ถ้ำ

จาก ARK Survival Evolved Wiki
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Crafting Light.png บทความ/เนื้อหานี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ
เนื้อหาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง จะถูกอัปเดตข้อมูลในอีกไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันข้างหน้า
Repair Icon.png หน้านี้ไม่ได้รับการอัปเดตข้อมูลเป็นเวลานาน, เนื้อหาอาจมีความล้าหลัง สามารถช่วยอัปเดตข้อมูลใหม่โดยการอัปเดตข้อมูล
หากข้อเสนอแนะหรือสงสัยในการแก้ไขโปรดไปที่: หน้าพูดคุย

There are two types of caves that can be found in ARK: Progression Caves and Resources Caves, the latter caves being found underwater on The Island and most regions of Ragnarok. Some are easy to explore, others extremely difficult. If you survive the dangers of the caves, however, they each contain a variety of resources to obtain.

Progression Caves

 • CaveC.jpg
  Artifact Of The Clever.png Central Cave
 • CaveNW.jpg
  Artifact Of The Skylord.png North West Cave
 • CaveLS.jpg
  Artifact Of The Hunter.png Lower South Cave
 • CaveNE.jpg
  Artifact Of The Devourer.png North East Cave
 • CaveUS.jpg
  Artifact Of The Pack.png Upper South Cave
 • Lava Cave.jpg
  Artifact Of The Massive.png Lava Cave
 • CaveSwamp.jpg
  Artifact Of The Immune.png Swamp Cave
 • CaveSnow.jpg
  Artifact Of The Strong.png Snow Cave
 • The Caverns of Lost Hope.jpg
  Artifact Of The Cunning.png The Caverns of Lost Hope
 • The Caverns of Lost Faith.jpg
  Artifact Of The Brute.png The Caverns of Lost Faith
 • Tek Cave Inside2.jpg
  Overseer.png Tek Cave

Locations

Map The Island.jpg
Difficulty: Green = Standard; Red = Hard
Cyan = Standard Underwater; Blue = Hard Underwater.

Coordinates

Creatures

Note that the Hard Caves spawn creatures at extremely high levels (often exceeding 250), and that these creatures are untameable. Creatures within The Caverns of Lost Faith are also untameable, but spawn at standard levels.

Terrestrial Entrances
 • Angler
 • Arthropluera
 • Dilophosaur
 • Direwolf
 • Dung Beetle
 • Kairuku
 • Megalania
 • Megalosaurus
 • Meganeura
 • Onyc
 • Phiomia
 • Piranha
 • Sarco
 • Scorpion
 • Spider
 • Titanoboa
 • Trilobite
 • Yeti
Underwater Entrances
 • Achatina
 • Angler
 • Araneo
 • Cnidaria
 • Coelacanth
 • Dung Beetle
 • Dunkleosteus
 • Eurypterid
 • Ichthyosaurus
 • Manta
 • Megalodon
 • Mosasaurus
 • Onyc
 • Piranha
 • Pulmonoscorpius
 • Sabertooth Salmon
 • Trilobite
 • Tusoteuthis

 • South East Cave (The Center).jpg
  Artifact Of The Immune.png Jungle Cave
 • North Ice Cave Room2a.jpg
  Artifact Of The Clever.png Artifact Of The Devourer.png North Ice Cave
 • South Ice Cave TC.jpg
  Artifact Of The Skylord.png South Ice Cave
 • West Lava Cave (The Center).jpg
  Artifact Of The Hunter.png Lava Oasis Cave
 • LavaCave (The Center).jpg
  Artifact Of The Massive.png Artifact Of The Strong.png LavaCave
 • SE Trench TC.jpg
  Artifact Of The Brute.png Southeastern Trench
 • The Center Cave Inside.jpg
  Artifact Of The Devious.png The Center Cave
 • Cliffside Cavern (The Center).jpg
  Artifact Of The Cunning.png Cliffside Cavern
 • UW TC.jpg
  Artifact Of The Pack.png Underground World

Locations

Difficulty: Green = Standard; Red = Hard; Gray = unknown difficulty; Cyan = Standard Underwater

Coordinates

Jungle Cave

Coordinates

The Center Cave

Coordinates

Cliffside Cavern

Coordinates

Underground World

Coordinates

Creatures

Missing.

Small Caves


The Center Topographic Map.jpg
Small Cave Locations

Coordinates

 • Grave of the Tyrants Interior ScE.jpg
  Artifact of the Crag.png Grave of the Tyrants
 • The Old Tunnels Catacomb ScE.jpg
  Artifact of the Gatekeeper.png Old Tunnels
 • Ruins of Nosti Void ScE.jpg
  Artifact of the Destroyer.png Ruins of Nosti

Locations

Green = Standard Difficulty

Coordinates

Creatures

 • Achatina
 • Araneo
 • Arthropluera
 • Direwolf
 • Mantis
 • Megalosaurus
 • Onyc
 • Pulmonoscorpius
 • Raptor
 • Rubble Golem
 • Sabertooth
 • Titanoboa

Note that Achatina spawn as high-levelled varients, similar to the creatures found within The Island's Swamp and Snow caves. Unlike The Island however, these Achatina are tameable.

This page only lists the Dungeons and important Caves of Ragnarok. For a list of all caves in Ragnarok please visit this page: Caves (Ragnarok)

 • The Monkey's Puzzle (Ragnarok).jpg
  Artifact of the Strong.png The Monkey's Puzzle
 • Fallen Redwood Cave (Ragnarok).jpg
  Artifact of the Brute.png Fallen Redwood Cave
 • Carnivorous Caverns (Ragnarok).jpg
  Artifact of the Cunning.png Artifact of the Immune.png Carnivorous Caverns
 • Ragnarok Jungle Dungeon.jpg
  Artifact of the Hunter.png Lava Elemental.png Jungle Dungeon
 • Ragnarok Frozen Dungeon.jpg
  Artifact of the Pack.png Iceworm Queen.png Frozen Dungeon
 • Life's Labyrinth (Ragnarok).jpg
  Artifact of the Skylord.png Artifact of the Devious.png Artifact of the Massive.png Artifact of the Clever.png Spirit Dire Bear.png Spirit Direwolf.png Life's Labyrinth

Locations

Green = Standard; Red = Hard; Gray = unknown difficulty

Coordinates

Creatures

 • Achatina
 • Araneo
 • Arthropluera
 • Dire Bear
 • Iceworm
 • Kairuku
 • Lava Elemental
 • Onyc
 • Pulmonoscorpius
 • Titanoboa

Note that all creatures inside these caves are high-leveled, untameable variants, similar to the creatures found within The Island's Swamp and Snow caves.

 • Old Railway Cave (Aberration).jpg
  Artifact of the Depths (Aberration).png Old Railway Cave
 • Hidden Grotto (Aberration).jpg
  Artifact of the Shadows (Aberration).png Hidden Grotto
 • Elemental Vault (Aberration).jpg
  Artifact of the Stalker (Aberration).png Elemental Vault

Locations

Green = Standard; Red = Hard; gray = unknown difficulty

Coordinates

Creatures

 • Aberrant Achatina
 • Aberrant Anglerfish
 • Aberrant Arthropluera
 • Aberrant Baryonyx
 • Aberrant Beelzebufo
 • Aberrant Carnotaurus
 • Aberrant Cnidaria
 • Aberrant Dimetrodon
 • Aberrant Diplocaulus
 • Aberrant Dung Beetle
 • Aberrant Electrophorus
 • Aberrant Megalosaurus
 • Aberrant Pulmonoscorpius
 • Aberrant Raptor
 • Aberrant Salmon
 • Aberrant Titanoboa
 • Alpha Karkinos
 • Featherlight
 • Glowbug
 • Glowtail
 • Karkinos
 • Lamprey
 • Nameless
 • Ravager
 • Seeker

Despite having a large cave opening, dinosaurs classified as flying cannot be mounted within the cave. There are exceptions to this limitation however.

 • Desert Cave (Extinction).jpg
  Artifact of Chaos (Extinction).png Desert Titan.png Desert Cave
 • Extinction Forest Cave middle section.jpg
  Artifact of Growth (Extinction).png Forest Titan.png Forest Cave
 • Ice cave 4.jpg
  Artifact of the Void (Extinction).png Ice Titan.png Ice Cave

Locations

Green = Standard; Red = Hard; gray = unknown difficulty

Coordinates

Creatures

 • Allosaurus
 • Arthropluera
 • Direwolf
 • Kaprosuchus
 • Megalosaurus
 • Microraptor
 • Onyc
 • Polar Bear
 • Polar Purlovia
 • Purlovia
 • Rex
 • Rubble Golem
 • Terror Bird
 • Therizinosaur
 • Titanoboa
 • Yeti
 • Yutyrannus

 • Valguero 7.jpg
  Artifact of the Skylord.png The Great Trench
 • The Lair (Valguero).jpg
  Artifact of the Strong.png Artifact of the Immune.png Artifact of the Pack.png Broodmother.png The Lair
 • The Lost Temple (Valguero).jpg
  Artifact of the Brute.png Artifact of the Devourer.png The Lost Temple
 • The Unknown (Valguero).jpg
  Artifact of the Gatekeeper (Scorched Earth).png The Unknown

Locations

Resource Caves

Cavern: A cave, or a chamber in a cave, typically a large one.


There are currently 12 Resource Caves on The Island, and are all found underwater. These caves can often be difficult to find, but often contain a dense collection of  Silica Pearls and  Oil, although the latter of which provide less oil than nodes found elsewhere in the game. The only indication of the position from the surface is a small flow of bubbles, appearing as a thin white line. On lower graphics settings, a grey box can be seen on the ocean floor from the surface around the cave's entrance.

The entrances to the resource caves also appears to be a spawn location for pairs of  Plesiosaurs, who tend to linger in the area, as well as a singular  Mosasaurus, which in turn tend to linger near to the  Plesiosaurs.


Map The Island.jpg
Resource Cave Locations

Coordinates

Creatures

 • Eurypterid

Resources

 • Crystal
 • Oil
 • Silica Pearls

 • The Abyss (Valguero).jpg
  The Abyss
 • The Emerald Forest (Valguero).jpg
  The Emerald Forest

Creatures

Resources

Tips

Repair Icon.png หน้านี้ไม่ได้รับการอัปเดตข้อมูลเป็นเวลานาน, เนื้อหาอาจมีความล้าหลัง สามารถช่วยอัปเดตข้อมูลใหม่โดยการอัปเดตข้อมูล
หากข้อเสนอแนะหรือสงสัยในการแก้ไขโปรดไปที่: หน้าพูดคุย

Surface Caves

These are general cave tips. For tips on specific caves, please visit their individual pages.

 • Take  Stimberry or better yet  Stimulants and  Water Jars or if you are a high enough level  Canteen. Some progression caves require multiple  Canteens.
 • Hide or Fur armor is helpful for many, but not all caves. Chitin or Metal (Flak) is great if you have an available Smithy.
 • Set up a small base at the beginning of a cave with a  Simple Bed and a chest with tools, weapons, armor, a  Smithy and a  Refining Forge. If possible, in single player you can use a  Argentavis as a smithy IN the cave. Or on multiplayer you can use a  Castoroides
 • Most of the creatures found in caves are non-tamable (mostly  Achatina), except for a few cases or caves such as  Megalosaurus,  Dung Beetle or  Glowtail.
  • Because there are no  Achatina spawns outside of caves in Scorched Earth , caves are the only place you can tame them in. They do however provide higher max tame levels, meaning you won't have to feed them as much as when they were tamed on other maps.
 •  Grappling Hooks are useful for avoiding creatures, getting a good vantage point, and to not have to bring foundations and ceilings to bridge gaps. However, not all caves will permit its uses.
 • In some caves that are very tough, one may use a  Auto Turret on wild creatures to clear the cave to make it easier. However, be mindful as some respawn area will immediately respawn creatures the instant the area is brought to stasis.
 • Flyers brought into the cave under any method will not be mountable, even with saddle. Oddly, Climbers can still climb upwards.
 • Aberration  Climbing Picks and  Glider Suit are also a big help even though all caves can be traversed without these.
 •  Cryopod allows bringing of creatures into previously inaccessible area due to the opening of the caves. However, some creatures that are too big to fit inside will not be released out of the cryopod. This includes areas whereby the size are strictly fittable only for survivors and smaller.
 • Bringing a Parasaur and using its turret mode can be very helpful in identifying enemies and potential tames. For example, Megalania can be hard to spot without turret mode, and Dung Beetles may accidentally be killed if not identified first through turret mode.
  • Bring a friend if trying this so you can identify enemies on the move. A Parasaur is also very weak, so an escort is needed.
  • Since a Parasaur is a pack animal, it can also help bring out the valuable Crystal and Obsidian.

Underwater Caves

 •  Lazarus Chowder will supply you Oxygen while underwater for a certain amount of seconds, to allow you to dive for longer times, making it easier to find the entrance. A  SCUBA Tank or a powered  Tek Helmet could also help with this, then no oxygen is ever needed! Though, the  SCUBA Tank will slowly lose durabillity as it's in use, and element, for the  Tek Helmet.
 • Riding a  Megalodon can help against other Sharks and allows you very quick movement in the water. They are also a good way to spot the bubbles from the surface. It is advised to bring it with a pack, as wild Megalodon are never seen alone in underwater caves and with a pack boost, will easily shred even the most resilient of Megalodon.
  • Alternatively using a  Plesiosaur or  Ichthyosaurus will allow you to travel much faster than a Megalodon. A tamed Plesiosaur can fairly easily take on a wild Megalodon and an Ichthyosaurus can easily outrun any wild animals. Be wary of any  Mosasaurus nearby if you are bringing Icthyosaurus.
 • If you have a Tribemate with a  Pteranodon,  Argentavis or  Tropeognathus, they can transport you directly to the location of the cave and drop you down, avoiding most of the swim, and with that, most of the Megalodons on the way to the cave. Once finished the Pteranodon, Argentavis or Tropeognathus can pick you up again from the water surface. This is also a very resource friendly method, as it allows you to go down with minimum armor and weapons, as fighting can be reduced to a minimum. That way, the loss of dying is less of a setback. This method does, however, require you to have found the entrance beforehand.
 • Riding a Sarco allows you to use a single mount as they can move quick both in water and on the ground. Moreover, it's faster than a Megalodon, has near instant stamina regeneration under water and can fit in most underwater caves, making it safer while gathering resources. Be wary of any Tusoteuthis that spawns within the cave, as their range can grab onto the Sarco.
 • Eurypterids can spawn in groups (3-5 at once) in even small underwater caves as of patch 246. Be prepared to deal with their stings!
 •  Cryopod allows bringing of creatures into previously inaccessible area due to the opening of the caves. However, some creatures that are too big to fit inside will not be released out of the cryopod. Care for the Cryo Cooldown though (due to possible constant uses), as wild dinos inside the caves that are aggressive will still attack dino under Cryo Sickness, which will result in a swift death due to damage multiplier towards dino under that state.
 •  Megachelon can give constant oxygen to land creatures that excels under water and requires to be constantly underwater, but does not have infinite oxygen (Good example is  Baryonyx. However, due to their sheer size, are only limited at certain areas underwater within the underwater cave, even with Cryopods.
 •  Bloodstalker swims fast for a land creature while submerged, but is incredibly frail (cannot attack underwater) and has lower oxygen that most other creature.

Notes

 • There is a large flat faced rock that looks like it could be a cave entrance on the South haven island cliff face. Could be another cave in the future.
 • Building a base in an underwater cave will stop resource spawning in that cave.
 • In the North Ice Cave on The Center, one of the two parts (the part with the Artifact of the Devourer) of the cave's crystal nodes are invisible (can still be farmed normally with a pick).
  • This is especially detrimental when trying to get to one of the places that spawns a loot crate, which is along a long, thin corridor that is littered with spiders, wolves, sabertooths, and Yetis (possibly one of the most concentrated areas of aggressive creatures in the game).
  • These nodes can block movement, bullets, arrows, etc. but can be helpful as it blocks some creatures against walls, while other nodes can act as walls, allowing you to be unseen as long as it is between you and a creature.
 • When holding H, Windows, or Touch Pad, you can see that each cave has its own location. The Tek Cave is “The Belly of the Beast.” The South East cave is “Lava Cave.”
 • In Aberration, there was supposedly a fourth cave planned, but was eventually scrapped after the DLC is released. The names still exist in the database, however. This makes it the first and only official cave to not be implemented into the official DLC map.
  • The Artifact that was supposed to be added into the cave was re-purposed for Crystal Isles DLC as an Alpha Crystal Wyvern Queen requirement.
 • All of the caves do not permit flying creatures inside, with the sole exception of  Desmodus.
 • A Managarmr can pounce into the pearl cave and easily wipe your base so build smart and survive.

แม่แบบ:Nav Locations The Center แม่แบบ:Nav Locations Scorched Earth แม่แบบ:Nav Locations Ragnarok แม่แบบ:Nav Locations Aberration แม่แบบ:Nav Locations Extinction แม่แบบ:Nav Locations Valguero