Event calendar

จาก ARK Survival Evolved Wiki
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Tripwire Alarm Trap.png หน้านี้ได้รับการออกแบบให้รวมอยู่ในหน้าอื่นโดยใช้ {{:Event calendar}}
อย่าเพิ่มส่วนหัวหรือองค์ประกอบอื่นๆ โปรดอ่านเอกสารประกอบก่อนใช้งาน
กล่องประกาศแบบลอยนี้จะไม่ถูกรวบอยู่ด้วย
ภาพปก อีเวนต์ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
Happy New Year.jpg ARK: Happy New Year! 1 มกราคม 2022 1 มกราคม 2022
ARK Love Evolved 3.jpg ARK: Love Evolved 3 10 กุมภาพันธ์ 2022 16 กุมภาพันธ์ 2022
Eggcellent Adventure 7.jpg ARK: Eggcellent Adventure 7 12 เมษายน 2022 26 เมษายน 2022
7th Anniversary.jpg ARK: 7th Anniversary 2 มิถุนายน 2022 7 มิถุนายน 2022
PAX Party.jpg ARK: PAX Party 3 กันยายน 2022 13 กันยายน 2022
Fear Evolved 6.jpg ARK: Fear Evolved 6 20 ตุลาคม 2022 3 พฤศจิกายน 2022
Extra Life 2022.jpg ARK: Extra Life 2022 6 พฤศจิกายน 2022 7 พฤศจิกายน 2022
Turkey Trial 6.jpg ARK: Turkey Trial 6 23 พฤศจิกายน 2022 8 ธันวาคม 2022

Image Event Start Date End Date
Happy New Year.jpg ARK: Happy New Year! January 1st, 2021 January 1st, 2021
ARK Love Evolved 2.jpg ARK: Love Evolved 2 February 11th, 2021 February 18th, 2021
Eggcellent Adventure 6.jpg ARK: Eggcellent Adventure 6 March 31st, 2021 April 14th, 2021
Summer Bash 2021.jpg ARK: Summer Bash 2021 June 30th, 2021 July 21st, 2021
Fear Evolved 5.jpg ARK: Fear Evolved 5 October 26th, 2021 November 9th, 2021
Extra Life 2021.jpg ARK: Extra Life 2021 November 6th, 2021 November 7th, 2021
Turkey Trial 5.jpg ARK: Turkey Trial 5 November 23rd, 2021 December 7th, 2021
ARK WinterWonderland 6.jpg ARK: Winter Wonderland 6 December 14th, 2021 January 6th, 2022

Image Event Start Date End Date
Love Evolved.jpg ARK: Love Evolved February 11th, 2020 February 18th, 2020
Eggcellent Adventure 5.jpg ARK: Eggcellent Adventure 5 April 7th, 2020 April 21st, 2020
5th Anniversary.jpg ARK: 5th Anniversary June 11th, 2020 June 24th, 2020
Summer Bash 2020.jpg ARK: Summer Bash 2020 June 25th, 2020 July 21st, 2020
Fear Evolved 4.jpg ARK: Fear Evolved 4 October 22nd, 2020 November 6th, 2020
Genesis 2 Chronicles.jpg Genesis 2 Chronicles November 7th, 2020 March 24th, 2021
Turkey Trial 4.jpg ARK: Turkey Trial 4 November 24th, 2020 December 8th, 2020
Winter Wonderland 4.jpg ARK: Winter Wonderland 5 December 17th, 2020 January 7th, 2021

Image Event Start Date End Date
ARK- Valentine's Day 4.jpg ARK: Valentine's Day 4 February 12th, 2019 February 18th, 2019
Eggcellent 4.jpg ARK: Eggcellent Adventure 4 April 16th, 2019 April 30th, 2019
Summer Bash 2019.jpg ARK: Summer Bash 2019 July 2nd, 2019 July 19th, 2019
Genesis Chronicles.jpg Genesis Chronicles October 10th, 2019 February 25th, 2020
Fear Evolved 3.jpg ARK: Fear Evolved 3 October 22nd, 2019 November 5th, 2019
Turkey Trial 3.jpg ARK: Turkey Trial 3 November 19th, 2019 December 6th, 2019
Winter Wonderland 4.jpg ARK: Winter Wonderland 4 December 18th, 2019 January 7th, 2020

Image Event Start Date End Date
Valentine 2.png ARK: Valentine's Day 3 February 13th, 2018 February 16th, 2018
Eggcellent 3.jpg ARK: Eggcellent Adventure 3 March 29th, 2018 April 10th, 2018
ARKaeology.jpg ARK: ARKaeology June 15th, 2018 July 17th, 2018
Extinction Chronicles.jpg Extinction Chronicles June 19th, 2018 November 6th, 2018
Ark Winter Wonderland.png ARK: Winter Wonderland 3 December 18th, 2018 January 7th, 2019

Image Event Start Date End Date
Valentine 2.png ARK: Valentine's Day 2 February 12th, 2017 February 20th, 2017
Eggcellent 2.jpg ARK: Eggcellent Adventure 2 April 15th, 2017 for PC
April 26th, 2017 for Xbox & PS4
April 22nd, 2017 for PC
March 3rd, 2017 for Xbox & PS4
AwesomeAnniversary ARKBirthdaySuit.jpg ARKs Two Year Anniversary June 2nd, 2017 June 5th, 2017
The Witches Curse.png The Witches Curse October 30th, 2017 November 1st, 2017
Holiday Event.png Holiday Event December 23rd, 2017 January 1st, 2018

Image Event Start Date End Date
Valentine.jpg ARK: Valentine's Day February 14th, 2016 February 22nd, 2016
Eggcellent.jpg ARK: Eggcellent Adventure March 25th, 2016 March 31st, 2016
Survival Devolved.png ARK: Survival Devolved April 1st, 2016 April 2nd, 2016
Ark Awesome Anniversary.jpg ARK: Awesome Anniversary June 2nd, 2016 June 13th, 2016
ARKdependence.jpg ARKdependence Day July 3rd, 2016 ?
Fear Evolved 2.jpg ARK: Fear Evolved 2 October 28th, 2016 November 6th, 2016
ARK- Turkey Trial.jpg ARK: Turkey Trial 2 November 15th, 2016 for Xbox
November 24th, 2016 for PC
December 1st, 2016
Ark Winter Wonderland.png ARK: Winter Wonderland 2 December 23th, 2016 December 30th, 2016
New Year's.jpg New Year's on ARK December 31st, 2016 January 1st, 2017

Image Event Start Date End Date
ARK- Fear Evolved.jpg ARK: Fear Evolved October 28th, 2015 November 5th, 2015
ARK- Turkey Trial.jpg ARK: Turkey Trial November 25th, 2015 December 1st, 2015
Ark Winter Wonderland.png ARK: Winter Wonderland December 22, 2015 January 5th, 2016
Ball Drop.jpg ARK: Happy First (Half) Year! December 31st, 2015 January 1st, 2016