ข้อมูล:Dv/Info

จาก ARK Survival Evolved Wiki
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
{
	"_aberrantCreatureOverride": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Aberration",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": null,
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"mobile": "",
				"switch": "",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		}
	},
	"_aberrantCreatureTameableOverride": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Aberration",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": null,
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		}
	},
	"_aberrantCreatureTameableOverride2": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Aberration",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": null,
			"releaseVersion": {
				"steam": "278.0",
				"xbox": "771.0",
				"ps": "520.0",
				"mobile": "",
				"switch": "",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		}
	},
	"_boss": {
		"info": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": ""
		}
	},
	"_eerieCreaturesOverride": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": "",
			"releaseVersion": { "mobile": "2.0" }
		}
	},
	"_eerieCreaturesOverride2": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": "",
			"releaseVersion": { "mobile": "2.0.06" }
		}
	},
	"_eerieCreaturesOverride3": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": "",
			"releaseVersion": { "mobile": "2.0.11" }
		}
	},
	"_rCreatureOverride": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": null,
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		}
	},
	"_vrCreatureOverride": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": null,
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		}
	},
	"_xCreatureOverride": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": null,
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		}
	},
	"aberrantachatina": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "achatina",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Achatina",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Achatina/Achatina_Character_BP_Aberrant.Achatina_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"aberrantanglerfish": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "angler",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Anglerfish",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Anglerfish/Angler_Character_BP_Aberrant.Angler_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Fish" ]
		}
	},
	"aberrantankylosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "ankylosaurus",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Ankylosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Ankylo/Ankylo_Character_BP_Aberrant.Ankylo_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Dinosaurs" ]
		}
	},
	"aberrantaraneo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "araneomorphus",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Araneo",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Spider-Small/SpiderS_Character_BP_Aberrant.SpiderS_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"aberrantarthropluera": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Lost Island" ],
		"inherits": "arthropluera",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Arthropluera",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Arthropluera/Arthro_Character_BP_Aberrant.Arthro_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"aberrantbaryonyx": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "baryonyx",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Baryonyx",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Baryonyx/Baryonyx_Character_BP_Aberrant.Baryonyx_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Dinosaurs" ]
		}
	},
	"aberrantbeelzebufo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "beelzebufo",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Beelzebufo",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Toad/Toad_Character_BP_Aberrant.Toad_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Amphibians" ]
		}
	},
	"aberrantcarbonemys": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "carbonemys",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Carbonemys",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Turtle/Turtle_Character_BP_Aberrant.Turtle_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"aberrantcarnotaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Lost Island" ],
		"inherits": "carnotaurus",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Carnotaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Carno/Carno_Character_BP_Aberrant.Carno_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Dinosaurs" ]
		}
	},
	"aberrantcnidaria": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "cnidaria",
		"overrideWith": "aberrantCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Cnidaria",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Cnidaria/Cnidaria_Character_BP_Aberrant.Cnidaria_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"aberrantcoelacanth": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "coelacanth",
		"overrideWith": "aberrantCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Coelacanth",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Coelacanth/Coel_Character_BP_Aberrant.Coel_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Fish" ]
		}
	},
	"aberrantdimetrodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dimetrodon",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Dimetrodon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dimetrodon/Dimetro_Character_BP_Aberrant.Dimetro_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Synapsids" ]
		}
	},
	"aberrantdimorphodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dimorphodon",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Dimorphodon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dimorphodon/Dimorph_Character_BP_Aberrant.Dimorph_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"aberrantdiplocaulus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "diplocaulus",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Diplocaulus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Diplocaulus/Diplocaulus_Character_BP_Aberrant.Diplocaulus_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Amphibians" ]
		}
	},
	"aberrantdiplodocus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "diplodocus",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Diplodocus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Diplodocus/Diplodocus_Character_BP_Aberrant.Diplodocus_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Dinosaurs" ]
		}
	},
	"aberrantdirebear": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "direbear",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride2",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Dire Bear",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Direbear/Direbear_Character_BP_Aberrant.Direbear_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"aberrantdodo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dodo",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Dodo",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dodo/Dodo_Character_BP_Aberrant.Dodo_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Birds" ]
		}
	},
	"aberrantdoedicurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "doedicurus",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Doedicurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Doedicurus/Doed_Character_BP_Aberrant.Doed_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"aberrantdungbeetle": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Aberration",
		"inherits": "dungbeetle",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Dung Beetle",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/DungBeetle/DungBeetle_Character_BP_Aberrant.DungBeetle_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Invertebrates" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		}
	},
	"aberrantelectrophorus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "electrophorus",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Electrophorus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Eel/Eel_Character_BP_Aberrant.Eel_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Fish" ]
		}
	},
	"aberrantequus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "equus",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Equus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Equus/Equus_Character_BP_Aberrant.Equus_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"aberrantgigantopithecus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "gigantopithecus",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride2",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Gigantopithecus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Bigfoot/Bigfoot_Character_BP_Aberrant.Bigfoot_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"aberrantiguanodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "iguanodon",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Iguanodon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Iguanodon/Iguanodon_Character_BP_Aberrant.Iguanodon_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Dinosaurs" ]
		}
	},
	"aberrantlystrosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "lystrosaurus",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Lystrosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Lystrosaurus/Lystro_Character_BP_Aberrant.Lystro_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Synapsids" ]
		}
	},
	"aberrantmanta": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "manta",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Manta",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Manta/Manta_Character_BP_Aberrant.Manta_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Fish" ]
		}
	},
	"aberrantmegalania": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "megalania",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Megalania",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalania/Megalania_Character_BP_Aberrant.Megalania_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"aberrantmegalosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "megalosaurus",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Megalosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalosaurus/Megalosaurus_Character_BP_Aberrant.Megalosaurus_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Dinosaurs" ]
		}
	},
	"aberrantmeganeura": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Lost Island" ],
		"inherits": "meganeura",
		"overrideWith": "aberrantCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Meganeura",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragonfly/Dragonfly_Character_BP_Aberrant.Dragonfly_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"aberrantmoschops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "moschops",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Moschops",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Moschops/Moschops_Character_BP_Aberrant.Moschops_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Synapsids" ]
		}
	},
	"aberrantotter": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "otter",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Otter",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Otter/Otter_Character_BP_Aberrant.Otter_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"aberrantovis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Aberration",
		"inherits": "ovis",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Ovis",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Sheep/Sheep_Character_BP_Aberrant.Sheep_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Mammals" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"mobile": " ",
				"switch": " ",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		}
	},
	"aberrantparaceratherium": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "paraceratherium",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Paraceratherium",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Paraceratherium/Paracer_Character_BP_Aberrant.Paracer_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"aberrantparasaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "parasaurolophus",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Parasaur",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Para/Para_Character_BP_Aberrant.Para_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Dinosaurs" ]
		}
	},
	"aberrantpiranha": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "megapiranha",
		"overrideWith": "aberrantCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Piranha",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Piranha/Piranha_Character_BP_Aberrant.Piranha_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Fish" ]
		}
	},
	"aberrantpulmonoscorpius": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Lost Island" ],
		"inherits": "pulmonoscorpius",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Pulmonoscorpius",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Scorpion/Scorpion_Character_BP_Aberrant.Scorpion_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"aberrantpurlovia": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "purlovia",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Purlovia",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Purlovia/Purlovia_Character_BP_Aberrant.Purlovia_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Synapsids" ]
		}
	},
	"aberrantraptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Lost Island" ],
		"inherits": "raptor",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Raptor",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/Raptor_Character_BP_Aberrant.Raptor_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Dinosaurs" ]
		}
	},
	"aberrantsalmon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "sabertoothsalmon",
		"overrideWith": "aberrantCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Salmon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Salmon/Salmon_Character_Aberrant.Salmon_Character_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Fish" ]
		}
	},
	"aberrantsarco": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "sarcosuchus",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Sarco",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Sarco/Sarco_Character_BP_Aberrant.Sarco_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"aberrantspino": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "spinosaurus",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Spino",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Spino/Spino_Character_BP_Aberrant.Spino_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Dinosaurs" ]
		}
	},
	"aberrantstegosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "stegosaurus",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Stegosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Stego/Stego_Character_BP_Aberrant.Stego_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Dinosaurs" ]
		}
	},
	"aberranttitanoboa": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "titanoboa",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Titanoboa",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/BoaFrill/BoaFrill_Character_BP_Aberrant.BoaFrill_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"aberranttriceratops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "triceratops",
		"overrideWith": "aberrantCreatureTameableOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Triceratops",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Trike/Trike_Character_BP_Aberrant.Trike_Character_BP_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Dinosaurs" ]
		}
	},
	"aberranttrilobite": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "trilobite",
		"overrideWith": "aberrantCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "Aberrant Trilobite",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Trilobite/Trilobite_Character_Aberrant.Trilobite_Character_Aberrant_C",
			"groups": [ "Aberrant Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"achatina": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Achatina",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Achatina/Achatina_Character_BP.Achatina_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Achatina", "Eerie Achatina" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "S achatina idle 04.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "252.0",
				"xbox": "748.2",
				"ps": "502.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Hats" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Achatina.png",
			"book": true,
			"species": "Achatina limusegnis",
			"time": "Holocene",
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Sweet Vegetable Cake" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Shell" },
			null,
			{ "name": "Shell Highlights" },
			{ "name": "Stripe" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"allosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Allosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Allosaurus/Allo_Character_BP.Allo_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Brute X-Allosaurus",
				"Eerie Allosaurus",
				"R-Allosaurus",
				"VR Allosaurus",
				"X-Allosaurus"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Aggressively Social",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "245.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Allosaurus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Allosaurus.png",
			"book": true,
			"species": "Allosaurus therotribus",
			"time": "Late Jurassic",
			"temperament": "Aggressively Social",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Diplo Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Allosaurus Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"alphabasilisk": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Aberration",
		"info": {
			"commonName": "Alpha Basilisk",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/Basilisk/MegaBasilisk_Character_BP.MegaBasilisk_Character_BP_C",
			"variants": [ "Basilisk", "Basilisk Ghost" ],
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"alphabloodcrystalwyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Crystal Isles",
		"info": {
			"commonName": "Alpha Blood Crystal Wyvern",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/CrystalWyvern/CrystalWyvern_Character_BP_Mega.CrystalWyvern_Character_BP_Mega_C",
			"variants": [
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "311.74",
				"xbox": "801.6",
				"ps": "550.6",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Alpha Blood Crystal Wyvern Image.jpg",
			"book": false,
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			{ "name": "Scales Main" },
			null,
			{ "name": "Fins Highlight" },
			{ "name": "Body Highlights" }
		]
	},
	"alphacarnotaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Alpha Carnotaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Carno/MegaCarno_Character_BP.MegaCarno_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Carnotaurus",
				"Carnotaurus",
				"Corrupted Carnotaurus",
				"Eerie Alpha Carno",
				"Eerie Carno",
				"R-Carnotaurus",
				"Skeletal Carnotaurus"
			],
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "194.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Horns" },
			null,
			null,
			{ "name": "Patterning" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"alphacorruptedmastercontroller": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "corruptedmastercontroller",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/VRMainBoss/VRMainBoss_Character_Hard.VRMainBoss_Character_Hard_C"
		}
	},
	"alphadeathworm": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Ragnarok" ],
		"info": {
			"commonName": "Alpha Deathworm",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Deathworm/MegaDeathworm_Character_BP.MegaDeathworm_Character_BP_C",
			"variants": [ "Deathworm", "Iceworm Male", "Iceworm Queen" ],
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Fantasy Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head and Sides" },
			null,
			{ "name": "Claws" },
			null,
			{ "name": "Back and Spikes" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"alphafirewyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Ragnarok", "Lost Island" ],
		"info": {
			"commonName": "Alpha Fire Wyvern",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/MegaWyvern_Character_BP_Fire.MegaWyvern_Character_BP_Fire_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			{ "name": "Belly and Foot Scales" },
			null,
			{ "name": "Fins and Wings" },
			{ "name": "Belly Detail" }
		]
	},
	"alphakarkinos": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Valguero" ],
		"info": {
			"commonName": "Alpha Karkinos",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/Crab/MegaCrab_Character_BP.MegaCrab_Character_BP_C",
			"variants": [ "Karkinos", "VR Karkinos" ],
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Fantasy Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Omnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Omnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Highlights" },
			{ "name": "Underbody" }
		]
	},
	"alphakingtitan": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Alpha King Titan",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/KingKaiju/KingKaiju_Character_BP_Alpha.KingKaiju_Character_BP_Alpha_C",
			"variants": [ "Alpha King Titan", "Beta King Titan", "Gamma King Titan" ],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Titans" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Mecha King Titan.png",
			"temperament": "Highly Aggressive"
		}
	},
	"alphaleedsichthys": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Alpha Leedsichthys",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Leedsichthys/Alpha_Leedsichthys_Character_BP.Alpha_Leedsichthys_Character_BP_C",
			"variants": [ "Leedsichthys" ],
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Fish" ],
			"temperament": "Defensive",
			"diet": "Piscivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "256.0",
				"xbox": "753.0",
				"ps": "506.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Defensive",
			"diet": "Piscivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"alphamegalodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Alpha Megalodon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalodon/MEgaMegalodon_Character_BP.MegaMegalodon_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Brute X-Megalodon",
				"Golden Striped Brute Megalodon",
				"Golden Striped Megalodon",
				"Megalodon",
				"X-Megalodon"
			],
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Fish" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "257.0",
				"xbox": "754.0",
				"ps": "507.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"alphamoedermasteroftheocean": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "moedermasteroftheocean",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/EelBoss/EelBoss_Character_BP_Hard.EelBoss_Character_BP_Hard_C"
		}
	},
	"alphamosasaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Alpha Mosasaur",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Mosasaurus/Mosa_Character_BP_Mega.Mosa_Character_BP_Mega_C",
			"variants": [
				"Brute X-Mosasaurus",
				"Eerie Alpha Mosasaur",
				"Eerie Mosasaur",
				"Mosasaurus",
				"X-Mosasaurus"
			],
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "242.0",
				"xbox": "737.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			{ "name": "Spinal Ridge" },
			null,
			{ "name": "Patterning" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"alpharaptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Alpha Raptor",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/MegaRaptor_Character_BP.MegaRaptor_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Raptor",
				"Brute X-Raptor",
				"Corrupted Raptor",
				"Eerie Alpha Raptor",
				"Eerie Raptor",
				"Malfunctioned Tek Raptor",
				"Raptor",
				"Skeletal Raptor",
				"Tek Raptor",
				"VR Raptor",
				"X-Raptor"
			],
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "194.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Accent" },
			{ "name": "Feather Tips" },
			null,
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"alphasurfacereaperking": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Aberration",
		"info": {
			"commonName": "Alpha Surface Reaper King",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/Nameless/MegaXenomorph_Character_BP_Male_Surface.MegaXenomorph_Character_BP_Male_surface_C",
			"variants": [
				"Brute Reaper King",
				"Corrupted Reaper King",
				"Elemental Reaper King",
				"Injured Brute Reaper King",
				"Reaper",
				"R-Reaper King",
				"R-Reaper Queen",
				"Reaper King",
				"Reaper Prince",
				"Reaper Queen",
				"Subterranean Reaper King",
				"Surface Reaper King",
				"Surface Reaper King Ghost"
			],
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Middle Region" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Outer Region" }
		]
	},
	"alphatrex": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Alpha T-Rex",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Rex/MegaRex_Character_BP.MegaRex_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Brute Malfunctioned Tek Rex",
				"Brute X-Rex",
				"Corrupted Rex",
				"DodoRex",
				"Eerie Alpha T-Rex",
				"Eerie Rex",
				"Enraged Corrupted Rex",
				"Malfunctioned Tek Rex",
				"Rex",
				"Rex Ghost",
				"Skeletal Rex",
				"Tek Rex",
				"VR Rex",
				"X-Rex"
			],
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "193.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Spine" },
			null,
			{ "name": "Highlights" },
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"alphatusoteuthis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Alpha Tusoteuthis",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Tusoteuthis/Mega_Tusoteuthis_Character_BP.Mega_Tusoteuthis_Character_BP_C",
			"variants": [ "Brute Tusoteuthis", "Tusoteuthis" ],
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "253.0",
				"xbox": "749.0",
				"ps": "503.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Tentacle Highlights" },
			null,
			null,
			{ "name": "Tentacles" },
			{ "name": "Main Body" }
		]
	},
	"alphaxtriceratops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Alpha X-Triceratops",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Retrieve/Volcanic/Volcano_Trike_Character_BP_Retrieve_Alpha.Volcano_Trike_Character_BP_Retrieve_Alpha_C",
			"variants": [
				"Aberrant Triceratops",
				"Corrupted Triceratops",
				"Eerie Triceratops",
				"Enraged Triceratops",
				"Malfunctioned Tek Triceratops",
				"Skeletal Trike",
				"Tek Triceratops",
				"Triceratops",
				"VR Triceratops",
				"X-Triceratops"
			],
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Dinosaurs", "X-Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Herbivore"
		}
	},
	"amargasaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Lost Island",
		"info": {
			"commonName": "Amargasaurus",
			"blueprint": "/Game/LostIsland/Dinos/Amargasaurus/Amargasaurus_Character_BP.Amargasaurus_Character_BP_C",
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "Amargasound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "341.19",
				"epic": "341.19",
				"stadia": "341.19",
				"xbox": "942.17",
				"ps": "698.18"
			},
			"feces": "",
			"tamedEquipment": [ "Amargasaurus Saddle (Lost Island)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Amargasaurus.png",
			"species": "Amargasaurus Titanicus",
			"time": "Early Cretaceous",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Back" },
			null,
			null,
			{ "name": "Ridge" },
			{ "name": "Side Stripes" }
		],
		"breeding": { "egg": "Amargasaurus Egg (Lost Island)" }
	},
	"ammonite": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Ammonite",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Ammonite/Ammonite_Character.Ammonite_Character_C",
			"variants": [ "Eerie Ammonite" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Bottom Feeder",
			"releaseVersion": {
				"steam": "255.0",
				"xbox": "751.0",
				"ps": "505.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Ammonite.png",
			"book": true,
			"species": "Ammonitina multiamicus",
			"time": "Late Jurassic - Mid Cretaceous",
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Bottom Feeder"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Shell" },
			null,
			{ "name": "Tentacle Highlights" },
			null,
			{ "name": "Shell Highlights" },
			{ "name": "Tentacles" }
		]
	},
	"andrewsarchus": {
    "game": "ARK: Survival Evolved",
    "dlc": "Fjordur",
    "info": {
      "commonName": "Andrewsarchus",
      "blueprint": "/Game/Fjordur/Dinos/Andrewsarchus/Andrewsarchus_Character_BP.Andrewsarchus_Character_BP_C",
      "groups": [ "" ],
      "temperament": "",
      "diet": "",
      "soundFile": "",
      "releaseVersion": {
        "steam": "346.11",
        "epic": "346.11",
        "stadia": "346.11",
        "xbox": "948.5",
        "ps": "704.5"
      },
      "feces": ""
    },
    "dossier": {
      "image": "",
      "species": "",
      "time": "",
      "temperament": "",
      "diet": ""
    },
    "colorRegions": [
      { "name": "Main" },
      null,
      { "name": "Stripes" },
      { "name": "Back" },
      { "name": "Spots" },
      { "name": "Secondary" }
    ],
    "breeding": { "": "" }
  },
	"angler": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Anglerfish",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Anglerfish/Angler_Character_BP.Angler_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Anglerfish", "Eerie Angler" ],
			"groups": [ "Fish" ],
			"temperament": "Aggressive to small fry, otherwise skittish!",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "223.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Angler.png",
			"book": true,
			"species": "Melanocetus anglerpescum",
			"time": "Early Cretaceous - Holocene",
			"temperament": "Aggressive to small fry, otherwise skittish!",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Kairuku Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Angler Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Tail fin and Accents" }
		]
	},
	"ankylosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Ankylosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Ankylo/Ankylo_Character_BP.Ankylo_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Ankylosaurus", "Eerie Ankylo", "X-Ankylosaurus" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "PW_anky_voc_mumble_01.OGG",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Ankylo Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Ankylosaurus.png",
			"book": true,
			"species": "Ankylosaurus crassacutis",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Dilo Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"breeding": { "egg": "Ankylo Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Spikes" },
			{ "name": "Leg Plates" },
			{ "name": "Spike Tips" },
			{ "name": "Head and Back" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"araneomorphus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Araneo",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Spider-Small/SpiderS_Character_BP.SpiderS_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Araneo",
				"Brute Araneo",
				"Broodgenetrix",
				"Eerie Araneo",
				"VR Araneo"
			],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_spider_voc_attack.ogg",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Araneo Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Araneo.png",
			"book": true,
			"species": "Araneomorphus amalgotantibus",
			"time": "No equivalent, traits begin as far as Mesozoic Era",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Spoiled Meat" },
		"breeding": { "egg": "Araneo Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Thorax and Head" },
			null,
			{ "name": "Lower Abdomen" },
			{ "name": "Leg" },
			{ "name": "Scutes" },
			{ "name": "Upper Abdomen and Markings" }
		]
	},
	"archaeopteryx": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Archaeopteryx",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Archaeopteryx/Archa_Character_BP.Archa_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Archaeopteryx" ],
			"groups": [ "Birds" ],
			"temperament": "Fearful",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "247.0",
				"xbox": "741.1",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Archaeopteryx.png",
			"book": true,
			"species": "Archaeopteryx magnamilvum",
			"time": "Late Jurassic",
			"temperament": "Fearful",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Simple Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Pelagornis Egg)",
			"favoriteFood": "Chitin"
		},
		"breeding": { "egg": "Archaeopteryx Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Sides, Tail, Wings and Face" },
			null,
			{ "name": "Skin" },
			null,
			{ "name": "Top & Wing Tips" },
			{ "name": "Underside & Accents" }
		]
	},
	"argentavis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Argentavis",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Argentavis/Argent_Character_BP.Argent_Character_BP_C",
			"variants": [ "Argentustus", "Eerie Argentavis", "VR Argentavis", "X-Argentavis" ],
			"groups": [ "Birds" ],
			"temperament": "Short-Tempered",
			"diet": "Carrion-Feeder",
			"soundFile": "PW_argent_voc_mumble.ogg",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Argentavis Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Argentavis.png",
			"book": true,
			"species": "Argentavis atrocollum",
			"time": "Late Miocene",
			"temperament": "Short-Tempered",
			"diet": "Carrion-Feeder"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Stego Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Argentavis Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			{ "name": "Wing Tips" },
			{ "name": "Legs" },
			{ "name": "Head Feathers" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"argentustus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "argentavis",
		"info": {
			"commonName": "Argentustus",
			"blueprint": "",
			"variants": [ "Argentavis", "Eerie Argentavis", "VR Argentavis", "X-Argentavis" ],
			"groups": [ "Birds", "Bosses", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": { "mobile": "2.0" }
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Argentustus.png",
			"book": false,
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"arthropluera": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Arthropluera",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Arthropluera/Arthro_Character_BP.Arthro_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Arthropluera", "Corrupted Arthropluera", "Eerie Arthropluera" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carrion-Feeder",
			"soundFile": "Arthropluera Attack Acid Spit 2.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "240.0",
				"xbox": "734.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Arthropluera Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Arthropluera.png",
			"book": true,
			"species": "Arthropluera felsanguis",
			"time": "Early Permian",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carrion-Feeder"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Broth of Enlightenment" },
		"breeding": { "egg": "Arthropluera Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Segments" },
			{ "name": "Head" },
			{ "name": "Sternites" },
			{ "name": "Legs, Antennae and Forcipules" },
			{ "name": "Carapace Stripe" },
			{ "name": "Underside of Head/Segments" }
		]
	},
	"astrocetus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2" ],
		"info": {
			"commonName": "Astrocetus",
			"blueprint": "",
			"variants": [ "Brute Astrocetus" ],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Astrocetus roar 1.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Astrocetus Tek Saddle (Genesis: Part 1)" ]
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Extraordinary Kibble",
			"favoriteFood": "Raw Mutton"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Wing Edges" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Eyes" },
			null,
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Spots" }
		]
	},
	"astrodelphis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"info": {
			"commonName": "Astrodelphis",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/SpaceDolphin/SpaceDolphin_Character_BP.SpaceDolphin_Character_BP_C",
			"variants": [ "VR Astrodelphis" ],
			"temperament": "Curious",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Curious",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Base Skin" },
			{ "name": "Small Spots" },
			null,
			null,
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Big Spots" }
		]
	},
	"attackdrone": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Attack Drone",
			"blueprint": "/Game/EndGame/Dinos/Drone/EndDrone_Character_BP.EndDrone_Character_BP_C",
			"variants": [ "Malfunctioned Attack Drone" ],
			"groups": [ "Mechanical Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "267.0",
				"xbox": "761.1",
				"ps": "512.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": { "image": "Attack Drone Model.jpg" }
	},
	"baryonyx": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Baryonyx",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Baryonyx/Baryonyx_Character_BP.Baryonyx_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Baryonyx", "Eerie Baryonyx" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Piscivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "254.0",
				"xbox": "750.0",
				"ps": "504.0",
				"mobile": "1.0.93",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Baryonyx Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Baryonyx.png",
			"book": true,
			"species": "Baryonyx aquafulgur",
			"time": "Early Cretaceous",
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Piscivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Pachyrhino Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Prime Fish Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Baryonyx Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Spines" },
			null,
			null,
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"basilisk": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Genesis: Part 1", "Crystal Isles", "Lost Island" ],
		"info": {
			"commonName": "Basilisk",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/Basilisk/Basilisk_Character_BP.Basilisk_Character_BP_C",
			"variants": [ "Alpha Basilisk", "Basilisk Ghost" ],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Basilisk Saddle (Aberration)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Basilisk.png",
			"book": true,
			"species": "Serpens regulus",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Fertilized Rock Drake Egg (Aberration), Fertilized Magmasaur Egg (Genesis: Part 1)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Horns" },
			{ "name": "Underbelly" },
			null,
			{ "name": "Emissive" },
			{ "name": "Highlights" }
		]
	},
	"basiliskghost": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Genesis: Part 1", "Crystal Isles" ],
		"inherits": "basilisk",
		"info": {
			"commonName": "Basilisk Ghost",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/Basilisk/Ghost_Basilisk_Character_BP.Ghost_Basilisk_Character_BP_C",
			"variants": [ "Alpha Basilisk", "Basilisk" ],
			"groups": [ "Event Creatures", "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "315.2",
				"xbox": "802.11",
				"ps": "551.11",
				"egs": "315.2"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Basilisk Ghost Image.jpg",
			"book": false
		}
	},
	"basilosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Basilosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Basilosaurus/Basilosaurus_Character_BP.Basilosaurus_Character_BP_C",
			"variants": [ "Brute Basilosaurus", "Eerie Basilosaurus", "X-Basilosaurus" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Piscivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "254.0",
				"xbox": "750.0",
				"ps": "504.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Basilosaurus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Basilosaurus.png",
			"book": true,
			"species": "Basilosaurus solatiumfecit",
			"time": "Late Eocene",
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Piscivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Exceptional Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Therizino Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Topside" },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"beelzebufo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Beelzebufo",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Toad/Toad_Character_BP.Toad_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Beelzebufo", "Beelzemorbus", "Eerie Beelzebufo" ],
			"groups": [ "Amphibians" ],
			"temperament": "Languorous",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Toad mumble.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "216.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Beelzebufo Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Beelzebufo.png",
			"book": true,
			"species": "Beelzebufo palucocus",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Languorous",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Pulmonoscorpius Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Beelzebufo Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Spikes" },
			null,
			null,
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Belly and Accents" }
		]
	},
	"beelzemorbus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "beelzebufo",
		"info": {
			"commonName": "Beelzemorbus",
			"blueprint": "",
			"variants": [ "Beelzebufo", "Eerie Beelzebufo" ],
			"groups": [ "Amphibians", "Bosses", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": { "mobile": "2.0" }
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Beelzemorbus.png",
			"book": false,
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"betacorruptedmastercontroller": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "corruptedmastercontroller",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/VRMainBoss/VRMainBoss_Character_Medium.VRMainBoss_Character_Medium_C"
		}
	},
	"betakingtitan": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Beta King Titan",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/KingKaiju/KingKaiju_Character_BP_Beta.KingKaiju_Character_BP_Beta_C",
			"variants": [ "Alpha King Titan", "Beta King Titan", "Gamma King Titan" ],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Titans" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier King Titan.png",
			"temperament": "Highly Aggressive"
		}
	},
	"betamoedermasteroftheocean": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "moedermasteroftheocean",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/EelBoss/EelBoss_Character_BP_Medium.EelBoss_Character_BP_Medium_C"
		}
	},
	"blank": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "",
			"blueprint": "",
			"soundFile": "File.ogg"
		},
		"dossier": { "image": "Dossier.png" },
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"bloodcrystalwyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "crystalwyvern",
		"info": {
			"commonName": "Blood Crystal Wyvern",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/CrystalWyvern/CrystalWyvern_Character_BP_Blood.CrystalWyvern_Character_BP_Blood_C"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			{ "name": "Scales Main" },
			null,
			{ "name": "Fins Highlight" },
			{ "name": "Body Highlights" }
		]
	},
	"bloodstalker": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2" ],
		"info": {
			"commonName": "Bloodstalker",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BogSpider/BogSpider_Character_BP.BogSpider_Character_BP_C",
			"variants": [ "Brute Bloodstalker", "VR Bloodstalker" ],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Sanguinivore",
			"soundFile": "Bloodstalker sound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Bloodstalker Image.jpg",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Sanguinivore"
		},
		"breeding": { "egg": "Bloodstalker Egg (Genesis: Part 1)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Legs" },
			{ "name": "Back Plates" },
			null,
			{ "name": "Arms" },
			{ "name": "Skin Flap" },
			null
		]
	},
	"bonefirewyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Ragnarok", "Valguero" ],
		"info": {
			"commonName": "Bone Fire Wyvern",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Bone_MegaWyvern_Character_BP_Fire.Bone_MegaWyvern_Character_BP_Fire_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Event Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "249.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"bonejerboa": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Ragnarok", "Valguero", "Crystal Isles" ],
		"info": {
			"commonName": "Skeletal Jerboa",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Jerboa/Bone_Jerboa_Character_BP.Bone_Jerboa_Character_BP_C",
			"variants": [ "Jerboa" ],
			"groups": [ "Event Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Cowardly",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "s_jerboa_idle_1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "249.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Cowardly",
			"diet": "Herbivore"
		}
	},
	"brontosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Brontosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Sauropod/Sauropod_Character_BP.Sauropod_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Bronto", "R-Brontosaurus", "Skeletal Bronto" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "PW_bronto_voc_mumble_01.OGG",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large",
			"tamedEquipment": [ "Bronto Saddle", "Bronto Platform Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Brontosaurus.png",
			"book": true,
			"species": "Brontosaurus lazarus",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Exceptional Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Carbonemys Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"breeding": { "egg": "Bronto Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Spine" },
			null,
			null,
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Legs" }
		]
	},
	"broodgenetrix": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "broodmotherlysrix",
		"info": {
			"commonName": "Broodgenetrix",
			"blueprint": "",
			"variants": [
				"Aberrant Araneo",
				"Araneo",
				"Brute Araneo",
				"Eerie Araneo",
				"VR Araneo"
			],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Invertebrates" ],
			"releaseVersion": { "mobile": "2.0" }
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Broodgenetrix.png",
			"book": false
		}
	},
	"broodmotherlysrix": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Broodmother Lysrix",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Spider-Large/SpiderL_Character_BP.SpiderL_Character_BP_C",
			"variants": [ "Broodmother Lysrix (Alpha)", "Broodmother Lysrix (Beta)", "Broodmother Lysrix (Gamma)" ],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"soundFile": "PW_spider_voc_attack_melee_01.OGG",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Broodmother.png",
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"broodmotherlysrixalpha": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "broodmotherlysrix",
		"info": {
			"commonName": "Broodmother Lysrix (Alpha)",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Spider-Large/SpiderL_Character_BP_Hard.SpiderL_Character_BP_Hard_C"
		}
	},
	"broodmotherlysrixbeta": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "broodmotherlysrix",
		"info": {
			"commonName": "Broodmother Lysrix (Beta)",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Spider-Large/SpiderL_Character_BP_Medium.SpiderL_Character_BP_Medium_C"
		}
	},
	"broodmotherlysrixgamma": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "broodmotherlysrix",
		"info": {
			"commonName": "Broodmother Lysrix (Gamma)",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Spider-Large/SpiderL_Character_BP_Easy.SpiderL_Character_BP_Easy_C"
		}
	},
	"brutearaneo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Araneo",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Bog/SpiderS_Character_BP_Hunt.SpiderS_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [
				"Aberrant Araneo",
				"Araneo",
				"Broodgenetrix",
				"Eerie Araneo",
				"VR Araneo"
			],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"bruteastrocetus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Astrocetus",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Lunar/SpaceWhale_Character_BP_Brute.SpaceWhale_Character_BP_Brute_C",
			"variants": [ "Astrocetus" ],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Wing Edges" },
			null,
			{ "name": "Eyes" },
			null,
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Spots" }
		]
	},
	"brutebasilosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Basilosaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Ocean/Basilosaurus_Character_BP_Hunt.Basilosaurus_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [ "Basilosaurus", "X-Basilosaurus" ],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"brutebloodstalker": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Bloodstalker",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Bog/BogSpider_Character_BP_Hunt.BogSpider_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [ "Bloodstalker", "VR Bloodstalker" ],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Fantasy Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Sanguinivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Sanguinivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Legs" },
			{ "name": "Back Plates" },
			null,
			{ "name": "Arms" },
			{ "name": "Skin Flap" },
			null
		]
	},
	"bruteferox": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2" ],
		"info": {
			"commonName": "Brute Ferox",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Arctic/Shapeshifter_Large_Character_BP_Hunt.Shapeshifter_Large_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [ "Ferox", "Ferox (Large)", "VR Ferox" ],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Skin" },
			null,
			null,
			{ "name": "Main body" },
			{ "name": "Stripes" }
		]
	},
	"brutefirewyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Fire Wyvern",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Gauntlet/Volcanic/Wyvern_Character_BP_Fire_GauntletBoss.Wyvern_Character_BP_Fire_GauntletBoss_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			{ "name": "Scales Main" },
			null,
			{ "name": "Fins Highlight" },
			{ "name": "Body Highlights" }
		]
	},
	"bruteleedsichthys": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Leedsichthys",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Ocean/Leedsichthys_Character_BP_Hunt.Leedsichthys_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [ "Alpha Leedsichthys", "Leedsichthys" ],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Fish" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Piscivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Piscivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"brutemagmasaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Magmasaur",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Volcanic/Cherufe_Character_BP_Hunt.Cherufe_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [ "Magmasaur" ],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Omnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Omnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			null,
			{ "name": "Gradient" },
			null,
			null,
			{ "name": "Tips" }
		]
	},
	"brutemalfunctionedtekgiganotosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Malfunctioned Tek Giganotosaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Lunar/BionicGigant_Character_BP_Malfunctioned_Hunt.BionicGigant_Character_BP_Malfunctioned_Hunt_C",
			"variants": [
				"Corrupted Giganotosaurus",
				"Eerie Giganotosaurus",
				"Experimental Giganotosaurus",
				"Giganotosaurus",
				"Malfunctioned Tek Giganotosaurus",
				"R-Giganotosaurus",
				"Skeletal Giganotosaurus"
			],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Dinosaurs", "Malfunctioned Tek Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head Main" },
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Internals" },
			{ "name": "Emissives" }
		]
	},
	"brutemalfunctionedtekrex": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Malfunctioned Tek Rex",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Lunar/BionicRex_Character_BP_Malfunctioned_Hunt.BionicRex_Character_BP_Malfunctioned_Hunt_C",
			"variants": [
				"Alpha T-Rex",
				"Brute X-Rex",
				"Corrupted Rex",
				"DodoRex",
				"Eerie Alpha T-Rex",
				"Eerie Rex",
				"Enraged Corrupted Rex",
				"Malfunctioned Tek Rex",
				"Rex",
				"Rex Ghost",
				"Skeletal Rex",
				"Tek Rex",
				"VR Rex",
				"X-Rex"
			],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Dinosaurs", "Malfunctioned Tek Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head Main" },
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Internals" },
			{ "name": "Emissives" }
		]
	},
	"brutemammoth": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Mammoth",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Arctic/Mammoth_Character_BP_Hunt.Mammoth_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [ "Mammoth" ],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"brutemegaloceros": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Megaloceros",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Arctic/Stag_Character_BP_Hunt.Stag_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [ "Megaloceros" ],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			null
		]
	},
	"bruteplesiosaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Plesiosaur",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Ocean/Plesiosaur_Character_BP_Hunt.Plesiosaur_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [ "Plesiosaur" ],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Glowing spots" },
			{ "name": "Glowing spots" },
			null,
			{ "name": "Secondary color" },
			{ "name": "Lower body" }
		]
	},
	"brutereaperking": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Reaper King",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Lunar/Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Hunt.Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Hunt_C",
			"variants": [
				"Alpha Surface Reaper King",
				"Corrupted Reaper King",
				"Elemental Reaper King",
				"Injured Brute Reaper King",
				"Reaper",
				"R-Reaper King",
				"R-Reaper Queen",
				"Reaper King",
				"Reaper Prince",
				"Reaper Queen",
				"Subterranean Reaper King",
				"Surface Reaper King",
				"Surface Reaper King Ghost"
			],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Secondary" },
			null
		]
	},
	"brutesarco": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Sarco",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Bog/Sarco_Character_BP_Hunt.Sarco_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [ "Aberrant Sarco", "Sarco" ],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main color" },
			null,
			{ "name": "Accent color" },
			{ "name": "Accent color" },
			{ "name": "Secondary color" },
			{ "name": "Tertiary color" }
		]
	},
	"bruteseeker": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Seeker",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Lunar/Pteroteuthis_Char_BP_HuntFollower.Pteroteuthis_Char_BP_HuntFollower_C",
			"variants": [ "Seeker" ],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			{ "name": "Wings" },
			null,
			{ "name": "Under Belly and Highlights" },
			{ "name": "Stripes" }
		]
	},
	"brutetusoteuthis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute Tusoteuthis",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Ocean/Tusoteuthis_Character_BP_Hunt.Tusoteuthis_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [ "Alpha Tusoteuthis", "Tusoteuthis" ],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Glowing spots" },
			null,
			null,
			{ "name": "Secondary color" },
			{ "name": "Lower body" }
		]
	},
	"brutexallosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute X-Allosaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Volcanic/Volcano_Allo_Character_BP_Hunt.Volcano_Allo_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [
				"Allosaurus",
				"Eerie Allosaurus",
				"R-Allosaurus",
				"VR Allosaurus",
				"X-Allosaurus"
			],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Dinosaurs", "X-Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Tips" }
		]
	},
	"brutexmegalodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute X-Megalodon",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Ocean/Ocean_Megalodon_Character_BP_Hunt.Ocean_Megalodon_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [
				"Alpha Megalodon",
				"Golden Striped Brute Megalodon",
				"Golden Striped Megalodon",
				"Megalodon",
				"X-Megalodon"
			],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Fish", "X-Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"brutexmosasaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute X-Mosasaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Ocean/Ocean_Mosa_Character_BP_Hunt.Ocean_Mosa_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [ "Alpha Mosasaurus", "Mosasaurus", "X-Mosasaurus" ],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Reptiles", "X-Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Back fin" },
			{ "name": "Interior spots" },
			{ "name": "Back fin" },
			{ "name": "Highlights" },
			{ "name": "Main glow" }
		]
	},
	"brutexraptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute X-Raptor",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Bog/Bog_Raptor_Character_BP_Hunt.Bog_Raptor_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [
				"Aberrant Raptor",
				"Alpha Raptor",
				"Corrupted Raptor",
				"Eerie Alpha Raptor",
				"Eerie Raptor",
				"Malfunctioned Tek Raptor",
				"Raptor",
				"Skeletal Raptor",
				"Tek Raptor",
				"VR Raptor",
				"X-Raptor"
			],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Dinosaurs", "X-Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Lower Body" },
			null,
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Highlights" },
			{ "name": "Main Body" }
		]
	},
	"brutexrex": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute X-Rex",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Volcanic/Volcano_Rex_Character_BP_Hunt.Volcano_Rex_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [
				"Alpha T-Rex",
				"Brute Malfunctioned Tek Rex",
				"Corrupted Rex",
				"DodoRex",
				"Eerie Alpha T-Rex",
				"Eerie Rex",
				"Enraged Corrupted Rex",
				"Malfunctioned Tek Rex",
				"Rex",
				"Rex Ghost",
				"Skeletal Rex",
				"Tek Rex",
				"VR Rex",
				"X-Rex"
			],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Dinosaurs", "X-Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Tips" }
		]
	},
	"brutexrockelemental": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute X-Rock Elemental",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Volcanic/Volcano_Golem_Character_BP_Hunt.Volcano_Golem_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [
				"Chalk Golem",
				"Ice Golem",
				"Lava Elemental",
				"Rock Elemental",
				"Rubble Golem",
				"X-Rock Elemental"
			],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Fantasy Creatures", "X-Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Minerals",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Minerals"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Tips" }
		]
	},
	"brutexspino": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute X-Spino",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Bog/Bog_Spino_Character_BP_Hunt.Bog_Spino_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [ "Aberrant Spino", "Corrupted Spino", "X-Spino" ],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Dinosaurs", "X-Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Lower Body" },
			null,
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Sail spots" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Main Body" }
		]
	},
	"brutexyutyrannus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Brute X-Yutyrannus",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Hunt/Arctic/Snow_Yutyrannus_Character_BP_Hunt.Snow_Yutyrannus_Character_BP_Hunt_C",
			"variants": [ "X-Yutyrannus", "Yutyrannus" ],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Dinosaurs", "X-Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main body" },
			null,
			{ "name": "Dark accents" },
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"bulbdog": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Valguero", "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2" ],
		"info": {
			"commonName": "Bulbdog",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/LanternPug/LanternPug_Character_BP.LanternPug_Character_BP_C",
			"variants": [ "Bulbdog Ghost" ],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Omnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Hats" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Bulbdog.png",
			"book": true,
			"species": "Microluminis globulus",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Plant Species Z Seed (Aberration)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Lantern" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back Stripes" }
		]
	},
	"bulbdogghost": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Valguero", "Genesis: Part 1" ],
		"inherits": "bulbdog",
		"info": {
			"commonName": "Bulbdog Ghost",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/LanternPug/Ghost_LanternPug_Character_BP.Ghost_LanternPug_Character_BP_C",
			"variants": [ "Bulbdog" ],
			"groups": [ "Event Creatures", "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "315.2",
				"xbox": "802.11",
				"ps": "551.11",
				"egs": "315.2"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Bulbdog Ghost Image.jpg",
			"book": false
		}
	},
	"bunnydodo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Bunny Dodo",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dodo/Dodo_Character_BP_Bunny.Dodo_Character_BP_Bunny_C",
			"variants": [
				"Aberrant Dodo",
				"Bunny Oviraptor",
				"Dodo",
				"Dodo Wyvern",
				"DodoRex",
				"Party Dodo",
				"Zomdodo"
			],
			"groups": [ "Birds", "Event Creatures" ],
			"temperament": "Oblivious",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "PW_dodo_voc_mumble.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "237.0",
				"xbox": "771.1",
				"ps": "520.2"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Oblivious",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"breeding": { "egg": "Bunny Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Face" },
			{ "name": "Beak" },
			{ "name": "Forehead, Neck and Feet" },
			{ "name": "Head" },
			{ "name": "Wings and Patterning" }
		]
	},
	"bunnyoviraptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Bunny Oviraptor",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Oviraptor/BunnyOviraptor_Character_BP.BunnyOviraptor_Character_BP_C",
			"variants": [ "Bunny Dodo", "Oviraptor" ],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Event Creatures" ],
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Oviraptor_Startled_3.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "237.0",
				"xbox": "771.1",
				"ps": "520.2"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"breeding": { "egg": "Bunny Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Crest and Beak" },
			{ "name": "Feathers" },
			null,
			{ "name": "Patterning" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"carbonemys": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Carbonemys",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Turtle/Turtle_Character_BP.Turtle_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Carbonemys", "Eerie Carbonemys", "R-Carbonemys" ],
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Defensive",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "PW_turtle_vox_mumble.ogg",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Carbonemys Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Carbonemys.png",
			"book": true,
			"species": "Carbonemys obibimus",
			"time": "Danian",
			"temperament": "Defensive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Pteranodon Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"breeding": { "egg": "Turtle Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Shell Base" },
			null,
			null,
			{ "name": "Shell, Plates and Claws" },
			{ "name": "Body Accent" }
		]
	},
	"carcharodontosaurus": {
    "game": "ARK: Survival Evolved",
    "info": {
      "commonName": "Carcharodontosaurus",
      "blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Carcharodontosaurus/Carcha_Character_BP.Carcha_Character_BP_C",
      "groups": [ "Dinosaurs" ],
      "temperament": "Aggressive",
      "diet": "Carnivore",
      "soundFile": "Carchasound.ogg",
      "releaseVersion": {
        "steam": "352.6",
        "epic": "352.6",
        "stadia": "352.6",
        "xbox": "953.6",
        "ps": "708.6"
      }
    },
    "colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			{ "name": "Spikes" },
			{ "name": "Membrane" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Spots" }
		]
  },
	"carnotaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Carnotaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Carno/Carno_Character_BP.Carno_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Carnotaurus",
				"Alpha Carnotaurus",
				"Corrupted Carnotaurus",
				"Eerie Alpha Carno",
				"Eerie Carno",
				"R-Carnotaurus",
				"Skeletal Carnotaurus",
				"VR Carnotaurus"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_carno_voc_mumble_01.OGG",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Carno Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Carnotaurus.png",
			"book": true,
			"species": "Carnotaurus pressor",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Ankylo Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Carno Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Horns" },
			null,
			null,
			{ "name": "Patterning" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"castoroides": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Castoroides",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Beaver/Beaver_Character_BP.Beaver_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Castoroides" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Friendly",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "S dino beaver hurt 4.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "236.0",
				"xbox": "732.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Castoroides Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Castoroides.png",
			"book": true,
			"species": "Castoroides feliconcisor",
			"time": "Late Pliocene - Late Pleistocene",
			"temperament": "Friendly",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Gallimimus Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Feet" },
			null,
			null,
			{ "name": "Stripe" },
			{ "name": "Tail" }
		]
	},
	"chalicotherium": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Chalicotherium",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Chalicotherium/Chalico_Character_BP.Chalico_Character_BP_C",
			"variants": [ "Corrupted Chalicotherium", "Eerie Chalicotherium", "Obsidioequus", "VR Chalicotherium" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "248.0",
				"xbox": "744.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Chalicotherium Saddle", "Hats (Mobile)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Chalicotherium.png",
			"book": true,
			"species": "Chalicotherium obsidioequus",
			"time": "Late Oligocene - Early Pliocene",
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Beer Jar" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Fur Highlights" },
			{ "name": "Stripes and Belly" }
		]
	},
	"chalkgolem": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Valguero",
		"inherits": "rockelemental",
		"info": {
			"commonName": "Rock Elemental",
			"blueprint": "/Game/Mods/Valguero/Assets/Dinos/RockGolem/ChalkGolem/ChalkGolem_Character_BP.ChalkGolem_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Brute X-Rock Elemental",
				"Ice Golem",
				"Lava Elemental",
				"Rock Elemental",
				"Rubble Golem",
				"X-Rock Elemental"
			],
			"releaseVersion": {
				"steam": "297.14",
				"xbox": "789.9",
				"ps": "537.01",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		}
	},
	"cnidaria": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Cnidaria",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Cnidaria/Cnidaria_Character_BP.Cnidaria_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Cnidaria", "Cubozoa Multis" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "253.0",
				"xbox": "749.0",
				"ps": "503.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Cnidaria.png",
			"book": true,
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"coelacanth": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Coelacanth",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Coelacanth/Coel_Character_BP.Coel_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Coelacanth", "Eerie Coelacanth" ],
			"groups": [ "Fish" ],
			"temperament": "Reactive",
			"diet": "Omnivore?",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Coelacanth.png",
			"book": true,
			"species": "Coelacanth nutritia",
			"time": "Cretaceous - Holocene",
			"temperament": "Reactive",
			"diet": "Omnivore?"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Fins" },
			{ "name": "Patterning" }
		]
	},
	"compsognathus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Compsognathus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Compy/Compy_Character_BP.Compy_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Compy" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Curious",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "224.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Compy.png",
			"book": true,
			"species": "Compsognathus curiosicarius",
			"time": "Late Jurassic",
			"temperament": "Curious",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Compy Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			{ "name": "Feathers" },
			{ "name": "Patterning" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"corruptedarthropluera": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Arthropluera",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Arthropluera/Arthro_Character_BP_Corrupt.Arthro_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [ "Aberrant Arthropluera", "Arthropluera" ],
			"groups": [ "Corrupted Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carrion-Feeder",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"species": "Arthropluera felsanguis",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carrion-Feeder"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Dark All +w" },
			{ "name": "Light All +w" },
			{ "name": "Light All +w" },
			{ "name": "Light All +w" },
			{ "name": "Light All +w" },
			{ "name": "Light All +w" }
		]
	},
	"corruptedavatar": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"inherits": "human",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Avatar",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/Bots/Bot_Character_BP.Bot_Character_BP_C",
			"variants": [ "Corrupted Survivor", "Human" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"corruptedcarnotaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Carnotaurus",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Carno/Carno_Character_BP_Corrupt.Carno_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [
				"Aberrant Carnotaurus",
				"Alpha Carnotaurus",
				"Carnotaurus",
				"Eerie Alpha Carno",
				"Eerie Carno",
				"R-Carnotaurus",
				"Skeletal Carnotaurus",
				"VR Carnotaurus"
			],
			"groups": [ "Corrupted Creatures", "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"species": "Carnotaurus pressor",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "All Muted" },
			{ "name": "Light Muted" },
			null,
			null,
			{ "name": "Dark Muted" },
			{ "name": "Light Muted" }
		]
	},
	"corruptedchalicotherium": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Chalicotherium",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Chalicotherium/Chalico_Character_BP_Corrupt.Chalico_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [ "Chalicotherium", "Eerie Chalicotherium", "Obsidioequus", "VR Chalicotherium" ],
			"groups": [ "Corrupted Creatures" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"species": "Chalicotherium obsidioequus",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Fur Highlights" },
			{ "name": "Stripes and Belly" }
		]
	},
	"corrupteddilophosaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Dilophosaur",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Dilo/Dilo_Character_BP_Corrupt.Dilo_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [ "Dilophosaur", "Eerie Dilophosaurus", "R-Dilophosaur", "VR Dilophosaur" ],
			"groups": [ "Corrupted Creatures", "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"species": "Dilophosaurus sputatrix",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Dark Muted" },
			{ "name": "Dark Muted" },
			{ "name": "Light All +w" },
			{ "name": "Light All +w" },
			{ "name": "Light Muted" },
			{ "name": "Light Muted" }
		]
	},
	"corrupteddimorphodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Dimorphodon",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Dimorphodon/Dimorph_Character_BP_Corrupt.Dimorph_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [ "Aberrant Dimorphodon", "Dimorphodon", "Eerie Dimorphodon", "VR Dimorphodon" ],
			"groups": [ "Corrupted Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"species": "Dimorphodon equesica",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "All Muted -g" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "All" },
			{ "name": "All" }
		]
	},
	"corruptedgiganotosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Giganotosaurus",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Giganotosaurus/Gigant_Character_BP_Corrupt.Gigant_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [
				"Brute Malfunctioned Tek Giganotosaurus",
				"Eerie Giganotosaurus",
				"Experimental Giganotosaurus",
				"Giganotosaurus",
				"Malfunctioned Tek Giganotosaurus",
				"R-Giganotosaurus",
				"Skeletal Giganotosaurus"
			],
			"groups": [ "Corrupted Creatures", "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large"
		},
		"dossier": {
			"species": "Giganotosaurus furiosa",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "All Muted" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Light Muted" },
			{ "name": "Dark Muted" }
		]
	},
	"corruptedmastercontroller": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Master Controller",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/VRMainBoss/VRMainBoss_Character.VRMainBoss_Character_C",
			"variants": [
				"Alpha Corrupted Master Controller",
				"Beta Corrupted Master Controller",
				"Gamma Corrupted Master Controller"
			],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures" ],
			"soundFile": "Corrupted Master Controller banter 11.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		}
	},
	"corruptedparaceratherium": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Paraceratherium",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Paraceratherium/Paracer_Character_BP_Corrupt.Paracer_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [ "Aberrant Paraceratherium", "Paraceratherium" ],
			"groups": [ "Corrupted Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large"
		},
		"dossier": {
			"species": "Paraceratherium gigamicus",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"corruptedpteranodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Pteranodon",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Ptero/Ptero_Character_BP_Corrupt.Ptero_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [ "Pteranodon" ],
			"groups": [ "Corrupted Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"species": "Pteranodon wyvernus",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "All -bv" },
			{ "name": "Light All" },
			{ "name": "Dark All" },
			{ "name": "Light All" },
			{ "name": "Light All" },
			{ "name": "Dark All" }
		]
	},
	"corruptedraptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Raptor",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Raptor/Raptor_Character_BP_Corrupt.Raptor_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [
				"Aberrant Raptor",
				"Alpha Raptor",
				"Brute X-Raptor",
				"Eerie Alpha Raptor",
				"Eerie Raptor",
				"Malfunctioned Tek Raptor",
				"Raptor",
				"Skeletal Raptor",
				"Tek Raptor",
				"VR Raptor",
				"X-Raptor"
			],
			"groups": [ "Corrupted Creatures", "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"species": "Utahraptor prime",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Accent" },
			{ "name": "Feather Tips" },
			null,
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Feathers" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"corruptedreaperking": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Reaper King",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Nameless/Xenomorph_Character_BP_Male_Tamed_Corrupt.Xenomorph_Character_BP_Male_Tamed_Corrupt_C",
			"variants": [
				"Alpha Surface Reaper King",
				"Brute Reaper King",
				"Elemental Reaper King",
				"Injured Brute Reaper King",
				"Reaper",
				"R-Reaper King",
				"R-Reaper Queen",
				"Reaper King",
				"Reaper Prince",
				"Reaper Queen",
				"Subterranean Reaper King",
				"Surface Reaper King",
				"Surface Reaper King Ghost"
			],
			"groups": [ "Corrupted Creatures", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"species": "Unknown",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "body Main" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Underbelly " },
			{ "name": "Back color" }
		]
	},
	"corruptedrex": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Rex",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Rex/Rex_Character_BP_Corrupt.Rex_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [
				"Alpha T-Rex",
				"Brute Malfunctioned Tek Rex",
				"Brute X-Rex",
				"DodoRex",
				"Eerie Alpha T-Rex",
				"Eerie Rex",
				"Enraged Corrupted Rex",
				"Malfunctioned Tek Rex",
				"Rex",
				"Rex Ghost",
				"Skeletal Rex",
				"Tek Rex",
				"VR Rex",
				"X-Rex"
			],
			"groups": [ "Corrupted Creatures", "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large"
		},
		"dossier": {
			"species": "Tyrannosaurus dominum",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Spine" },
			null,
			null,
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"corruptedrockdrake": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Rock Drake",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/RockDrake/RockDrake_Character_BP_Corrupt.RockDrake_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [ "Rock Drake" ],
			"groups": [ "Corrupted Creatures", "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large"
		},
		"dossier": {
			"species": "Draconis obscurum",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "FeathersMain" },
			{ "name": "Not Used" },
			{ "name": "Feathers Highlight" },
			{ "name": "Scales" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"corruptedspino": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Spino",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Spino/Spino_Character_BP_Corrupt.Spino_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [ "Aberrant Spino", "Brute X-Spino", "Spino", "X-Spino" ],
			"groups": [ "Corrupted Creatures", "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large"
		},
		"dossier": {
			"species": "Spinosaurus aquareliga",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Dark Muted" },
			{ "name": "All" },
			{ "name": "All" },
			null,
			{ "name": "All" },
			{ "name": "Light Muted" }
		]
	},
	"corruptedstegosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Stegosaurus",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Stego/Stego_Character_BP_Corrupt.Stego_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [
				"Aberrant Stegosaurus",
				"Eerie Stego",
				"Malfunctioned Tek Stegosaurus",
				"Skeletal Stego",
				"Stegosaurus",
				"Tek Stegosaurus",
				"VR Stegosaurus"
			],
			"groups": [ "Corrupted Creatures", "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"species": "Stegosaurus regium",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Dark Muted" },
			{ "name": "Dark All" },
			{ "name": "Dark All" },
			{ "name": "Dark Muted" },
			{ "name": "Light All" },
			{ "name": "Light Muted -b" }
		]
	},
	"corruptedsurvivor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"inherits": "human",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Survivor",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/CorruptHumans/CorruptHuman_Character_BP_BASE.CorruptHuman_Character_BP_BASE_C",
			"variants": [ "Corrupted Avatar", "Human" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"corruptedtriceratops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Triceratops",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Trike/Trike_Character_BP_Corrupt.Trike_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [
				"Aberrant Triceratops",
				"Alpha X-Triceratops",
				"Eerie Triceratops",
				"Enraged Triceratops",
				"Malfunctioned Tek Triceratops",
				"Skeletal Trike",
				"Tek Triceratops",
				"Triceratops",
				"VR Triceratops",
				"X-Triceratops"
			],
			"groups": [ "Corrupted Creatures", "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"species": "Triceratops styrax",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Dark Muted" },
			{ "name": "Dark All" },
			null,
			{ "name": "Dark Muted" },
			{ "name": "Dark All" },
			{ "name": "Light Muted -b" }
		]
	},
	"corruptedwyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Corrupted Wyvern",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Wyvern/Wyvern_Character_BP_Fire_Corrupt.Wyvern_Character_BP_Fire_Corrupt_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Corrupted Creatures", "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"species": "Draconis vipera",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			{ "name": "Belly and Foot Scales" },
			null,
			{ "name": "Fins and Wings" },
			{ "name": "Belly Detail" }
		]
	},
	"crystalwyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Crystal Isles",
		"info": {
			"commonName": "Crystal Wyvern",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/CrystalWyvern/CrystalWyvern_Character_BP.CrystalWyvern_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "311.74",
				"xbox": "801.6",
				"ps": "550.6",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"image": "Crystal Wyvern Image.jpg",
			"book": false,
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Primal Crystal (Crystal Isles)" },
		"breeding": {
			"egg": "Blood Crystal Wyvern Egg (Crystal Isles), Ember Crystal Wyvern Egg (Crystal Isles), Tropical Crystal Wyvern Egg (Crystal Isles)"
		}
	},
	"crystalwyvernqueen": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Crystal Isles",
		"info": {
			"commonName": "Crystal Wyvern Queen",
			"blueprint": "/Game/Mods/CrystalIsles/Assets/Dinos/CIBoss/CrystalWyvern_Character_BP_Boss.CrystalWyvern_Character_BP_Boss_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "311.74",
				"xbox": "801.6",
				"ps": "550.6",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Crystal Wyvern Queen Image.jpg",
			"book": false,
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"crystalwyvernqueenalpha": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "crystalwyvernqueen",
		"info": {
			"commonName": "Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
			"blueprint": "/Game/Mods/CrystalIsles/Assets/Dinos/CIBoss/CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Hard.CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Hard_C"
		}
	},
	"crystalwyvernqueenbeta": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "crystalwyvernqueen",
		"info": {
			"commonName": "Crystal Wyvern Queen (Beta)",
			"blueprint": "/Game/Mods/CrystalIsles/Assets/Dinos/CIBoss/CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Medium.CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Medium_C"
		}
	},
	"crystalwyvernqueengamma": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "crystalwyvernqueen",
		"info": {
			"commonName": "Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
			"blueprint": "/Game/Mods/CrystalIsles/Assets/Dinos/CIBoss/CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Easy.CrystalWyvern_Character_BP_Boss_Easy_C"
		}
	},
	"cubozoamultis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "cnidaria",
		"info": {
			"commonName": "Cubozoa Multis",
			"blueprint": "",
			"variants": [ "Cnidaria" ],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": { "mobile": "2.0" }
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Cubozoa Multis.png",
			"book": false,
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"daeodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Daeodon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Daeodon/Daeodon_Character_BP.Daeodon_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Daeodon", "R-Daeodon" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "257.0",
				"xbox": "754.0",
				"ps": "507.0",
				"mobile": "2.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Daeodon Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Daeodon.png",
			"book": true,
			"species": "Daeodon comedentis",
			"time": "Late Oligocene",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Iguanodon Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Underside" },
			null,
			{ "name": "Fur" },
			null,
			null,
			{ "name": "Top" }
		]
	},
	"deathworm": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Ragnarok", "Genesis: Part 1", "Lost Island" ],
		"info": {
			"commonName": "Deathworm",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Deathworm/Deathworm_Character_BP.Deathworm_Character_BP_C",
			"variants": [ "Alpha Deathworm", "Iceworm Male", "Iceworm Queen" ],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Deathworm.png",
			"book": true,
			"species": "Khorkoi arrakis",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head and Sides" },
			null,
			{ "name": "Claws" },
			null,
			{ "name": "Back and Spikes" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"defenseunit": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Defense Unit",
			"blueprint": "/Game/EndGame/Dinos/Tank/EndTank_Character_BP.EndTank_Character_BP_C",
			"variants": [ "Malfunctioned Defense Unit" ],
			"groups": [ "Mechanical Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "267.0",
				"xbox": "761.1",
				"ps": "512.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": { "image": "Defense Unit Promo Image.png" }
	},
	"deinonychus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Valguero",
		"info": {
			"commonName": "Deinonychus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/Uberraptor/Deinonychus_Character_BP.Deinonychus_Character_BP_C",
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "297.14",
				"xbox": "789.9",
				"ps": "537.01",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Deinonychus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Deinonychus.png",
			"book": true,
			"species": "Deinonychus magna pede",
			"time": "Cretaceous",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"breeding": { "egg": "Deinonychus Egg (Valguero)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Base Color" },
			{ "name": "Feathers Accents" },
			null,
			{ "name": "Feathers Main" },
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Highlights" }
		]
	},
	"deserttitan": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Desert Titan",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/DesertKaiju/DesertKaiju_Character_BP.DesertKaiju_Character_BP_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Titans" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Desert Titan.png",
			"temperament": "Highly Aggressive"
		}
	},
	"deserttitanflock": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Desert Titan Flock",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/DesertKaiju/DesertKaiju_FirstFlockChar_BP.DesertKaiju_FirstFlockChar_BP_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "All Muted -g" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "All" },
			{ "name": "All" }
		]
	},
	"desmodus": {
    "game": "ARK: Survival Evolved",
    "dlc": "Fjordur",
    "info": {
      "commonName": "Desmodus",
      "blueprint": "/Game/Fjordur/Dinos/Desmodus/Desmodus_Character_BP.Desmodus_Character_BP",
      "groups": [ "" ],
      "temperament": "",
      "diet": "",
      "soundFile": "",
      "releaseVersion": {
        "steam": "346.11",
        "epic": "346.11",
        "stadia": "346.11",
        "xbox": "948.5",
        "ps": "704.5"
      },
      "feces": ""
    },
    "dossier": {
      "image": "",
      "species": "",
      "time": "",
      "temperament": "",
      "diet": ""
    },
    "colorRegions": [
      { "name": "Base" },
      { "name": "Stripe" },
      { "name": "Wing veins" },
      { "name": "Unknown" },
      { "name": "Back" },
      { "name": "Wings" }
    ],
    "breeding": { "": "" }
  },
	"dilophosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Dilophosaur",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dilo/Dilo_Character_BP.Dilo_Character_BP_C",
			"variants": [ "Corrupted Dilophosaur", "Eerie Dilophosaurus", "R-Dilophosaur", "VR Dilophosaur" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_dilo_mumble_01.OGG",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Dilophosaurus.png",
			"book": true,
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Basic Kibble",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Dilo Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Back and Face" },
			{ "name": "Spike Tips" },
			{ "name": "Spine and Spike Base" },
			{ "name": "Frill, Crest and Belly" },
			{ "name": "Legs and Arms" }
		]
	},
	"dimetrodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Dimetrodon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dimetrodon/Dimetro_Character_BP.Dimetro_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Dimetrodon", "Eerie Dimetrodon" ],
			"groups": [ "Synapsids" ],
			"temperament": "Reactive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Ark_Dimetrodon_Taunt_3.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "232.0",
				"xbox": "731.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Dimetrodon.png",
			"book": true,
			"species": "Dimetrodon calorector",
			"time": "Early Permian",
			"temperament": "Reactive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Quetzal Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Dimetrodon Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Side Fin" },
			{ "name": "Sail" },
			{ "name": "Sail Spines" },
			{ "name": "Legs and Belly" },
			null
		]
	},
	"dimorphodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Dimorphodon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dimorphodon/Dimorph_Character_BP.Dimorph_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Dimorphodon", "Corrupted Dimorphodon", "Eerie Dimorphodon", "VR Dimorphodon" ],
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Reactive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_dimo_mumble_01.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "187.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Dimorphodon.png",
			"book": true,
			"species": "Dimorphodon equesica",
			"time": "Early Jurassic",
			"temperament": "Reactive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Dimorph Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Face and Wing Membrane" },
			{ "name": "Feathers" }
		]
	},
	"dinopithecus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Lost Island",
		"info": {
			"commonName": "Dinopithecus",
			"blueprint": "/Game/LostIsland/Dinos/Dinopithecus/Dinopithecus_Character_BP.Dinopithecus_Character_BP_C",
			"variants": [ "Dinopithecus King (Gamma)", "Dinopithecus King (Beta)", "Dinopithecus King (Alpha)" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive in large groups, Skittish in small groups",
			"diet": "Omnivore",
			"soundFile": "Dinopithsound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "341.19",
				"epic": "341.19",
				"stadia": "341.19",
				"xbox": "942.17",
				"ps": "698.18"
			},
			"feces": ""
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Dinopithecus.png",
			"species": "Dinopithecus Anedmundius",
			"time": "Pliocene-Pleistocene",
			"temperament": "Aggressive in large groups, Skittish in small groups.",
			"diet": "Omnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Base Skin" },
			{ "name": "Iris" },
			{ "name": "Blue nose" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Red nose" },
			{ "name": "Fur" }
		]
	},
	"dinopithecusking": {
		"inherits": "dinopithecus",
		"overrideWith": "_boss",
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Lost Island",
		"info": {
			"commonName": "Dinopithecus King",
			"variantOf": "Dinopithecus",
			"isTemplate": true,
			"groups": [ "Bosses", "Mammals" ]
		}
	},
	"dinopithecuskinggamma": { "inherits": "dinopithecusking" },
	"dinopithecuskingbeta": { "inherits": "dinopithecusking" },
	"dinopithecuskingalpha": { "inherits": "dinopithecusking" },
	"diplocaulus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Diplocaulus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Diplocaulus/Diplocaulus_Character_BP.Diplocaulus_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Diplocaulus", "Eerie Diplocaulus" ],
			"groups": [ "Amphibians" ],
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Piscivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "248.0",
				"xbox": "744.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Diplocaulus.png",
			"book": true,
			"species": "Diplocaulus natatorinutrix",
			"time": "Permian",
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Piscivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Simple Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Archaeopteryx Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Diplocaulus Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Fins" },
			null,
			null,
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Underbelly" }
		]
	},
	"diplodocus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Diplodocus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Diplodocus/Diplodocus_Character_BP.Diplodocus_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Diplodocus", "Eerie Diplodocus" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Naive",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "s diplodocus idle 1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "242.0",
				"xbox": "737.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large",
			"tamedEquipment": [ "Diplodocus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Diplodocus.png",
			"book": true,
			"species": "Diplodocus insulaprincep",
			"time": "Late Jurassic",
			"temperament": "Naive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Lystrosaurus Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"breeding": { "egg": "Diplo Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Sides, Legs and Accents" },
			{ "name": "Spines" },
			null,
			null,
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"direbear": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Dire Bear",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Direbear/Direbear_Character_BP.Direbear_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Dire Bear",
				"Dire Polar Bear",
				"Eerie Dire Bear",
				"Polar Bear",
				"Spirit Dire Bear"
			],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Omnivore",
			"soundFile": "s_direbear_torpid_out_wild.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "239.0",
				"xbox": "734.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Dire Bear Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Dire Bear.png",
			"book": true,
			"species": "Arctodus dirus",
			"time": "Mid Pleistocene - Early Holocene",
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Omnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Carno Egg)",
			"favoriteFood": "Giant Bee Honey"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Back and Head" },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Belly and Legs" }
		]
	},
	"direpolarbear": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Ragnarok", "Valguero" ],
		"inherits": "direbear",
		"info": {
			"commonName": "Dire Polar Bear",
			"blueprint": "/Game/Mods/Ragnarok/Custom_Assets/Dinos/Polar_Bear/Polar_Bear.Polar_Bear_C",
			"variants": [ "Aberrant Dire Bear", "Dire Bear", "Polar Bear", "Spirit Dire Bear" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "258.8",
				"xbox": "761.1",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		}
	},
	"direwolf": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Direwolf",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Direwolf/Direwolf_Character_BP.Direwolf_Character_BP_C",
			"variants": [ "Direwolf Ghost", "Eerie Dire Wolf", "R-Direwolf", "Spirit Direwolf" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Direwolf howl 2.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "216.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Hats (Mobile)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Direwolf.png",
			"book": true,
			"species": "Canis maxdirus",
			"time": "Pleistocene",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Carno Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Tail, Back and Face" },
			{ "name": "Feet" }
		]
	},
	"direwolfghost": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "direwolf",
		"info": {
			"commonName": "Direwolf Ghost",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Direwolf/Ghost_Direwolf_Character_BP.Ghost_Direwolf_Character_BP_C",
			"variants": [ "Direwolf", "Eerie Dire Wolf", "R-Direwolf", "Spirit Direwolf" ],
			"groups": [ "Event Creatures", "Mammals" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "315.2",
				"xbox": "802.11",
				"ps": "551.11",
				"egs": "315.2"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Direwolf Ghost Image.jpg",
			"book": false
		}
	},
	"diseasedleech": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Leech",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Leech/Leech_Character_Diseased.Leech_Character_Diseased_C",
			"variants": [ "Leech", "Eerie Diseased Leech", "Eerie Leech" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Passive-Aggressive",
			"diet": "Sanguinivore",
			"soundFile": "s leech mumble 2.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "242.0",
				"xbox": "737.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"species": "Haementeria laetus",
			"time": "Holocene",
			"temperament": "Passive-Aggressive",
			"diet": "Sanguinivore"
		}
	},
	"dodo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Dodo",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dodo/Dodo_Character_BP.Dodo_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Dodo",
				"Bunny Dodo",
				"Dodo Wyvern",
				"DodoRex",
				"Eerie Dodo",
				"Party Dodo",
				"Zomdodo"
			],
			"groups": [ "Birds" ],
			"temperament": "Oblivious",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "PW_dodo_voc_mumble.ogg",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Dodo Cultivator Bit (Mobile)", "Dodo Decimation Bit (Mobile)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Dodo.png",
			"book": true,
			"species": "Raphus replicare",
			"time": "Late Holocene",
			"temperament": "Oblivious",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Basic Kibble",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"breeding": { "egg": "Dodo Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Face" },
			{ "name": "Beak" },
			{ "name": "Forehead, Neck and Feet" },
			{ "name": "Head" },
			{ "name": "Wings and Patterning" }
		]
	},
	"dodobitus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dodo",
		"info": {
			"commonName": "Dodobitus",
			"blueprint": "",
			"variants": [ "Dodo", "Eerie Dodo" ],
			"groups": [ "Birds", "Bosses", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": { "mobile": "2.0" }
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Dodobitus.png",
			"book": false,
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"dodorex": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "DodoRex",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/DodoRex/DodoRex_Character_BP.DodoRex_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Dodo",
				"Alpha T-Rex",
				"Brute Malfunctioned Tek Rex",
				"Brute X-Rex",
				"Bunny Dodo",
				"Corrupted Rex",
				"Dodo",
				"Dodo Wyvern",
				"Enraged Corrupted Rex",
				"Malfunctioned Tek Rex",
				"Party Dodo",
				"Rex",
				"Rex Ghost",
				"Skeletal Rex",
				"Tek Rex",
				"VR Rex",
				"X-Rex",
				"Zomdodo"
			],
			"groups": [ "Birds", "Dinosaurs", "Event Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Ark Dodo-Rex Look Around 3.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "221.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "502.0",
				"egs": "315.2",
				"stadia": "339.5"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dodorex Dossier 2.jpeg",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"dodowyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Scorched Earth",
		"info": {
			"commonName": "Dodo Wyvern",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/DodoWyvern/DodoWyvern_Character_BP.DodoWyvern_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Dodo",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Bunny Dodo",
				"Corrupted Wyvern",
				"Dodo",
				"DodoRex",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Party Dodo",
				"Poison Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Wyvern",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern",
				"Zomdodo"
			],
			"groups": [ "Birds", "Event Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "249.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Dodowyvern.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"doedicurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Doedicurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Doedicurus/Doed_Character_BP.Doed_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Doedicurus", "Doedicurus Vastus", "Eerie Doedicurus" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "Doedicurus_Idle_Aggressive_2.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "202.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Doedicurus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Doedicurus.png",
			"book": true,
			"species": "Doedicurus custosaxum",
			"time": "Pleistocene - Holocene",
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Dilo Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Shell and Plates" },
			{ "name": "Spikes and Claws" },
			null,
			null,
			{ "name": "Shell Patterning" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"doedicurusvastus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "doedicurus",
		"info": {
			"commonName": "Doedicurus Vastus",
			"blueprint": "",
			"variants": [ "Doedicurus", "Eerie Doedicurus" ],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": { "mobile": "2.0" }
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Doedicurus Vastus.png",
			"book": false,
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"dragon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Dragon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragon/Dragon_Character_BP_Boss.Dragon_Character_BP_Boss_C",
			"variants": [ "Dragon (Alpha)", "Dragon (Beta)", "Dragon (Gamma)" ],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"soundFile": "dragon mumble 2.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "242.0",
				"xbox": "737.0",
				"ps": "501.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Dragon.png",
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"dragonalpha": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dragon",
		"info": {
			"commonName": "Dragon (Alpha)",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragon/Dragon_Character_BP_Boss_Hard.Dragon_Character_BP_Boss_Hard_C"
		}
	},
	"dragonbeta": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dragon",
		"info": {
			"commonName": "Dragon (Beta)",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragon/Dragon_Character_BP_Boss_Medium.Dragon_Character_BP_Boss_Medium_C"
		}
	},
	"dragongamma": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dragon",
		"info": {
			"commonName": "Dragon (Gamma)",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragon/Dragon_Character_BP_Boss_Easy.Dragon_Character_BP_Boss_Easy_C"
		}
	},
	"dungbeetle": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Dung Beetle",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/DungBeetle/DungBeetle_Character_BP.DungBeetle_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Dung Beetle", "Eerie Dung Beetle", "Gula Beetle" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Neutral",
			"diet": "Coprophagic",
			"releaseVersion": {
				"steam": "232.0",
				"xbox": "731.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Dung Beetle.png",
			"book": true,
			"temperament": "Neutral",
			"diet": "Coprophagic"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Large Animal Feces" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Shell" },
			{ "name": "Legs" },
			null,
			{ "name": "Palps and Leg Patterning" },
			{ "name": "Shell Patterning" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"dunkleosteus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Dunkleosteus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dunkleosteus/Dunkle_Character_BP.Dunkle_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Dunkleosteus", "X-Dunkleosteus" ],
			"groups": [ "Fish" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Ark Dunkleosteus Torpid Out Wild 3.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "238.0",
				"xbox": "733.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Dunkleosteus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Dunkleosteus.png",
			"book": true,
			"species": "Dunkleosteus loricaruptor",
			"time": "Late Devonian",
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Titanboa Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Head" }
		]
	},
	"eelminion": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Eel Minion",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/EelBoss/EelBoss_Character_BP.EelBoss_Character_BP_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Fish" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		}
	},
	"eerieachatina": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "achatina",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Achatina",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"eerieallosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "allosaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Allosaurus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriealphacarno": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "alphacarnotaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Alpha Carno",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriealphamosasaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "alphamosasaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Alpha Mosasaur",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Eerie Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"eeriealpharaptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "alpharaptor",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Alpha Raptor",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriealphatrex": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "alphatrex",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Alpha T-Rex",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eerieammonite": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "ammonite",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Ammonite",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"eerieangler": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "angler",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Angler",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Fish" ]
		}
	},
	"eerieankylo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "ankylosaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Ankylo",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriearaneo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "araneomorphus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Araneo",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"eeriearchaeopteryx": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "archaeopteryx",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Archaeopteryx",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Birds", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eerieargentavis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "argentavis",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Argentavis",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Birds", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriearthropluera": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "arthropluera",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Arthropluera",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"eeriebaryonyx": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "baryonyx",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Baryonyx",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriebasilosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "basilosaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Basilosaurus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eeriebeelzebufo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "beelzebufo",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Beelzebufo",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Amphibians", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriebronto": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "brontosaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Brontosaurus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriecarbonemys": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "carbonemys",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Carbonemys",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"eeriecarno": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "carnotaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Carno",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriecastoroides": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "castoroides",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Castoroides",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eeriechalicotherium": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "chalicotherium",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Chalicotherium",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eeriecoelacanth": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "coelacanth",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Coelacanth",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Fish" ]
		}
	},
	"eeriecompy": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "compsognathus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Compy",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriedaeodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "daeodon",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Daeodon",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eeriedilophosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dilophosaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Dilophosaurus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriedimetrodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dimetrodon",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Dimetrodon",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Synapsids" ]
		}
	},
	"eeriedimorphodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dimorphodon",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Dimorphodon",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"eeriediplocaulus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "diplocaulus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Diplocaulus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Amphibians", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriediplodocus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "diplodocus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Diplodocus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriedirebear": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "direbear",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Dire Bear",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eeriedirewolf": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "direwolf",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Dire Wolf",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eeriediseasedleech": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "diseasedleech",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Diseased Leech",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"eeriedodo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dodo",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Dodo",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Birds", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriedoedicurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "doedicurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Doedicurus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eeriedungbeetle": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dungbeetle",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Dung Beetle",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"eeriedunkleosteus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dunkleosteus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Dunkleosteus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Fish" ]
		}
	},
	"eerieequus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "equus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Equus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eerieeurypterid": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "eurypterid",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Eurypterid",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"eeriegallimimus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "gallimimus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Gallimimus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriegiganotosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "giganotosaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Giganotosaurus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriegigantopithecus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "gigantopithecus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Gigantopithecus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eeriegriffin": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "royalgriffin",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Griffin",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Birds", "Eerie Creatures", "Fantasy Creatures" ]
		}
	},
	"eerieichthyosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "ichthyosaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Ichthyosaurus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"eerieiguanodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "iguanodon",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Iguanodon",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriejerboa": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "jerboa",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride2",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Jerboa",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eeriekairuku": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "kairuku",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Kairuku",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Birds", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriekaprosuchus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "kaprosuchus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Kaprosuchus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"eerieleech": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "leech",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Leech",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"eerieleedsichthys": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "leedsichthys",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Leedsichthys",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Fish" ]
		}
	},
	"eerieliopleurodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "liopleurodon",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Liopleurodon",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"eerielystrosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "lystrosaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Lystrosaurus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Synapsids" ]
		}
	},
	"eeriemammoth": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "woollymammoth",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Mammoth",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eeriemanta": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "manta",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Manta",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Fish" ]
		}
	},
	"eeriemegaloceros": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "megaloceros",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Megaloceros",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eeriemegalodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "megalodon",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Megalodon",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Fish" ]
		}
	},
	"eeriemegalosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "megalosaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Megalosaurus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriemeganeura": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "meganeura",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Meganeura",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"eeriemegapiranha": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "megapiranha",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Megapiranha",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Fish" ]
		}
	},
	"eeriemegatherium": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "megatherium",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride2",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Megatherium",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eeriemesopithecus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "mesopithecus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Mesopithecus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eeriemosasaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "mosasaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Mosasaur",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"eeriemoschops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "moschops",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Moschops",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Synapsids" ]
		}
	},
	"eerieonyc": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "onychonycteris",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Onyc",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eerieotter": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "otter",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Otter",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eerieoviraptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "oviraptor",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Oviraptor",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriepachy": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "pachycephalosaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Pachy",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriepachyrhinosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "pachyrhinosaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Pachyrhinosaurus",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eerieparasaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "parasaurolophus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Parasaur",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriepegomastax": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "pegomastax",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride2",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Pegomastax",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriepelagornis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "pelagornis",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Pelagornis",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Birds", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriephiomia": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "phiomia",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Phiomia",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eerieplesiosaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "plesiosaur",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Plesiosaur",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"eerieprocoptodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "procoptodon",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Procoptodon",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eeriepteranodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "pteranodon",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Pteranodon",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"eeriepulmonoscorpius": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "pulmonoscorpius",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Pulmonoscorpius",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"eeriepurlovia": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "purlovia",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Purlovia",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Synapsids" ]
		}
	},
	"eeriequetzal": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "quetzalcoatlus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Quetzal",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"eerieraptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "raptor",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Raptor",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eerierex": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "rex",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Rex",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriesabertooth": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "sabertooth",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Sabertooth",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eeriesabertoothsalmon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "sabertoothsalmon",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Sabertooth Salmon",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Fish" ]
		}
	},
	"eeriesarco": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "sarcosuchus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Sarco",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"eeriespino": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "spinosaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Spino",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eeriestego": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "stegosaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Stego",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eerietapejara": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "tapejara",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Tapejara",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"eerieterrorbird": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "terrorbird",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Terror Bird",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Birds", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eerietherizinosaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "therizinosaurus",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Therizinosaur",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eerietitanoboa": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "titanoboa",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Titanoboa",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Reptiles" ]
		}
	},
	"eerietitanomyrmadrone": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "titanomyrmadrone",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Titanomyrma Drone",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"eerietitanomyrmasoldier": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "titanomyrmasoldier",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Titanomyrma Soldier",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"eerietitanosaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "titanosaur",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Titanosaur",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eerietriceratops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "triceratops",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Triceratops",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eerietrilobite": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "trilobite",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Trilobite",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"eerietroodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "troodon",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride3",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Troodon",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Dinosaurs", "Eerie Creatures" ]
		}
	},
	"eerietusoteuthis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "tusoteuthis",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Tusoteuthis",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Invertebrates" ]
		}
	},
	"eeriewoollyrhinoceros": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "woollyrhinoceros",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Woolly Rhinoceros",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"eerieyeti": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "yeti",
		"overrideWith": "eerieCreaturesOverride",
		"info": {
			"commonName": "Eerie Yeti",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Eerie Creatures", "Mammals" ]
		}
	},
	"electrophorus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Electrophorus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Eel/Eel_Character_BP.Eel_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Electrophorus" ],
			"groups": [ "Fish" ],
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "255.0",
				"xbox": "751.0",
				"ps": "505.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Electrophorus.png",
			"book": true,
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Bio Toxin" },
		"breeding": { "egg": "Eel Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Fins" },
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Fin Highlight" },
			null,
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"elementalreaperking": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Aberration",
		"info": {
			"commonName": "Elemental Reaper King",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/Nameless/Xenomorph_Character_BP_Male_Minion.Xenomorph_Character_BP_Male_Minion_C",
			"variants": [
				"Alpha Surface Reaper King",
				"Brute Reaper King",
				"Corrupted Reaper King",
				"Injured Brute Reaper King",
				"Reaper",
				"R-Reaper King",
				"R-Reaper Queen",
				"Reaper King",
				"Reaper Prince",
				"Reaper Queen",
				"Subterranean Reaper King",
				"Surface Reaper King",
				"Surface Reaper King Ghost"
			],
			"groups": [ "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Reapersound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Reaper.png",
			"book": true,
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Middle Region" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Outer Region" }
		]
	},
	"embercrystalwyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "crystalwyvern",
		"info": {
			"commonName": "Ember Crystal Wyvern",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/CrystalWyvern/CrystalWyvern_Character_BP_Ember.CrystalWyvern_Character_BP_Ember_C"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			{ "name": "Scales Main" },
			null,
			{ "name": "Fins Highlight" },
			{ "name": "Body Highlights" }
		]
	},
	"enforcer": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Extinction", "Genesis: Part 2" ],
		"info": {
			"commonName": "Enforcer",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Enforcer/Enforcer_Character_BP.Enforcer_Character_BP_C",
			"groups": [ "Mechanical Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": { "image": "Dossier Enforcer.png" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Algae" },
			{ "name": "Metal" }
		]
	},
	"enragedcorruptedrex": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Enraged Corrupted Rex",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Rex/MegaRex_Character_BP_Corrupt.MegaRex_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [
				"Alpha T-Rex",
				"Brute Malfunctioned Tek Rex",
				"Brute X-Rex",
				"Corrupted Rex",
				"DodoRex",
				"Eerie Alpha T-Rex",
				"Eerie Rex",
				"Malfunctioned Tek Rex",
				"Rex",
				"Rex Ghost",
				"Skeletal Rex",
				"Tek Rex",
				"VR Rex",
				"X-Rex"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Enraged Creatures" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large"
		},
		"dossier": { "temperament": "Highly Aggressive" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Dark Muted-g" },
			{ "name": "Dark Muted-g" },
			null,
			{ "name": "Dark Muted-g" },
			{ "name": "Dark Muted-g" },
			{ "name": "Dark Muted-g" }
		]
	},
	"enragedtriceratops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Enraged Triceratops",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Corrupt/Trike/MegaTrike_Character_BP_Corrupt.MegaTrike_Character_BP_Corrupt_C",
			"variants": [
				"Aberrant Triceratops",
				"Alpha X-Triceratops",
				"Corrupted Triceratops",
				"Eerie Triceratops",
				"Malfunctioned Tek Triceratops",
				"Skeletal Trike",
				"Tek Triceratops",
				"Triceratops",
				"VR Triceratops",
				"X-Triceratops"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Enraged Creatures" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": { "temperament": "Highly Aggressive" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Dark Muted" },
			{ "name": "Dark All" },
			null,
			{ "name": "Dark Muted" },
			{ "name": "Dark All" },
			{ "name": "Light Muted -b" }
		]
	},
	"equus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Equus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Equus/Equus_Character_BP.Equus_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Equus",
				"Eerie Equus",
				"Noctis",
				"R-Equus",
				"Unicorn"
			],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Loyal",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "256.0",
				"xbox": "753.0",
				"ps": "506.0",
				"mobile": "1.1.06",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Equus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Equus.png",
			"book": true,
			"species": "Equus magnus",
			"time": "Pleistocene",
			"temperament": "Loyal",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Simple Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Dilo Egg)",
			"favoriteFood": "Rockarrot"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Legs and Beard" }
		]
	},
	"eurypterid": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Eurypterid",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Eurypterid/Euryp_Character.Euryp_Character_C",
			"variants": [ "Eerie Eurypterid" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Ark Eurypterid Attack Sting 1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "238.0",
				"xbox": "733.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Eurypterid.png",
			"book": true,
			"species": "Jaekelopterus euryperus",
			"time": "Silurian",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Cephalothorax and Tail Flippers" },
			{ "name": "Claws, Paddles and Legs" },
			{ "name": "Stinger" },
			{ "name": "Chelicerae and Appendage Shading" },
			null,
			{ "name": "Abdomen" }
		]
	},
	"exomek": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"info": {
			"commonName": "Exo-Mek",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/Exosuit/Exosuit_Character_BP.Exosuit_Character_BP_C",
			"variants": [ "Malfunctioned Mek Knight", "Mega Mek", "Mek" ],
			"groups": [ "Vehicles" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": { "image": "Exo-Mek image.png" }
	},
	"experimentalgiganotosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"info": {
			"commonName": "Experimental Giganotosaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Mashup/ExperimentG/DinosAndStructures/Gigant_Character_BP_ExpG.Gigant_Character_BP_ExpG_C",
			"variants": [
				"Brute Malfunctioned Tek Giganotosaurus",
				"Corrupted Giganotosaurus",
				"Eerie Giganotosaurus",
				"Giganotosaurus",
				"Malfunctioned Tek Giganotosaurus",
				"R-Giganotosaurus",
				"Skeletal Giganotosaurus"
			],
			"groups": [ "Bosses", "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": { "temperament": "Aggressive" }
	},
	"featherlight": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Aberration",
			"Valguero",
			"Genesis: Part 1",
			"Crystal Isles",
			"Genesis: Part 2"
		],
		"info": {
			"commonName": "Featherlight",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/LanternBird/LanternBird_Character_BP.LanternBird_Character_BP_C",
			"groups": [ "Birds", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Hats" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Featherlight.png",
			"book": true,
			"species": "Microluminis alectryon",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Plant Species Z Seed (Aberration)" },
		"breeding": { "egg": "Featherlight Egg (Aberration)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Legs" },
			null,
			{ "name": "Lantern" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Emissive" }
		]
	},
	  "fenrir": {
    "game": "ARK: Survival Evolved",
    "dlc": "Fjordur",
    "info": {
      "commonName": "Fenrir",
      "blueprint": "/Game/Fjordur/Dinos/Fenrir/Fenrir_Character_BP.Fenrir_Character_BP",
      "groups": [ "" ],
      "temperament": "",
      "diet": "",
      "soundFile": "",
      "releaseVersion": {
        "steam": "346.11",
        "epic": "346.11",
        "stadia": "346.11",
        "xbox": "948.5",
        "ps": "704.5"
      },
      "feces": ""
    },
    "dossier": {
      "image": "",
      "species": "",
      "time": "",
      "temperament": "",
      "diet": ""
    },
    "colorRegions": [
      { "name": "Under" },
      { "name": "Spines" },
      null,
      { "name": "Eyes" },
      { "name": "Stripes" },
      { "name": "Under" }
    ],
    "breeding": { "": "" }
  },
	"ferox": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2", "Lost Island" ],
		"info": {
			"commonName": "Ferox",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/Shapeshifter/Shapeshifter_Small/Shapeshifter_Small_Character_BP.Shapeshifter_Small_Character_BP_C",
			"variants": [ "Brute Ferox", "Ferox (Large)", "VR Ferox" ],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Reactive",
			"diet": "Omnivore",
			"soundFile": "Ferox roar 2.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Hats" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Genesis 4.jpg",
			"temperament": "Reactive",
			"diet": "Omnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Element" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Skin" },
			null,
			null,
			{ "name": "Main body" },
			{ "name": "Stripes" }
		]
	},
	"feroxlarge": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "ferox",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/Shapeshifter/Shapeshifter_Large/Shapeshifter_Large_Character_BP.Shapeshifter_Large_Character_BP_C",
			"temperament": "Aggressive"
		},
		"dossier": { "temperament": "Aggressive" }
	},
	"firewyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Ragnarok", "Valguero", "Genesis: Part 1" ],
		"info": {
			"commonName": "Wyvern",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Wyvern_Character_BP_Fire.Wyvern_Character_BP_Fire_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Wyvern.png",
			"book": true,
			"species": "Draconis vipera",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"breeding": { "egg": "Wyvern Egg (Fire) (Scorched Earth)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			{ "name": "Belly and Foot Scales" },
			null,
			{ "name": "Fins and Wings" },
			{ "name": "Belly Detail" }
		]
	},
	"fjordhawk": {
    "game": "ARK: Survival Evolved",
    "dlc": "Fjordur",
    "info": {
      "commonName": "Fjordhawk",
      "blueprint": "/Game/Fjordur/Dinos/Fjordhawk/Fjordhawk_Character_BP.Fjordhawk_Character_BP",
      "groups": [ "" ],
      "temperament": "",
      "diet": "",
      "soundFile": "",
      "releaseVersion": {
        "steam": "346.11",
        "epic": "346.11",
        "stadia": "346.11",
        "xbox": "948.5",
        "ps": "704.5"
      },
      "feces": ""
    },
    "dossier": {
      "image": "",
      "species": "",
      "time": "",
      "temperament": "",
      "diet": ""
    },
    "colorRegions": [
      { "name": "Main" },
      { "name": "Feet" },
      { "name": "Stripes" },
      { "name": "Unknown" },
      { "name": "Belly" },
      { "name": "Back" }
    ],
    "breeding": { "": "" }
  },
	"foresttitan": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Forest Titan",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/ForestKaiju/ForestKaiju_Character_BP.ForestKaiju_Character_BP_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Titans" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Forest Titan.png",
			"temperament": "Highly Aggressive"
		}
	},
	"forestwyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Forest Wyvern",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/ForestKaiju/Minion/Wyvern_Character_BP_Fire_Minion.Wyvern_Character_BP_Fire_Minion_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		}
	},
	"gacha": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Extinction", "Genesis: Part 2" ],
		"info": {
			"commonName": "Gacha",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Gacha/Gacha_Character_BP.Gacha_Character_BP_C",
			"variants": [ "GachaClaus" ],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Omnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Gacha Saddle (Extinction)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Gacha.png",
			"book": true,
			"species": "Macrodryadis crystallinus",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Omnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Snow Owl Pellet (Extinction)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Skin" },
			null,
			{ "name": "Light Stripe" },
			{ "name": "Dark Stripe" },
			{ "name": "Algae" },
			{ "name": "Fur Main" }
		]
	},
	"gachaclaus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "gacha",
		"info": {
			"commonName": "GachaClaus",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Gacha/Gacha_Claus_Character_BP.Gacha_Claus_Character_BP_C",
			"variants": [ "Gacha" ],
			"groups": [ "Event Creatures", "Mammals" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "288.113",
				"xbox": "781.15",
				"ps": "530.0"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "GachaClaus Image.jpg",
			"book": false
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Skin" },
			null,
			{ "name": "Light Stripe" },
			{ "name": "Dark Stripe" },
			null,
			{ "name": "Fur Main" }
		]
	},
	"gallimimus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Gallimimus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Gallimimus/Galli_Character_BP.Galli_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Gallimimus" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "Gallimimus Roar 1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "233.0",
				"xbox": "731.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Gallimimus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Gallimimus.png",
			"book": true,
			"species": "Gallimimus evolvelox",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Simple Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Dimetrodon Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"breeding": { "egg": "Gallimimus Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Feathers" },
			null,
			{ "name": "Back Accents" },
			{ "name": "Spine and Feather Tips" },
			{ "name": "Lower Body" }
		]
	},
	"gammacorruptedmastercontroller": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "corruptedmastercontroller",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/VRMainBoss/VRMainBoss_Character_Easy.VRMainBoss_Character_Easy_C"
		}
	},
	"gammakingtitan": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Gamma King Titan",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/KingKaiju/KingKaiju_Character_BP.KingKaiju_Character_BP_C",
			"variants": [ "Alpha King Titan", "Beta King Titan", "Gamma King Titan" ],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Titans" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier King Titan.png",
			"temperament": "Highly Aggressive"
		}
	},
	"gasbags": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Extinction", "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2" ],
		"info": {
			"commonName": "Gasbags",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/GasBag/GasBags_Character_BP.GasBags_Character_BP_C",
			"variants": [ "R-Gasbags" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Omnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Gasbags Saddle (Extinction)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Gasbags.png",
			"book": true,
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Omnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Back Stripe" },
			null,
			{ "name": "Splotches" },
			null,
			{ "name": "Back Spots" },
			{ "name": "Main Body" }
		]
	},
	"giantbee": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Giant Bee",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Bee/Bee_Character_BP.Bee_Character_BP_C",
			"variants": [ "Giant Queen Bee", "Giant Worker Bee" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "257.0",
				"xbox": "754.0",
				"ps": "507.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Giant Bee.png",
			"book": true,
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Simple Kibble",
			"favoriteFood": "Rare Flower"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Highlights" },
			null,
			{ "name": "Legs Highlight" },
			null,
			null,
			{ "name": "Body Dark" }
		]
	},
	"giantqueenbee": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Giant Queen Bee",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Bee/Bee_Queen_Character_BP.Bee_Queen_Character_BP_C",
			"variants": [ "Giant Bee" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "257.0",
				"xbox": "754.0",
				"ps": "507.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Giant Bee.png",
			"book": true,
			"species": "Apis lithohermaea",
			"time": "Middle Miocene",
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Simple Kibble",
			"favoriteFood": "Rare Flower"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Dark All" },
			null,
			{ "name": "Dark All" },
			null,
			{ "name": "Dark All" },
			{ "name": "Dark All" }
		]
	},
	"giantworkerbee": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Crystal Isles",
		"inherits": "giantbee",
		"info": {
			"commonName": "Giant Worker Bee",
			"blueprint": "/Game/Mods/CrystalIsles/Assets/Dinos/HoneyBee/HoneyBee_Character_BP.HoneyBee_Character_BP_C",
			"variants": [ "Giant Bee", "Giant Queen Bee" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "311.74",
				"xbox": "801.6",
				"ps": "550.6",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "BodyHighlights" },
			null,
			{ "name": "Legs Highlight" },
			null,
			null,
			{ "name": "BodyDark" }
		]
	},
	"giganotosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Giganotosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Giganotosaurus/Gigant_Character_BP.Gigant_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Brute Malfunctioned Tek Giganotosaurus",
				"Corrupted Giganotosaurus",
				"Eerie Giganotosaurus",
				"Experimental Giganotosaurus",
				"Malfunctioned Tek Giganotosaurus",
				"R-Giganotosaurus",
				"Skeletal Giganotosaurus"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Angry",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Gigantosaurus Startled 1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "222.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large",
			"tamedEquipment": [ "Giganotosaurus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Giganotosaurus.png",
			"book": true,
			"species": "Giganotosaurus furiosa",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Angry",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Exceptional Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Quetzal Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Giganotosaurus Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Back, Hands and Feet" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"gigantopithecus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Gigantopithecus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Bigfoot/Bigfoot_Character_BP.Bigfoot_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Gigantopithecus",
				"Eerie Gigantopithecus",
				"Eerie Yeti",
				"Megapithecus Pestis",
				"Yeti"
			],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "BigfootIdle.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "201.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Hats" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Gigantopithecus.png",
			"book": true,
			"species": "Gigantopithecus fibrarator",
			"time": "Pleistocene",
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Titanboa Egg)",
			"favoriteFood": "Mejoberry"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Fur Mane" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Fur Accent" },
			{ "name": "Skin" }
		]
	},
	"glowbug": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Aberration",
			"Valguero",
			"Genesis: Part 1",
			"Crystal Isles",
			"Genesis: Part 2"
		],
		"info": {
			"commonName": "Glowbug",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/Lightbug/Lightbug_Character_BaseBP.Lightbug_Character_BaseBP_C",
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Unknown",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Glowbug.png",
			"book": true,
			"species": "Lampyridae sublimis",
			"time": "Miocene",
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Unknown"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			{ "name": "Wings" },
			null,
			{ "name": "Feet and Highlights" },
			{ "name": "Emmissive Glow" }
		]
	},
	"glowtail": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Aberration",
			"Valguero",
			"Crystal Isles",
			"Genesis: Part 2",
			"Lost Island"
		],
		"info": {
			"commonName": "Glowtail",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/LanternLizard/LanternLizard_Character_BP.LanternLizard_Character_BP_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Hats" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Glowtail.png",
			"book": true,
			"species": "Microluminis psykhe",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Plant Species Z Seed (Aberration)" },
		"breeding": { "egg": "Glowtail Egg (Aberration)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			{ "name": "Wings" },
			{ "name": "Lantern" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back Stripes" }
		]
	},
	"goldenstripedbrutemegalodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Golden Striped Brute Megalodon",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Retrieve/Ocean/Ocean_Megalodon_Character_BP_Retrieve_Brute.Ocean_Megalodon_Character_BP_Retrieve_Brute_C",
			"variants": [
				"Alpha Megalodon",
				"Brute X-Megalodon",
				"Golden Striped Megalodon",
				"Megalodon",
				"X-Megalodon"
			],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Fish", "X-Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"goldenstripedmegalodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Golden Striped Megalodon",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Retrieve/Ocean/Ocean_Megalodon_Character_BP_Retrieve.Ocean_Megalodon_Character_BP_Retrieve_C",
			"variants": [
				"Alpha Megalodon",
				"Brute X-Megalodon",
				"Golden Striped Brute Megalodon",
				"Megalodon",
				"X-Megalodon"
			],
			"groups": [ "Fish", "X-Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"griffin": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Ragnarok", "Crystal Isles" ],
		"info": {
			"commonName": "Griffin",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Griffin/Griffin_Character_BP.Griffin_Character_BP_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Birds", "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "258.8",
				"xbox": "761.1",
				"ps": "512.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Griffin.png",
			"book": false,
			"species": "Gryphon magnificum",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Extraordinary Kibble",
			"favoriteFood": "Raw Mutton"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Wings and Main Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Fur" },
			{ "name": "Feather Highlights" }
		]
	},
	"gulabeetle": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dungbeetle",
		"info": {
			"commonName": "Gula Beetle",
			"blueprint": "",
			"variants": [ "Dung Beetle", "Eerie Dung Beetle" ],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": { "mobile": "2.0" }
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Gula Beetle.png",
			"book": false,
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"hesperornis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Hesperornis",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Hesperornis/Hesperornis_Character_BP.Hesperornis_Character_BP_C",
			"groups": [ "Birds" ],
			"temperament": "Flippant",
			"diet": "Piscivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "258.0",
				"xbox": "755.0",
				"ps": "509.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Hesperornis.png",
			"book": true,
			"species": "Hesperornis avenatantes",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Flippant",
			"diet": "Piscivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Dead Fish" },
		"breeding": { "egg": "Hesperornis Egg, Golden Hesperornis Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			{ "name": "Feet" },
			null,
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Underbelly" }
		]
	},
	"human": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Human",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/PlayerPawnTest_Male.PlayerPawnTest_Male_C",
			"variants": [ "Corrupted Avatar", "Corrupted Survivor" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Varied",
			"diet": "Omnivore",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Human"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Varied",
			"diet": "Omnivore"
		}
	},
	"hyaenodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Hyaenodon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Hyaenodon/Hyaenodon_Character_BP.Hyaenodon_Character_BP_C",
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Opportunistic",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "258.0",
				"xbox": "755.0",
				"ps": "509.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Hyaenodon Meatpack" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Hyaenodon.png",
			"book": true,
			"species": "Hyaenodon dirus",
			"time": "Late Eocene - Early Miocene",
			"temperament": "Opportunistic",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Highlights and Spots" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"icegolem": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Valguero", "Genesis: Part 1" ],
		"inherits": "rockelemental",
		"info": {
			"commonName": "Rock Elemental",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/IceGolem/IceGolem_Character_BP.IceGolem_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Brute X-Rock Elemental",
				"Chalk Golem",
				"Lava Elemental",
				"Rock Elemental",
				"Rubble Golem",
				"X-Rock Elemental"
			],
			"releaseVersion": {
				"steam": "297.14",
				"xbox": "789.9",
				"ps": "537.01",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		}
	},
	"icetitan": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Ice Titan",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/IceKaiju/IceKaiju_Character_BP.IceKaiju_Character_BP_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Titans" ],
			"temperament": "Highly Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Ice Titan.png",
			"temperament": "Highly Aggressive"
		}
	},
	"icewormmale": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Ragnarok",
		"info": {
			"commonName": "Iceworm Male",
			"blueprint": "/Game/Mods/Ragnarok/Custom_Assets/JacksonL/Iceworm/Iceworm_Character_Minion_BP_smaller.Iceworm_Character_Minion_BP_smaller_C",
			"variants": [ "Alpha Deathworm", "Deathworm", "Iceworm Queen" ],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "258.8",
				"xbox": "761.1",
				"ps": "512.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "IceWormQueen.PNG",
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"icewormqueen": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Ragnarok",
		"info": {
			"commonName": "Iceworm Queen",
			"blueprint": "/Game/Mods/Ragnarok/Custom_Assets/JacksonL/Iceworm/Iceworm_Queen_Character_BP.Iceworm_Queen_Character_BP_C",
			"variants": [ "Alpha Deathworm", "Deathworm", "Iceworm Male" ],
			"groups": [ "Alpha Creatures", "Fantasy Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "258.8",
				"xbox": "761.1",
				"ps": "512.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "IceWormQueen.PNG",
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"icewyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Ragnarok", "Valguero", "Lost Island" ],
		"info": {
			"commonName": "Wyvern",
			"blueprint": "/Game/Mods/Ragnarok/Custom_Assets/Dinos/Wyvern/Ice_Wyvern/Ragnarok_Wyvern_Override_Ice.Ragnarok_Wyvern_Override_Ice_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "258.8",
				"xbox": "761.1",
				"ps": "512.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Wyvern.png",
			"book": true,
			"species": "Draconis vipera",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"breeding": { "egg": "Wyvern Egg (Ice) (Ragnarok)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Belly Scales" },
			{ "name": "Top and Fin Scales" }
		]
	},
	"ichthyornis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Ichthyornis",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Ichthyornis/Ichthyornis_Character_BP.Ichthyornis_Character_BP_C",
			"groups": [ "Birds" ],
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Piscivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "256.0",
				"xbox": "753.0",
				"ps": "506.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Ichthyornis.png",
			"book": true,
			"species": "Ichthyornis piscoquus",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Piscivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"favoriteFood": "Raw Prime Fish Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Ichthyornis Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Feet" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Face" }
		]
	},
	"ichthyosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Ichthyosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dolphin/Dolphin_Character_BP.Dolphin_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Ichthyosaurus", "X-Ichthyosaurus" ],
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Curious",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_dolphin_vox_mumble.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "181.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Ichthyosaurus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Ichthy.png",
			"book": true,
			"species": "Ichthyosaurus curiosa",
			"time": "Late Triassic - Early Jurassic",
			"temperament": "Curious",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Simple Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Dodo Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Back and Fins" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"iguanodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Iguanodon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Iguanodon/Iguanodon_Character_BP.Iguanodon_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Iguanodon", "Eerie Iguanodon" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Reactive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "256.0",
				"xbox": "753.0",
				"ps": "506.0",
				"mobile": "1.0.94",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Iguanodon Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Iguanodon.png",
			"book": true,
			"species": "Iguanodon vicissitudinis",
			"time": "Late Jurassic",
			"temperament": "Reactive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Simple Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Compy Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"breeding": { "egg": "Iguanodon Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Stomach and Accents" }
		]
	},
	"injuredbrutereaperking": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Injured Brute Reaper King",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/MissionVariants/Retrieve/Lunar/Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Brute_Retrieve.Xenomorph_Character_BP_Male_InitialBuryOnly_Brute_Retrieve_C",
			"variants": [
				"Alpha Surface Reaper King",
				"Brute Reaper King",
				"Corrupted Reaper King",
				"Elemental Reaper King",
				"Reaper",
				"R-Reaper King",
				"R-Reaper Queen",
				"Reaper King",
				"Reaper Prince",
				"Reaper Queen",
				"Subterranean Reaper King",
				"Surface Reaper King",
				"Surface Reaper King Ghost"
			],
			"groups": [ "Brute Creatures", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Underbelly" }
		]
	},
	"insectswarm": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2", "Lost Island" ],
		"info": {
			"commonName": "Insect Swarm",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/Swarms/InsectSwarmChar_BP.InsectSwarmChar_BP_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Genesis 29.jpg",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"jerboa": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Scorched Earth",
			"Ragnarok",
			"Valguero",
			"Crystal Isles",
			"Genesis: Part 2",
			"Lost Island"
		],
		"info": {
			"commonName": "Jerboa",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Jerboa/Jerboa_Character_BP.Jerboa_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Jerboa", "Skeletal Jerboa" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Cowardly",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "s_jerboa_idle_1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "2.0.06",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Hats" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Jerboa.png",
			"book": true,
			"species": "Renopila amplexus",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Cowardly",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"favoriteFood": "Plant Species Y Seed",
			"favoriteFoodMobile": "Seeds (Mobile)"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Paws and Back" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Back Stripes" },
			{ "name": "Underside and Face" }
		]
	},
	"jugbug": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Scorched Earth",
			"Ragnarok",
			"Extinction",
			"Genesis: Part 1",
			"Crystal Isles",
			"Lost Island"
		],
		"info": {
			"commonName": "Jug Bug",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/JugBug/Jugbug_Character_BaseBP.Jugbug_Character_BaseBP_C",
			"variants": [ "Oil Jug Bug", "Water Jug Bug" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Jug Bug.png",
			"book": true,
			"species": "Scutinphora puteus",
			"time": "Holocene",
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Head and Wings" },
			{ "name": "Underside and Patterning" }
		]
	},
	"kairuku": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Kairuku",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Kairuku/Kairuku_Character_BP.Kairuku_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Kairuku" ],
			"groups": [ "Birds" ],
			"temperament": "Friendly",
			"diet": "Piscivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "223.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Hats" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Kairuku.png",
			"book": true,
			"species": "Kairuku waitaki",
			"time": "Late Paleocene",
			"temperament": "Friendly",
			"diet": "Piscivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Basic Kibble",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Kairuku Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Back and Markings" },
			{ "name": "Beak" },
			{ "name": "Feet" },
			null,
			{ "name": "Osteoderms" },
			null
		]
	},
	"kaprosuchus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Kaprosuchus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Kaprosuchus/Kaprosuchus_Character_BP.Kaprosuchus_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Kaprosuchus", "VR Kaprosuchus" ],
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Patient",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "248.0",
				"xbox": "744.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Kaprosuchus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Kaprosuchus.png",
			"book": true,
			"temperament": "Patient",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Tapejara Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Kaprosuchus Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Top Fins" },
			null,
			null,
			{ "name": "Top Scales" },
			{ "name": "Underbelly" }
		]
	},
	"karkinos": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Aberration",
			"Valguero",
			"Genesis: Part 1",
			"Crystal Isles",
			"Genesis: Part 2"
		],
		"info": {
			"commonName": "Karkinos",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/Crab/Crab_Character_BP.Crab_Character_BP_C",
			"variants": [ "Alpha Karkinos", "VR Karkinos" ],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Omnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Karkinos Saddle (Aberration)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Karkinos.png",
			"book": true,
			"species": "Karkinos versatus",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Omnivore"
		},
		"taming": { "kibble": "Exceptional Kibble" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Highlights" },
			{ "name": "Underbody" }
		]
	},
	"kentrosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Kentrosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Kentrosaurus/Kentro_Character_BP.Kentro_Character_BP_C",
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Short-tempered",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "257.0",
				"xbox": "754.0",
				"ps": "507.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Kentrosaurus.png",
			"book": true,
			"species": "Kentrosaurus aethiopicus",
			"time": "Late Jurassic",
			"temperament": "Short-tempered",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"breeding": { "egg": "Kentro Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Plate Base" },
			{ "name": "Spikes" },
			{ "name": "Plate Edge" },
			{ "name": "Top" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"lamprey": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Aberration",
			"Valguero",
			"Genesis: Part 1",
			"Crystal Isles",
			"Genesis: Part 2"
		],
		"info": {
			"commonName": "Lamprey",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/Lamprey/Lamprey_Character.Lamprey_Character_C",
			"groups": [ "Fish" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Lampreysound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Lamprey.png",
			"book": true,
			"species": "Xenomyzon luminosus",
			"time": "Holocene",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"lavaelemental": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Ragnarok",
		"info": {
			"commonName": "Lava Elemental",
			"blueprint": "/Game/Mods/Ragnarok/Custom_Assets/JacksonL/LavaGolem/LavaGolem_Character_BP.LavaGolem_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Brute X-Rock Elemental",
				"Chalk Golem",
				"Ice Golem",
				"Rock Elemental",
				"Rubble Golem",
				"X-Rock Elemental"
			],
			"groups": [ "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Minerals",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "LaVaElemental.PNG",
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Minerals"
		}
	},
	"leech": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Leech",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Leech/Leech_Character.Leech_Character_C",
			"variants": [ "Diseased Leech", "Eerie Diseased Leech", "Eerie Leech" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Sanguinivore",
			"soundFile": "s leech mumble 2.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "242.0",
				"xbox": "737.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Leech.png",
			"book": true,
			"species": "Haementeria laetus",
			"time": "Holocene",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Sanguinivore"
		}
	},
	"leedsichthys": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Leedsichthys",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Leedsichthys/Leedsichthys_Character_BP.Leedsichthys_Character_BP_C",
			"variants": [ "Alpha Leedsichthys", "Brute Leedsichthys", "Eerie Leedsichthys" ],
			"groups": [ "Fish" ],
			"temperament": "Defensive",
			"diet": "Piscivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "256.0",
				"xbox": "753.0",
				"ps": "506.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Leedsichthys.png",
			"book": true,
			"species": "Leedsichthys conviviumbrosia",
			"time": "Mid-Jurassic",
			"temperament": "Defensive",
			"diet": "Piscivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"lightningwyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Ragnarok", "Genesis: Part 1" ],
		"info": {
			"commonName": "Wyvern",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Wyvern_Character_BP_Lightning.Wyvern_Character_BP_Lightning_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Wyvern.png",
			"book": true,
			"species": "Draconis vipera",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"breeding": { "egg": "Wyvern Egg (Lightning) (Scorched Earth)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Fins and Frills" },
			{ "name": "Wings" },
			null,
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"liopleurodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Liopleurodon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Liopleurodon/Liopleurodon_Character_BP.Liopleurodon_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Liopleurodon" ],
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Elusive",
			"diet": "Sweet Tooth",
			"releaseVersion": {
				"steam": "257.0",
				"xbox": "754.0",
				"ps": "507.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Liopleurodon.png",
			"book": true,
			"species": "Liopleurodon magicus",
			"time": "Mid - Late Jurassic",
			"temperament": "Elusive",
			"diet": "Sweet Tooth"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Giant Bee Honey" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Face, Sides, and Flipper Highlights" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Spots and Flipper Edges" },
			{ "name": "Main Body" }
		]
	},
	"lymantria": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Scorched Earth",
			"Ragnarok",
			"Valguero",
			"Genesis: Part 1",
			"Crystal Isles",
			"Genesis: Part 2",
			"Lost Island"
		],
		"info": {
			"commonName": "Lymantria",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Moth/Moth_Character_BP.Moth_Character_BP_C",
			"variants": [ "VR Lymantria" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Evasive",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "s_moth_idle_3.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Lymantria Saddle (Scorched Earth)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Lymantria.png",
			"book": true,
			"species": "Lymantria sporarmis",
			"time": "Holocene",
			"temperament": "Evasive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"breeding": { "egg": "Moth Egg (Scorched Earth)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Wings" },
			{ "name": "Legs" },
			{ "name": "Wings" },
			{ "name": "Face and Antennae" },
			{ "name": "Proboscis and Underside" }
		]
	},
	"lystrosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Lystrosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Lystrosaurus/Lystro_Character_BP.Lystro_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Lystrosaurus", "Eerie Lystrosaurus" ],
			"groups": [ "Synapsids" ],
			"temperament": "Loyal",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "S lystrosaurus mumble 3.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "240.0",
				"xbox": "734.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Lystrosaurus.png",
			"book": true,
			"species": "Lystrosaurus amicifidelis",
			"time": "Late Permian - Early Triassic",
			"temperament": "Loyal",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Rare Flower" },
		"breeding": { "egg": "Lystro Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Underside" },
			{ "name": "Spine and Feet" }
		]
	},
	"macrophage": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"info": {
			"commonName": "Macrophage",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/Macrophage/Macrophage_Swarm_Character.Macrophage_Swarm_Character_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": { "image": "Blank.png" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Lower Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Highlights" },
			{ "name": "Main Body" }
		]
	},
	"macrosummoner": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"info": {
			"commonName": "Macro-Summoner",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Maze/CorruptedZone/Dinos/Summoner_Character_BP_CorruptedMaze.Summoner_Character_BP_CorruptedMaze_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Bosses" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"maewing": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 2", "Lost Island" ],
		"info": {
			"commonName": "Maewing",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/MilkGlider/MilkGlider_Character_BP.MilkGlider_Character_BP_C",
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"tamedEquipment": [ "Maewing Saddle (Genesis: Part 2)" ]
		},
		"breeding": { "egg": "Maewing Egg (Genesis: Part 2)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Membrane accents" },
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Beak" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"magmasaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2", "Lost Island" ],
		"info": {
			"commonName": "Magmasaur",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/Cherufe/Cherufe_Character_BP.Cherufe_Character_BP_C",
			"variants": [ "Brute Magmasaur" ],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Omnivore",
			"soundFile": "Magmasaur taunt 1.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Magmasaur Saddle (Genesis: Part 1)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Magmasaur Image.jpg",
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Omnivore"
		},
		"breeding": { "egg": "Magmasaur Egg (Genesis: Part 1)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			null,
			{ "name": "Tips" },
			null,
			null,
			{ "name": "Gradient" }
		]
	},
	"malfunctionedattackdrone": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"inherits": "attackdrone",
		"info": {
			"commonName": "Malfunctioned Attack Drone",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/LifeSupport/Dinos/EndDrone_Character_BP_Malfunctioned_LifeSupport.EndDrone_Character_BP_Malfunctioned_LifeSupport_C",
			"variants": [ "Attack Drone" ],
			"groups": [ "Mechanical Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": { "temperament": "Aggressive" }
	},
	"malfunctioneddefenseunit": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"inherits": "defenseunit",
		"info": {
			"commonName": "Malfunctioned Defense Unit",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/LifeSupport/Dinos/EndTank_Character_BP_LifeSupport.EndTank_Character_BP_LifeSupport_C",
			"variants": [ "Defense Unit" ],
			"groups": [ "Mechanical Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": { "temperament": "Aggressive" }
	},
	"malfunctionedenforcer": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"inherits": "enforcer",
		"info": {
			"commonName": "Malfunctioned Enforcer",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/LifeSupport/Dinos/Enforcer_Character_BP_Malfunctioned_LifeSupport.Enforcer_Character_BP_Malfunctioned_LifeSupport_C",
			"variants": [ "Enforcer" ],
			"groups": [ "Mechanical Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": { "temperament": "Aggressive" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head Main" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Internals" },
			null
		]
	},
	"malfunctionedmekknight": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"info": {
			"commonName": "Malfunctioned Mek Knight",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/LifeSupport/Dinos/Mek_Character_BP_LifeSupport.Mek_Character_BP_LifeSupport_C",
			"variants": [ "Exo-Mek", "Mega Mek", "Mek" ],
			"groups": [ "Vehicles" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": { "image": "Blank.png" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head Main" },
			null,
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Internals" },
			{ "name": "Emissives" }
		]
	},
	"malfunctionedtekgiganotosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"inherits": "giganotosaurus",
		"info": {
			"commonName": "Malfunctioned Tek Giganotosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Giganotosaurus/BionicGigant_Character_BP_Malfunctioned.BionicGigant_Character_BP_Malfunctioned_C",
			"variants": [
				"Brute Malfunctioned Tek Giganotosaurus",
				"Corrupted Giganotosaurus",
				"Eerie Giganotosaurus",
				"Experimental Giganotosaurus",
				"Giganotosaurus",
				"R-Giganotosaurus",
				"Skeletal Giganotosaurus"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Malfunctioned Tek Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": { "temperament": "Aggressive" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head Main" },
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Internals" },
			{ "name": "Emissives" }
		]
	},
	"malfunctionedtekparasaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"inherits": "parasaurolophus",
		"info": {
			"commonName": "Malfunctioned Tek Parasaur",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Para/BionicPara_Character_BP_Malfunctioned.BionicPara_Character_BP_Malfunctioned_C",
			"variants": [
				"Aberrant Parasaur",
				"Eerie Parasaur",
				"Parasaur",
				"R-Parasaur",
				"Tek Parasaur",
				"X-Parasaur",
				"VR Parasaur"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Malfunctioned Tek Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": { "temperament": "Aggressive" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head Main" },
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Internals" },
			{ "name": "Emissives" }
		]
	},
	"malfunctionedtekquetzal": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"inherits": "quetzalcoatlus",
		"info": {
			"commonName": "Malfunctioned Tek Quetzal",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Quetzalcoatlus/BionicQuetz_Character_BP_Malfunctioned.BionicQuetz_Character_BP_Malfunctioned_C",
			"variants": [
				"Eerie Quetzal",
				"Quetzal",
				"R-Quetzal",
				"Skeletal Quetzal",
				"Tek Quetzal"
			],
			"groups": [ "Malfunctioned Tek Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": { "temperament": "Aggressive" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head Main" },
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Internals" },
			{ "name": "Emissives" }
		]
	},
	"malfunctionedtekraptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2" ],
		"inherits": "raptor",
		"info": {
			"commonName": "Malfunctioned Tek Raptor",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/BionicRaptor_Character_BP_Malfunctioned.BionicRaptor_Character_BP_Malfunctioned_C",
			"variants": [
				"Aberrant Raptor",
				"Alpha Raptor",
				"Brute X-Raptor",
				"Corrupted Raptor",
				"Eerie Alpha Raptor",
				"Eerie Raptor",
				"Raptor",
				"Skeletal Raptor",
				"Tek Raptor",
				"VR Raptor",
				"X-Raptor"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Malfunctioned Tek Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": { "temperament": "Aggressive" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head Main" },
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Internals" },
			{ "name": "Emissives" }
		]
	},
	"malfunctionedtekrex": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"inherits": "rex",
		"info": {
			"commonName": "Malfunctioned Tek Rex",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Rex/BionicRex_Character_BP_Malfunctioned.BionicRex_Character_BP_Malfunctioned_C",
			"variants": [
				"Alpha T-Rex",
				"Brute Malfunctioned Tek Rex",
				"Brute X-Rex",
				"Corrupted Rex",
				"DodoRex",
				"Eerie Alpha T-Rex",
				"Eerie Rex",
				"Enraged Corrupted Rex",
				"Rex",
				"Rex Ghost",
				"Skeletal Rex",
				"Tek Rex",
				"VR Rex",
				"X-Rex"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Malfunctioned Tek Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": { "temperament": "Aggressive" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head Main" },
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Internals" },
			{ "name": "Emissives" }
		]
	},
	"malfunctionedtekstegosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2" ],
		"inherits": "stegosaurus",
		"info": {
			"commonName": "Malfunctioned Tek Stegosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Stego/BionicStego_Character_BP_Malfunctioned.BionicStego_Character_BP_Malfunctioned_C",
			"variants": [
				"Aberrant Stegosaurus",
				"Corrupted Stegosaurus",
				"Eerie Stego",
				"Skeletal Stego",
				"Stegosaurus",
				"Tek Stegosaurus",
				"VR Stegosaurus"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Malfunctioned Tek Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": { "temperament": "Aggressive" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head Main" },
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Internals" },
			{ "name": "Emissives" }
		]
	},
	"malfunctionedtekstryder": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"inherits": "tekstryder",
		"info": {
			"commonName": "Malfunctioned Tek Stryder",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/LifeSupport/Dinos/TekStrider_Character_BP_LifeSupport.TekStrider_Character_BP_LifeSupport_C",
			"variants": [ "Tek Stryder" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head Main" },
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Internals" },
			{ "name": "Emissives" }
		]
	},
	"malfunctionedtektriceratops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2" ],
		"inherits": "triceratops",
		"info": {
			"commonName": "Malfunctioned Tek Triceratops",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Trike/BionicTrike_Character_BP_Malfunctioned.BionicTrike_Character_BP_Malfunctioned_C",
			"variants": [
				"Aberrant Triceratops",
				"Alpha X-Triceratops",
				"Corrupted Triceratops",
				"Eerie Triceratops",
				"Enraged Triceratops",
				"Skeletal Trike",
				"Tek Triceratops",
				"Triceratops",
				"VR Triceratops",
				"X-Triceratops"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Malfunctioned Tek Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": { "temperament": "Aggressive" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head Main" },
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Internals" },
			{ "name": "Emissives" }
		]
	},
	"managarmr": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Extinction", "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2", "Lost Island" ],
		"info": {
			"commonName": "Managarmr",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/IceJumper/IceJumper_Character_BP.IceJumper_Character_BP_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Managarmr Saddle (Extinction)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Managarmr.png",
			"book": true,
			"species": "Draconis auragelus",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Exceptional Kibble",
			"favoriteFood": "Raw Mutton"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Side Highlights" },
			{ "name": "Facial Highlights" },
			{ "name": "Wings Main" },
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Wing Highlights" }
		]
	},
	"manta": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Manta",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Manta/Manta_Character_BP.Manta_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Manta", "Eerie Manta" ],
			"groups": [ "Fish" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Manta_Torpid_Out_Wild_1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "239.0",
				"xbox": "734.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Manta Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Manta.png",
			"book": true,
			"species": "Manta mobula",
			"time": "Early Oligocene - Holocene",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "AnglerGel" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Spots" },
			null,
			null,
			{ "name": "Patterning" },
			null
		]
	},
	"manticore": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Ragnarok", "Valguero" ],
		"info": {
			"commonName": "Manticore",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Manticore/Manticore_Character_BP.Manticore_Character_BP_C",
			"variants": [ "Manticore (Alpha)", "Manticore (Beta)", "Manticore (Gamma)" ],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"soundFile": "s_manticore_roar_intro.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Manticore.png",
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"manticorealpha": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Scorched Earth",
		"inherits": "manticore",
		"info": {
			"commonName": "Manticore (Alpha)",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Manticore/Manticore_Character_BP_Hard.Manticore_Character_BP_Hard_C"
		}
	},
	"manticorebeta": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Scorched Earth",
		"inherits": "manticore",
		"info": {
			"commonName": "Manticore (Beta)",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Manticore/Manticore_Character_BP_Medium.Manticore_Character_BP_Medium_C"
		}
	},
	"manticoregamma": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Scorched Earth",
		"inherits": "manticore",
		"info": {
			"commonName": "Manticore (Gamma)",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Manticore/Manticore_Character_BP_Easy.Manticore_Character_BP_Easy_C"
		}
	},
	"mantis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Scorched Earth",
			"Ragnarok",
			"Valguero",
			"Genesis: Part 1",
			"Crystal Isles",
			"Genesis: Part 2",
			"Lost Island"
		],
		"info": {
			"commonName": "Mantis",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Mantis/Mantis_Character_BP.Mantis_Character_BP_C",
			"variants": [ "Mantis Ghost", "VR Mantis" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [
				"Mantis Saddle (Scorched Earth)",
				"Torch",
				"Stone Pick",
				"Stone Hatchet",
				"Wooden Club",
				"Whip (Scorched Earth)",
				"Scissors",
				"Pike",
				"Metal Pick",
				"Metal Hatchet",
				"Metal Sickle",
				"Sword",
				"Taxidermy Tool (Extinction)"
			]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Mantis.png",
			"book": true,
			"species": "Empusa discipulus",
			"time": "Holocene",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Deathworm Horn" },
		"breeding": { "egg": "Mantis Egg (Scorched Earth)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Top" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"mantisghost": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Scorched Earth",
			"Ragnarok",
			"Extinction",
			"Valguero",
			"Crystal Isles"
		],
		"inherits": "mantis",
		"info": {
			"commonName": "Mantis Ghost",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Mantis/Ghost_Mantis_Character_BP.Ghost_Mantis_Character_BP_C",
			"variants": [ "Mantis", "VR Mantis" ],
			"groups": [ "Event Creatures", "Invertebrates" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "315.2",
				"xbox": "802.11",
				"ps": "551.11",
				"egs": "315.2"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Mantis Ghost Image.jpg",
			"book": false
		}
	},
	"megachelon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 1", "Lost Island" ],
		"info": {
			"commonName": "Megachelon",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/GiantTurtle/GiantTurtle_Character_BP.GiantTurtle_Character_BP_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Omnivore",
			"soundFile": "Megachelon expel 1.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large",
			"tamedEquipment": [ "Megachelon Platform Saddle (Genesis: Part 1)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Magmasaur Image.jpg",
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Omnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Parakeet Fish School" },
		"breeding": { "egg": "Megachelon Egg (Genesis: Part 1)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Dark Scales" },
			{ "name": "Rocks" },
			null,
			null,
			{ "name": "Light Belly" },
			null
		]
	},
	"megalania": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Megalania",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalania/Megalania_Character_BP.Megalania_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Megalania", "VR Megalania" ],
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "258.0",
				"xbox": "755.0",
				"ps": "509.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Megalania Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Megalania.png",
			"book": true,
			"species": "Megalania muruspede",
			"time": "Late Holocene",
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Extraordinary Kibble",
			"favoriteFood": "Raw Mutton"
		},
		"breeding": { "egg": "Megalania Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"megaloceros": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Megaloceros",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Stag/Stag_Character_BP.Stag_Character_BP_C",
			"variants": [ "Brute Megaloceros", "Eerie Megaloceros" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "Megalocer mumble.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "216.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Megaloceros Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Megaloceros.png",
			"book": true,
			"species": "Megaloceros latuscoronam",
			"time": "Pliocene",
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Simple Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Dimorph Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			{ "name": "Antlers" },
			null,
			{ "name": "Patterning" },
			null
		]
	},
	"megalodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Megalodon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalodon/Megalodon_Character_BP.Megalodon_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Alpha Megalodon",
				"Brute X-Megalodon",
				"Eerie Megalodon",
				"Golden Striped Brute Megalodon",
				"Golden Striped Megalodon",
				"X-Megalodon"
			],
			"groups": [ "Fish" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_mega_voc_startled.ogg",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Megalodon Saddle", "Megalodon Tek Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Megalodon.png",
			"book": true,
			"species": "Carcharodon ultramegalodon",
			"time": "Miocene - Pliocene",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Spino Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"megalosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Megalosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalosaurus/Megalosaurus_Character_BP.Megalosaurus_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Megalosaurus", "Eerie Megalosaurus" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Nocturnally Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "252.0",
				"xbox": "748.2",
				"ps": "502.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Megalosaurus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Megalosaurus.png",
			"book": true,
			"species": "Megalosaurus noctedominus",
			"time": "Mid Jurassic",
			"temperament": "Nocturnally Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Oviraptor Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Megalosaurus Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Face, Appendages, and Sides" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Feathers, Osteoderms, & Patterning" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"megamek": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Mega Mek",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Mek/MegaMek_Character_BP.MegaMek_Character_BP_C",
			"variants": [ "Exo-Mek", "Malfunctioned Mek Knight", "Mek" ],
			"groups": [ "Vehicles" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": { "image": "Dossier Mega Mek.png" },
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"meganeura": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Meganeura",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragonfly/Dragonfly_Character_BP.Dragonfly_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Meganeura", "Eerie Meganeura" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Reactive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Dragonfly_mumble.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "189.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Meganeura.png",
			"book": true,
			"species": "Meganeura quatpenna",
			"time": "Late Carboniferous",
			"temperament": "Reactive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Thorax and Sides" },
			null,
			{ "name": "Rear Legs" },
			{ "name": "Front Legs" },
			{ "name": "Topside" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"megapiranha": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Piranha",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Piranha/Piranha_Character_BP.Piranha_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Piranha", "Eerie Megapiranha" ],
			"groups": [ "Fish" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Piranha_Bite.OGG",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Piranha.png",
			"book": true,
			"species": "Megapiranha magnadmorsus",
			"time": "Late Miocene",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Fin Base" },
			{ "name": "Eye Area and Stripes" },
			null,
			{ "name": "Fins" },
			{ "name": "Patterning" }
		]
	},
	"megapithecus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Megapithecus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Gorilla/Gorilla_Character_BP.Gorilla_Character_BP_C",
			"variants": [ "Megapithecus (Alpha)", "Megapithecus (Beta)", "Megapithecus (Gamma)" ],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"soundFile": "gorilla_taunt_1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "240.2",
				"xbox": "734.0",
				"ps": "501.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Megapithecus.png",
			"temperament": "Aggressive"
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"megapithecusalpha": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "megapithecus",
		"info": {
			"commonName": "Megapithecus (Alpha)",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Gorilla/Gorilla_Character_BP_Hard.Gorilla_Character_BP_Hard_C"
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"megapithecusbeta": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "megapithecus",
		"info": {
			"commonName": "Megapithecus (Beta)",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Gorilla/Gorilla_Character_BP_Medium.Gorilla_Character_BP_Medium_C"
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"megapithecusgamma": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "megapithecus",
		"info": {
			"commonName": "Megapithecus (Gamma)",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Gorilla/Gorilla_Character_BP_Easy.Gorilla_Character_BP_Easy_C"
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"megapithecuspestis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "megapithecus",
		"info": {
			"commonName": "Megapithecus Pestis",
			"blueprint": "",
			"variants": [ "Eerie Gigantopithecus", "Eerie Yeti", "Gigantopithecus", "Yeti" ],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"releaseVersion": { "mobile": "2.0" }
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Megapithecus Pestis.png",
			"book": false
		},
		"colorRegions": [
			null,
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"megatherium": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Megatherium",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Megatherium/Megatherium_Character_BP.Megatherium_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Megatherium", "R-Megatherium", "VR Megatherium" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Neutral",
			"diet": "Omnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "258.0",
				"xbox": "755.0",
				"ps": "509.0",
				"mobile": "2.0.06",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Megatherium Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Megatherium.png",
			"book": true,
			"temperament": "Neutral",
			"diet": "Omnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Baryonyx Egg)",
			"favoriteFood": "Giant Bee Honey"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Hands and Feet" }
		]
	},
	"mek": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"info": {
			"commonName": "Mek",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Mek/Mek_Character_BP.Mek_Character_BP_C",
			"variants": [ "Exo-Mek", "Malfunctioned Mek Knight", "Mega Mek" ],
			"groups": [ "Vehicles" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"tamedEquipment": [ "M.D.S.M. (Extinction)", "M.O.M.I. (Extinction)", "M.R.L.M. (Extinction)", "M.S.C.M. (Extinction)" ]
		},
		"dossier": { "image": "Dossier Mek.png" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Accents" },
			null,
			{ "name": "Body Mesh" },
			{ "name": "Energy" },
			null,
			{ "name": "Body" }
		]
	},
	"mesopithecus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Mesopithecus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Monkey/Monkey_Character_BP.Monkey_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Mesopithecus" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Curious",
			"diet": "Omnivore",
			"soundFile": "monkey chortle 4.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "204.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Human",
			"tamedEquipment": [ "Hats" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Mesopithecus.png",
			"book": true,
			"species": "Mesopithecus amicufur",
			"time": "Late Miocene - Late Pliocene",
			"temperament": "Curious",
			"diet": "Omnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Basic Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Dodo Egg)",
			"favoriteFood": "Mejoberry"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			{ "name": "Eye Markings" },
			null,
			{ "name": "Back, Lower Limbs and Tail Tip" },
			{ "name": "Skin" }
		]
	},
	"microraptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Microraptor",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Microraptor/Microraptor_Character_BP.Microraptor_Character_BP_C",
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "255.0",
				"xbox": "751.0",
				"ps": "505.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Microraptor.png",
			"book": true,
			"species": "Microraptor gnarilongus",
			"time": "Early Cretaceous",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Rare Flower" },
		"breeding": { "egg": "Microraptor Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Face" },
			{ "name": "Skin" },
			null,
			{ "name": "Neck" },
			{ "name": "Belly / Wing Bands" }
		]
	},
	"moedermasteroftheocean": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"info": {
			"commonName": "Moeder, Master of the Ocean",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/EelBoss/EelBoss_Character_BP.EelBoss_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Alpha Moeder, Master of the Ocean",
				"Beta Moeder, Master of the Ocean",
				"Gamma Moeder, Master of the Ocean"
			],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Fish" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": { "image": "Genesis 17.jpg" }
	},
	"morellatops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Scorched Earth",
			"Ragnarok",
			"Extinction",
			"Crystal Isles",
			"Lost Island"
		],
		"info": {
			"commonName": "Morellatops",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Camelsaurus/camelsaurus_Character_BP.camelsaurus_Character_BP_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Defensive",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "s_camelsaurus_startled.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Morellatops Saddle (Scorched Earth)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Morellatops.png",
			"book": true,
			"temperament": "Defensive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Simple Kibble",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"breeding": { "egg": "Morellatops Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Spine" },
			null,
			{ "name": "Spikes" },
			{ "name": "Furred Stripes" },
			{ "name": "Underside and Legs" }
		]
	},
	"mosasaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Mosasaur",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Mosasaurus/Mosa_Character_BP.Mosa_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Alpha Mosasaur",
				"Brute X-Mosasaurus",
				"Eerie Alpha Mosasaur",
				"Eerie Mosasaur",
				"X-Mosasaurus"
			],
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "219.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Mosasaur Saddle", "Mosasaur Platform Saddle", "Mosasaur Tek Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Mosasaurus.png",
			"book": true,
			"species": "Mosasaurus suspirita",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Exceptional Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Quetzal Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			{ "name": "Spinal Ridge" },
			null,
			{ "name": "Patterning" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"moschops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Moschops",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Moschops/Moschops_Character_BP.Moschops_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Moschops", "Eerie Moschops" ],
			"groups": [ "Synapsids" ],
			"temperament": "Cowardly",
			"diet": "Omnivore",
			"soundFile": "s_moschops_cuddle.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "252.0",
				"xbox": "748.2",
				"ps": "502.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Moschops.png",
			"book": true,
			"species": "Moschops cibumutante",
			"time": "Mid Permian",
			"temperament": "Cowardly",
			"diet": "Omnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Sap, Leech Blood, Organic Polymer" },
		"breeding": { "egg": "Moschops Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Spines" },
			null,
			null,
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Underside / Tail" }
		]
	},
	"nameless": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Genesis: Part 1" ],
		"info": {
			"commonName": "Nameless",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Namelesssound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Nameless.png",
			"book": true,
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Secondary" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Fur Main" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"noctis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "equus",
		"info": {
			"commonName": "Noctis",
			"blueprint": "",
			"variants": [
				"Aberrant Equus",
				"Eerie Equus",
				"Equus",
				"R-Equus",
				"Unicorn"
			],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": { "mobile": "2.0" },
			"feces": "Rockarrot, Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Noctis.png",
			"book": false,
			"temperament": "Aggressive"
		},
		"taming": { "kibble": "Kibble (Dilo Egg)" }
	},
	"noglin": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"info": {
			"commonName": "Noglin",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BrainSlug/BrainSlug_Character_BP.BrainSlug_Character_BP_C",
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": { "temperament": "Aggressive" },
		"taming": { "favoriteFood": "Live Creatures (Noglin)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			{ "name": "Emissive" },
			{ "name": "Pattern" },
			{ "name": "Fur" },
			{ "name": "Belly Light" },
			{ "name": "Pattern Detail" }
		]
	},
	"obsidioequus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "chalicotherium",
		"info": {
			"commonName": "Obsidioequus",
			"blueprint": "",
			"variants": [ "Chalicotherium", "Corrupted Chalicotherium", "Eerie Chalicotherium", "VR Chalicotherium" ],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": { "mobile": "2.0" }
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Obsidioequus.png",
			"book": false,
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"oiljugbug": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Scorched Earth",
			"Ragnarok",
			"Extinction",
			"Genesis: Part 1",
			"Lost Island"
		],
		"info": {
			"commonName": "Jug Bug",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/JugBug/Jugbug_Oil_Character_BP.Jugbug_Oil_Character_BP_C",
			"variants": [ "Water Jug Bug" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Jug Bug.png",
			"book": true,
			"species": "Scutinphora puteus",
			"time": "Holocene",
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore"
		}
	},
	"onychonycteris": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Bat",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Bat/Bat_Character_BP.Bat_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Onyc", "VR Onyc" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Omnivore",
			"soundFile": "PW_bat_voc_mumble.ogg",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Onyc.png",
			"book": true,
			"species": "Onychonycteris specuncola",
			"time": "Eocene",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Omnivore"
		},
		"taming": {
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Claws" },
			{ "name": "Membrane Shading" },
			null,
			{ "name": "Abdomen and Legs" },
			{ "name": "Wing Membrane" }
		]
	},
	"otter": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Otter",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Otter/Otter_Character_BP.Otter_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Otter", "Eerie Otter", "X-Otter" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Friendly",
			"diet": "Piscivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "267.0",
				"xbox": "762.0",
				"ps": "514.0",
				"mobile": "1.1.04",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Hats" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Otter.png",
			"book": true,
			"species": "Lutra peloso",
			"time": "Early Miocene",
			"temperament": "Friendly",
			"diet": "Piscivore"
		},
		"taming": {
			"favoriteFood": "Dead Fish",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Fish Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Body Stripes and Highlights" },
			{ "name": "Underbelly" }
		]
	},
	"overseer": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Overseer",
			"blueprint": "/Game/EndGame/Dinos/Endboss/EndBoss_Character.EndBoss_Character_C",
			"variants": [ "Overseer (Alpha)", "Overseer (Beta)", "Overseer (Gamma)" ],
			"groups": [ "Bosses", "Mechanical Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "267.0",
				"xbox": "761.1",
				"ps": "512.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": { "image": "Dossier Overseer.png" }
	},
	"overseeralpha": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "overseer",
		"info": {
			"commonName": "Overseer (Alpha)",
			"blueprint": "/Game/EndGame/Dinos/Endboss/EndBoss_Character_Hard.EndBoss_Character_Hard_C"
		}
	},
	"overseerbeta": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "overseer",
		"info": {
			"commonName": "Overseer (Beta)",
			"blueprint": "/Game/EndGame/Dinos/Endboss/EndBoss_Character_Medium.EndBoss_Character_Medium_C"
		}
	},
	"overseergamma": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "overseer",
		"info": {
			"commonName": "Overseer (Gamma)",
			"blueprint": "/Game/EndGame/Dinos/Endboss/EndBoss_Character_Easy.EndBoss_Character_Easy_C"
		}
	},
	"oviraptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Oviraptor",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Oviraptor/Oviraptor_Character_BP.Oviraptor_Character_BP_C",
			"variants": [ "Bunny Oviraptor", "Eerie Oviraptor" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Oviraptor_Startled_3.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "226.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Oviraptor.png",
			"book": true,
			"species": "Oviraptor philodator",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Giganotosaurus Egg" },
		"breeding": { "egg": "Oviraptor Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Crest and Beak" },
			{ "name": "Feathers" },
			null,
			{ "name": "Patterning" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"ovis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Ovis",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Sheep/Sheep_Character_BP.Sheep_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Ovis" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Stupid",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "s_ovis_idle_4.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "254.0",
				"xbox": "750.0",
				"ps": "504.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Ovis.png",
			"book": true,
			"species": "Ovis arcam",
			"time": "Cenozoic",
			"temperament": "Stupid",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Sweet Vegetable Cake" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Horns" },
			{ "name": "Hooves and Eye Regions" }
		]
	},
	"pachycephalosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Pachy",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Pachy/Pachy_Character_BP.Pachy_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Pachy", "VR Pachy" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "Pachy mumble 1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "207.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Pachy Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Pachy.png",
			"book": true,
			"species": "Pachycephalosaurus leniproelia",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Simple Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Dilo Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"breeding": { "egg": "Pachy Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			{ "name": "Spikes and Claws" },
			{ "name": "Beak and Plates" },
			{ "name": "Body Accent" }
		]
	},
	"pachyrhinosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Pachyrhinosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Pachyrhinosaurus/Pachyrhino_Character_BP.Pachyrhino_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Pachyrhinosaurus" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Neutral",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "s_pachyrhino_idle_02.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "252.0",
				"xbox": "748.2",
				"ps": "502.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Pachyrhinosaurus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Pachyrhinosaurus.png",
			"book": true,
			"temperament": "Neutral",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Bug Repellant" },
		"breeding": { "egg": "Pachyrhino Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			{ "name": "Spikes and Horns" },
			null,
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Face, Legs, and Underside" }
		]
	},
	"paraceratherium": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Paraceratherium",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Paraceratherium/Paracer_Character_BP.Paracer_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Paraceratherium", "Corrupted Paraceratherium", "X-Paraceratherium" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "Paracersound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "215.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large",
			"tamedEquipment": [ "Paracer Saddle", "Paracer Platform Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Paraceratherium.png",
			"book": true,
			"species": "Paraceratherium gigamicus",
			"time": "Oligocene ",
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Pachy Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"parakeetfishschool": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2", "Lost Island" ],
		"info": {
			"commonName": "Parakeet Fish School",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/Swarms/MicrobeSwarmChar_BP.MicrobeSwarmChar_BP_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Fish" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Parakeet Fish School Image.jpg",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"parasaurolophus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Parasaur",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Para/Para_Character_BP.Para_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Parasaur",
				"Eerie Parasaur",
				"R-Parasaur",
				"Tek Parasaur",
				"X-Parasaur",
				"VR Parasaur"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "PW_para_voc_mumble_02.OGG",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Parasaur Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Parasaur.png",
			"book": true,
			"species": "Parasaurolophus amphibio",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Basic Kibble",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"breeding": { "egg": "Parasaur Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Beak and Frill" },
			{ "name": "Frill Edge" },
			{ "name": "Crest" },
			{ "name": "Patterning" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"partydodo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dodo",
		"info": {
			"commonName": "Party Dodo",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dodo/Dodo_Character_BP_Birthday.Dodo_Character_BP_Birthday_C",
			"variants": [
				"Aberrant Dodo",
				"Bunny Dodo",
				"Dodo",
				"Dodo Wyvern",
				"DodoRex",
				"Eerie Dodo",
				"Zomdodo"
			],
			"groups": [ "Birds", "Event Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "311.74",
				"xbox": "799.15",
				"ps": "548.15",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Party Dodo Image.jpg",
			"book": false
		}
	},
	"pegomastax": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Pegomastax",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Pegomastax/Pegomastax_Character_BP.Pegomastax_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Pegomastax" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "253.0",
				"xbox": "749.0",
				"ps": "503.0",
				"mobile": "2.0.06",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Pegomastax.png",
			"book": true,
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Mejoberry" },
		"breeding": { "egg": "Pegomastax Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Quills" },
			{ "name": "Underside" },
			null,
			{ "name": "Back Fur" },
			{ "name": "Limb Highlights" }
		]
	},
	"pelagornis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Pelagornis",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Pelagornis/Pela_Character_BP.Pela_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Pelagornis" ],
			"groups": [ "Birds" ],
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Piscivore",
			"soundFile": "Pelagornissound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "245.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Pelagornis Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Pelagornis.png",
			"book": true,
			"species": "Pelagornis miocaenus",
			"time": "Early Miocene",
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Piscivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Compy Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Prime Fish Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Pelagornis Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Feathers" },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Skin and Wing/Tail Tips" }
		]
	},
	"phiomia": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Phiomia",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Phiomia/Phiomia_Character_BP.Phiomia_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Phiomia" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "PW_phiomia_vox_mumble.ogg",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Phiomia Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Phiomia.png",
			"book": true,
			"species": "Phiomia ignavus",
			"time": "Late Eocene - Early Oligocene",
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Basic Kibble",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Spots 1" },
			{ "name": "Spots 2" }
		]
	},
	"phoenix": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Genesis: Part 1" ],
		"info": {
			"commonName": "Phoenix",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Phoenix/Phoenix_Character_BP.Phoenix_Character_BP_C",
			"groups": [ "Birds", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Elusive",
			"diet": "Flame Eater",
			"soundFile": "Phoenixsound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "268.0",
				"xbox": "762.0",
				"ps": "514.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Silica Pearls"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Phoenix.png",
			"book": true,
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Elusive",
			"diet": "Flame Eater"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Beak and Feet" },
			null,
			null,
			{ "name": "Feather Highlights" },
			{ "name": "Underbelly and Wing Highlights" }
		]
	},
	"plesiosaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Plesiosaur",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Plesiosaur/Plesiosaur_Character_BP.Plesiosaur_Character_BP_C",
			"variants": [ "Brute Plesiosaur", "Eerie Plesiosaur" ],
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Plesio_vox.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "181.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Plesiosaur Saddle", "Plesiosaur Platform Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Plesiosaur.png",
			"book": true,
			"species": "Elasmosaurus remuspissa",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Rex Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Facial Fins" },
			{ "name": "Underside Highlights" },
			null,
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"poisonwyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Ragnarok", "Genesis: Part 1" ],
		"info": {
			"commonName": "Wyvern",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Wyvern_Character_BP_Poison.Wyvern_Character_BP_Poison_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Wyvern.png",
			"book": true,
			"species": "Draconis vipera",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"breeding": { "egg": "Wyvern Egg (Poison) (Scorched Earth)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Fins and Wings" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Wing Detail and Fins" },
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Body Detail" }
		]
	},
	"polarbear": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Polar Bear",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Direbear/Direbear_Character_Polar.Direbear_Character_Polar_C",
			"variants": [ "Aberrant Dire Bear", "Dire Bear", "Dire Polar Bear", "Spirit Dire Bear" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Omnivore",
			"soundFile": "s_direbear_torpid_out_wild.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "261.0",
				"xbox": "758.0",
				"ps": "501.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Dire Bear.png",
			"book": true,
			"species": "Arctodus dirus",
			"time": "Mid Pleistocene - Early Holocene",
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Omnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"polarpurlovia": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Purlovia",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Purlovia/Purlovia_Character_BP_Polar.Purlovia_Character_BP_Polar_C",
			"variants": [ "Aberrant Purlovia", "Purlovia" ],
			"groups": [ "Synapsids" ],
			"temperament": "Patient",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "261.0",
				"xbox": "758.0",
				"ps": "501.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Purlovia.png",
			"book": true,
			"species": "Purlovia maxima",
			"time": "Late Permian",
			"temperament": "Patient",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"procoptodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Procoptodon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Procoptodon/Procoptodon_Character_BP.Procoptodon_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Procoptodon", "R-Procoptodon" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Reactive",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "Akr Procomptodon Torpid Out Wild 3.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "229.0",
				"xbox": "730.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Procoptodon Saddle", "Hats (Mobile)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Procoptodon.png",
			"book": true,
			"species": "Procoptodon vivencurrus",
			"time": "Pleistocene",
			"temperament": "Reactive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Rare Mushroom" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Back Stripes" },
			{ "name": "Inner Ear, Snout, Belly and Appendages" }
		]
	},
	"pteranodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Pteranodon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Ptero/Ptero_Character_BP.Ptero_Character_BP_C",
			"variants": [ "Corrupted Pteranodon", "Eerie Pteranodon" ],
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_ptera_vox_mumble.ogg",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Pteranodon Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Pteranodon.png",
			"book": true,
			"species": "Pteranodon wyvernus",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Dodo Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Pteranodon Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Patterning" },
			{ "name": "Wing Base" },
			{ "name": "Face, Crest and Hands" },
			{ "name": "Inner Crest" },
			{ "name": "Wing Membrane" },
			{ "name": "Body" }
		]
	},
	"pulmonoscorpius": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Scorpion",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Scorpion/Scorpion_Character_BP.Scorpion_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Pulmonoscorpius", "Eerie Pulmonoscorpius", "VR Pulmonoscorpius" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_scorpion_voc_mumble.ogg",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Pulmonoscorpius Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Pulmonoscorpius.png",
			"book": true,
			"species": "Pulmonoscorpius gigantus",
			"time": "Late Silurian",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"favoriteFood": "Spoiled Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Pulmonoscorpius Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Plate Edges" },
			{ "name": "Claw Stripes, Barb Patterning, and Body Joints" },
			{ "name": "Limb Joints" },
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Plates" },
			{ "name": "Legs" }
		]
	},
	"purlovia": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Purlovia",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Purlovia/Purlovia_Character_BP.Purlovia_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Purlovia", "Eerie Purlovia", "Polar Purlovia" ],
			"groups": [ "Synapsids" ],
			"temperament": "Patient",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "254.0",
				"xbox": "750.0",
				"ps": "504.0",
				"mobile": "1.1.01",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Purlovia.png",
			"book": true,
			"species": "Purlovia maxima",
			"time": "Late Permian",
			"temperament": "Patient",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Moschops Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Stripes" }
		]
	},
	"quetzalcoatlus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Quetzal",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Quetzalcoatlus/Quetz_Character_BP.Quetz_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Eerie Quetzal",
				"Malfunctioned Tek Quetzal",
				"R-Quetzal",
				"Skeletal Quetzal",
				"Tek Quetzal"
			],
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Quetzal_mumble_1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "218.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large",
			"tamedEquipment": [ "Quetz Saddle", "Quetz Platform Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Quetzal.png",
			"book": true,
			"species": "Quetzalcoatlus conchapicem",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Exceptional Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Rex Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Quetzal Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Wing Membrane" },
			{ "name": "Crest" },
			{ "name": "skin" },
			{ "name": "Freckles" },
			{ "name": "Beak" },
			{ "name": "Body Feathers" }
		]
	},
	"rallosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "allosaurus",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Allosaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Allo_Character_BP_Rockwell.Allo_Character_BP_Rockwell_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main color" },
			{ "name": "Back color" },
			{ "name": "Spines" },
			{ "name": "Spine tips" },
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Tertiary color" }
		]
	},
	"raptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Raptor",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/Raptor_Character_BP.Raptor_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Raptor",
				"Alpha Raptor",
				"Brute X-Raptor",
				"Corrupted Raptor",
				"Eerie Alpha Raptor",
				"Eerie Raptor",
				"Malfunctioned Tek Raptor",
				"Skeletal Raptor",
				"Tek Raptor",
				"VR Raptor",
				"X-Raptor"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_raptor_attack_04.OGG",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Raptor Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Raptor.png",
			"book": true,
			"species": "Utahraptor prime",
			"time": "Early Cretaceous",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Simple Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Parasaur Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Raptor Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Accent" },
			{ "name": "Feather Tips" },
			null,
			{ "name": "Body and Feathers" },
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"rarexsabertoothsalmon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "xsabertoothsalmon",
		"info": {
			"commonName": "Rare X-Sabertooth Salmon",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Lunar_Salmon/Rare_Lunar_Salmon_Character_BP.Rare_Lunar_Salmon_Character_BP_C"
		}
	},
	"ravager": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Aberration",
			"Valguero",
			"Genesis: Part 1",
			"Crystal Isles",
			"Genesis: Part 2",
			"Lost Island"
		],
		"info": {
			"commonName": "Ravager",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/CaveWolf/CaveWolf_Character_BP.CaveWolf_Character_BP_C",
			"variants": [ "VR Ravager" ],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Ravager Saddle (Aberration)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Ravager.png",
			"book": true,
			"species": "Canis barghest",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Raw Mutton" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Underbelly" },
			{ "name": "Top Highlights" }
		]
	},
	"rbrontosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "brontosaurus",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Brontosaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Sauropod_Character_BP_Rockwell.Sauropod_Character_BP_Rockwell_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main color" },
			null,
			{ "name": "Borders" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"rcarbonemys": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "carbonemys",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Carbonemys",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Turtle_Character_BP_Rockwell.Turtle_Character_BP_Rockwell_C",
			"groups": [ "Reptiles", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main color" },
			{ "name": "Accent color" },
			null,
			null,
			{ "name": "Secondary color" },
			{ "name": "Tertiary color" }
		]
	},
	"rcarnotaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "carnotaurus",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Carnotaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Carno_Character_BP_Rockwell.Carno_Character_BP_Rockwell_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main color" },
			null,
			{ "name": "Borders" },
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"rdaeodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "daeodon",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Daeodon",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Daeodon_Character_BP_Eden.Daeodon_Character_BP_Eden_C",
			"groups": [ "Mammals", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			{ "name": "Accents" },
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Accent" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"rdilophosaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dilophosaurus",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Dilophosaur",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Dilo_Character_BP_Rockwell.Dilo_Character_BP_Rockwell_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main color" },
			{ "name": "Back color" },
			{ "name": "Spines" },
			{ "name": "Spine tips" },
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Tertiary color" }
		]
	},
	"rdirebear": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "direbear",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Dire Bear",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Direbear_Character_BP_Rockwell.Direbear_Character_BP_Rockwell_C",
			"groups": [ "Mammals", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			{ "name": "Accents" },
			null,
			{ "name": "Accent" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"rdirewolf": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "direwolf",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Direwolf",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Direwolf_Character_BP_Eden.Direwolf_Character_BP_Eden_C",
			"groups": [ "Mammals", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Light spots" }
		]
	},
	"reaper": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Extinction", "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2" ],
		"info": {
			"commonName": "Reaper",
			"blueprint": "",
			"variants": [
				"Alpha Surface Reaper King",
				"Brute Reaper King",
				"Corrupted Reaper King",
				"Elemental Reaper King",
				"Injured Brute Reaper King",
				"R-Reaper King",
				"R-Reaper Queen",
				"Reaper King",
				"Reaper Prince",
				"Reaper Queen",
				"Subterranean Reaper King",
				"Surface Reaper King",
				"Surface Reaper King Ghost"
			],
			"groups": [ "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Reapersound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Reaper.png",
			"book": true,
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Middle Region" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Outer Region" }
		]
	},
	"reaperking": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "reaper",
		"info": {
			"commonName": "Reaper King",
			"blueprint": null,
			"variants": [
				"Alpha Surface Reaper King",
				"Brute Reaper King",
				"Corrupted Reaper King",
				"Elemental Reaper King",
				"Injured Brute Reaper King",
				"Reaper",
				"R-Reaper King",
				"R-Reaper Queen",
				"Reaper Prince",
				"Reaper Queen",
				"Subterranean Reaper King",
				"Surface Reaper King",
				"Surface Reaper King Ghost"
			]
		}
	},
	"reaperprince": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"inherits": "reaper",
		"info": {
			"commonName": "Reaper Prince",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Fantasy Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		}
	},
	"reaperqueen": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "reaper",
		"info": {
			"commonName": "Reaper Queen",
			"blueprint": null,
			"variants": [
				"Alpha Surface Reaper King",
				"Brute Reaper King",
				"Corrupted Reaper King",
				"Elemental Reaper King",
				"Injured Brute Reaper King",
				"Reaper",
				"R-Reaper King",
				"R-Reaper Queen",
				"Reaper King",
				"Reaper Prince",
				"Subterranean Reaper King",
				"Surface Reaper King",
				"Surface Reaper King Ghost"
			]
		}
	},
	"requus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 2", "Lost Island" ],
		"inherits": "equus",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Equus",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Equus_Character_BP_Eden.Equus_Character_BP_Eden_C",
			"groups": [ "Mammals", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			null,
			{ "name": "Borders" },
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Extra" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"rex": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Rex",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Rex/Rex_Character_BP.Rex_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Alpha T-Rex",
				"Brute Malfunctioned Tek Rex",
				"Brute X-Rex",
				"Corrupted Rex",
				"DodoRex",
				"Eerie Alpha T-Rex",
				"Eerie Rex",
				"Enraged Corrupted Rex",
				"Malfunctioned Tek Rex",
				"Rex Ghost",
				"Skeletal Rex",
				"Tek Rex",
				"VR Rex",
				"X-Rex"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_trex_vox_roar_02.OGG",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large",
			"tamedEquipment": [ "Rex Saddle", "Rex Tek Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Rex.png",
			"book": true,
			"species": "Tyrannosaurus dominum",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Exceptional Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Pulmonoscorpius Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Rex Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Spine" },
			null,
			{ "name": "Highlights" },
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"rexghost": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "rex",
		"info": {
			"commonName": "Rex Ghost",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Rex/Ghost_Rex_Character_BP.Ghost_Rex_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Alpha T-Rex",
				"Brute Malfunctioned Tek Rex",
				"Brute X-Rex",
				"Corrupted Rex",
				"DodoRex",
				"Eerie Alpha T-Rex",
				"Eerie Rex",
				"Enraged Corrupted Rex",
				"Malfunctioned Tek Rex",
				"Rex",
				"Skeletal Rex",
				"Tek Rex",
				"VR Rex",
				"X-Rex"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Event Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "315.2",
				"xbox": "802.11",
				"ps": "551.11",
				"egs": "315.2"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Rex Ghost Image.jpg",
			"book": false
		}
	},
	"rgasbags": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "gasbags",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Gasbags",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/GasBags_Character_BP_Eden.GasBags_Character_BP_Eden_C",
			"groups": [ "Invertebrates", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			null,
			{ "name": "Spots" },
			null,
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"rgiganotosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "giganotosaurus",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Giganotosaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Gigant_Character_BP_Rockwell.Gigant_Character_BP_Rockwell_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main color" },
			null,
			{ "name": "Stripes inner" },
			null,
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Stripes outer" }
		]
	},
	"rmegatherium": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 2", "Lost Island" ],
		"inherits": "megatherium",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Megatherium",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Megatherium_Character_BP_Eden.Megatherium_Character_BP_Eden_C",
			"groups": [ "Mammals", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			{ "name": "Accents" },
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Accent" },
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Accents" }
		]
	},
	"rockdrake": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Extinction", "Genesis: Part 1" ],
		"info": {
			"commonName": "Rock Drake",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/RockDrake/RockDrake_Character_BP.RockDrake_Character_BP_C",
			"variants": [ "Corrupted Rock Drake" ],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large",
			"tamedEquipment": [
				"Rock Drake Saddle (Aberration)",
				"Rock Drake Tek Saddle (Aberration)"
			]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Rock Drake.png",
			"book": true,
			"species": "Draconis obscurum",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"breeding": { "egg": "Rock Drake Egg (Aberration)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "FeathersMain" },
			null,
			{ "name": "Feathers Highlight" },
			{ "name": "Scales" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"rockelemental": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Scorched Earth",
			"Ragnarok",
			"Extinction",
			"Valguero",
			"Genesis: Part 1",
			"Crystal Isles",
			"Genesis: Part 2",
			"Lost Island"
		],
		"info": {
			"commonName": "Rock Elemental",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/RockGolem/RockGolem_Character_BP.RockGolem_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Brute X-Rock Elemental",
				"Chalk Golem",
				"Ice Golem",
				"Lava Elemental",
				"Rubble Golem",
				"X-Rock Elemental"
			],
			"groups": [ "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Minerals",
			"soundFile": "s_golem_getup_2.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Rock Golem Saddle (Scorched Earth)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Rock Elemental.png",
			"book": true,
			"species": "Colossus petram",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Minerals"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Extraordinary Kibble",
			"favoriteFood": "Sulfur"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"rockwell": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Aberration",
		"info": {
			"commonName": "Rockwell",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Boss/Rockwell/Rockwell_Character_BP.Rockwell_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Rockwell (Alpha)",
				"Rockwell (Beta)",
				"Rockwell (Gamma)",
				"Rockwell Prime (Alpha)",
				"Rockwell Prime (Beta)",
				"Rockwell Prime (Gamma)"
			],
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"soundFile": "Rockwellsound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Rockwell.png",
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"rockwellalpha": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "rockwell",
		"info": {
			"commonName": "Rockwell (Alpha)",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Boss/Rockwell/Rockwell_Character_BP_Hard.Rockwell_Character_BP_Hard_C"
		}
	},
	"rockwellbeta": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "rockwell",
		"info": {
			"commonName": "Rockwell (Beta)",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Boss/Rockwell/Rockwell_Character_BP_Medium.Rockwell_Character_BP_Medium_C"
		}
	},
	"rockwellgamma": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "rockwell",
		"info": {
			"commonName": "Rockwell (Gamma)",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Boss/Rockwell/Rockwell_Character_BP_Easy.Rockwell_Character_BP_Easy_C"
		}
	},
	"rockwellnode": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"info": {
			"commonName": "Rockwell Node",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/FinalBattleAlt/Dinos/RockwellNode_Character_BP_FinalFight.RockwellNode_Character_BP_FinalFight_C",
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"rockwellnodealpha": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "rockwellnode",
		"info": {
			"commonName": "Rockwell Node (Alpha)",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/FinalBattleAlt/Difficulties/Alpha/RockwellNode_Character_BP_FinalFight_Alpha.RockwellNode_Character_BP_FinalFight_Alpha_C"
		}
	},
	"rockwellnodebeta": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "rockwellnode",
		"info": {
			"commonName": "Rockwell Node (Beta)",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/FinalBattleAlt/Difficulties/Beta/RockwellNode_Character_BP_FinalFight_Beta.RockwellNode_Character_BP_FinalFight_Beta_C"
		}
	},
	"rockwellnodegamma": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "rockwellnode",
		"info": {
			"commonName": "Rockwell Node (Gamma)",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/FinalBattleAlt/Difficulties/Gamma/RockwellNode_Character_BP_FinalFight_Gamma.RockwellNode_Character_BP_FinalFight_Gamma_C"
		}
	},
	"rockwellprime": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"info": {
			"commonName": "Rockwell Prime",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/FinalBattleAlt/Dinos/RockwellNode_Character_BP_Boss.RockwellNode_Character_BP_Boss_C",
			"groups": [ "Bosses", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Blank.png",
			"temperament": "Aggressive"
		}
	},
	"rockwellprimealpha": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "rockwellprime",
		"info": {
			"commonName": "Rockwell Prime (Alpha)",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/FinalBattleAlt/Difficulties/Alpha/RockwellNode_Character_BP_Boss_Alpha.RockwellNode_Character_BP_Boss_Alpha_C"
		}
	},
	"rockwellprimebeta": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "rockwellprime",
		"info": {
			"commonName": "Rockwell Prime (Beta)",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/FinalBattleAlt/Difficulties/Beta/RockwellNode_Character_BP_Boss_Beta.RockwellNode_Character_BP_Boss_Beta_C"
		}
	},
	"rockwellprimegamma": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "rockwellprime",
		"info": {
			"commonName": "Rockwell Prime (Gamma)",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/FinalBattleAlt/Difficulties/Gamma/RockwellNode_Character_BP_Boss_Gamma.RockwellNode_Character_BP_Boss_Gamma_C"
		}
	},
	"rollrat": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Valguero", "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2" ],
		"info": {
			"commonName": "Roll Rat",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/MoleRat/MoleRat_Character_BP.MoleRat_Character_BP_C",
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Neutral",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Roll Rat Saddle (Aberration)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Roll Rat.png",
			"book": true,
			"temperament": "Neutral",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Giant Bee Honey" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Scales" },
			{ "name": "Underbelly" }
		]
	},
	"royalgriffin": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Griffin",
			"blueprint": null,
			"variants": [ "Eerie Griffin" ],
			"groups": [ "Birds", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": { "mobile": "1.1.04" },
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Griffin.png",
			"book": false,
			"species": "Gryphon magnificum",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Kibble (Griffin Egg) (Mobile)",
			"favoriteFood": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Griffin Egg (Mobile)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Wings and Main Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Fur" },
			{ "name": "Feather Highlights" }
		]
	},
	"rparasaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "parasaurolophus",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Parasaur",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Para_Character_BP_Eden.Para_Character_BP_Eden_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			{ "name": "Accents" },
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Accent" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"rprocoptodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "procoptodon",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Procoptodon",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Procoptodon_Character_BP_Eden.Procoptodon_Character_BP_Eden_C",
			"groups": [ "Mammals", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			{ "name": "Accents" },
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Accent" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"rquetzal": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "quetzalcoatlus",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Quetzal",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Quetz_Character_BP_Rockwell.Quetz_Character_BP_Rockwell_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main color" },
			{ "name": "Beak" },
			{ "name": "Accent color" },
			{ "name": "Accent color" },
			{ "name": "Secondary color" },
			{ "name": "Tertiary color" }
		]
	},
	"rreaperking": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "reaper",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Reaper King",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main color" },
			{ "name": "Center belly" },
			{ "name": "Membrane" },
			null,
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Pattern" }
		]
	},
	"rreaperqueen": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "reaper",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Reaper Queen",
			"blueprint": null,
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main color" },
			{ "name": "Center belly" },
			{ "name": "Membrane" },
			null,
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Pattern" }
		]
	},
	"rsnowowl": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "snowowl",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Snow Owl",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Owl_Character_BP_Eden.Owl_Character_BP_Eden_C",
			"groups": [ "Birds", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			{ "name": "Accents" },
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Accent" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"rthylacoleo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "thylacoleo",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Thylacoleo",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Thylacoleo_Character_BP_Eden.Thylacoleo_Character_BP_Eden_C",
			"groups": [ "Mammals", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			{ "name": "Accents" },
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Accent" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"rubblegolem": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Extinction" ],
		"info": {
			"commonName": "Rock Elemental",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/RockGolem/RubbleGolem_Character_BP.RubbleGolem_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Brute X-Rock Elemental",
				"Chalk Golem",
				"Ice Golem",
				"Lava Elemental",
				"Rock Elemental",
				"X-Rock Elemental"
			],
			"groups": [ "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Minerals",
			"soundFile": "s_golem_getup_2.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"species": "Colossus petram",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Extremely Territorial",
			"diet": "Minerals"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			null,
			null
		]
	},
	"rvelonasaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "velonasaur",
		"overrideWith": "rCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "R-Velonasaur",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/BiomeVariants/Spindles_Character_BP_Rockwell.Spindles_Character_BP_Rockwell_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "Fantasy Creatures", "R-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main color" },
			{ "name": "Back color" },
			{ "name": "Spines" },
			{ "name": "Spine tips" },
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"sabertooth": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Sabertooth",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Saber/Saber_Character_BP.Saber_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Sabertooth", "X-Sabertooth" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_sabre_voc_mumble.ogg",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Sabertooth Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Sabertooth.png",
			"book": true,
			"species": "Smilodon brutalis",
			"time": "Early Pleistocene/Holocene ",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Bronto Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Mane and Face" },
			{ "name": "Stripes" }
		]
	},
	"sabertoothsalmon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Sabertooth Salmon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Salmon/Salmon_Character_BP.Salmon_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Salmon", "Eerie Sabertooth Salmon", "X-Sabertooth Salmon", "Rare X-Sabertooth Salmon" ],
			"groups": [ "Fish" ],
			"temperament": "Evasive, Aggressive when attacked",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "240.0",
				"xbox": "734.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Sabertooth Salmon.png",
			"book": true,
			"species": "Oncorhynchus grexlamia",
			"time": "Late Miocene - Mid Pleistocene",
			"temperament": "Evasive, Aggressive when attacked",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head, Upper Body/Fins, and Tail Fin" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Lower Fins" },
			{ "name": "Lower Body and Fin Tips" }
		]
	},
	"sarcosuchus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Sarcosuchus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Sarco/Sarco_Character_BP.Sarco_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Sarco", "Brute Sarco", "Eerie Sarco" ],
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Patient",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_sarco_vox_mumble.ogg",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Sarco Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Sarcosuchus.png",
			"book": true,
			"species": "Sarcosuchus excubitor",
			"time": "Early Cretaceous",
			"temperament": "Patient",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Trike Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Prime Fish Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Sarco Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			{ "name": "Stripe, Face and Tail" },
			{ "name": "Snout and Tail Tip" },
			{ "name": "Plates" },
			{ "name": "Body Accent" }
		]
	},
	"scout": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Extinction", "Genesis: Part 2" ],
		"info": {
			"commonName": "Scout",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Scout/Scout_Character_BP.Scout_Character_BP_C",
			"groups": [ "Mechanical Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": { "image": "Dossier Scout.png" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Thruster Highlights" },
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Thruster Highlights" },
			{ "name": "Outer Body Highlights" },
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Energy" }
		]
	},
	"seeker": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Aberration",
			"Valguero",
			"Genesis: Part 1",
			"Crystal Isles",
			"Genesis: Part 2",
			"Lost Island"
		],
		"info": {
			"commonName": "Seeker",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/Pteroteuthis/Pteroteuthis_Char_BP.Pteroteuthis_Char_BP_C",
			"variants": [ "Brute Seeker" ],
			"groups": [ "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Seeker.png",
			"book": true,
			"species": "Chimaeram odiosus",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			{ "name": "Wings" },
			null,
			{ "name": "Under Belly and Highlights" },
			{ "name": "Stripes" }
		]
	},
	"shadowmane": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"info": {
			"commonName": "Shadowmane",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/LionfishLion/LionfishLion_Character_BP.LionfishLion_Character_BP_C",
			"variants": [ "VR Shadowmane" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Fish" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			{ "name": "Glowing Spots" },
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"shinehorn": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2" ],
		"info": {
			"commonName": "Shinehorn",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/LanternGoat/LanternGoat_Character_BP.LanternGoat_Character_BP_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Hats" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Shinehorn.png",
			"book": true,
			"species": "Microluminis cerynitis",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Plant Species Z Seed (Aberration)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Lantern" },
			{ "name": "Feet" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"sinomacrops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Lost Island",
		"info": {
			"commonName": "Sinomacrops",
			"blueprint": "/Game/LostIsland/Dinos/Sinomacrops/Sinomacrops_Character_BP.Sinomacrops_Character_BP_C",
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Reactive",
			"diet": "Insectivore",
			"soundFile": "Sinomasound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "341.19",
				"epic": "341.19",
				"stadia": "341.19",
				"xbox": "942.17",
				"ps": "698.18"
			},
			"feces": ""
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Sinomacrops.png",
			"species": "Sinomacrops bondei",
			"time": "Mid-Late Jurassic",
			"temperament": "Docile... usually",
			"diet": "Insectivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main body" },
			{ "name": "Wings bottom" },
			null,
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Wing spots" },
			{ "name": "Back" }
		],
		"breeding": { "egg": "Sinomacrops Egg (Lost Island)" }
	},
	"skeletalbrontosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Skeletal Bronto",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Sauropod/Bone_Sauropod_Character_BP.Bone_Sauropod_Character_BP_C",
			"variants": [ "Brontosaurus", "Eerie Bronto", "R-Brontosaurus" ],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Event Creatures" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "PW_bronto_voc_mumble_01.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "221.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore"
		}
	},
	"skeletalcarnotaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Skeletal Carnotaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Carno/Bone_MegaCarno_Character_BP.Bone_MegaCarno_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Carnotaurus",
				"Alpha Carnotaurus",
				"Carnotaurus",
				"Corrupted Carnotaurus",
				"Eerie Alpha Carno",
				"Eerie Carno",
				"R-Carnotaurus",
				"VR Carnotaurus"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Event Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_carno_voc_mumble_01.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "221.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"skeletalgiganotosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Skeletal Giganotosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Giganotosaurus/Bone_Gigant_Character_BP.Bone_Gigant_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Brute Malfunctioned Tek Giganotosaurus",
				"Corrupted Giganotosaurus",
				"Eerie Giganotosaurus",
				"Experimental Giganotosaurus",
				"Giganotosaurus",
				"Malfunctioned Tek Giganotosaurus",
				"R-Giganotosaurus"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Event Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Gigantosaurus Startled 1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "249.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"skeletalquetzalcoatlus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Skeletal Quetzal",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Quetzalcoatlus/Bone_Quetz_Character_BP.Bone_Quetz_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Eerie Quetzal",
				"Malfunctioned Tek Quetzal",
				"Quetzal",
				"R-Quetzal",
				"Tek Quetzal"
			],
			"groups": [ "Event Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Quetzal_mumble_1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "249.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2"
			},
			"feces": "Large"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"skeletalraptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Skeletal Raptor",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/Bone_MegaRaptor_Character_BP.Bone_MegaRaptor_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Raptor",
				"Alpha Raptor",
				"Brute X-Raptor",
				"Corrupted Raptor",
				"Eerie Alpha Raptor",
				"Eerie Raptor",
				"Malfunctioned Tek Raptor",
				"Raptor",
				"Tek Raptor",
				"VR Raptor",
				"X-Raptor"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Event Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_raptor_attack_04.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "221.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"skeletalrex": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Skeletal Rex",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Rex/Bone_MegaRex_Character_BP.Bone_MegaRex_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Alpha T-Rex",
				"Brute Malfunctioned Tek Rex",
				"Brute X-Rex",
				"Corrupted Rex",
				"DodoRex",
				"Eerie Alpha T-Rex",
				"Eerie Rex",
				"Enraged Corrupted Rex",
				"Malfunctioned Tek Rex",
				"Rex",
				"Rex Ghost",
				"Tek Rex",
				"VR Rex",
				"X-Rex"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Event Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_trex_vox_roar_02.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "221.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"skeletalstegosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Skeletal Stego",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Stego/Bone_Stego_Character_BP.Bone_Stego_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Stegosaurus",
				"Corrupted Stegosaurus",
				"Eerie Stego",
				"Malfunctioned Tek Stegosaurus",
				"Stegosaurus",
				"Tek Stegosaurus",
				"VR Stegosaurus"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Event Creatures" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "PW_stego_voc_mumble_01.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "221.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore"
		}
	},
	"skeletaltriceratops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Skeletal Trike",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Trike/Bone_Trike_Character_BP.Bone_Trike_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Triceratops",
				"Alpha X-Triceratops",
				"Corrupted Triceratops",
				"Eerie Triceratops",
				"Enraged Triceratops",
				"Malfunctioned Tek Triceratops",
				"Tek Triceratops",
				"Triceratops",
				"VR Triceratops",
				"X-Triceratops"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Event Creatures" ],
			"temperament": "Short-Tempered",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "PW_trike_voc_mumble_01.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "221.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Short-Tempered",
			"diet": "Herbivore"
		}
	},
	"snowowl": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Extinction", "Genesis: Part 1", "Genesis: Part 2", "Lost Island" ],
		"info": {
			"commonName": "Snow Owl",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Owl/Owl_Character_BP.Owl_Character_BP_C",
			"variants": [ "R-Snow Owl", "Snow Owl Ghost" ],
			"groups": [ "Birds" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Snow Owl Pellet (Extinction)",
			"tamedEquipment": [ "Snow Owl Saddle (Extinction)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Snow Owl.png",
			"book": true,
			"species": "Bubo chinookus",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"favoriteFood": "Raw Mutton"
		},
		"breeding": { "egg": "Snow Owl Egg (Extinction)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			{ "name": "Wing Highlights" },
			null,
			{ "name": "Body Lower" },
			{ "name": "Body Highlights" }
		]
	},
	"snowowlghost": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Extinction",
		"inherits": "snowowl",
		"info": {
			"commonName": "Snow Owl Ghost",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Owl/Ghost_Owl_Character_BP.Ghost_Owl_Character_BP_C",
			"variants": [ "R-Snow Owl", "Snow Owl" ],
			"groups": [ "Birds", "Event Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "315.2",
				"xbox": "802.11",
				"ps": "551.11",
				"egs": "315.2"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Snow Owl Ghost Image.jpg",
			"book": false
		}
	},
	"spinosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Spino",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Spino/Spino_Character_BP.Spino_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Spino", "Corrupted Spino", "Eerie Spino", "X-Spino" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_spino_vox_mumble.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "173.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large",
			"tamedEquipment": [ "Spino Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Spino.png",
			"book": true,
			"species": "Spinosaurus aquareliga",
			"time": "Early-Late Cretaceous",
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Exceptional Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Argentavis Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Prime Fish Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Spino Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Sail Edge" },
			null,
			null,
			{ "name": "Face, Tail, Inner Sail, and Frill" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"spiritdirebear": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Ragnarok",
		"inherits": "direbear",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": "/Game/Mods/Ragnarok/Custom_Assets/Bosses/LifeLabyrinth/Bear/Direbear_LL_Character_BP.Direbear_LL_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Dire Bear", "Dire Polar Bear", "Dire Bear", "Polar Bear" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "276.0",
				"xbox": "770.0",
				"ps": "519.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		}
	},
	"spiritdirewolf": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Ragnarok",
		"inherits": "direwolf",
		"info": {
			"commonName": null,
			"blueprint": "/Game/Mods/Ragnarok/Custom_Assets/Bosses/LifeLabyrinth/Wolf/Direwolf_LL_Character_BP.Direwolf_LL_Character_BP_C",
			"variants": [ "Direwolf", "Direwolf Ghost", "Eerie Dire Wolf", "R-Direwolf" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "276.0",
				"xbox": "770.0",
				"ps": "519.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		}
	},
	"stegosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Stegosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Stego/Stego_Character_BP.Stego_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Stegosaurus",
				"Corrupted Stegosaurus",
				"Eerie Stego",
				"Malfunctioned Tek Stegosaurus",
				"Skeletal Stego",
				"Tek Stegosaurus",
				"VR Stegosaurus"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "PW_stego_voc_mumble_01.OGG",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Stego Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Stegosaurus.png",
			"book": true,
			"species": "Stegosaurus regium",
			"time": "Late Jurassic",
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Sarco Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"breeding": { "egg": "Stego Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Plate/Spike Base" },
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Plate Edge and Spike Tips" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"subterraneanreaperking": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Aberration",
		"info": {
			"commonName": "Subterranean Reaper King",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/Nameless/Xenomorph_Character_BP_Male_Chupa.Xenomorph_Character_BP_Male_Chupa_C",
			"variants": [
				"Alpha Surface Reaper King",
				"Brute Reaper King",
				"Corrupted Reaper King",
				"Elemental Reaper King",
				"Injured Brute Reaper King",
				"Reaper",
				"R-Reaper King",
				"R-Reaper Queen",
				"Reaper King",
				"Reaper Prince",
				"Reaper Queen",
				"Surface Reaper King",
				"Surface Reaper King Ghost"
			],
			"groups": [ "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Reapersound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Reaper.png",
			"book": true,
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Middle Region" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Outer Region" }
		]
	},
	"summoner": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"info": {
			"commonName": "Summoner",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/Summoner/Summoner_Character_BP.Summoner_Character_BP_C",
			"variants": [ "Macro-Summoner" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Accents" },
			{ "name": "Main" },
			{ "name": "Eye" },
			{ "name": "Tendrils" },
			{ "name": "Accents" },
			{ "name": "Inner petals" }
		]
	},
	"superturkey": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Super Turkey",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dodo/Turkey_Character_BP.Turkey_Character_BP_C",
			"groups": [ "Birds", "Event Creatures" ],
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "225.0",
				"xbox": "746.0",
				"ps": "541.5",
				"egs": "318.9",
				"stadia": "340.3"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": { "diet": "Carnivore" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Top Tail Feathers" },
			{ "name": "Wing Tips" },
			{ "name": "Bottom Tail Feathers" },
			{ "name": "Waddle/Throat" },
			{ "name": "Legs" }
		]
	},
	"surfacereaperking": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Genesis: Part 1" ],
		"info": {
			"commonName": "Surface Reaper King",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/Nameless/Xenomorph_Character_BP_Male_Surface.Xenomorph_Character_BP_Male_Surface_C",
			"variants": [
				"Alpha Surface Reaper King",
				"Brute Reaper King",
				"Corrupted Reaper King",
				"Elemental Reaper King",
				"Injured Brute Reaper King",
				"Reaper",
				"R-Reaper King",
				"R-Reaper Queen",
				"Reaper King",
				"Reaper Prince",
				"Reaper Queen",
				"Subterranean Reaper King",
				"Surface Reaper King Ghost"
			],
			"groups": [ "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Reapersound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "275.0",
				"xbox": "768.0",
				"ps": "518.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Reaper.png",
			"book": true,
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Middle Region" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Outer Region" }
		]
	},
	"surfacereaperkingghost": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Aberration", "Genesis: Part 1" ],
		"inherits": "surfacereaperking",
		"info": {
			"commonName": "Surface Reaper King Ghost",
			"blueprint": "/Game/Aberration/Dinos/Nameless/Ghost_Xenomorph_Character_BP_Male_Surface.Ghost_Xenomorph_Character_BP_Male_Surface_C",
			"variants": [
				"Alpha Surface Reaper King",
				"Brute Reaper King",
				"Corrupted Reaper King",
				"Elemental Reaper King",
				"Injured Brute Reaper King",
				"Reaper",
				"R-Reaper King",
				"R-Reaper Queen",
				"Reaper King",
				"Reaper Prince",
				"Reaper Queen",
				"Subterranean Reaper King",
				"Surface Reaper King"
			],
			"groups": [ "Event Creatures", "Fantasy Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "315.2",
				"xbox": "802.11",
				"ps": "551.11",
				"egs": "315.2"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Surface Reaper King Ghost Image.jpg",
			"book": false
		}
	},
	"tapejara": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Tapejara",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Tapejara/Tapejara_Character_BP.Tapejara_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Tapejara", "VR Tapejara", "X-Tapejara" ],
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "247.0",
				"xbox": "741.1",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Tapejara Saddle", "Tapejara Tek Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Tapejara.png",
			"book": true,
			"species": "Tapejara imperator",
			"time": "Cretaceous",
			"temperament": "Skittish",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Allosaurus Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Tapejara Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Wing and Sail Markings" },
			null,
			{ "name": "Wings and Sail" },
			{ "name": "Back, Beak and Sail Spines" },
			{ "name": "Sail and Throat" }
		]
	},
	"tekparasaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "parasaurolophus",
		"info": {
			"commonName": "Tek Parasaur",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Para/BionicPara_Character_BP.BionicPara_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Parasaur",
				"Eerie Parasaur",
				"Parasaur",
				"R-Parasaur",
				"X-Parasaur",
				"VR Parasaur"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Tek Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "283.101",
				"xbox": "777.0",
				"ps": "526.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Tek Parasaur Image.jpg",
			"book": false
		},
		"breeding": { "egg": "Tek Parasaur Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Inner Body" },
			{ "name": "Limbs" },
			{ "name": "Highlights and Neck" },
			{ "name": "Head" },
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Emissives" }
		]
	},
	"tekquetzal": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "quetzalcoatlus",
		"info": {
			"commonName": "Tek Quetzal",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Quetzalcoatlus/BionicQuetz_Character_BP.BionicQuetz_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Eerie Quetzal",
				"Malfunctioned Tek Quetzal",
				"Quetzal",
				"R-Quetzal",
				"Skeletal Quetzal"
			],
			"groups": [ "Reptiles", "Tek Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "284.104",
				"xbox": "778.0",
				"ps": "527.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Tek Quetzal Image.jpg",
			"book": false
		},
		"breeding": { "egg": "Tek Quetzal Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Wing Highlights" },
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Head and Wings" },
			{ "name": "Joints" },
			{ "name": "Underbelly" },
			{ "name": "Emissives" }
		]
	},
	"tekraptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "raptor",
		"info": {
			"commonName": "Tek Raptor",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/BionicRaptor_Character_BP.BionicRaptor_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Raptor",
				"Alpha Raptor",
				"Brute X-Raptor",
				"Corrupted Raptor",
				"Eerie Alpha Raptor",
				"Eerie Raptor",
				"Malfunctioned Tek Raptor",
				"Raptor",
				"Skeletal Raptor",
				"VR Raptor",
				"X-Raptor"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Tek Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "282.102",
				"xbox": "776.0",
				"ps": "525.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Tek Raptor Image.jpg",
			"book": false
		},
		"breeding": { "egg": "Tek Raptor Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Inner Body" },
			{ "name": "Legs and Head" },
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Gears" },
			{ "name": "Spikes and Tail" },
			{ "name": "Emissives" }
		]
	},
	"tekrex": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "rex",
		"info": {
			"commonName": "Tek Rex",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Rex/BionicRex_Character_BP.BionicRex_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Alpha T-Rex",
				"Brute Malfunctioned Tek Rex",
				"Brute X-Rex",
				"Corrupted Rex",
				"DodoRex",
				"Eerie Alpha T-Rex",
				"Eerie Rex",
				"Enraged Corrupted Rex",
				"Malfunctioned Tek Rex",
				"Rex",
				"Rex Ghost",
				"Skeletal Rex",
				"VR Rex",
				"X-Rex"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Tek Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "280.114",
				"xbox": "773.14",
				"ps": "522.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "ARKaeology Screenshot 6.jpg",
			"book": false
		},
		"breeding": { "egg": "Tek Rex Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head Main" },
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Internals" },
			{ "name": "Emissives" }
		]
	},
	"tekstegosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "stegosaurus",
		"info": {
			"commonName": "Tek Stegosaurus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Stego/BionicStego_Character_BP.BionicStego_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Stegosaurus",
				"Corrupted Stegosaurus",
				"Eerie Stego",
				"Malfunctioned Tek Stegosaurus",
				"Skeletal Stego",
				"Stegosaurus",
				"VR Stegosaurus"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Tek Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "281.107",
				"xbox": "775.1",
				"ps": "524.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": {
			"image": "Tek Stego Image.jpg",
			"book": false
		},
		"breeding": { "egg": "Tek Stego Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Inner Body" },
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Legs and Head" },
			{ "name": "Leg Tops and Spike Plate" },
			{ "name": "Emissive and Spike Tops" }
		]
	},
	"tekstryder": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"info": {
			"commonName": "Tek Stryder",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/TekStrider/TekStrider_Character_BP.TekStrider_Character_BP_C",
			"temperament": "Docile",
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"dossier": { "temperament": "Docile" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main rubber" },
			{ "name": "Emissive" },
			{ "name": "Metal accents" },
			{ "name": "Metal accents" },
			{ "name": "Body rubber" },
			{ "name": "Primary body" }
		]
	},
	"tektriceratops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 1",
		"inherits": "triceratops",
		"info": {
			"commonName": "Tek Triceratops",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Trike/BionicTrike_Character_BP.BionicTrike_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Triceratops",
				"Alpha X-Triceratops",
				"Corrupted Triceratops",
				"Eerie Triceratops",
				"Enraged Triceratops",
				"Malfunctioned Tek Triceratops",
				"Skeletal Trike",
				"Triceratops",
				"VR Triceratops",
				"X-Triceratops"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Tek Creatures" ],
			"releaseVersion": {
				"steam": "306.41",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"breeding": { "egg": "Tek Trike Egg (Genesis: Part 1)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Internals" },
			{ "name": "Legs" },
			{ "name": "Body Main" },
			{ "name": "Head Main" },
			{ "name": "UnderBelly" },
			{ "name": "Emissive" }
		]
	},
	"terrorbird": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Terror Bird",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/TerrorBird/TerrorBird_Character_BP.TerrorBird_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Terror Bird", "VR Terror Bird" ],
			"groups": [ "Birds" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Ark_Terrorbrid_Attack_Bite_1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "235.0",
				"xbox": "732.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Terror Bird Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Terror Bird.png",
			"book": true,
			"species": "Phorusrhacidae rapidesultor",
			"time": "Late Paleocene",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Gallimimus Egg)",
			"favoriteFood": "Raw Mutton",
			"favoriteFoodMobile": "Raw Prime Meat"
		},
		"breeding": { "egg": "Terror Bird Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Feathers" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Belly/Wings Accent" },
			{ "name": "Beak, Skin and Legs" }
		]
	},
	"therizinosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Therizinosaur",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Therizinosaurus/Therizino_Character_BP.Therizino_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Therizinosaur" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "253.0",
				"xbox": "749.0",
				"ps": "503.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Therizinosaurus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Therizinosaur.png",
			"book": true,
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Exceptional Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Megalosaurus Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"breeding": { "egg": "Therizino Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Feathers" },
			null,
			{ "name": "Body Highlights" },
			null,
			{ "name": "Feather Highlights" },
			{ "name": "Main Body" }
		]
	},
	"thornydragon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Scorched Earth",
			"Ragnarok",
			"Extinction",
			"Genesis: Part 1",
			"Crystal Isles",
			"Genesis: Part 2",
			"Lost Island"
		],
		"info": {
			"commonName": "Thorny Dragon",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/SpineyLizard/SpineyLizard_Character_BP.SpineyLizard_Character_BP_C",
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "s_lizard_attack_1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Thorny Dragon Saddle (Scorched Earth)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Thorny Dragon.png",
			"book": true,
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"favoriteFood": "Raw Mutton"
		},
		"breeding": { "egg": "Thorny Dragon Egg (Scorched Earth)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Mid-section and Legs" },
			{ "name": "Quills" },
			{ "name": "Belly" },
			null,
			{ "name": "Top" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"thylacoleo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Thylacoleo",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Thylacoleo/Thylacoleo_Character_BP.Thylacoleo_Character_BP_C",
			"variants": [ "R-Thylacoleo" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "Thylacoleosound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "255.0",
				"xbox": "751.0",
				"ps": "505.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Thylacoleo Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Thylacoleo.png",
			"book": true,
			"species": "Thylacoleo furtimorsus",
			"time": "Late Pliocene - Late Pleistocene",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Extraordinary Kibble",
			"favoriteFood": "Cooked Lamb Chop"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Stomach" }
		]
	},
	"titanoboa": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Titanoboa",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/BoaFrill/BoaFrill_Character_BP.BoaFrill_Character_BP_C",
			"variants": [ "Aberrant Titanoboa", "Eerie Titanoboa", "VR Titanoboa" ],
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_boa_voc_mumble.ogg",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Titanoboa.png",
			"book": true,
			"species": "Titanoboa exornantur",
			"time": "Paleocene",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Fertilized Giganotosaurus Egg" },
		"breeding": { "egg": "Titanboa Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Frill Middle Line 1" },
			{ "name": "Frill Middle Line 2" },
			{ "name": "Frill Middle Line 3" },
			{ "name": "Body Accent and Inner Frill" },
			{ "name": "Outer Frill" }
		]
	},
	"titanomyrmadrone": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Titanomyrma",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Ant/Ant_Character_BP.Ant_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Titanomyrma Drone", "Eerie Titanomyrma Soldier", "Titanomyrma Drone", "Titanomyrma Soldier" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Short-Tempered",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_ant_mumble_01.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "187.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Titanomyrma.png",
			"book": true,
			"temperament": "Short-Tempered",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head and Thorax" },
			null,
			{ "name": "Base of Legs" },
			{ "name": "Legs" },
			{ "name": "Abdomen" },
			{ "name": "Head and Thorax Patterning" }
		]
	},
	"titanomyrmasoldier": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Titanomyrma",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Ant/FlyingAnt_Character_BP.FlyingAnt_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Titanomyrma Drone", "Eerie Titanomyrma Soldier", "Titanomyrma Drone", "Titanomyrma Soldier" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Carnivore",
			"soundFile": "PW_ant_mumble_01.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "187.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Titanomyrma.png",
			"book": true,
			"species": "Titanomyrma parvagigan",
			"time": "Paleogene",
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Head and Thorax" },
			null,
			{ "name": "Base of Legs" },
			{ "name": "Legs" },
			{ "name": "Abdomen" },
			{ "name": "Head and Thorax Patterning" }
		]
	},
	"titanosaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Titanosaur",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Titanosaur/Titanosaur_Character_BP.Titanosaur_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Titanosaur" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "S titanosaur mumble 1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "243.0",
				"xbox": "738.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Massive",
			"tamedEquipment": [ "Titanosaur Platform Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Titanosaur.png",
			"book": true,
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"triceratops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Triceratops",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Trike/Trike_Character_BP.Trike_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Triceratops",
				"Alpha X-Triceratops",
				"Corrupted Triceratops",
				"Eerie Triceratops",
				"Enraged Triceratops",
				"Malfunctioned Tek Triceratops",
				"Skeletal Trike",
				"Tek Triceratops",
				"VR Triceratops",
				"X-Triceratops"
			],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "PW_trike_voc_mumble_01.OGG",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Trike Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Triceratops.png",
			"book": true,
			"species": "Triceratops styrax",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Simple Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Carno Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"breeding": { "egg": "Trike Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Face and Feet" },
			null,
			{ "name": "Patterning" },
			{ "name": "Frill" },
			{ "name": "Body Accent" }
		]
	},
	"trilobite": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Trilobite",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Trilobite/Trilobite_Character.Trilobite_Character_C",
			"variants": [ "Aberrant Trilobite", "Eerie Trilobite" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Evasive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "191.0",
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Trilobite.png",
			"book": true,
			"species": "Trilobite conchadurus",
			"time": "Early Cambrian - Late Permian",
			"temperament": "Evasive",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"troodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Troodon",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Troodon/Troodon_Character_BP.Troodon_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Troodon" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Nocturnally Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "253.0",
				"xbox": "749.0",
				"ps": "503.0",
				"mobile": "2.0.11",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Troodon.png",
			"book": true,
			"species": "Troodon magnanimus",
			"time": "Late Cretaceous",
			"temperament": "Nocturnally Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Live Creatures" },
		"breeding": { "egg": "Troodon Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Body Highlights and Feathers" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"tropeognathus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Crystal Isles",
		"info": {
			"commonName": "Tropeognathus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Tropeognathus/Tropeognathus_Character_BP.Tropeognathus_Character_BP_C",
			"groups": [ "Reptiles" ],
			"temperament": "Neutral",
			"diet": "Piscivore",
			"soundFile": "Tropeognathus half-loop sound.ogg",
			"releaseVersion": {
				"steam": "311.74",
				"xbox": "799.15",
				"ps": "548.15",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small",
			"tamedEquipment": [ "Tropeognathus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Tropeognathus.png",
			"book": true,
			"species": "Tropeognathus mesembrinus",
			"time": "Cretaceous",
			"temperament": "Neutral",
			"diet": "Piscivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Exceptional Kibble",
			"favoriteFood": "Raw Mutton"
		},
		"breeding": { "egg": "Tropeognathus Egg (Crystal Isles)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			{ "name": "Wing Stripes Bottom" },
			{ "name": "Beak Stripes" },
			{ "name": "Fur" },
			{ "name": "Belly Light" },
			{ "name": "Top Stripes" }
		]
	},
	"tropicalcrystalwyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "crystalwyvern",
		"info": {
			"commonName": "Tropical Crystal Wyvern",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/CrystalWyvern/CrystalWyvern_Character_BP_WS.CrystalWyvern_Character_BP_WS_C"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			{ "name": "Scales Main" },
			null,
			{ "name": "Fins Highlight" },
			{ "name": "Body Highlights" }
		]
	},
	"tusoteuthis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Tusoteuthis",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Tusoteuthis/Tusoteuthis_Character_BP.Tusoteuthis_Character_BP_C",
			"variants": [ "Alpha Tusoteuthis", "Brute Tusoteuthis", "Eerie Tusoteuthis" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "253.0",
				"xbox": "749.0",
				"ps": "503.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None",
			"tamedEquipment": [ "Tusoteuthis Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Tusoteuthis.png",
			"book": true,
			"species": "Tusoteuthis vampyrus",
			"time": "Cretaceous",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Black Pearl" },
		"breeding": { "egg": "Tusoteuthis Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Highlights" },
			{ "name": "Tentacle Highlights" },
			null,
			null,
			{ "name": "Tentacles" },
			{ "name": "Main Body" }
		]
	},
	"unicorn": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "equus",
		"info": {
			"commonName": "Unicorn",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Equus/Equus_Character_BP_Unicorn.Equus_Character_BP_Unicorn_C",
			"variants": [
				"Aberrant Equus",
				"Eerie Equus",
				"Equus",
				"Noctis",
				"R-Equus"
			],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Mammals" ],
			"feces": "Medium, Unicorn Residue (Mobile)"
		},
		"dossier": {
			"image": "Equus-Unicorn.jpg",
			"book": false
		},
		"taming": { "kibbleMobile": "Kibble (Griffin Egg) (Mobile)" }
	},
	"velonasaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Extinction", "Genesis: Part 2" ],
		"info": {
			"commonName": "Velonasaur",
			"blueprint": "/Game/Extinction/Dinos/Spindles/Spindles_Character_BP.Spindles_Character_BP_C",
			"variants": [ "R-Velonasaur", "VR Velonasaur" ],
			"groups": [ "Dinosaurs", "Fantasy Creatures" ],
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "285.104",
				"xbox": "779.29",
				"ps": "528.23",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Velonasaur Saddle (Extinction)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Velonasaur.png",
			"book": true,
			"species": "Velonasaurus spinavultus",
			"time": "Post-Holocene",
			"temperament": "Territorial",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Regular Kibble",
			"favoriteFood": "Raw Mutton"
		},
		"breeding": { "egg": "Velonasaur Egg (Extinction)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Lower" },
			{ "name": "Claws" },
			{ "name": "Armor Plating Highlights" },
			{ "name": "Spikes Base" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Body Upper" }
		]
	},
	"voidwyrm": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": "Genesis: Part 2",
		"info": {
			"commonName": "Voidwyrm",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Dinos/TekWyvern/TekWyvern_Character_BP.TekWyvern_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"releaseVersion": {
				"steam": "329.5",
				"xbox": "928.4",
				"ps": "689.4",
				"egs": "329.5",
				"stadia": "678.154016"
			}
		},
		"breeding": { "egg": "Tek Wyvern Egg (Genesis: Part 2)" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main rubber" },
			{ "name": "Rubber accents" },
			{ "name": "Metal accents" },
			{ "name": "Leg metal accents" },
			{ "name": "Body rubber" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"vrallosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "allosaurus",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Allosaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/Allo_Character_BP_TameSTA.Allo_Character_BP_TameSTA_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vraraneo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "araneomorphus",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Araneo",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Mashup/ExperimentG/DinosAndStructures/SpiderS_Character_BP_ExpG.SpiderS_Character_BP_ExpG_C",
			"groups": [ "Invertebrates", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrargentavis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "argentavis",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Argentavis",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/LifeSupport/Dinos/Argent_Character_BP_LifeSupport.Argent_Character_BP_LifeSupport_C",
			"groups": [ "Birds", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrastrodelphis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "astrodelphis",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Astrodelphis",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/SpaceDolphin_Character_BP_TameSTA.SpaceDolphin_Character_BP_TameSTA_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Mammals", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Base Skin" },
			{ "name": "Small Spots" },
			{ "name": "Region2" },
			{ "name": "Region3" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Big Spots" }
		]
	},
	"vrbloodstalker": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "bloodstalker",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Bloodstalker",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/BogSpider_Character_TameSTA.BogSpider_Character_TameSTA_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Invertebrates", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Legs" },
			{ "name": "Back Plates" },
			null,
			{ "name": "Arms" },
			{ "name": "Skin Flap" },
			null
		]
	},
	"vrcarnotaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "carnotaurus",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Carnotaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Mashup/ExperimentG/DinosAndStructures/Carno_Character_BP_ExpG.Carno_Character_BP_ExpG_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrchalicotherium": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "chalicotherium",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Chalicotherium",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Mashup/ExperimentG/DinosAndStructures/Chalico_Character_BP_ExpG.Chalico_Character_BP_ExpG_C",
			"groups": [ "Mammals", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Fur Highlights" },
			{ "name": "Stripes and Belly" }
		]
	},
	"vrdilophosaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dilophosaurus",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Dilophosaur",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Maze/CorruptedZone/Dinos/Dilo_Character_BP_CorrMaze.Dilo_Character_BP_CorrMaze_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrdimorphodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "dimorphodon",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Dimorphodon",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/Dimorph_Character_BP_TameSTA.Dimorph_Character_BP_TameSTA_C",
			"groups": [ "Reptiles", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrenforcer": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "enforcer",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Enforcer",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/Enforcer_Character_BP_TameSTA.Enforcer_Character_BP_TameSTA_C",
			"groups": [ "Mechanical Creatures", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Algae" },
			{ "name": "Metal" }
		]
	},
	"vrferox": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "feroxlarge",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Ferox",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/Shapeshifter_Large_Character_BP_TameSTA.Shapeshifter_Large_Character_BP_TameSTA_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Mammals", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Skin" },
			null,
			null,
			{ "name": "Main body" },
			{ "name": "Stripes" }
		]
	},
	"vrkaprosuchus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "kaprosuchus",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Kaprosuchus",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/Kaprosuchus_Character_BP_TameSTA.Kaprosuchus_Character_BP_TameSTA_C",
			"groups": [ "Reptiles", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Top Fins" },
			null,
			null,
			{ "name": "Top Scales" },
			{ "name": "Underbelly" }
		]
	},
	"vrkarkinos": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "karkinos",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Karkinos",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/Crab_Character_BP_TameSTA.Crab_Character_BP_TameSTA_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Invertebrates", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Highlights" },
			{ "name": "Underbody" }
		]
	},
	"vrlymantria": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "lymantria",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Lymantria",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/Moth_Character_BP_TameSTA.Moth_Character_BP_TameSTA_C",
			"groups": [ "Invertebrates", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Facial Highlights" },
			{ "name": "Wings Main" },
			{ "name": "Legs" },
			{ "name": "Wing Highlights" },
			{ "name": "Facial Main" },
			{ "name": "Stinger and Underbody" }
		]
	},
	"vrmantis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "mantis",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Mantis",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/Mantis_Character_BP_TameSTA.Mantis_Character_BP_TameSTA_C",
			"groups": [ "Invertebrates", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrmegalania": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "megalania",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Megalania",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Maze/CorruptedZone/Dinos/Megalania_Character_BP_CorrMaze.Megalania_Character_BP_CorrMaze_C",
			"groups": [ "Reptiles", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrmegatherium": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "megatherium",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Megatherium",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Mashup/ExperimentG/DinosAndStructures/Megatherium_Character_BP_ExpG.Megatherium_Character_BP_ExpG_C",
			"groups": [ "Mammals", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "BodyMain" },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Feet and Hands" }
		]
	},
	"vronyc": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "onychonycteris",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Onyc",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/LifeSupport/Dinos/Bat_Character_BP_LifeSupport.Bat_Character_BP_LifeSupport_C",
			"groups": [ "Mammals", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrpachy": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "pachycephalosaurus",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Pachy",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Mashup/ExperimentG/DinosAndStructures/Pachy_Character_BP_ExpG.Pachy_Character_BP_ExpG_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrparasaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "parasaurolophus",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Parasaur",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/LifeSupport/Dinos/Para_Character_BP_LifeSupport.Para_Character_BP_LifeSupport_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrpulmonoscorpius": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "pulmonoscorpius",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Pulmonoscorpius",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Mashup/ExperimentG/DinosAndStructures/Scorpion_Character_BP_ExpG.Scorpion_Character_BP_ExpG_C",
			"groups": [ "Invertebrates", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrraptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "raptor",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Raptor",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/Raptor_Character_BP_TameSTA.Raptor_Character_BP_TameSTA_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrravager": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "ravager",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Ravager",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/CaveWolf_Character_BP_TameSTA.CaveWolf_Character_BP_TameSTA_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Mammals", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Main" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Underbelly" },
			{ "name": "Top Highlights" }
		]
	},
	"vrrex": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "rex",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Rex",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/LifeSupport/Dinos/Rex_Character_BP_LifeSupport.Rex_Character_BP_LifeSupport_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrshadowmane": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "shadowmane",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Shadowmane",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/LionfishLion_Character_BP_TameSTA.LionfishLion_Character_BP_TameSTA_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Mammals", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			{ "name": "Glowing Spots" },
			null,
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"vrstegosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "stegosaurus",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Stegosaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/Stego_Character_BP_TameSTA.Stego_Character_BP_TameSTA_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrtapejara": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "tapejara",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Tapejara",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Mashup/ExperimentG/DinosAndStructures/Tapejara_Character_BP_ExpG.Tapejara_Character_BP_ExpG_C",
			"groups": [ "Reptiles", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrterrorbird": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "terrorbird",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Terror Bird",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Mashup/ExperimentG/DinosAndStructures/TerrorBird_Character_BP_ExpG.TerrorBird_Character_BP_ExpG_C",
			"groups": [ "Birds", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrtitanoboa": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "titanoboa",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Titanoboa",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Maze/CorruptedZone/Dinos/BoaFrill_Character_BP_CorrMaze.BoaFrill_Character_BP_CorrMaze_C",
			"groups": [ "Reptiles", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrtriceratops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "triceratops",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Triceratops",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/Trike_Character_BP_TameSTA.Trike_Character_BP_TameSTA_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			null,
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"vrvelonasaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "velonasaur",
		"overrideWith": "vrCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "VR Velonasaur",
			"blueprint": "/Game/Genesis2/Missions/ModularMission/Gauntlet2/STA/Endless/Tames/Spindles_Character_BP_TameSTA.Spindles_Character_BP_TameSTA_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "Fantasy Creatures", "VR Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body Lower" },
			{ "name": "Claws" },
			{ "name": "Armor Plating Highlights" },
			{ "name": "Spikes Base" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Body Upper" }
		]
	},
	"vulture": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [
			"Scorched Earth",
			"Ragnarok",
			"Crystal Isles",
			"Genesis: Part 2",
			"Lost Island"
		],
		"info": {
			"commonName": "Vulture",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Vulture/Vulture_Character_BP.Vulture_Character_BP_C",
			"groups": [ "Birds" ],
			"temperament": "Neutral",
			"diet": "Carrion-Feeder",
			"soundFile": "s_vulture_idle_1.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Vulture.png",
			"book": true,
			"temperament": "Neutral",
			"diet": "Carrion-Feeder"
		},
		"taming": { "favoriteFood": "Spoiled Meat" },
		"breeding": { "egg": "Vulture Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Head Highlights" },
			null,
			null,
			{ "name": "Skin" },
			{ "name": "Feather Tips" }
		]
	},
	"waterjugbug": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Ragnarok", "Extinction", "Genesis: Part 1" ],
		"info": {
			"commonName": "Jug Bug",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/JugBug/Jugbug_Water_Character_BP.Jugbug_Water_Character_BP_C",
			"variants": [ "Oil Jug Bug" ],
			"groups": [ "Invertebrates" ],
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Jug Bug.png",
			"book": true,
			"species": "Scutinphora puteus",
			"time": "Holocene",
			"temperament": "Passive",
			"diet": "Herbivore"
		}
	},
	"woollymammoth": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Mammoth",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Mammoth/Mammoth_Character_BP.Mammoth_Character_BP_C",
			"variants": [ "Brute Mammoth", "Eerie Mammoth" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore",
			"releaseVersion": {
				"xbox": "729.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large",
			"tamedEquipment": [ "Mammoth Saddle", "Hats (Mobile)", "Mammoth Side Saddle (Mobile)" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Mammoth.png",
			"book": true,
			"species": "Mammuthus steincaput",
			"time": "Early Pliocene",
			"temperament": "Docile",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Raptor Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Highlights" },
			{ "name": "Tusks" },
			null,
			{ "name": "Highlights" },
			{ "name": "Highlights" }
		]
	},
	"woollyrhinoceros": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Woolly Rhino",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/WoollyRhino/Rhino_Character_BP.Rhino_Character_BP_C",
			"variants": [ "Eerie Woolly Rhinoceros", "X-Woolly Rhino" ],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Friendly",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "Woolly Rhino Torpid In 2.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "238.0",
				"xbox": "733.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium",
			"tamedEquipment": [ "Woolly Rhino Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Woolly Rhino.png",
			"book": true,
			"species": "Coelodonta utiliserro",
			"time": "Late Pliocene - Late Pleistocene",
			"temperament": "Friendly",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Superior Kibble",
			"kibbleMobile": "Kibble (Terror Bird Egg)",
			"favoriteFood": "Crops"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Skin" },
			{ "name": "Back" },
			null,
			null,
			{ "name": "Underside" },
			{ "name": "Horn" }
		]
	},
	"wyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Ragnarok", "Valguero", "Genesis: Part 1" ],
		"info": {
			"commonName": "Wyvern",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Wyvern_Character_BP_Base.Wyvern_Character_BP_Base_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "246.0",
				"xbox": "739.3",
				"ps": "501.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Wyvern.png",
			"book": true,
			"species": "Draconis vipera",
			"time": "Unknown",
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"breeding": {
			"egg": "Wyvern Egg (Fire) (Scorched Earth), Wyvern Egg (Lightning) (Scorched Earth), Wyvern Egg (Poison) (Scorched Earth), Wyvern Egg (Ice) (Ragnarok)"
		}
	},
	"xallosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "allosaurus",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Allosaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Volcano_Allosaurus/Volcano_Allo_Character_BP.Volcano_Allo_Character_BP_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Spine" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"xankylosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "ankylosaurus",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Ankylosaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Volcano_Ankylosaurus/Volcano_Ankylo_Character_BP.Volcano_Ankylo_Character_BP_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Patterning" },
			{ "name": "Spikes" },
			{ "name": "Leg Plates" },
			{ "name": "Spike Tips" },
			{ "name": "Head and Back" },
			{ "name": "Underside" }
		]
	},
	"xargentavis": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "argentavis",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Argentavis",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Snow_Argentavis/Snow_Argent_Character_BP.Snow_Argent_Character_BP_C",
			"groups": [ "Birds", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Neck Feather Tips and Cheek" },
			null,
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Feather Tips" },
			{ "name": "Neck and Belly" },
			{ "name": "Neck, Face Accents, Feather Tips" }
		]
	},
	"xbasilosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "basilosaurus",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Basilosaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Ocean_Basilosaurus/Ocean_Basilosaurus_Character_BP.Ocean_Basilosaurus_Character_BP_C",
			"groups": [ "Mammals", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Glowing spots" },
			null,
			null,
			{ "name": "Glowing stripes" },
			{ "name": "Lower body" }
		]
	},
	"xdunkleosteus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 1", "Lost Island" ],
		"inherits": "dunkleosteus",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Dunkeosteus",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Ocean_Dunkleosteus/Ocean_Dunkle_Character_BP.Ocean_Dunkle_Character_BP_C",
			"groups": [ "Fish", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Glowing spots" },
			{ "name": "Lines on head" },
			{ "name": "Fins" },
			{ "name": "Glowing stripes" },
			{ "name": "Head" }
		]
	},
	"xichthyosaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "ichthyosaurus",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Ichthyosaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Ocean_Dolphin/Ocean_Dolphin_Character_BP.Ocean_Dolphin_Character_BP_C",
			"groups": [ "Reptiles", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"xmegalodon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 1", "Lost Island" ],
		"inherits": "megalodon",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Megalodon",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Ocean_Megalodon/Ocean_Megalodon_Character_BP.Ocean_Megalodon_Character_BP_C",
			"groups": [ "Fish", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" },
			{ "name": "Unknown" }
		]
	},
	"xmosasaurus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "mosasaurus",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Mosasaurus",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Ocean_Mosasaurus/Ocean_Mosa_Character_BP.Ocean_Mosa_Character_BP_C",
			"groups": [ "Reptiles", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Back fin" },
			{ "name": "Interior spots" },
			{ "name": "Back fin" },
			{ "name": "Highlights" },
			{ "name": "Main glow" }
		]
	},
	"xotter": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "otter",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Otter",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Snow_Otter/Snow_Otter_Character_BP.Snow_Otter_Character_BP_C",
			"groups": [ "Mammals", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			{ "name": "Legs and Accents" },
			null,
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"xparaceratherium": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "paraceratherium",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Paraceratherium",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/BogParaceratherium/Bog_Paracer_Character_BP.Bog_Paracer_Character_BP_C",
			"groups": [ "Mammals", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			null,
			{ "name": "Feet" },
			null,
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Legs" }
		]
	},
	"xparasaur": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "parasaurolophus",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Parasaur",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/BogPara/Bog_Para_Character_BP.Bog_Para_Character_BP_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Lower Body" },
			null,
			{ "name": "Crest, Frill, Patterning" },
			{ "name": "Crest and Frill Edges" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Patterning" }
		]
	},
	"xraptor": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "raptor",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Raptor",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Bog_Raptor/Bog_Raptor_Character_BP.Bog_Raptor_Character_BP_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Lower Body" },
			null,
			{ "name": "Stripes" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Highlights" },
			{ "name": "Main Body" }
		]
	},
	"xrex": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "rex",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Rex",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Volcano_Rex/Volcano_Rex_Character_BP.Volcano_Rex_Character_BP_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Spine" },
			null,
			{ "name": "Highlights" },
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Belly" }
		]
	},
	"xrockelemental": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Genesis: Part 1", "Lost Island" ],
		"inherits": "rockelemental",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Rock Elemental",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Lava_Golem/Volcano_Golem_Character_BP.Volcano_Golem_Character_BP_C",
			"groups": [ "Fantasy Creatures", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Body Highlights" }
		]
	},
	"xsabertooth": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "sabertooth",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Sabertooth",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Snow_Saber/Snow_Saber_Character_BP.Snow_Saber_Character_BP_C",
			"groups": [ "Mammals", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Belly" },
			null,
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Mane" },
			null,
			{ "name": "Body" }
		]
	},
	"xsabertoothsalmon": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "sabertoothsalmon",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Sabertooth Salmon",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Lunar_Salmon/Lunar_Salmon_Character_BP.Lunar_Salmon_Character_BP_C",
			"groups": [ "Fish", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Side stars" },
			{ "name": "Back color" },
			null,
			{ "name": "Back stars" },
			{ "name": "Main body" },
			{ "name": "Wing veins" }
		]
	},
	"xspino": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "spinosaurus",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Spino",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Bog_Spino/Bog_Spino_Character_BP.Bog_Spino_Character_BP_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Lower Body" },
			null,
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Sail spots" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Main Body" }
		]
	},
	"xtapejara": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "tapejara",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Tapejara",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Bog_Tapejara/Bog_Tapejara_Character_BP.Bog_Tapejara_Character_BP_C",
			"groups": [ "Reptiles", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main body" },
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Wings" },
			{ "name": "Wing gradient" },
			{ "name": "Body stripes" },
			{ "name": "Wing veins" }
		]
	},
	"xtriceratops": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "triceratops",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Triceratops",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Volcano_Trike/Volcano_Trike_Character_BP.Volcano_Trike_Character_BP_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Face and Feet" },
			null,
			{ "name": "Frill" },
			{ "name": "Patterning" },
			{ "name": "Body Accents" }
		]
	},
	"xwoollyrhino": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "woollyrhinoceros",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Woolly Rhino",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Snow_WoollyRhino/Snow_Rhino_Character_BP.Snow_Rhino_Character_BP_C",
			"groups": [ "Mammals", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Underside" },
			{ "name": "Skin Accent" },
			{ "name": "Upper Fur Stripes" },
			{ "name": "Back" },
			{ "name": "Skin" },
			{ "name": "Lower Fur Stripes" }
		]
	},
	"xyutyrannus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"inherits": "yutyrannus",
		"overrideWith": "xCreatureOverride",
		"info": {
			"commonName": "X-Yutyrannus",
			"blueprint": "/Game/Genesis/Dinos/BiomeVariants/Snow_Yutyrannus/Snow_Yutyrannus_Character_BP.Snow_Yutyrannus_Character_BP_C",
			"groups": [ "Dinosaurs", "X-Creatures" ]
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			null,
			{ "name": "Dark Accents" },
			{ "name": "Spots" },
			{ "name": "Belly" },
			{ "name": "Back" }
		]
	},
	"yeti": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Gigantopithecus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Bigfoot/Yeti_Character_BP.Yeti_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Gigantopithecus",
				"Eerie Gigantopithecus",
				"Eerie Yeti",
				"Gigantopithecus",
				"Megapithecus Pestis"
			],
			"groups": [ "Mammals" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Herbivore",
			"soundFile": "BigfootIdle.OGG",
			"releaseVersion": {
				"steam": "237.0",
				"xbox": "733.0",
				"ps": "501.0",
				"mobile": "1.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Small"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Herbivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Fur Mane" },
			null,
			null,
			null,
			{ "name": "Fur Accent" },
			{ "name": "Skin" }
		]
	},
	"yutyrannus": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Yutyrannus",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Yutyrannus/Yutyrannus_Character_BP.Yutyrannus_Character_BP_C",
			"variants": [ "Brute X-Yutyrannus", "X-Yutyrannus" ],
			"groups": [ "Dinosaurs" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "258.0",
				"xbox": "755.0",
				"ps": "509.0",
				"switch": "599.0",
				"egs": "311.74",
				"stadia": "678.154016"
			},
			"feces": "Large",
			"tamedEquipment": [ "Yutyrannus Saddle" ]
		},
		"dossier": {
			"image": "Dossier Yutyrannus.png",
			"book": true,
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"taming": {
			"kibble": "Extraordinary Kibble",
			"favoriteFood": "Raw Mutton"
		},
		"breeding": { "egg": "Yutyrannus Egg" },
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Facial Crest" },
			null,
			null,
			{ "name": "Facial Highlights & Stripes" },
			{ "name": "Hands and Feet" }
		]
	},
	"zombiefirewyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Ragnarok", "Extinction", "Valguero" ],
		"info": {
			"commonName": "Zombie Wyvern",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Wyvern_Character_BP_ZombieFire.Wyvern_Character_BP_ZombieFire_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Event Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "249.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Wings" },
			null,
			{ "name": "Wing Highlights" },
			null,
			{ "name": "Underbelly" }
		]
	},
	"zombielightningwyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Ragnarok" ],
		"info": {
			"commonName": "Zombie Wyvern",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Wyvern_Character_BP_ZombieLightning.Wyvern_Character_BP_ZombieLightning_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Event Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "249.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Wings" },
			null,
			{ "name": "Wing Highlights" },
			null,
			{ "name": "Underbelly" }
		]
	},
	"zombiepoisonwyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Ragnarok" ],
		"info": {
			"commonName": "Zombie Wyvern",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Wyvern_Character_BP_ZombiePoison.Wyvern_Character_BP_ZombiePoison_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Event Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "249.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Main Body" },
			{ "name": "Wings" },
			null,
			{ "name": "Wing Highlights" },
			null,
			{ "name": "Underbelly" }
		]
	},
	"zombiewyvern": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"dlc": [ "Scorched Earth", "Ragnarok", "Extinction", "Valguero" ],
		"info": {
			"commonName": "Zombie Wyvern",
			"blueprint": "/Game/ScorchedEarth/Dinos/Wyvern/Wyvern_Character_BP_ZombieBase.Wyvern_Character_BP_ZombieBase_C",
			"variants": [
				"Alpha Blood Crystal Wyvern",
				"Alpha Fire Wyvern",
				"Blood Crystal Wyvern",
				"Bone Fire Wyvern",
				"Brute Fire Wyvern",
				"Corrupted Wyvern",
				"Crystal Wyvern Queen (Gamma)",
				"Crystal Wyvern Queen (Beta)",
				"Crystal Wyvern Queen (Alpha)",
				"Dodo Wyvern",
				"Ember Crystal Wyvern",
				"Fire Wyvern",
				"Forest Wyvern",
				"Ice Wyvern",
				"Lightning Wyvern",
				"Poison Wyvern",
				"Tropical Crystal Wyvern",
				"Voidwyrm",
				"Zombie Fire Wyvern",
				"Zombie Lightning Wyvern",
				"Zombie Poison Wyvern"
			],
			"groups": [ "Event Creatures", "Reptiles" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "249.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2"
			},
			"feces": "Medium"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		}
	},
	"zomdodo": {
		"game": "ARK: Survival Evolved",
		"info": {
			"commonName": "Zomdodo",
			"blueprint": "/Game/PrimalEarth/Dinos/Dodo/ZombieDodo_Character_BP.ZombieDodo_Character_BP_C",
			"variants": [
				"Aberrant Dodo",
				"Bunny Dodo",
				"Dodo",
				"Dodo Wyvern",
				"DodoRex",
				"Party Dodo",
				"Zombie Wyvern"
			],
			"groups": [ "Birds", "Event Creatures" ],
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore",
			"releaseVersion": {
				"steam": "221.0",
				"xbox": "745.0",
				"ps": "540.02",
				"egs": "315.2",
				"stadia": "339.5"
			},
			"feces": "None"
		},
		"dossier": {
			"temperament": "Aggressive",
			"diet": "Carnivore"
		},
		"colorRegions": [
			{ "name": "Body" },
			{ "name": "Face" },
			{ "name": "Beak" },
			{ "name": "Forehead, Neck and Feet" },
			{ "name": "Head" },
			{ "name": "Wings and Patterning" }
		]
	}
}