ถ้ำ

จาก ARK Survival Evolved Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Caves)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบ:P

Translating.png บทความหรือเนื้อหาส่วนนี้ยังไม่ถูกแปล
คุณสามารถช่วยแปลได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลได้ที่: กระดานผู้ดูแล

มี ถ้ำ สองประเภทที่สามารถพบได้ใน ARK: Progression Cave (ถ้ำความคืบหน้า) และ Resources Caves (ถ้ำทรัพยากร). บางอย่างก็ง่ายต่อการสำรวจ, บางพื้นที่ก็ท้าทายเป็นอย่างมาก.

ถ้ำความคืบหน้า

เป็นถ้ำที่เต็มไปด้วยความท้าทายเป็นอย่างมาก, และคุณสามารถหาอาร์ติแฟกต์ได้ที่นี่. เพื่อนำไปใช้ในการเข้าสู่สังเวียนบอส หรือ การจุติตัวละคร

 • CaveC.jpg
  Artifact of the Clever.png Central Cave
 • CaveNW.jpg
  Artifact of the Skylord.png North West Cave
 • CaveLS.jpg
  Artifact of the Hunter.png Lower South Cave
 • CaveNE.jpg
  Artifact of the Devourer.png North East Cave
 • CaveUS.jpg
  Artifact of the Pack.png Upper South Cave
 • Lava Cave.jpg
  Artifact of the Massive.png Lava Cave
 • CaveSwamp.jpg
  Artifact of the Immune.png Swamp Cave
 • CaveSnow.jpg
  Artifact of the Strong.png Snow Cave
 • The Caverns of Lost Hope.jpg
  Artifact of the Cunning.png The Caverns of Lost Hope
 • The Caverns of Lost Faith.jpg
  Artifact of the Brute.png The Caverns of Lost Faith
 • Tek Cave Inside2.jpg
  Overseer.png Tek Cave

พิกัด

Map The Island.jpg
Difficulty: Green = Standard; Red = Hard
Cyan = Standard Underwater; Blue = Hard Underwater.


Cave Artifact Lat Lon X Y Z Loot Crate Lvl
Central Clever ( Broodmother) 41.5 46.9 -23038 -67442 -9 10 Green Crate.png, 25 Blue Crate.png
North West Skylord ( Dragon) 19.3 19.0 -247569 -245067 -11330 40 Yellow Crate.png, 55 Red Crate.png
Lower South Hunter ( Broodmother) 80.3 53.5 28709 242292 -13245 10 Green Crate.png
North East Devourer ( Megapithecus) 14.7 85.4 283225 -281474 -13441 25 Blue Crate.png, 55 Red Crate.png
Upper South Pack ( Megapithecus) 68.2 56.2 49630 145933 -13404 25 Blue Crate.png
Lava Cave Massive ( Broodmother) 70.6 86.1 288663 164598 -14126 25 Blue Crate.png, 40 Yellow Crate.png
Swamp Cave Immune ( Dragon) 62.7 37.3 -101583 101617 -5167 25 Blue Crate.png, 40 Yellow Crate.png, 70 Red Crate.png
Snow Cave Strong ( Dragon) 29.1 31.8 -144083 -164621 24 25 Blue Crate.png, 40 Yellow Crate.png, 55 Red Crate.png
The Caverns of Lost Faith Brute ( Megapithecus) 53.7 10.4 -315928 29403 -41974 50 Blue Crate.png, 60 Yellow Crate.png, 70 Red Crate.png
The Caverns of Lost Hope Cunning ( Dragon) 45.9 88.9 303017 -29089 -33983 50 Blue Crate.png, 60 Yellow Crate.png, 70 Red Crate.png
Tek Cave N/A 43.1 39.1 -87011 -54601 33489 N/A

สิ่งมีชีวิต

โปรดทราบว่าสิ่งมีชีวิตใน "ถ้ำระดับความยาก Hard" จะมีสิ่งมีชีวิตเกิดในเลเวลที่สูงกว่าปกติ (ส่วนใหญ่มักจะเกิน 250), และสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่สามารถเทมได้. สิ่งมีชีวิตใน The Caverns of Lost Fairth ก็ไม่สามารถเทมได้เช่นกัน, แม้ว่าพวกมันจะเกิดในเลเวลปกติก็ตาม.

ทางเข้าภาคพื้นดิน
 • Angler
 • Arthropluera
 • Dilophosaur
 • Direwolf
 • Dung Beetle
 • Kairuku
 • Megalania
 • Megalosaurus
 • Meganeura
 • Onyc
 • Phiomia
 • Piranha
 • Sarco
 • Scorpion
 • Spider
 • Titanoboa
 • Trilobite
 • Yeti
ทางเข้าใต้น้ำ
 • Achatina
 • Angler
 • Araneo
 • Cnidaria
 • Coelacanth
 • Dung Beetle
 • Dunkleosteus
 • Eurypterid
 • Ichthyosaurus
 • Manta
 • Megalodon
 • Mosasaurus
 • Onyc
 • Piranha
 • Pulmonoscorpius
 • Sabertooth Salmon
 • Trilobite
 • Tusoteuthis
 • South East Cave (The Center).jpg
  Artifact of the Immune.png Jungle Cave
 • North Ice Cave Room2a.jpg
  Artifact of the Clever.png Artifact of the Devourer.png North Ice Cave
 • South Ice Cave TC.jpg
  Artifact of the Skylord.png South Ice Cave
 • West Lava Cave (The Center).jpg
  Artifact of the Hunter.png Lava Oasis Cave
 • LavaCave (The Center).jpg
  Artifact of the Massive.png Artifact of the Strong.png LavaCave
 • SE Trench TC.jpg
  Artifact of the Brute.png Southeastern Trench
 • The Center Cave Inside.jpg
  Artifact of the Devious.png The Center Cave
 • Cliffside Cavern (The Center).jpg
  Artifact of the Cunning.png Cliffside Cavern
 • UW TC.jpg
  Artifact of the Pack.png Underground World

พิกัด

Difficulty: Green = Standard; Red = Hard; Gray = unknown difficulty; Cyan = Standard Underwater


Cave Artifact Lat Lon X Y Z Loot Crate Lvl
Lava Oasis Hunter 15.8 50.5 -44160 -139351 -10250 ?
South Ice Skylord 60.0 22.5 -312960 284261 -4150 ?
Lava Massive, Strong 11.2 67.4 118080 -183437 -2500 ?
North Ice Clever, Devourer 18.7 29.7 -243840 -111557 8000 ?
Southeastern Trench Brute 69.1 92.2 356160 371475 -120000 ?

Jungle Cave

Entrances Lat Lon X Y Z
Land 54.2 62.7 72960 228647 -3750
Ruins 46.3 63.1 76800 152961 -13550
Flyer-accessible 52.5 67.7 120960 212381 -3500
Underwater River 45.0 64.0 85440 140501 -19000
Ocean 50.8 71.3 155520 196088 -14500

The Center Cave

Entrances Lat Lon X Y Z
Top 35.9 34.4 -198720 53287 -4700
Beneath 1 40.3 31.1 -230400 95456 -25000
Beneath 2 36.4 35.0 -192960 58079 -25000

Cliffside Cavern

Entrances Lat Lon X Y Z
Flyer 36.0 2.0 -509760 54245 -61150
Land 1 58.1 12.8 -406080 266051 -53900
Land 2 21.0 13.5 -399360 -89514 -63700

Underground World

Entrances Lat Lon X Y Z
Flyer-accessible 34.9 65.8 102720 43703 4000
Ruins 1 34.3 53.3 -17280 37952 -13900
Ruins 2 53.5 53.8 -12480 221965 -10750
Underwater River 1 32.7 64.1 86400 22618 -16000
Underwater River 2 44.2 58.0 27840 132834 -16000
Underwater Ocean 66.1 51.7 -32640 343296 -45000

สิ่งมีชีวิต

Missing.

Small Caves


The Center Topographic Map.jpg
Small Cave Locations


Lat Lon X Y Z
01 29.7 54.0 -10560 -6134 -10250
02 26.1 64.7 92160 -40636 -9120
03-1 26.9 65.9 103680 -32969 -9850
03-2 26.4 67.0 114240 -37761 -11500
04 29.1 61.3 59520 -11884 -4520
05 30.0 63.0 76672 -3259 -9550
06 35.1 67.4 118080 45620 -12000
07-1 33.5 52.3 -26800 30285 -3683
07-2 33.3 50.0 -48960 28369 ?
08 38.5 64.3 88320 78205 ?
09 40.3 60.9 55680 95457 ?
10 40.9 57.9 26800 101207 ?
11 42.6 56.6 14400 117500 ?
12 46.9 14.0 -394560 158711 ?
13-1 89.4 38.5 -159360 566031 ?
13-2 96.9 38.6 -158400 637911 ?
14 82.5 53.5 -15360 499901 ?
15 94.2 68.7 130560 612034 ?
 • Grave of the Tyrants Interior ScE.jpg
  Artifact of the Crag.png Grave of the Tyrants
 • The Old Tunnels Catacomb ScE.jpg
  Artifact of the Gatekeeper.png Old Tunnels
 • Ruins of Nosti Void ScE.jpg
  Artifact of the Destroyer.png Ruins of Nosti

พิกัด

Green = Standard Difficulty


Cave Artifact Lat Lon X Y Z Loot Crate Lvl
Grave Of The Tyrants Crag 28.5 29.4 -164800 -172000 15700 ?
Old Tunnels Gatekeeper 58.8 47.9 -16800 70400 -15100 ?
Ruins Of Nosti Destroyer 77.9 75.7 205600 223200 -15100 ?

สิ่งมีชีวิต

 • Achatina
 • Araneo
 • Arthropluera
 • Direwolf
 • Mantis
 • Megalosaurus
 • Onyc
 • Pulmonoscorpius
 • Raptor
 • Rubble Golem
 • Sabertooth
 • Titanoboa

Note that Achatina spawn as high-levelled varients, similar to the creatures found within The Island's Swamp and Snow caves. Unlike The Island however, these Achatina are tameable.

This page only lists the Dungeons and important Caves of Ragnarok. For a list of all caves in Ragnarok please visit this page: Caves (Ragnarok)

 • The Monkey's Puzzle (Ragnarok).jpg
  Artifact of the Strong.png The Monkey's Puzzle
 • Fallen Redwood Cave (Ragnarok).jpg
  Artifact of the Brute.png Fallen Redwood Cave
 • Carnivorous Caverns (Ragnarok).jpg
  Artifact of the Cunning.png Artifact of the Immune.png Carnivorous Caverns
 • Ragnarok Jungle Dungeon.jpg
  Artifact of the Hunter.png Lava Elemental.png Jungle Dungeon
 • Ragnarok Frozen Dungeon.jpg
  Artifact of the Pack.png Iceworm Queen.png Frozen Dungeon
 • Life's Labyrinth (Ragnarok).jpg
  Artifact of the Skylord.png Artifact of the Devious.png Artifact of the Massive.png Artifact of the Clever.png Spirit Dire Bear.png Spirit Direwolf.png Life's Labyrinth

พิกัด

Green = Standard; Red = Hard; Gray = unknown difficulty


Cave Artifact Lat Lon X Y Z Loot Crate Lvl
The Monkey's Puzzle Strong 24.6 25.0 -327500 -332740 1900 N/A
Life's Labyrinth Skylord, Devious, Massive, Clever 51.6 77.5 361050 21360 -2600 ?

สิ่งมีชีวิต

 • Achatina
 • Araneo
 • Arthropluera
 • Dire Bear
 • Iceworm
 • Kairuku
 • Lava Elemental
 • Onyc
 • Pulmonoscorpius
 • Titanoboa

Note that all creatures inside these caves are high-leveled, untameable variants, similar to the creatures found within The Island's Swamp and Snow caves.

 • Old Railway Cave (Aberration).jpg
  Artifact of the Depths (Aberration).png Old Railway Cave
 • Hidden Grotto (Aberration).jpg
  Artifact of the Shadows (Aberration).png Hidden Grotto
 • Elemental Vault (Aberration).jpg
  Artifact of the Stalker (Aberration).png Elemental Vault

พิกัด

Green = Standard; Red = Hard; gray = unknown difficulty


Cave Artifact Lat Lon X Y Z Loot Crate Lvl
Old Railway Cave Depths 48.3 27.2 -178400 -13600 43000 ?
Hidden Grotto Shadows 55.2 65.9 127200 41600 18000 ?
Elemental Vault Stalker 82.4 48.2 -14400 259200 13500 ?

สิ่งมีชีวิต

 • Aberrant Achatina
 • Aberrant Anglerfish
 • Aberrant Arthropluera
 • Aberrant Baryonyx
 • Aberrant Beelzebufo
 • Aberrant Carnotaurus
 • Aberrant Cnidaria
 • Aberrant Dimetrodon
 • Aberrant Diplocaulus
 • Aberrant Dung Beetle
 • Aberrant Electrophorus
 • Aberrant Megalosaurus
 • Aberrant Pulmonoscorpius
 • Aberrant Raptor
 • Aberrant Salmon
 • Aberrant Titanoboa
 • Alpha Karkinos
 • Featherlight
 • Glowbug
 • Glowtail
 • Karkinos
 • Lamprey
 • Nameless
 • Ravager
 • Seeker

Despite having a large cave opening, dinosaurs classified as flying cannot be mounted within the cave. There are exceptions to this limitation however.

 • Desert Cave (Extinction).jpg
  Artifact of Chaos (Extinction).png Desert Titan.png Desert Cave
 • Extinction Forest Cave middle section.jpg
  Artifact of Growth (Extinction).png Forest Titan.png Forest Cave
 • Ice cave 4.jpg
  Artifact of the Void (Extinction).png Ice Titan.png Ice Cave

พิกัด

Green = Standard; Red = Hard; gray = unknown difficulty


Cave Artifact Lat Lon X Y Z Loot Crate Lvl
Desert Cave Chaos 87.4 70.4 163200 299200 ? ?
Forest Cave Growth 11.8 39.3 -85600 -305600 ? ?
Ice Cave Void 20.3 62.2 97600 -237600 ? ?

สิ่งมีชีวิต

 • Allosaurus
 • Arthropluera
 • Direwolf
 • Kaprosuchus
 • Megalosaurus
 • Microraptor
 • Onyc
 • Polar Bear
 • Polar Purlovia
 • Purlovia
 • Rex
 • Rubble Golem
 • Terror Bird
 • Therizinosaur
 • Titanoboa
 • Yeti
 • Yutyrannus
 • Valguero 7.jpg
  Artifact of the Skylord.png The Great Trench
 • The Lair (Valguero).jpg
  Artifact of the Strong.png Artifact of the Immune.png Artifact of the Pack.png Broodmother.png The Lair
 • The Lost Temple (Valguero).jpg
  Artifact of the Brute.png Artifact of the Devourer.png The Lost Temple
 • The Unknown (Valguero).jpg
  Artifact of the Gatekeeper (Scorched Earth).png The Unknown

พิกัด

ถ้ำทรัพยากร

Disambig.png Resource Caves are referred to as "Underwater Caverns" in ARK: Survival Evolved Mobile

Cavern: A cave, or a chamber in a cave, typically a large one.


There are currently 12 Resource Caves on The Island, and are all found underwater. These caves can often be difficult to find, but often contain a dense collection of  Silica Pearls and  Oil, although the latter of which provide less oil than nodes found elsewhere in the game. The only indication of the position from the surface is a small flow of bubbles, appearing as a thin white line. On lower graphics settings, a grey box can be seen on the ocean floor from the surface around the cave's entrance.

The entrances to the resource caves also appears to be a spawn location for pairs of  Plesiosaurs, who tend to linger in the area, as well as a singular  Mosasaurus, which in turn tend to linger near to the  Plesiosaurs.


Map The Island.jpg
Resource Cave Locations


Lat Lon X Y Z
01 16.0 10.4 -316800 -272000 -37010
02 10.2 21.8 -225600 -318400 -41500
03 10.5 39.9 -80800 -316000 -41800
04 08.0 90.1 320800 -336000 -45000
05 36.2 91.1 -311200 800 -45300
06 50.1 11.1 334400 22400 -42560
07 52.8 91.8 -320000 266400 -45500
08 83.3 10.0 -291200 327200 -42000
09 90.9 13.6 -291200 327200 -45900
10 90.1 36.7 -106400 320800 -45000
11 90.7 71.4 171200 325600 -45000
12 87.1 90.2 321600 296800 -44800

Creatures

 • Eurypterid

Resources

 • Crystal
 • Oil
 • Silica Pearls
 • The Abyss (Valguero).jpg
  The Abyss
 • The Emerald Forest (Valguero).jpg
  The Emerald Forest

Creatures

Resources

Tips

Surface Caves

These are general cave tips. For tips on specific caves, please visit their individual pages.

 • Take  Stimberry or better yet  Stimulants and  Water Jars or if you are a high enough level  Canteen. Some progression caves require multiple  Canteens.
 • Hide or Fur armor is helpful for many, but not all caves. Chitin or Metal (Flak) is great if you have an available Smithy.
 • Set up a small base at the beginning of a cave with a  Simple Bed and a chest with tools, weapons, armor, a  Smithy and a  Refining Forge. If possible, in single player you can use a  Argentavis as a smithy IN the cave. Or on multiplayer you can use a  Castoroides
 • Most of the creatures found in caves are non-tamable (mostly  Achatina), except for a few cases or caves such as  Megalosaurus,  Dung Beetle or  Glowtail.
  • Because there are no  Achatina spawns outside of caves in Scorched Earth , caves are the only place you can tame them in. They do however provide higher max tame levels, meaning you won't have to feed them as much as when they were tamed on other maps.
 •  Grappling Hooks are useful for avoiding creatures, getting a good vantage point, and to not have to bring foundations and ceilings to bridge gaps. However, not all caves will permit its uses.
 • In some caves that are very tough, one may use a  Auto Turret on wild creatures to clear the cave to make it easier. However, be mindful as some respawn area will immediately respawn creatures the instant the area is brought to stasis.
 • Flyers brought into the cave under any method will not be mountable, even with saddle. Oddly, Climbers can still climb upwards.
 • Aberration  Climbing Pick (Aberration)s and  Glider Suit (Aberration) are also a big help even though all caves can be traversed without these.
 •  Cryopod allows bringing of creatures into previously inaccessible area due to the opening of the caves. However, some creatures that are too big to fit inside will not be released out of the cryopod. This includes areas whereby the size are strictly fittable only for survivors and smaller.
 • Bringing a Parasaur and using its turret mode can be very helpful in identifying enemies and potential tames. For example, Megalania can be hard to spot without turret mode, and Dung Beetles may accidentally be killed if not identified first through turret mode.
  • Bring a friend if trying this so you can identify enemies on the move. A Parasaur is also very weak, so an escort is needed.
  • Since a Parasaur is a pack animal, it can also help bring out the valuable Crystal and Obsidian.

Underwater Caves

 •  Lazarus Chowder will supply you Oxygen while underwater for a certain amount of seconds, to allow you to dive for longer times, making it easier to find the entrance. A  SCUBA Tank or a powered  Tek Helmet could also help with this, then no oxygen is ever needed! Though, the  SCUBA Tank will slowly lose durabillity as it's in use, and element, for the  Tek Helmet.
 • Riding a  Megalodon can help against other Sharks and allows you very quick movement in the water. They are also a good way to spot the bubbles from the surface. It is advised to bring it with a pack, as wild Megalodon are never seen alone in underwater caves and with a pack boost, will easily shred even the most resilient of Megalodon.
  • Alternatively using a  Plesiosaur or  Ichthyosaurus will allow you to travel much faster than a Megalodon. A tamed Plesiosaur can fairly easily take on a wild Megalodon and an Ichthyosaurus can easily outrun any wild animals. Be wary of any  Mosasaurus nearby if you are bringing Icthyosaurus.
 • If you have a Tribemate with a  Pteranodon,  Argentavis or  Tropeognathus, they can transport you directly to the location of the cave and drop you down, avoiding most of the swim, and with that, most of the Megalodons on the way to the cave. Once finished the Pteranodon, Argentavis or Tropeognathus can pick you up again from the water surface. This is also a very resource friendly method, as it allows you to go down with minimum armor and weapons, as fighting can be reduced to a minimum. That way, the loss of dying is less of a setback. This method does, however, require you to have found the entrance beforehand.
 • Riding a Sarco allows you to use a single mount as they can move quick both in water and on the ground. Moreover, it's faster than a Megalodon, has near instant stamina regeneration under water and can fit in most underwater caves, making it safer while gathering resources. Be wary of any Tusoteuthis that spawns within the cave, as their range can grab onto the Sarco.
 • Eurypterids can spawn in groups (3-5 at once) in even small underwater caves as of patch 246. Be prepared to deal with their stings!
 •  Cryopod allows bringing of creatures into previously inaccessible area due to the opening of the caves. However, some creatures that are too big to fit inside will not be released out of the cryopod. Care for the Cryo Cooldown though (due to possible constant uses), as wild dinos inside the caves that are aggressive will still attack dino under Cryo Sickness, which will result in a swift death due to damage multiplier towards dino under that state.
 •  Megachelon can give constant oxygen to land creatures that excels under water and requires to be constantly underwater, but does not have infinite oxygen (Good example is  Baryonyx. However, due to their sheer size, are only limited at certain areas underwater within the underwater cave, even with Cryopods.
 •  Bloodstalker swims fast for a land creature while submerged, but is incredibly frail (cannot attack underwater) and has lower oxygen that most other creature.

Notes

 • There is a large flat faced rock that looks like it could be a cave entrance on the South haven island cliff face. Could be another cave in the future.
 • Building a base in an underwater cave will stop resource spawning in that cave.
 • In the North Ice Cave on The Center, one of the two parts (the part with the Artifact of the Devourer) of the cave's crystal nodes are invisible (can still be farmed normally with a pick).
  • This is especially detrimental when trying to get to one of the places that spawns a loot crate, which is along a long, thin corridor that is littered with spiders, wolves, sabertooths, and Yetis (possibly one of the most concentrated areas of aggressive creatures in the game).
  • These nodes can block movement, bullets, arrows, etc. but can be helpful as it blocks some creatures against walls, while other nodes can act as walls, allowing you to be unseen as long as it is between you and a creature.
 • When holding H, Windows, or Touch Pad, you can see that each cave has its own location. The Tek Cave is “The Belly of the Beast.” The South East cave is “Lava Cave.”
 • In Aberration, there was supposedly a fourth cave planned, but was eventually scrapped after the DLC is released. The names still exist in the database, however. This makes it the first and only official cave to not be implemented into the official DLC map.
 • A Managarmr can pounce into the pearl cave and easily wipe your base so build smart and survive.

แม่แบบ:Nav Locations (The Center) แม่แบบ:Nav Locations (Scorched Earth) แม่แบบ:Nav Locations Ragnarok แม่แบบ:Nav Locations Aberration แม่แบบ:Nav Locations Extinction แม่แบบ:Nav Locations Valguero

เข้าถึงจาก "https://ark.wiki.gg/th/wiki/ถ้ำ?oldid=27994"