Aberration)",
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Aquatic Mushroom (Aberration)",
				"Ascerbic Mushroom (Aberration)",
				"Auric Mushroom (Aberration)",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"Fiber",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed (Scorched Earth)",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk (Scorched Earth)",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Sulfur (Scorched Earth)",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "195",
		"dragweight": "120",
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"maturationTime": "175438.59375",
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "6",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Pelt, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 32, 33, 34, 8, 56, 13, 18, 40, 37, 41, 39, 21 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 32, 33, 8, 13, 18, 40, 41 ] },
			{ "colors": [ 33, 34, 13, 35, 40, 22, 52, 41, 35 ] }
		]
	},
	"rbrontosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [ 14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			null,
			{
				"colors": [ 14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 78, 55, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ]
			}
		]
	},
	"rcarbonemys": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 97, 99, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 64, 93, 58, 63, 78, 56, 55, 87, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [
					39, 74, 100, 70, 69, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 85, 91, 10, 11, 77, 66, 67, 84, 55, 75, 76, 95, 94, 40, 51, 
					52, 49, 50
				]
			},
			null,
			null,
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 97, 99, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 64, 93, 58, 63, 78, 56, 55, 51, 52, 49, 
					50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 97, 99, 81, 65, 92, 57, 62, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 98, 60, 77, 66, 64, 93, 58, 63, 78, 56, 55, 51, 52, 49, 
					50
				]
			}
		]
	},
	"rcarnotaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			},
			null,
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			}
		]
	},
	"rdaeodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 41, 36, 32, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 39, 82, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 63, 56 ] }
		]
	},
	"rdilophosaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 87, 94, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 87, 94, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 87, 94, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 87, 94, 51, 52, 
					49, 50
				]
			}
		]
	},
	"rdirebear": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 41, 36, 32, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 39, 82, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 63, 56 ] }
		]
	},
	"rdirewolf": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 0, 32, 33, 63, 56 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 41, 36, 32, 42, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 100, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] }
		]
	},
	"reaper": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"radiationImmune": [ "Yes" ]
		},
		"dragweight": "525",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"maturationTime": "277777.75",
			"matingCooldown": [ "0", "0" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "0",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 2, 5, 41, 34, 22, 24, 35, 53, 33, 42, 43, 48, 0, 3, 6, 1, 49, 4 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 23, 43, 32, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 47 ] },
			{ "colors": [ 35, 14, 35, 56, 0, 42, 33, 22 ] }
		]
	},
	"reaperking": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"reaperprince": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"reaperqueen": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"requus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 71, 100, 13, 62, 41, 36, 35, 32, 33, 42, 43, 96, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 39, 82, 71, 13, 62, 41, 35, 32, 42, 43, 64, 63, 56 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 82, 71, 100, 13, 65, 62, 41, 36, 32, 30, 33, 42, 8, 64, 63, 56, 55, 40, 52 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 82, 71, 13, 62, 41, 35, 32, 42, 43, 64, 63, 56 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 71, 100, 13, 62, 41, 36, 35, 32, 33, 42, 43, 96, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"rex": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 32, 34 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 30,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 27, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 27, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 27, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 27, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 27, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"rexghost": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"rgasbags": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 65, 36, 24, 32, 30, 33, 42, 45, 47, 48, 98, 96, 60, 91, 88, 8, 66, 67, 64, 63, 56, 55, 76, 61, 40, 52, 49 ]
			},
			null,
			{
				"colors": [ 37, 38, 39, 82, 71, 97, 100, 13, 36, 24, 32, 30, 33, 42, 45, 47, 98, 60, 88, 83, 8, 77, 64, 90, 93, 63, 80, 56, 76, 95, 61, 52 ]
			},
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 97, 100, 13, 41, 36, 24, 32, 30, 42, 45, 47, 98, 60, 8, 64, 63, 56, 55, 61, 40, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 82, 71, 97, 13, 65, 41, 36, 32, 42, 45, 98, 60, 66, 67, 63, 61, 51, 52, 49 ] }
		]
	},
	"rgiganotosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 94, 51, 52, 49, 
					50
				]
			},
			null,
			{ "colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 76, 59, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{ "colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 92, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 77, 67, 93, 58, 84, 78, 76, 59, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"rmegatherium": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 96, 8, 77, 67, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 96, 8, 77, 67, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 96, 8, 77, 67, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] }
		]
	},
	"rockdrake": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Greenhouse", "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk (Scorched Earth)",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur (Scorched Earth)"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "1000" ]
		},
		"mass": "345",
		"dragweight": "425",
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": "22498.201172",
			"eggTemperatureRange": [ "-90", "-80" ],
			"maturationTime": "333333.3125",
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "2",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 23, 24, 48, 26, 45, 47, 33, 32, 8, 13, 46, 14 ] },
			{ "colors": [ 32, 22, 39, 44, 42, 48, 51, 52, 43 ] },
			null,
			{ "colors": [ 94 ] },
			{ "colors": [ 42, 45, 22, 23, 24, 25, 26, 46, 52, 33, 34, 42, 13, 35, 14, 48, 50, 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 49, 0 ] },
			{ "colors": [ 43, 21, 23, 24, 25, 28, 46, 32, 33, 8, 48, 47, 52 ] }
		]
	},
	"rockelemental": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Chitin",
				"Crystal",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Metal",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Sand",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 1000,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 50,
			"canBeHarvestedFor": "Crystal, Metal, Obsidian, Oil, Stone, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 1, 17, 19, 23, 24, 28, 36, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"rockwell": {
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 3000 }
	},
	"rockwellalpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellbeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellgamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellnode": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 }
	},
	"rockwellnodealpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellnodebeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellnodegamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellprime": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 }
	},
	"rockwellprimealpha": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellprimebeta": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rockwellprimegamma": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"rollrat": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Greenhouse", "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Aggeravic Mushroom (Aberration)",
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Aquatic Mushroom (Aberration)",
				"Ascerbic Mushroom (Aberration)",
				"Auric Mushroom (Aberration)",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Cactus Sap (Scorched Earth)",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Keratin",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed (Scorched Earth)",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "260",
		"dragweight": "245",
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"maturationTime": "208333.328125",
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "7",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 41, 47, 38, 39 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 56, 47, 41, 37, 38, 39, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 32, 33, 8, 40, 47, 37, 38, 39 ] }
		]
	},
	"royalgriffin": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 80 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 200,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 89992.80057595391,
			"eggTemperatureRange": [ 4.5, 5.5 ],
			"maturationTime": 4166666.6666666665,
			"matingCooldown": [ 345600, 691200 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 42, 40, 41, 32, 33, 34, 13, 35, 43, 36 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 39, 40, 41, 32, 33, 34, 8, 13, 38, 43 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 21, 38, 40, 32, 33, 8, 13, 55 ] }
		]
	},
	"rparasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [ 37, 38, 39, 14, 82, 71, 97, 100, 13, 65, 62, 41, 36, 24, 32, 30, 33, 42, 45, 47, 98, 60, 8, 64, 63, 56, 55, 95, 61, 40, 51, 52 ]
			},
			{
				"colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 99, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 25, 21, 30, 33, 43, 48, 96, 91, 8, 77, 67, 64, 63, 78, 56, 55, 76, 95, 40, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 99, 41, 36, 28, 32, 25, 21, 30, 43, 44, 48, 96, 91, 8, 77, 67, 64, 78, 56, 55, 0, 76, 95, 40, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 99, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 25, 21, 30, 33, 43, 48, 96, 91, 8, 77, 67, 64, 63, 78, 56, 55, 76, 95, 40, 50 ]
			},
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 97, 100, 13, 41, 36, 24, 32, 30, 42, 45, 47, 98, 60, 8, 64, 63, 56, 55, 61, 40, 52 ] },
			{
				"colors": [ 37, 38, 39, 14, 82, 71, 97, 100, 13, 65, 62, 41, 36, 24, 32, 30, 33, 42, 45, 47, 98, 60, 8, 64, 63, 56, 55, 95, 61, 40, 51, 52 ]
			}
		]
	},
	"rprocoptodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 41, 36, 32, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 39, 82, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 63, 56 ] }
		]
	},
	"rquetzal": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 82, 71, 99, 65, 92, 62, 28, 21, 42, 43, 77, 66, 64, 93, 63, 78, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 74, 100, 32, 23, 42, 43, 44, 10, 11, 77, 66, 67, 55, 75, 76, 95, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 74, 100, 28, 32, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 91, 10, 11, 77, 66, 67, 55, 75, 76, 95, 94, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{
				"colors": [
					39, 74, 100, 70, 69, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 85, 91, 10, 11, 77, 66, 67, 84, 55, 75, 76, 95, 94, 40, 51, 
					52, 49, 50
				]
			},
			{ "colors": [ 82, 71, 99, 65, 92, 62, 28, 21, 42, 43, 77, 66, 64, 93, 63, 78, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 82, 71, 99, 65, 92, 62, 28, 21, 42, 43, 77, 66, 64, 93, 63, 78, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"rreaperking": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 82, 71, 65, 92, 57, 69, 0, 42, 43, 48, 98, 77, 66, 93, 58, 78, 56, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 71, 89, 28, 21, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 78, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 21, 42, 43, 47, 48, 98, 77, 66, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 71, 89, 28, 21, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 78, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 82, 71, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 94, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"rreaperqueen": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 82, 71, 65, 92, 57, 69, 0, 42, 43, 48, 98, 77, 66, 93, 58, 78, 56, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 71, 89, 28, 21, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 78, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 21, 42, 43, 47, 48, 98, 77, 66, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 71, 89, 28, 21, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 78, 55, 94, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 82, 71, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 94, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"rsnowowl": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 82, 71, 13, 65, 62, 41, 36, 32, 30, 33, 42, 8, 64, 63, 56, 55, 40, 52 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 21, 30, 33, 43, 96, 91, 8, 77, 67, 64, 63, 56, 55, 76, 95, 40, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 82, 71, 13, 65, 62, 41, 36, 32, 30, 33, 42, 8, 64, 63, 56, 55, 40, 52 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 13, 62, 41, 36, 28, 32, 21, 30, 33, 43, 96, 91, 8, 77, 67, 64, 63, 56, 55, 76, 95, 40, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 13, 41, 36, 32, 30, 42, 8, 64, 63, 56, 55, 40, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 82, 71, 13, 65, 62, 41, 36, 32, 33, 42, 63, 56, 52 ] }
		]
	},
	"rthylacoleo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 41, 36, 32, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 39, 82, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 63, 56 ] }
		]
	},
	"rubblegolem": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 1000,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 50,
			"canBeHarvestedFor": "Crystal, Metal, Obsidian, Oil, Stone, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 1, 17, 19, 23, 24, 28, 36, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"rvelonasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 87, 94, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [
					14, 82, 71, 81, 89, 92, 57, 69, 28, 21, 53, 42, 43, 44, 47, 48, 98, 60, 85, 77, 66, 72, 90, 93, 58, 80, 78, 56, 55, 87, 94, 51, 52, 
					49, 50
				]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			},
			{
				"colors": [ 71, 97, 74, 100, 99, 70, 92, 28, 21, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 98, 88, 77, 66, 67, 93, 58, 84, 78, 55, 0, 76, 87, 59, 51, 52, 49, 50 ]
			}
		]
	},
	"sabertooth": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 195,
		"dragweight": 120,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 24, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] }
		]
	},
	"sabertoothsalmon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 32.5,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water_PlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"sarcosuchus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 220,
		"dragweight": 200,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 8999.280273,
			"eggTemperatureRange": [ 30, 34 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 23, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 23, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 23, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 23, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 23, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"scout": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 35.5 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 149,
		"targetingTeamName": "Robot_Neutral",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 3 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 34, 36, 51, 53, 8, 8, 8, 8, 8 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 34, 36, 51, 53, 8, 8, 8, 8, 8 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 34, 36, 51, 53, 8, 8, 8, 8, 8 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 34, 36, 51, 53, 8, 8, 8, 8, 8 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 34, 36, 51, 53, 8, 8, 8, 8, 8 ] },
			{ "colors": [ 5, 2, 7, 3, 25, 26, 28, 53, 5, 5, 5, 5, 5 ] }
		]
	},
	"seeker": {
		"info": {
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Greenhouse", "Thatch" ]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "125",
		"dragweight": "35",
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "3",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 24, 33, 34, 13, 35, 39, 41, 56 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 23, 37, 32, 33, 8, 39, 42, 41, 35, 56 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 37, 39, 56 ] },
			{ "colors": [ 34, 35, 52, 41, 33, 42, 45, 56 ] }
		]
	},
	"shadowmane": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 195,
		"dragweight": 350,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.596,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "baseXP": 5 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 82, 71, 74, 81, 65, 92, 62, 22, 35, 30, 42, 43, 44, 45, 48, 98, 96, 12, 77, 67, 93, 80, 78, 56, 55, 95, 51, 52, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 74, 5, 70, 54, 53, 44, 91, 88, 83, 7, 10, 84, 76, 94, 59, 49 ] },
			null,
			{ "colors": [ 74, 100, 99, 35, 30, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 96, 91, 88, 77, 66, 67, 64, 72, 84, 78, 56, 55, 76, 95, 94, 59, 49, 50 ] },
			{
				"colors": [ 82, 71, 74, 81, 89, 92, 57, 62, 22, 35, 30, 42, 43, 44, 45, 48, 88, 12, 77, 67, 72, 93, 58, 80, 78, 55, 0, 95, 94, 51, 52, 49, 50 ]
			}
		]
	},
	"shinehorn": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "Yes" ],
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Aggeravic Mushroom (Aberration)",
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Aquatic Mushroom (Aberration)",
				"Ascerbic Mushroom (Aberration)",
				"Auric Mushroom (Aberration)",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Cactus Sap (Scorched Earth)",
				"Charcoal",
				"Citronal Seed",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Keratin",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed (Scorched Earth)",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": {
			"creatureGrabWeightThreshold": [ "200" ]
		},
		"mass": "80",
		"dragweight": "25",
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"maturationTime": "175438.59375",
			"matingCooldown": [ "64800", "172800" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": "2",
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36, 37, 38, 40, 41, 38, 39 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 11, 32, 33, 53, 8, 25, 44, 50, 43, 42, 37, 40, 38, 39, 48, 51, 28, 49, 50, 30 ] },
			{ "colors": [ 48, 54, 53, 25, 26, 28, 50, 11, 5, 51, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 40, 41, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 51, 37, 38, 39, 42, 43, 48, 49, 52, 14 ] }
		]
	},
	"sinomacrops": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder"
		},
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 9472.92638,
			"eggTemperatureRange": [ 38, 40 ],
			"maturationTime": 133333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"cloning": {
			"baseCost": 700.0,
			"levelCost": 55.0,
			"baseTime": 4900.0,
			"levelTime": 385.0
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 100, 41, 36, 22, 32, 33, 42, 43, 77, 64, 63, 55, 76, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 100, 13, 41, 36, 28, 32, 21, 33, 43, 12, 77, 64, 63, 56, 55, 40, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 71, 74, 100, 36, 22, 30, 33, 42, 43, 48, 88, 77, 67, 64, 58, 55, 76, 40, 51, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 71, 100, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 64, 63, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"carcharodontosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive"
		},
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 179985.601,
			"eggTemperatureRange": [ 37, 39 ],
			"maturationTime": 878348.704,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"cloning": {
			"baseCost": 2475,
			"levelCost": 55,
			"baseTime": 17325,
			"levelTime": 385
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [37, 14, 82, 71, 97, 13, 65, 62, 34, 22, 20, 24, 35, 32, 23, 33, 42, 45, 46, 98, 60, 8, 77, 64, 63, 78, 56] },
			null,
			{ "colors": [82, 71, 81, 65, 62, 41, 34, 35, 33, 63, 56, 61] },
			{ "colors": [37, 38, 39, 74, 100, 22, 28, 25, 21, 30, 23, 42, 43, 44, 46, 48, 77, 72, 40, 51, 50] },
			{ "colors": [37, 38, 39, 74, 100, 22, 28, 25, 21, 30, 23, 42, 43, 44, 46, 48, 77, 72, 40, 51, 50] },
			{ "colors": [37, 38, 39, 74, 100, 22, 28, 25, 21, 30, 23, 42, 43, 44, 46, 48, 77, 72, 40, 51, 50] }
		]
	},
	"skeletalbrontosaurus": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 500,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 22,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"skeletalcarnotaurus": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 460,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"skeletalgiganotosaurus": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 4000,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 200,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"skeletalquetzalcoatlus": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 400 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 200,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"skeletalraptor": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 185,
		"dragweight": 400,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 265,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"skeletalrex": {
		"info": {
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 400,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 885,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"skeletalstegosaurus": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 260,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		}
	},
	"skeletaltriceratops": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		}
	},
	"snowowl": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch", "Wood" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Crystal",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Element Dust",
				"Electronics",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"Scrap Metal",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Corrupted Nodule",
				"Chitin",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 250,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "None",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 10587.388672,
			"eggTemperatureRange": [ 12, 13.5 ],
			"maturationTime": 196078.421875,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 2,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 28, 28, 35, 8, 8, 13, 28, 28, 18, 13, 13, 8, 8, 55, 28, 33, 13, 34 ] },
			null,
			{ "colors": [ 34, 8, 34, 8, 8, 13, 35, 13, 18, 8, 8, 28, 28, 55, 28, 13, 28, 28, 13, 13, 13 ] },
			null,
			{ "colors": [ 28, 28, 35, 8, 8, 13, 28, 28, 18, 13, 13, 8, 8, 55, 28, 33, 13, 34 ] },
			{ "colors": [ 28, 28, 35, 8, 8, 13, 28, 28, 18, 13, 13, 8, 8, 55, 28, 33, 13, 34 ] }
		]
	},
	"snowowlghost": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"spinosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 500,
		"dragweight": 550,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 13845.046875,
			"eggTemperatureRange": [ 30, 32 ],
			"maturationTime": 256410.25,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 60,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"spiritdirebear": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"spiritdirewolf": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"stegosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 260,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 9999.200195,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 28 ],
			"maturationTime": 185185.171875,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 100, 28, 32, 21, 30, 23, 33, 8, 40 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"subterraneanreaperking": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 41, 42, 34, 35, 33, 52, 35 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 23, 32, 33, 37, 38, 40 ] },
			{ "colors": [ 35, 14, 35, 56 ] }
		]
	},
	"summoner": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 100,
		"dragweight": 1000,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 14, 82, 71, 74, 65, 57, 62, 32, 25, 19, 53, 44, 46, 48, 60, 72, 58, 80, 56, 55, 59, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 74, 54, 21, 19, 53, 44, 91, 88, 7, 10, 11, 77, 66, 67, 6, 72, 84, 76, 95, 94, 59, 51, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] }
		]
	},
	"superturkey": {
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 1000,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 37, 38, 39 ] }
		]
	},
	"surfacereaperking": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false
		},
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 22, 41, 42, 34, 35, 33, 52, 35 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 23, 32, 33, 37, 38, 40 ] },
			{ "colors": [ 35, 14, 35, 56 ] }
		]
	},
	"surfacereaperkingghost": {
		"info": { "canBeRidden": false },
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		}
	},
	"tapejara": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 35.5 },
		"mass": 190,
		"dragweight": 149,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 32 ],
			"maturationTime": 196078.421875,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] }
		]
	},
	"tekparasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Electronics, Element Dust, Oil, Scrap Metal" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 23, 51, 55, 45, 27, 36, 5, 16, 29, 54, 53, 52 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 23, 51, 55, 45, 27, 36, 5, 16, 29, 54, 53, 52 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 23, 51, 55, 45, 27, 36, 5, 16, 29, 54, 53, 52 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 23, 51, 55, 45, 27, 36, 5, 16, 29, 54, 53, 52 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 23, 51, 55, 45, 27, 36, 5, 16, 29, 54, 53, 52 ] },
			{ "colors": [ 12, 10, 7, 11, 28, 30, 36 ] }
		]
	},
	"tekquetzal": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Electronics, Element Dust, Oil, Scrap Metal" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 29, 28, 13, 14, 36, 51, 55, 30, 8, 31, 49, 49, 6, 5, 53, 54, 23 ] },
			{ "colors": [ 29, 28, 13, 14, 36, 51, 55, 30, 8, 31, 49, 49, 6, 5, 53, 54, 23 ] },
			{ "colors": [ 29, 28, 13, 14, 36, 51, 55, 30, 8, 31, 49, 49, 6, 5, 53, 54, 23 ] },
			{ "colors": [ 29, 28, 13, 14, 36, 51, 55, 30, 8, 31, 49, 49, 6, 5, 53, 54, 23 ] },
			{ "colors": [ 29, 28, 13, 14, 36, 51, 55, 30, 8, 31, 49, 49, 6, 5, 53, 54, 23 ] },
			{ "colors": [ 12, 10, 7, 11, 28, 30, 36, 53 ] }
		]
	},
	"tekraptor": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Electronics, Element Dust, Oil, Scrap Metal" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 10, 12, 17, 13, 42, 43, 44, 56, 55, 8, 9, 22, 34, 23, 28 ] },
			{ "colors": [ 10, 12, 17, 13, 42, 43, 44, 56, 55, 8, 9, 22, 34, 23, 28 ] },
			{ "colors": [ 10, 12, 17, 13, 42, 43, 44, 56, 55, 8, 9, 22, 34, 23, 28 ] },
			{ "colors": [ 10, 12, 17, 13, 42, 43, 44, 56, 55, 8, 9, 22, 34, 23, 28 ] },
			{ "colors": [ 10, 12, 17, 13, 42, 43, 44, 56, 55, 8, 9, 22, 34, 23, 28 ] },
			{ "colors": [ 12, 10, 7, 11, 28, 30, 36 ] }
		]
	},
	"tekrex": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Electronics, Element Dust, Oil, Scrap Metal" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 36, 51, 55, 48, 8, 45, 47, 27, 24 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 36, 55, 27, 8, 48, 45 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 36, 51, 55, 48, 8, 45, 47, 27, 24 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 36, 51, 55, 27, 8, 48, 45 ] },
			{ "colors": [ 29, 35, 13, 14, 36, 53, 54, 55, 27, 8, 48, 45 ] },
			{ "colors": [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 ] }
		]
	},
	"tekstegosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Electronics, Element Dust, Oil, Scrap Metal" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 7, 11, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 0, 55, 56, 28 ] },
			{ "colors": [ 7, 11, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 0, 55, 56, 28 ] },
			{ "colors": [ 7, 11, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 0, 55, 56, 28 ] },
			{ "colors": [ 7, 11, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 0, 55, 56, 28 ] },
			{ "colors": [ 7, 11, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 0, 55, 56, 28 ] },
			{ "colors": [ 12, 10, 7, 11, 28, 30, 36 ] }
		]
	},
	"tekstryder": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"canDamage": [ "Wood", "Greenhouse", "Thatch" ]
		},
		"mass": 360,
		"dragweight": 1000,
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "baseXP": 2 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 74, 100, 99, 5, 68, 28, 25, 30, 53, 44, 96, 3, 85, 91, 83, 7, 11, 67, 6, 90, 84, 55, 75, 76, 95, 1, 59, 73, 4 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 41, 36, 32, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 96, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] }
		]
	},
	"tektriceratops": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Electronics, Element Dust, Oil, Scrap Metal" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 13, 34, 22, 24, 35, 28, 23, 33, 42, 43, 44, 9, 8, 10, 11, 56, 55 ] },
			{ "colors": [ 13, 34, 22, 24, 35, 28, 23, 33, 42, 43, 44, 9, 8, 10, 11, 56, 55 ] },
			{ "colors": [ 13, 34, 22, 24, 35, 28, 23, 33, 42, 43, 44, 9, 8, 10, 11, 56, 55 ] },
			{ "colors": [ 13, 34, 22, 24, 35, 28, 23, 33, 42, 43, 44, 9, 8, 10, 11, 56, 55 ] },
			{ "colors": [ 13, 34, 22, 24, 35, 28, 23, 33, 42, 43, 44, 9, 8, 10, 11, 56, 55 ] },
			{ "colors": [ 36, 28, 30, 7, 10, 12, 11 ] }
		]
	},
	"terrorbird": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 165,
		"dragweight": 85,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 7199.423828,
			"eggTemperatureRange": [ 20, 28 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"therizinosaurus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"Fiber",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Sap",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 222,
		"dragweight": 250,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.520508,
			"eggTemperatureRange": [ 26, 32 ],
			"maturationTime": 416666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 18,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 56, 52, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			null,
			{ "colors": [ 48, 23, 24, 25, 32, 8, 36, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 47, 35, 52, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"thornydragon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Black Pearl",
				"Cactus Sap",
				"Chitin",
				"Citronal Seed",
				"Crystal",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Metal",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Obsidian",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Rockarrot Seed",
				"Sand",
				"Savoroot Seed",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Stone",
				"Sulfur",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 195,
		"dragweight": 150,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 8999.280273,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 28 ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 6,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 34, 14, 0, 0, 39 ] }
		]
	},
	"thylacoleo": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 250 },
		"mass": 195,
		"dragweight": 180,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 175438.59375,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 41, 33, 34, 13, 14, 43, 8, 42, 9, 10 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 41, 33, 34, 13, 35, 22, 56, 21, 43, 42, 44 ] },
			{ "colors": [ 21, 38, 40, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"titanoboa": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 110,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"titanomyrmadrone": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Cementing Paste, Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] }
		]
	},
	"titanomyrmasoldier": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Cementing Paste, Chitin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 33, 34, 41, 42, 43 ] }
		]
	},
	"titanosaur": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [
				"Tek",
				"Metal",
				"Stone",
				"Adobe",
				"Wood",
				"Thatch",
				"Greenhouse"
			],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 2000,
		"dragweight": 3000,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Large",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 20000,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"triceratops": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 300,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 8999.280273,
			"eggTemperatureRange": [ 22, 28 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 25, 26, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"trilobite": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Herbivore_Water",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Chitin, Oil, Raw Meat, Silica Pearls, Black Pearls"
		}
	},
	"troodon": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 35,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4090.581787,
			"eggTemperatureRange": [ 28, 32 ],
			"maturationTime": 75757.570313,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 48, 52, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 23, 42, 48, 51, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 47, 13, 28, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	},
	"tropeognathus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse", "Wood" ]
		},
		"mass": 190,
		"dragweight": 149,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 5999.52004,
			"eggTemperatureRange": [ 29, 32 ],
			"maturationTime": 196078.431,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat" },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 14, 82, 71, 74, 65, 57, 62, 32, 25, 19, 53, 44, 46, 48, 60, 72, 58, 80, 56, 55, 59, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 74, 54, 21, 19, 53, 44, 91, 88, 7, 10, 11, 77, 66, 67, 6, 72, 84, 0, 76, 95, 94, 59, 51, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 71, 62, 36, 34, 35, 32, 33, 42, 43, 44, 48, 77, 64, 56, 0, 51, 52, 49 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 42, 43, 47, 8, 12, 11, 66, 64, 55, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 8, 66, 67, 58, 55, 76, 51, 52 ] }
		]
	},
	"tropicalcrystalwyvern": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 28, 25, 30, 46, 48, 96, 7, 0, 55, 0, 59, 51 ] },
			null,
			{ "colors": [ 28, 25, 30, 46, 48, 96, 7, 0, 55, 0, 59, 51 ] },
			null,
			{ "colors": [ 28, 25, 30, 46, 48, 96, 7, 0, 55, 0, 59, 51 ] },
			{ "colors": [ 28, 25, 30, 46, 48, 96, 7, 0, 55, 0, 59, 51 ] }
		]
	},
	"tusoteuthis": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 951 },
		"mass": 300,
		"dragweight": 1500,
		"targetingTeamName": "Carnivore_Water",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 0, 50 ],
			"maturationTime": 666666.667,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 100,
			"canBeHarvestedFor": "Keratin, Raw Fish Meat, Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 28, 32, 33, 8, 14, 36 ] }
		]
	},
	"unicorn": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		}
	},
	"velonasaur": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Greenhouse", "Thatch" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Crystal",
				"Leech Blood",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Silica Pearls",
				"Sulfur",
				"Oil",
				"Element Dust",
				"Electronics",
				"Thatch",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Raw Mutton",
				"Keratin",
				"Silk",
				"Fungal Wood (Aberration)",
				"Spoiled Meat",
				"Scrap Metal",
				"AnglerGel",
				"Hide",
				"Corrupted Nodule",
				"Chitin",
				"Pelt",
				"Organic Polymer"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 225,
		"dragweight": 200,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4090.581787,
			"eggTemperatureRange": [ 28, 32 ],
			"maturationTime": 166666.65625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 45, 46, 47, 26, 33, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 8, 35 ] },
			{ "colors": [ 23, 8, 25, 26, 32, 33, 35, 37, 37, 37, 47, 47 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 23, 24, 32, 33, 35, 8, 37, 0, 40, 41, 43, 44, 47, 32, 32, 32 ] },
			{ "colors": [ 24, 27, 34, 35, 41, 45, 56, 34, 33, 34, 34, 8 ] },
			{ "colors": [ 23, 25, 48, 8, 13, 32, 33, 47, 46, 43 ] },
			{ "colors": [ 22, 24, 48, 34, 33, 41, 42, 43, 45, 52, 56 ] }
		]
	},
	"voidwyrm": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false
		},
		"mass": 800,
		"dragweight": 555,
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.5601,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 333333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": { "baseXP": 120 },
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 96, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 82, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 62, 41, 36, 22, 32, 21, 33, 43, 96, 8, 77, 64, 63, 56, 55, 76, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 13, 41, 36, 32, 42, 43, 8, 64, 63, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 39, 82, 71, 13, 62, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 42, 43, 63, 56 ] }
		]
	},
	"vrallosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vraraneo": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] }
		]
	},
	"vrargentavis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 22, 20, 24, 35, 33, 18 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 22, 20, 24, 35, 33, 18 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 22, 20, 24, 35, 33, 18 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 22, 20, 24, 35, 33, 18 ] },
			{ "colors": [ 14, 32, 21, 23, 33, 8, 18 ] }
		]
	},
	"vrastrodelphis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 53, 83, 95, 59, 50 ] },
			{ "colors": [ 74, 68, 30, 96, 91, 10, 12, 67, 84 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 38, 39, 100, 99, 32, 96, 67, 95 ] },
			{ "colors": [ 74, 68, 30, 96, 85, 91, 10, 12, 67, 84 ] }
		]
	},
	"vrbloodstalker": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 21, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			null
		]
	},
	"vrcarnotaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrchalicotherium": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 14, 13, 41, 34, 22, 20, 35, 33 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 13, 41, 34, 20, 35, 33, 0 ] },
			{ "colors": [ 38, 14, 32, 21, 33, 8, 40 ] }
		]
	},
	"vrdilophosaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] }
		]
	},
	"vrdimorphodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 22, 20, 24, 35, 32, 21, 23, 33, 8 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrenforcer": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 36, 34, 28, 32, 21, 23, 53, 8, 51 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 36, 34, 28, 32, 21, 23, 53, 8, 51 ] },
			{ "colors": [ 13, 34, 35, 28, 33, 8, 55, 18 ] }
		]
	},
	"vrferox": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 41, 34, 32, 21, 33, 43, 46, 47, 56, 40 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 15, 13, 41, 36, 34, 22, 35, 32, 33, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"vrkaprosuchus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 24, 35, 23, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 24, 35, 23, 33, 26 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 24, 35, 23, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 24, 35, 23, 33, 26 ] }
		]
	},
	"vrkarkinos": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 14, 13, 34, 22, 31, 24, 35, 33, 42, 56, 52 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 31, 54, 28, 30, 53, 43, 44, 48, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 14, 24, 32, 21, 33, 42, 43, 47, 48 ] }
		]
	},
	"vrlymantria": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 28, 32, 21, 33, 8, 40 ] },
			{ "colors": [ 13, 28, 25, 30, 19, 53, 10, 11 ] },
			{ "colors": [ 28, 32, 21, 33, 8, 40 ] },
			{ "colors": [ 14, 16, 17, 29, 27, 31, 54, 8, 4 ] },
			{ "colors": [ 28, 32, 21, 33, 8, 40 ] },
			{ "colors": [ 28, 32, 21, 33, 8, 40 ] }
		]
	},
	"vrmantis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] }
		]
	},
	"vrmegalania": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] }
		]
	},
	"vrmegatherium": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 22, 35, 32, 21, 33, 8 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 35, 32, 21, 33, 8 ] }
		]
	},
	"vronyc": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 22, 20, 24, 35, 33 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 22, 20, 24, 35, 33 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 21, 23, 33, 8 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 21, 23, 33, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 21, 23, 33, 8 ] }
		]
	},
	"vrpachy": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 28, 25, 21, 30, 19, 23, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrparasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 32, 25, 21, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 32, 25, 21, 19, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrpulmonoscorpius": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrraptor": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 28, 25, 21, 30, 19, 23, 26 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 28, 25, 21, 30, 19, 23, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrravager": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 39, 13, 41, 34, 32, 21, 33, 8, 56, 18, 40 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 13, 41, 32, 33, 8, 18, 40 ] },
			{ "colors": [ 13, 41, 34, 22, 35, 33, 40, 52 ] }
		]
	},
	"vrrex": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33 ] }
		]
	},
	"vrshadowmane": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 82, 71, 74, 81, 65, 92, 62, 22, 35, 30, 42, 43, 44, 45, 48, 98, 96, 12, 77, 67, 93, 80, 78, 56, 55, 95, 51, 52, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 74, 5, 70, 54, 53, 44, 91, 88, 83, 7, 10, 84, 76, 94, 59, 49 ] },
			null,
			{ "colors": [ 74, 100, 99, 35, 30, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 96, 91, 88, 77, 66, 67, 64, 72, 84, 78, 56, 55, 76, 95, 94, 59, 49, 50 ] },
			{
				"colors": [ 82, 71, 74, 81, 89, 92, 57, 62, 22, 35, 30, 42, 43, 44, 45, 48, 88, 12, 77, 67, 72, 93, 58, 80, 78, 55, 0, 95, 94, 51, 52, 49, 50 ]
			}
		]
	},
	"vrstegosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 24, 35, 33 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 100, 28, 32, 21, 30, 23, 33, 8, 40 ] },
			{ "colors": [ 14, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrtapejara": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 36, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 32, 25, 21, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 28, 32, 25, 21, 30, 19, 23, 33, 26, 8 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] }
		]
	},
	"vrterrorbird": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 22, 35, 32, 21, 33, 8 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 22, 35, 32, 21, 33, 8 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 22, 35, 32, 21, 33, 8 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 22, 35, 32, 21, 33, 8 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 22, 35, 32, 21, 33, 8 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 34, 22, 35, 32, 21, 33, 8 ] }
		]
	},
	"vrtitanoboa": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] },
			{ "colors": [ 0, 14, 13, 36, 35, 8, 56, 55, 18 ] }
		]
	},
	"vrtriceratops": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			null,
			{ "colors": [ 14, 13, 34, 27, 22, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 13, 29, 34, 27, 22, 31, 20, 24, 35, 33, 26 ] },
			{ "colors": [ 14, 32, 25, 21, 23, 33, 26, 8 ] }
		]
	},
	"vrvelonasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 41, 34, 35, 32, 33, 26, 42, 45, 46, 47, 8, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 35, 32, 25, 23, 33, 26, 47, 8 ] },
			{ "colors": [ 37, 0, 41, 22, 24, 35, 32, 21, 23, 33, 43, 44, 47, 8, 40 ] },
			{ "colors": [ 41, 34, 27, 24, 35, 33, 45, 8, 56 ] },
			{ "colors": [ 13, 32, 25, 23, 33, 43, 46, 47, 48, 8 ] },
			{ "colors": [ 41, 34, 22, 24, 33, 42, 43, 45, 48, 56, 52 ] }
		]
	},
	"vulture": {
		"info": {
			"canBeTamed": "passive",
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": "shoulder",
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 50 },
		"mass": 70,
		"dragweight": 70,
		"targetingTeamName": "Carnivores_Medium_TargetPlayerOrTamed",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 4864.475586,
			"eggTemperatureRange": [ 35, 38 ],
			"maturationTime": 90090.085938,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 3,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Spoiled Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 33, 34, 34, 41, 22, 20, 14, 13 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 14 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 0, 0, 0, 32, 33, 21, 34 ] },
			{ "colors": [ 33, 34, 34, 41, 22, 20, 14, 13, 0, 0, 32, 21 ] }
		]
	},
	"waterjugbug": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 100,
		"dragweight": 30,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 1,
			"canBeHarvestedFor": "Cementing Paste, Chitin, Raw Meat"
		}
	},
	"woollymammoth": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 340,
		"dragweight": 400,
		"targetingTeamName": "Herbivores",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 296296.28125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 8,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Pelt, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 13, 62, 41, 36, 34, 35, 32, 33, 8, 64, 63, 56, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 13, 62, 41, 36, 34, 35, 32, 33, 8, 64, 63, 56, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 32, 64, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 13, 62, 41, 36, 34, 35, 32, 33, 8, 64, 63, 56, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 15, 13, 62, 41, 36, 34, 35, 32, 33, 8, 64, 63, 56, 40 ] }
		]
	},
	"woollyrhinoceros": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": true,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Amarberry",
				"Amarberry Seed",
				"Azulberry",
				"Azulberry Seed",
				"Cactus Sap",
				"Citronal Seed",
				"Longrass Seed",
				"Mejoberry",
				"Mejoberry Seed",
				"Narcoberry",
				"Narcoberry Seed",
				"Plant Species X Seed",
				"Plant Species Y Seed",
				"Rare Flower",
				"Rare Mushroom",
				"Rockarrot Seed",
				"Savoroot Seed",
				"Stimberry",
				"Stimberry Seed",
				"Thatch",
				"Tintoberry",
				"Tintoberry Seed",
				"Wood"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 330,
		"dragweight": 375,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"maturationTime": 208333.333,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 4,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Keratin, Pelt, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] },
			{ "colors": [ 21, 22, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 0, 0, 0 ] }
		]
	},
	"wyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": "Flying",
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 80, 90 ],
			"maturationTime": 333333.3125,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		}
	},
	"xallosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] }
		]
	},
	"xankylosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] }
		]
	},
	"xargentavis": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"xbasilosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 7, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 5, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 7, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xdunkleosteus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 7, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 7, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 5, 31, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 7, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xichthyosaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xmegalodon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xmosasaurus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 35, 54, 28, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xotter": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"xparaceratherium": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 34, 22, 35, 28, 32, 21, 33, 42, 43, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 34, 22, 35, 28, 32, 21, 33, 42, 43, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 34, 22, 35, 28, 32, 21, 33, 42, 43, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 34, 22, 35, 28, 32, 21, 33, 42, 43, 8, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"xparasaur": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 0, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 22, 54, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xraptor": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 28, 25, 30, 23, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 31, 35, 53, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xrex": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] },
			{ "colors": [ 39, 13, 29, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 56, 51, 52 ] }
		]
	},
	"xrockelemental": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] }
		]
	},
	"xsabertooth": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"xsabertoothsalmon": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 0, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 0, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 22, 54, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xspino": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 0, 51, 52, 49, 50 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 37, 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 45, 47, 48, 56, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 22, 54, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xtapejara": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 14, 29, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 0, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 39, 54, 28, 32, 25, 30, 23, 53, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 10, 11, 55, 40, 51, 52, 49, 50 ] },
			{ "colors": [ 14, 22, 54, 28, 21, 53, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 55, 51, 52, 49, 50 ] }
		]
	},
	"xtriceratops": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			null,
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] },
			{ "colors": [ 39, 14, 13, 29, 34, 22, 31, 20, 35, 54, 28, 32, 21, 30, 53, 33, 42, 43, 44, 48, 8, 56, 51, 49 ] }
		]
	},
	"xwoollyrhino": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"xyutyrannus": {
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			null,
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] },
			{ "colors": [ 37, 38, 39, 14, 13, 41, 36, 28, 32, 30, 33, 8, 56, 55, 40 ] }
		]
	},
	"yeti": {
		"info": {
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 198,
		"dragweight": 150,
		"targetingTeamName": "Herbivores_Medium_Aggressive",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 20,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 18 ] },
			null,
			null,
			null,
			{ "colors": [ 18 ] },
			{ "colors": [ 18 ] }
		]
	},
	"yutyrannus": {
		"info": {
			"canBeTamed": "knockout",
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Charcoal",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Mutton",
				"Raw Prime Fish Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 5000,
		"dragweight": 500,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggIncubationTime": 17998.560547,
			"eggTemperatureRange": [ 32, 34 ],
			"maturationTime": 666666.625,
			"matingCooldown": [ 64800, 172800 ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 30,
			"canBeHarvestedFor": "Pelt, Raw Meat, Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 37, 41, 24, 47, 33, 34, 13, 35, 14, 40, 18 ] },
			{ "colors": [ 42, 22, 24, 41, 33, 34, 13, 35, 14, 38 ] },
			null,
			null,
			{ "colors": [ 44, 22, 43, 46, 33, 34, 13, 35, 14, 18, 48 ] },
			{ "colors": [ 42, 43, 24, 49, 33, 34, 13, 35, 14, 18 ] }
		]
	},
	"zombiefirewyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"zombielightningwyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"zombiepoisonwyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"zombiewyvern": {
		"info": {
			"canBeRidden": true,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": false,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 300 },
		"mass": 800,
		"dragweight": 416,
		"targetingTeamName": "Carnivores_High",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ "", "" ],
			"matingCooldown": [ "", "" ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 120,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Prime Meat, Sulfur (Scorched Earth)"
		}
	},
	"zomdodo": {
		"info": {
			"canBeRidden": false,
			"canRiderUseWeapons": false,
			"canBeCarriedByHumans": true,
			"radiationImmune": [ "No" ],
			"canDamage": [ "Wood", "Thatch", "Greenhouse" ],
			"harvests": [
				"Ammonite Bile",
				"AnglerGel",
				"Bio Toxin",
				"Black Pearl",
				"Chitin",
				"Hide",
				"Keratin",
				"Leech Blood",
				"Oil",
				"Organic Polymer",
				"Pelt",
				"Raw Fish Meat",
				"Raw Meat",
				"Raw Prime Meat",
				"Silica Pearls",
				"Silk",
				"Spoiled Meat",
				"Sulfur"
			]
		},
		"carrying": { "creatureGrabWeightThreshold": 200 },
		"mass": 50,
		"dragweight": 25,
		"targetingTeamName": "TargetOnlyPlayers",
		"breeding": {
			"eggTemperatureRange": [ null, null ],
			"matingCooldown": [ null, null ]
		},
		"death": {
			"baseXP": 0.5,
			"canBeHarvestedFor": "Hide, Raw Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	}
}

			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 21, 23, 32, 33, 8, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 20, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 13, 35, 14 ] },
			{ "colors": [ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8, 13, 35, 14, 36 ] },
			{ "colors": [ 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 8, 14 ] }
		]
	}
}