Węgiel

Z ARK Survival Evolved Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Węgiel
Charcoal.png
Tworzony poprzez spalanie drewna.
Type
Resource
Przedmiot
Waga
0.25
Rozmiar stosu
100
Spawn Command
cheat giveitemnum 77 1 0 0
or
cheat gfi Charcoal 1 0 0
or
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_Charcoal.PrimalItemResource_Charcoal'" 1 0 0
Crafting
Crafting time
1s
Crafted in
Ingredients
1 × Drewno.png Drewno

Przegląd

Węgiel jest przedmiotem w ARK: Survival Evolved. Wytwarza się go poprzez spalanie Drewna lub Plik:Grzybowe Drewno.png Grzybowego Drewna w Ognisku, Plik:Stojąca pochodnia.png Stojącej Pochodni, Plik:Naścienna Pochodnia.png Naściennej Pochodni, Garnku do Gotowania, Kamiennym Kominku, Piecu lub Plik:Piec Przemysłowy.png Piecu Przemysłowym.

Produkcja

Najszybszym sposobem na wyprodukowanie węgla jest palenie drewna w Plik:Piec Przemysłowy.png piecu przemysłowym, metoda ta gwarantuje produkcję jednego węgla na sekundę. Jeżeli (piec przemysłowy) nie jest dostępny, wszystko, co używa drewna jako paliwa da jedną sztukę węgla gdy obecny fragment paliwa kończy się (100 drewna staje się 100 węgla, lecz pierwszy pojawi się dopiero gdy 2 kawałek drewna zostanie użyty, a ostatni dopiero gdy palenie zakończy się).

Na Plik:The Center.png The Center, węgiel może być również wydobyty ze spalonych drzew na Lava Island, Half-Burnt Island, i Scorched Island. Może być również zebrany z tych samych drzew w Volcano Plains na Plik:Ragnarok.png Ragnaroku

Tworzenie

Węgiel jest używany do wytwarzania Plik:Proch Strzelniczy.png Prochu Strzelniczego, Plik:Granat Dymny.png Granatu Dymnego i Plik:Trujący Grana.png Trującego Granatu.

Węgiel jest również potrzebny do wytworzenia paru Barwników.